Internet Explorer 11 - Windows 7-ի համար
  Update
  Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  06.11.2013
  Internet Explorer 11 - Windows 7 64-բիթանոց թողարկման և Windows Server 2008 R2 64-բիթանոց թողարկման համար
  Update
  Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  06.11.2013
  Microsoft Readiness App - հայերեն
  Application
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  09.09.2014
  Windows Internet Explorer 7 LIP փաթեթ Windows XP SP2-ի համար
  Application
  Ներբեռնեեք աշխարհի առավել հանրածանոթ ոստայնազննիչի վերջին վարկածը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  08.01.2009
  Windows Internet Explorer 9 Windows Vista-ի և Windows Server 2008-ի համար
  Update
  Windows Internet Explorer 9-ը թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր վեբկայքերը փայլեն և աշխատեն ԱՀ-ի սեփական գործադիրների նման:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  25.05.2011