Windows Phone

  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - հայերեն

  Փոխել լեզուն՝
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  • Վարկած՝

   0.6

   Նիշքի անվանումը՝

   WP7C_MacAppStore.txt

   Հրատարակման ամսաթիվը՝

   16.05.2011

   Նիշքի չափը:

   1 KB

    The Windows Phone 7 Connector for Mac 1.0 is now available via the Mac App Store. For more details go here.

    Windows Phone 7 Connector for Mac is a new software application that enables you to synchronize your favorite music*, videos*, photos* and podcasts* from iTunes and iPhoto. This software is not part of the Zune experience. In order to enjoy the Zune experience on Mac, you will need to install a Windows OS (XP or higher). Zune delivers music and video entertainment across Windows Phone 7, Xbox Live and Windows PC’s. *DRM Protected content will not be able to be synchronized with Windows Phone 7
  • Աջակցվող գործող համակարգեր՝

   Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

    Apple OSX 10.5 and above
   • Double-click on the installer and follow the simple instructions to complete the install.

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր