Windows Phone

Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - հայերեն

Փոխել լեզուն՝
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
 • Մանրամասներ

  Վարկած՝
  Հրատարակման ամսաթիվը՝

  0.6

  15.12.2010

  Նիշքի անվանումը՝
  Նիշքի չափը:

  WP7C_0.6_Beta.dmg

  4.7 MB

   The Windows Phone 7 Connector for Mac 1.0 is now available via the Mac App Store. For more details go here.

   Windows Phone 7 Connector for Mac is a new software application that enables you to synchronize your favorite music*, videos*, photos* and podcasts* from iTunes and iPhoto. This software is not part of the Zune experience. In order to enjoy the Zune experience on Mac, you will need to install a Windows OS (XP or higher). Zune delivers music and video entertainment across Windows Phone 7, Xbox Live and Windows PC’s.

   *DRM Protected content will not be able to be synchronized with Windows Phone 7
 • Համակարգի պահանջները

  Աջակցվող գործող համակարգեր՝

  Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

   Apple OSX 10.5 and above
 • Հրահանգներ

   Double-click on the installer and follow the simple instructions to complete the install.

Հանրածանոթ ներբեռնումներ

Անվճար ԱՀ արդիացումներ

 • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
 • Ծրագրաշարի արդիացումներ
 • Ծառայությունների փաթեթներ
 • Սարքաշարային սարքավարեր
Աշխատեցնել Microsoft Update-ը
փակել
moreinfo