Windows

  Windows 8 Լեզվական միջերեսի փաթեթ (LIP)

  Փոխել լեզուն՝
  Windows 8 Լեզվական միջերեսի փաթեթը (LIP) տրամադրում է Windows 8-ում հաճախ օգտագործվող բաժինների մասնակի թարգմանություն:
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   Վարկած՝

   1.0

   Նիշքի անվանումը՝

   LIP_hy-AM-32bit.mlc

   LIP_hy-AM-64bit.mlc

   Հրատարակման ամսաթիվը՝

   03.12.2012

   Նիշքի չափը:

   2.7 MB

   3.7 MB

    Windows Լեզվական միջերեսի փաթեթը (LIP) տրամադրում է Windows-ի լայնորեն օգտագործվող մասերի մասնակի թարգմանված տարբերակ: LIP-ը տեղադրելուց հետո, մոգերի, երկխոսության տուփերի, ցանկերի և Օգնության և աջակցման հոդվածների գրվածքները կցուցադրվեն LIP-ի լեզվով: Չթարգմանված գրվածքները կցուցադրվեն Windows 8-ի հիմնական լեզվով: Օրինակ` եթե պատվիրել եք Windows 8-ի իսպաներեն տարբերակը և տեղադրել եք Կատալաներեն LIP, գրվածքի մի մասը կցուցադրվի իսպաներենով: Մեկ հիմնական լեզվի վրա կարող եք տեղադրել մեկից ավելի LIP: Windows LIP-երը կարող են տեղադրվել Windows 8-ի բոլոր թողարկումներում:
  • Աջակցվող գործող համակարգեր՝

   Windows 8

    • Համակարգի պահանջները դիտելու համար կտտացրեք այստեղ

    • Տեղադրմանը նախորդող գործողությունների հրահանգների համար կտտացրեք այստեղ

    1. Այս էջում կտտացրեք Ներբեռնել կոճակը` ներբեռնումը մեկնարկելու համար, կամ ընտրեք այլ լեզու իջնող ցուցակից:
    2. Կատարեք հետևյալից մեկը.
     • Տեղադրումն անմիջապես մեկնարկելու համար կտտացրեք Աշխատեցնել:
     • Հետագայում տեղադրելու միտումով ներբեռնումը համակարգչում պահելու համար կտտացրեք Պահել
    • Տեղադրմանը հաջորդող գործողությունների հրահանգների համար կտտացրեք այստեղ

    • Հայտնի խնդիրների համար կտտացրեք այստեղ

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր