Windows Phone

Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - հայերեն

Փոխել լեզուն՝
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
 • Մանրամասներ

  Վարկած՝
  Հրատարակման ամսաթիվը՝

  0.5

  20.10.2010

  Նիշքի անվանումը՝
  Նիշքի չափը:

  wp7c_Welcome.mov

  2.0 MB

   A welcome video for the Windows Phone 7 Connector (for Mac) application
 • Համակարգի պահանջները

  Աջակցվող գործող համակարգեր՝

  Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

   An application which can open a MOV video file
 • Հրահանգներ

   Open video file with application which can render an MOV video file

Հանրածանոթ ներբեռնումներ

Անվճար ԱՀ արդիացումներ

 • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
 • Ծրագրաշարի արդիացումներ
 • Ծառայությունների փաթեթներ
 • Սարքաշարային սարքավարեր
Աշխատեցնել Microsoft Update-ը
փակել
moreinfo