Windows Phone

  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - հայերեն

  Փոխել լեզուն՝
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  • Վարկած՝

   0.6

   Նիշքի անվանումը՝

   WP7C_0.6_Beta.dmg

   Հրատարակման ամսաթիվը՝

   15.12.2010

   Նիշքի չափը:

   4.7 MB

    The Windows Phone 7 Connector for Mac 1.0 is now available via the Mac App Store. For more details go here.

    Windows Phone 7 Connector for Mac is a new software application that enables you to synchronize your favorite music*, videos*, photos* and podcasts* from iTunes and iPhoto. This software is not part of the Zune experience. In order to enjoy the Zune experience on Mac, you will need to install a Windows OS (XP or higher). Zune delivers music and video entertainment across Windows Phone 7, Xbox Live and Windows PC’s.

    *DRM Protected content will not be able to be synchronized with Windows Phone 7
  • Աջակցվող գործող համակարգեր՝

   Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

    Apple OSX 10.5 and above
   • Double-click on the installer and follow the simple instructions to complete the install.

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր

  Microsoft suggests

  Sign up for OneDrive and get 15 GB of free online storage.
  OneDrive now comes with 15 GB of free online storage
  Get more space for all your photos, videos, and documents.
  Sign up now