Internet Explorer 11 - Windows 7-ի համար
  Update
  Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  06.11.2013
  Internet Explorer 11 - Windows 7 64-բիթանոց թողարկման և Windows Server 2008 R2 64-բիթանոց թողարկման համար
  Update
  Ներբեռնեք Windows 7-ի համար հանձնարարելի արագ և սահուն զննիչը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  06.11.2013
  Windows Internet Explorer 9 Windows Vista-ի և Windows Server 2008-ի համար
  Update
  Windows Internet Explorer 9-ը թույլ է տալիս, որպեսզի ձեր վեբկայքերը փայլեն և աշխատեն ԱՀ-ի սեփական գործադիրների նման:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  25.05.2011
  Windows Internet Explorer 7 LIP փաթեթ Windows XP SP2-ի համար
  Application
  Ներբեռնեեք աշխարհի առավել հանրածանոթ ոստայնազննիչի վերջին վարկածը:
  ԱՆՎՃԱՐ
  Թողարկման ամսաթիվը՝
  08.01.2009