Հրատարակված է՝
Ուժի մեջ է՝ Օգոստոսի 30, 2019 թ․
Microsoft ծառայությունների համաձայնագիր
Ձեր գաղտնիությունըՁեր գաղտնիությունը1_YourPrivacy
Ամփոփագիր

1. Ձեր գաղտնիությունը: Ձեր գաղտնիությունը կարևոր է մեզ համար: Խնդրում ենք ծանոթանալ Microsoft-ի Գաղտնիության դրույթինԳաղտնիության դրույթ») քանի որ այստեղ ներկայացված են ձեզանից ու ձեր սարքերից հավաքվող տվյալների տեսակները («Տվյալներ»), թե ինչպես ենք օգտագործում ձեր Տվյալները, ինչպես նաև ձեր Տվյալների մշակման իրավական հիմքերը։ Գաղտնիության դրույթում նաև նկարագրված է, թե ինչպես է Microsoft-ն օգտագործում ձեր բովանդակությունը՝ ձեր հաղորդակցումները այլ օգտվողների հետ, Ծառայությունների միջոցով ձեր կողմից Microsoft-ին ուղարկված հրապարակումները, ինչպես նաև նիշքերը, լուսանկարները, փաստաթղթերը, ձայնանյութերը, թվային աշխատանքները, կենդանի հոսքերը և տեսանյութերը, որոնք դուք վերբեռնում, պահեստավորում, հեռարձակում կամ համօգտագործում եք Ծառայությունների միջոցով («Ձեր բովանդակությունը»): Այն դեպքերում, երբ մշակումը հիմնված է համաձայնության վրա և որքանով թույլատրվում է օրենքով, ընդունելով այս Պայմանները, դուք համաձայնում եք, որ Microsoft-ն օրենքով թույլատրված կարգի շրջանակներում հավաքի, օգտագործի և բացահայտի Ձեր բովանդակությունը և տվյալները՝ Գաղտնիության դրույթին համապատասխան: Որոշ դեպքերում մենք առանձին ծանուցում կուղարկենք և կխնդրենք ձեր համաձայնությունը՝ ինչպես նշված է Գաղտնիության դրույթում:

Լրիվ տեքստը
Ձեր ԲովանդակությունըՁեր Բովանդակությունը2_yourContent
Ամփոփագիր

2. Ձեր Բովանդակությունը: Մեր Ծառայություններից շատերը թույլ են տալիս ձեզ պահեստավորել կամ համօգտագործել ձեր Բովանդակությունը ուրիշների հետ կամ նյութեր ստանալ ուրիշներից: Մենք չենք հավակնում ձեր Բովանդակության սեփականատիրության համար: Ձեր Բովանդակությունը մնում է ձեր Բովանդակություն և դուք եք կրում պատասխանատվությունը դրա համար:

 • ա. Համօգտագործելով Ձեր բովանդակությունն այլ օգտվողների հետ՝ դուք հասկանում եք, որ նրանք բոլորը կկարողանան օգտագործել, պահել, գրառել, վերարտադրել, հեռարձակել, փոխանցել, համօգտագործել և ցուցադրել (իսկ HealthVault-ում նաև ջնջել) Ձեր բովանդակությունը՝ առանց ձեզ փոխհատուցելու: Եթե չեք ուզում ուրիշներին այդ հնարավորությունը տալ, մի համօգտագործեք Ձեր Բովանդակությունը Ծառայությունների միջոցով: Դուք հավաստում և երաշխավորում եք, որ սույն Պայմանների գործունեության ժամկետի ընթացքում դուք ունեք (և ունենալու եք) բոլոր իրավունքները Ձեր բովանդակության հանդեպ, որը վերբեռնել, պահեստավորել կամ համօգտագործել եք Ծառայություններում կամ դրանց միջով և, որ Ձեր բովանդակության հավաքումը, օգտագործումը և պահպանումը չի խախտի ուրիշների իրավունքները կամ այլ օրենքները: Microsoft-ը չի հանդիսանում Ձեր Բովանդակության սեփականատերը, չի վերահսկում, հաստատում, վճարում դրանց համար, երաշխավորում կամ այլ կերպ պարտավորվածություն կրում Ձեր Բովանդակության հանդեպ և պատասխանատու չէ Ծառայությունների միջոցով Ձեր Բովանդակության կամ ուրիշների կողմից վերբեռնած, պահեստավորած կամ համօգտագործած նյութերի համար:
 • բ. Ծառայությունները ձեզ և ուրիշներին մատուցելու նպատակով, ձեզ և Ծառայությունները պաշտպանելու նպատակով և Microsoft-ի արտադրանքները և ծառայությունները բարելավելու նպատակով՝ դուք Microsoft-ին տալիս եք միջազգային և առանց հեղինակային վճարումներ կատարելու իրավունքի մտավոր սեփականության լիցենզիա՝ ձեր Բովանդակությունը օգտագործելու համար: Օրինակ՝ ձեր Բովանդակությունը Ծառայություններում հաղորդակցման միջոցներով պատճենելու, պահպանելու, փոխանցելու, վերաձևաչափելու, ցուցադրելու և տարածելու համար: Եթե ձեր Բովանդակությունը հրապարակում եք Ծառայության այնպիսի տարածքներում, որտեղ այն հանրորեն մատչելի է, ձեր Բովանդակությունը կարող է հայտնվել Ծառայությունը գովազդող ներկայացումներում կամ նյութերում: Որոշ Ծառայություններ աջակցվում են գովազդի կողմից: Microsoft-ի կողմից գովազդների անհատականացման կարգավորումները հասանելի են Microsoft-ի հաշվի կառավարման վեբկայքի Անվտանգություն և գաղտնիություն էջում: Մենք չենք օգտագործում ձեր էլ. փոստերում, զրույցում, տեսականչերում, ձայնային փոստերում կամ ձեր փաստաթղթերում, լուսանկարներում կամ այլ անձնական նիշքերում առկա բովանդակությունը ձեզ գովազդներ ցուցադրելու համար: Մեր գովազդման քաղաքականությունը մանրամասն նկարագրված է Գաղտնիության դրույթում:
Լրիվ տեքստը
Վարվեցողության կաննոններՎարվեցողության կաննոններ3_codeOfConduct
Ամփոփագիր

3. Վարվեցողության կանոններ։

 • ա. Ընդունելով սույն Պայմանները՝ դուք ընդունում եք, որ Ծառայություններից օգտվելիս պետք է հետևեք այս կանոններին.
  • i. Չանեք անօրինական ոչ մի բան:
  • ii. Չզբաղվեք այնպիսի գործունեությամբ, որը օգտագործում է իր շահերի համար, վնասում կամ սպառնում է վնասել երեխաներին:
  • iii. Լցոն չուղարկեք: Լցոնը դա անցանկալի կամ սեփական նախաձեռնությամբ ուղարկվող թափոնափոստն է, հրապարակումները, կապորդային հարցումները, SMS-ները (գրվածքային ուղերձներ) կամ ակնթարթային ուղերձներն են:
  • iv. Հանրորեն մի ցուցադրեք կամ մի օգտվեք Ծառայություններից՝ անպատշաճ բովանդակություն կամ նյութեր (օրինակ՝ մերկություն, անասնամոլություն, պոռնոգրաֆիա, վիրավորական խոսքեր, բռնության տեսարաններ կամ հանցագործ գործունեություն) համօգտագործելու համար կամ մի ցուցադրեք Ձեր բովանդակությունը, որը չի համապատասխանում տեղական օրենքներին կամ կանոնակարգումներին:
  • v. Մի զբաղվեք խարդախ, կեղծ կամ թյուրիմացության մեջ գցող գործունեությամբ (օր.՝ գումար խնդրեք կեղծ միջոցներով, ներկայացեք այլ անձի անունից, օգտագործեք Ծառայությունները խաղային հաշիվը մեծացնելու նպատակով կամ վարկանիշները, գնահատականները կամ մեկնաբանությունները վարկաբեկելու համար) կամ վարկաբեկող կամ մարդկանց արժանապատվությունը վիրավորող գործունեությամբ:
  • vi. Մի խորամանկեք Ծառայությունները մատչելու կամ մատչելիության սահմանափակումները:
  • vii. Մի կատարեք այնպիսի գործողություններ, որոնք կարող են վնասել ձեզ, Ծառայությունները կամ ուրիշներին (օր.՝ վիրուսներ տարածելը, ուրիշներին հետապնդելը, ահաբեկչական կամ բռնի էքստրեմիստական նյութեր հրապարակելը, ատելություն պրոպագանդելը կամ ուրիշների նկատմամբ բռնություն խրախուսելը):
  • viii. Մի խախտեք ուրիշների իրավունքները (օր.՝ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված երաժշտության կամ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված այլ նյութերի անօրինական համօգտագործում, Bing քարտեզների կամ լուսանկարների վերավաճառում կամ տարածում):
  • ix. Մի խախտեք ուրիշների գաղտնիության կամ տվյալների պաշտպանության իրավունքները:
  • x. Մի օժանդակեք ուրիշներին խախտելու այս կանոնները:
 • բ. Հարկադրանք: Եթե խախտեք այս Պայմանները, մենք կարող ենք մեր հայեցողությամբ դադարեցնել Ծառայությունների մատուցումը կամ կարող ենք փակել ձեր Microsoft-ի հաշիվը: Կարող ենք նաև արգելափակել հաղորդակցումը (էլ. փոստերը, նիշքերի համօգտագործումը կամ ակնթարթային ուղերձումը) Ծառայությունների հետ՝ փորձելով հարկադրել սույն Պայմանները կամ կարող ենք հեռացնել կամ չհրապարակել Ձեր բովանդակությունը ցանկացած պատճառով: Սույն Պայմանների ենթադրելի խախտումները ուսումնասիրելիս՝ Microsoft-ը իրավունք է վերապահում վերանայել ձեր Բովանդակությունը խնդրի լուծման համար և դուք սույնով թույլատրում եք այդ ստուգումը: Ինչևիցե, մենք չենք կարող վերահսկել ողջ Ծառայությունները և չենք էլ փորձում դա անել:
 • գ. Xbox-ի ծառայությունների օգտագործումը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այն մասին, թե ինչպես է սույն Վարվեցողության կանոնները տարածվում Microsoft-ի կողմից տրամադրվող Xbox Live-ի, Xbox Game Pass-ի, Windows Live-ի խաղերի և Xbox Game Studios-ի խաղերի, գործադիրների, ծառայությունների և բովանդակության վրա, կտտացրեք այստեղ: Xbox-ի ծառայությունների (սահմանված է բաժին 13(ա)(i)-ում) Վարվեցողության կանոնագրքի խախտումը կարող է կասեցնել կամ արգելել մասնակցությունը Xbox-ի ծառայություններում, այդ թվում նաև՝ զրկել բովանդակության լիցենզիաներից, Xbox Gold-ի անդամակցության ժամանակից և Microsoft-ի հաշվի հաշվեկշիռներից, որոնք կապված են հաշվի հետ:
Լրիվ տեքստը
Ծառայությունների և աջակցության օգտագործումԾառայությունների և աջակցության օգտագործում4_usingTheServicesSupport
Ամփոփագիր

4. Ինչպես օգտվել Ծառայություններից և Աջակցումից:

 • ա. Microsoft-ի հաշիվ: Ծառայություններից շատերից օգտվելու համար ձեզ հարկավոր է Microsoft-ի հաշիվ: Ձեր Microsoft-ի հաշիվը թույլ է տալիս մուտք գործել Microsoft-ի և Microsoft-ի որոշ գործընկերների կողմից տրամադրվող արտադրանքներ, վեբկայքեր ու ծառայություններ:
  • i. Ինչպես ստեղծել հաշիվ: Microsoft-ի հաշիվ կարող եք ստեղծել առցանց գրանցվելով: Microsoft-ի հաշվի համար գրանցվելիս դուք համաձայնում եք չօգտագործել կեղծ, ոչ ստույգ կամ թյուրիմացություն առաջացնող տեղեկություններ: Որոշ դեպքերում Microsoft-ի հաշիվը կարող է տրամադրված լինել ձեզ որևէ երրորդ կողմի՝ օրինակ ձեր Համացանցի ծառայություններ տրամադրողի կողմից: Եթե ձեր Microsoft-ի հաշիվը տրամադրվել է ձեզ երրորդ կողմի կողմից, ապա երրորդ կողմը կարող է լրացուցիչ իրավունքներ ունենալ ձեր հաշվի նկատմամբ, օրինակ՝ այն կարող է մատչել կամ ջնջել ձեր Microsoft-ի հաշիվը: Ծանոթացեք լրացուցիչ պայմաններին, որոնք տրամադրել է ձեզ երրորդ կողմը, քանի որ Microsoft-ը պատասխանատվություն չի կրում այդ լրացուցիչ պայմանների համար: Եթե դուք Microsoft-ի հաշիվ եք ստեղծում իրավական մարմնի անունից, օրինակ ձեր կազմակերպության կամ գործատուի, դուք հասկանում եք, որ իրավական լիազորում ունեք այդ իրավական մարմնին պարտավորեցնել սույն Պայմանների հանդեպ: Դուք չեք կարող փոխանցել ձեր Microsoft-ի հաշվի հավատարմագրերն այլ օգտվողի կամ իրավական մարմնի: Ձեր հաշվի անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ գաղտնի պահեք հաշվի տվյալները և գաղտնաբառը: Դուք պատասխանատու եք բոլոր գործողությունների համար, որոնք կատարվում են ձեր Microsoft-ի հաշվի ներքո:
  • ii. Հաշվի օգտագործումը: Դուք պետք է օգտագործեք ձեր Microsoft-ի հաշիվը՝ այն ակտիվ պահելու համար: Դա նշանակում է, որ պետք է մուտք գործեք առնվազն մեկ անգամ երկու տարին մեկ՝ ձեր Microsoft-ի հաշիվը և հարակից Ծառայությունները ակտիվ պահելու համար, եթե Microsoft-ի հաշվի կանոններով այլ բան սահմանված չէ հետևյալ հղումով՝ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 եթե գտվում եք վճարովի Ծառայություններից, որոնց դեպքում այս պայմանը կարող է չգործել: Եթե այս ժամանակահատվածի ընթացքում մուտք չգործեք, ձեր Microsoft-ի հաշիվը կհամարվի անգործուն և կփակվի: Microsoft-ի փակված հաշվի վերաբերյալ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ բաժին 4(ա)(iv)(2)-ում: Բացի այդ, դուք պետք է առնվազն տարին մեկ անգամ մուտք գործեք ձեր Outlook.com-ի մուտքի արկղ և OneDrive, հակառակ դեպքում ձեր Outlook.com-ի մուտքի արկղը և OneDrive-ը կփակվեն: Դուք պետք է մուտք գործեք Xbox-ի ծառայություններ առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ՝ ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ կապված խաղացողի պիտակը պահպանելու համար: Եթե մենք հիմքեր ունենանք կասկածելու, որ ձեր Microsoft-ի հաշիվը ենթակա է երրորդ անձանց կողմից խարդախաբար օգտագործվելու ռիսկի (օրինակ, երբ հաշիվը վարկաբեկվել է), Microsoft-ը կարող է կասեցնել ձեր հաշիվը մինչև չհաստատեք ձեր սեփականատիրության իրավունքները: Կախված փոխզիջման բնույթից՝ հնարավոր է պահանջվի անջատել մատչումը Ձեր բովանդակությանը կամ դրա մի մասին: Եթե չեք կարողանում մատչել ձեր Microsoft-ի հաշիվը, այցելեք այս վեբկայք՝ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656։
  • iii. Երեխաներ և հաշիվներ: Օգտվելով Ծառայություններից՝ դուք հաստատում եք, որ համարվում եք «չափահաս» կամ «իրավական պատասխանատվություն» ունեք ձեր բնակության վայրում, կամ ունեք ձեր ծնողի կամ խնամակալի կողմից տրամադրված վավեր համաձայնագիր՝ սույն Պայմաններին հետևելու համար: Եթե համոզված չեք, որ չափահաս եք կամ ունեք «իրավական պատասխանատվություն» ձեր բնակության վայրի օրենսդրության համաձայն կամ չեք հասկանում այս բաժինը, դիմեք ձեր ծնողին կամ իրավական խնամակալին՝ օգնություն ստանալու համար և ստացեք նրանց համաձայնությունը՝ մինչ Microsoft-ի հաշիվ ստեղծելը: Եթե դուք հանդիսանում եք Microsoft-ի հաշիվ ստեղծող անչափահասի ծնողը կամ իրավական խնամակալը, ապա դուք և անչափահաս երեխան համաձայնում եք ենթարկվել այս Պայմաններին և պատասխանատու եք Microsoft-ի հաշվի կամ Ծառայությունների օգտագործման համար, այդ թվում նաև՝ գնումների, անկախ նրանից՝ երեխայի հաշիվը արդեն առկա է, թե կստեղծվի հետագայում:
  • iv. Հաշվի փակումը:
   • 1. Դուք ցանկացած պահի և ցանկացած պատճառով կարող եք չեղարկել որոշակի Ծառայություններ կամ փակել ձեր Microsoft-ի հաշիվը: Microsoft-ի հաշիվը փակելու համար այցելեք https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278: Երբ դուք դիմում եք ձեր Microsoft-ի հաշիվը փակելու համար, մենք այն կասեցնում ենք 60 օրով, որովհետև հնարավոր է մտափոխվեք: 60 օր հետո ձեր Microsoft-ի հաշիվը կփակվի: Իմանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում Microsoft-ի հաշիվը փակելուց հետո, անդրադարձեք ստորև ներկայացված 4(ա)(iv)(2) բաժնին: 60 օրվա ընթացքում նորից մուտք գործելու դեպքում ձեր Microsoft-ի հաշիվը նորից կակտիվացվի:
   • 2. Ձեր Microsoft-ի հաշիվը փակելու դեպքում (անկախ նրանից՝ դա կկատարվի ձեր կողմից, թե մեր) տեղի են ունենում որոշ բաներ: Առաջինը, անմիջապես դադարեցվում է Ծառայությունները մատչելու Microsoft-ի հաշվից օգտվելու ձեր իրավունքը։ Երկրորդ՝ կջնջվեն ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ կապված Տվյալները կամ Ձեր բովանդակությունը կամ պարզապես կապակապվեն ձեզանից և ձեր Microsoft-ի հաշվից (եթե, իհարկե, չպահանջվի օրենքով պահպանել, վերադարձնել դրանք կամ փոխանցել դրանք ձեզ կամ ձեր կողմից սահմանված երրորդ կողմի): Դուք պարբերաբար պետք է կատարեք պահուստավորում, քանի որ Microsoft-ը չի կարող առբերել ձեր Բովանդակությունը կամ Տվյալները հաշիվը փակվելուց հետո: Երրորդ, դուք այլևս մատչում չեք ունենա ձեր ձեռք բերած արտադրանքներին: Չորրորդ, մենք կարող ենք ժամանակավորպես կանխել ձեր տրամադրած էլ․ հասցեի հետ փոխկապակցված հաշվի ստեղծումը։
 • բ. Աշխատանքային կամ դպրոցական հաշիվներ: Microsoft-ի որոշակի ծառայություններ կարող եք մուտք գործել աշխատանքային կամ դպրոցական էլ. հասցեով: Այդ էլ. հասցեով մուտք գործելու դեպքում դուք համաձայնում եք, որ ձեր էլ. հասցեի հետ կապված տիրույթի տնօրինողը կարող է ծանուցվել ձեր Microsoft-ի հաշվի և դրան փոխկապավցած բաժանորդագրությունների գոյության մասին, կառավարել և վերահսկել ձեր հաշիվը, մատչել և մշակել ձեր Տվյալները, այդ թվում նաև ձեր նամակագրությունների և նիշքերի բովանդակությունները, ինչպես նաև Microsoft-ը կարող է ծանուցել տիրույթի տնօրինողին՝ հաշիվը կամ Տվյալները վտանգվելու դեպքում։ Սույնով դուք համաձայնում եք, որ ձեր կողմից Microsoft-ի ծառայությունների օգտագործումը կարող է կարգավորվել ձեր կամ ձեր կազմակերպության և Microsoft-ի միջև կնքված համաձայնագրերով, և այս Պայմանները չեն գործադրվելու: Եթե արդեն ունեք Microsoft-ի հաշիվ և օգտագործում եք առանձին աշխատանքային կամ դպրոցական հաշիվ՝ այս Պայմաններով կարգավորվող Ծառայությունները մատչելու համար, ձեզ կառաջարկվի արդիացնել ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ կապված էլ. հասցեն, որպեսզի պահպանեք մատչումը այդ Ծառայություններին:
 • գ. Լրացուցիչ սարքավորումներ/տվյալների ծրագրեր: Բազմաթիվ Ծառայություններից օգտվելու համար դուք պետք է համացանցի կապակցում ունենաք և/կամ տվյալների/բջջային կապի փաթեթ: Հնարավոր է նաև պահանջվեն լրացուցիչ սարքավորումներ, ինչպես օրինակ գլխային բարձրախոսը, խցիկը կամ խոսափողը: Ծառայություններից օգտվելու համար պահանջվող բոլոր կապակցումների, ծրագրերի և սարքավորումների համար, ինչպես նաև ձեր կապակցումների, ծրագրերի և սարքավորումների ծառայություն մատուցող(ներ)ի կողմից սահմանած վճարումների համար դուք եք պատասխանատու: Այդ վճարները կապ չունեն Ծառայությունների համար վճարվող վճարների հետ և նման վճարումները չեն փոխհատուցվելու մեր կողմից: Կապվեք ձեր մատակարար(ներ)ի հետ՝ իմանալու գործող սակագների մասին:
 • դ. Ծառայության ծանուցումներ: Երբ ձեր օգտագործած Ծառայության հետ կապված նորություններ լինեն, մենք ձեզ Ծառայության ծանուցումներ կուղարկենք: Եթե տրամադրել եք մեզ ձեր էլ. հասցեն կամ հեռախոսահամարը՝ կապված ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ, ապա Ծառայության ծանուցումները կուղարկվեն ձեզ էլ. փոստով կամ SMS-ով (գրվածքային ուղերձով), ինչպես նաև, որպեսզի կարողանաք հաստատել ձեր ինքնությունը և ձեր գնումները, նախքան ձեր բջջային հեռախոսահամարը գրանցելը։ Ծառայության ծանուցումները կարող են ուղարկվել նաև այլ միջոցներով (օրինակ՝ արտադրանքի մեջ ստացվող ուղերձների տեսքով): SMS-ների միջոցով ծանուցումներ ստանալու դեպքում կարող են կիրառվել տվյալների օգտագործման կամ ուղերձման սակագներ:
 • ե. Աջակցում: Որոշ Ծառայությունների համար տրամադրվող Հաճախորդների աջակցումը մատչելի է support.microsoft.com հղումով։ Որոշ Ծառայություններ կարող են առաջարկել առանձին կամ լրացուցիչ Հաճախորդների աջակցում, որոնք ենթակա են www.microsoft.com/support-service-agreement հղումով տեղակայված դրույթներին, եթե այլ բան նշված չէ։ Աջակցումը կարող է հասանելի չլինել գործառույթների կամ Ծառայությունների նախադիտման կամ բետա տարբերակների համար։ Ծառայությունները կարող են համատեղելի չլինել երրորդ կողմի ծրագրաշարերի կամ ծառայությունների հետ: Դուք պետք է ծանոթանաք համատեղելիության պահանջների հետ:
 • f. Ձեր Ծառայությունների դադարեցում։ Եթե ձեր Ծառայությունները չեղարկվում են (անկախ այն բանից՝ ձեր կողմից, թե մեր), առաջինն անմիջապես դադարեցվում է Ծառայություններից օգտվելու ձեր իրավունքը, և սպառվում է Ծառայությունների հետ կապված ծրագրաշարերի լիցենզիայի ժամկետը: Երկրորդ՝ կջնջվեն ձեր Ծառայությունների հետ կապված Տվյալները կամ Ձեր բովանդակությունը կամ պարզապես կապակապվեն ձեզանից և ձեր Microsoft-ի հաշվից (եթե, իհարկե, չպահանջվի օրենքով պահպանել դրանք, վերադարձնել դրանք կամ փոխանցել դրանք ձեզ կամ ձեր կողմից սահմանված երրորդ կողմի): Արդյունքում, դուք հնարավոր է չկարողանաք մատչել որևէ Ծառայություն (կամ Ձեր բովանդակությունը, որը պահել եք այս Ծառայությունների վրա)։ Դուք պետք է ունենաք պարբերաբար պահուստավորման պլան։ Երրորդ, դուք այլևս մատչում չեք ունենա ձեր ձեռք բերած արտադրանքներին: Եթե դուք չեղարկել եք ձեր Microsoft-ի հաշիվը և չունեք մեկ այլ հաշիվ, որի միջոցով կարող եք մատչել Ծառայությունները, ապա ձեր Ծառայությունները հնարավոր է անմիջապես չեղարկվեն։
Լրիվ տեքստը
Երրորդ անձանց Գործադիրների և Ծառայությունների օգտագործումըԵրրորդ անձանց Գործադիրների և Ծառայությունների օգտագործումը5_usingThird-PartyAppsAndServices
Ամփոփագիր

5. Երրոդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների օգտագործումը: Ծառայությունների միջոցով դուք կարող եք մատչել կամ ձեռք բերել անկախ երրորդ կողմերի (ընկերություններ կամ մարդիկ, ովքեր չեն ներկայացնում Microsoft-ը) կողմից տրամադրվող արտադրանքներ, ծառայություններ, վեբկայքեր, հղումներ, բովանդակություն, նյութեր, խաղեր, հմտություններ, ամբողջացումներ, բոտեր կամ գործադիրներ («Երրորդ կողմի գործադիրներ և ծառայություններ»): Մեր Ծառայություններից շատերը նաև թույլ են տալիս ձեզ գտնել, կատարել հայցումներ կամ փոխազդել Երրորդ անձանց գործադիրների և ծառայությունների հետ կամ թույլ են տալիս ձեզ համօգտագործել ձեր բովանդակությունը կամ տվյալները, ուստի դուք հասկանում եք, որ օգտագործելով մեր Ծառայությունները, դուք ուղղորդում ենք նրանց հասանելի դարձնել ձեզ համար Երրորդ անձանց գործադիրները և Ծառայությունները։ Մեր Ծառայություններից շատերը նաև թույլ են տալիս ձեզ գտնել, կատարել հայցումներ կամ փոխազդել Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների հետ կամ թույլ են տալիս ձեզ համօգտագործել Ձեր բովանդակությունը կամ տվյալները, ուստի դուք հասկանում եք, որ լիազորում եք մեր Ծառայություններին տրամադրել ձեզ Երրորդ կողմի գործադիրներ և ծառայություններ: Երրորդ անձանց գործադիրները և Ծառայությունները կարող են ձեզ ներկայացնել գաղտնիության կաննոներ կամ պահանջել ձեզանից ընդունել իրենց դրույթները, նախքան դուք կարող եք տեղադրել կամ օգտագործել Երրորդ անձանց գործադիրը կամ Ծառայությունը։ Տես բաժին 13(բ)` ծանոթանալու լրացուցիչ դրույթներին այն գործադիրների համար, որոնք ձեռք եք բերել որոշակի Կայքերից, որոնք պատկանում են կամ գործարկվում են Microsoft-ի և իր գործըներների կողմից (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Office Store-ը, Xbox-ի Microsoft Store-ը և Windows-ի Microsoft Store-ը։ Մինչ Երրորդ անձանց Գործադիրներ և Ծառայություններ ձեռք բերելը, օգտագործելը, հայցում ուղարկելը կամ ձեր Microsoft-ի հաշիվը դրանց կապակցելը՝ դուք պետք է ծանոթանաք Երրորդ անձանց լրացուցիչ պայմաններին և գաղտնիության դրույթներին: Ցանկացած երրորդ կողմի պայմանները չեն փոփոխում սույն Պայմանները: Microsoft-ը ձեզ չի լիցենզավորում մտավոր սեփականությունը, որը հանդիսանում է Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների մասը: Դուք ընդունում եք, որ Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների օգտագործման համար դուք եք պատասխանատու և, որ Microsoft-ը պատասխանատվություն չի կրում նրանց օգտագործման հետևանքով առաջացած խնդիրների համար: Microsoft-ը պատասխանատու չէ ձեր կամ ուրիշների հանդեպ Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների կողմից տրամադրված տեղեկությունների կամ ծառայությունների համար:

Լրիվ տեքստը
Ծառայության մատչելիությունըԾառայության մատչելիությունը6_serviceAvailability
Ամփոփագիր

6. Ծառայության մատչելիությունը:

 • ա. Ժամանակ առ ժամանակ Ծառայությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունները, Երրորդ կողմի գործադիրներն ու ծառայությունները կամ նյութերը, արտադրանքները կարող են մատչելի չլինել, սահմանափակված լինել կամ կարող են տարբեր լինել՝ կախված ձեր տարածաշրջանից կամ սարքից: Եթե դուք փոխում եք ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ հարակցված տեղադրությունը, հնարավոր է դուք կրկին ձեռք բերեք նյութերը կամ գործադիրները, որոնք տրամադրվել էին ձեզ կամ, որոնց համար վճարել էիք ձեր նախկին տարածաշրջանում: Դուք համաձայնվում եք չմատչել կամ չօգտագործել նյութերը կամ Ծառայությունները, որոնք անօրինական են կամ լիցենզավորված չեն այդ երկրում, որտեղ դուք մատչում կամ օգտագործում եք այդ նյութերը կամ Ծառայությունները, կամ չթաքցնել կամ սխալ ներկայացնել ձեր տեղադրությունը կամ ինքնությունը՝ այդ նյութերը կամ Ծառայությունները մատչելու կամ օգտագործելու համար:
 • բ. Մենք անում ենք ամեն ինչ Ծառայությունները սարքին և գործունակ վիճակում պահելու համար, ինչևիցե, բոլոր առցանց ծառայությունները երբեմն ունենում են խափանումներ և ընդհատումներ, և Microsoft-ը պատասխանատու չէ այդ ամենի հետևանքով կրած հնարավոր խափանումների կամ կորուստների համար: Կապի ընդհատման դեպքում հնարավոր է չկարողանաք առբերել ձեր պահեստավորած Բովանդակությունը կամ Տվյալները: Մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք պարբերաբար պահուստավորեք Ձեր բովանդակությունը և Տվյալները, որոնք պահում եք Ծառայությունների վրա կամ պահում եք՝ օգտագործելով Երրորդ կողմի գործադիրներ և ծառայություններ:
Լրիվ տեքստը
Ծառայություններում կամ ծրագրաշարերում տեղի ունեցող արդիացումներ և փոփոխություններ սույն ՊայմաններումԾառայություններում կամ ծրագրաշարերում տեղի ունեցող արդիացումներ և փոփոխություններ սույն Պայմաններում7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Ամփոփագիր

7. Ծառայություններում կամ ծրագրաշարերում տեղի ունեցող արդիացումներ և փոփոխություններ սույն Պայմաններում:

 • ա. Ցանկացած պահի մենք կարող ենք փոխել այս Պայմանները և փոխելու դեպքում կտեղեկացնենք ձեզ: Փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծառայություններից օգտվելը նշանակում է դուք ընդունում եք նոր պայմանները: Եթե համաձայն չեք նոր պայմանների հետ, դուք պետք է այլևս չօգտվեք Ծառայություններից, փակեք ձեր Microsoft-ի հաշիվը, իսկ եթե դուք ծնող կամ խնամակալ եք, պետք է օգնեք ձեր երեխային փակել իր Microsoft-ի հաշիվը:
 • բ. Երբեմն, որպեսզի շարունակեք օգտվել Ծառայություններից, պետք է արդիացնեք ծրագրաշարերը: Մենք կարող ենք ինքնաշխատորեն ստուգել ձեր ծրագրաշարի տարբերակը և ներբեռնել արդիացումներ կամ փոխել կազմաձևումները: Որպեսզի շարունակեք օգտվել Ծառայություններից, կարող է պահանջվել նաև ծրագրաշարերի արդիացում: Այդ արդիացումները կարգավորվում են սույն Պայմաններով, եթե արդիացման հետ չեն տրամադրվում այլ պայմաններ, ապա այդ դեպքում կկիրառվեն այդ պայմանները: Microsoft-ը պարտավոր չէ մատչելի դարձնել արդիացումները և չի երաշխավորում, որ կաջակցի համակարգի այն տարբերակը, համապատասխան որին դուք գնել կամ լիցենզավորել եք ծրագրաշարը, գործադիրները, բովանդակությունը կամ այլ արտադրանքները: Այդ արդիացումները կարող են համատեղելի չլինել երրորդ կողմի ծրագրաշարերի կամ ծառայությունների հետ: Ցանկացած պահի դուք կարող եք հրաժարվել ձեր համաձայնությունից ծրագրաշարի հետագա արդիացումների համար՝ ապատեղադրելով ծրագրաշարը:
 • գ. Բացի այդ, կարող են լինել դեպքեր, երբ մենք կհեռացնենք կամ կփոխենք Ծառայությունների յուրահատկությունները կամ գործառնությունը կամ կդադարեցնենք տրամադրել Ծառայությունները կամ Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների մատչումը: Բացառությամբ կիրառելի օրենքով սահմանված կարգի, մենք պարտավոր չենք տրամադրել որևէ նյութի, Թվային ապրանքների (որոնք նշված են բաժին 13(ի)-ում) կամ նախկինում գնված գործադիրների կրկին ներբեռնման կամ փոխարինման հնարավորություն: Ծառայությունները կամ այլ յուրահատկությունները կարող են թողարկվել նախնական կամ բետա տարբերակով, որը կարող է նորմալ չաշխատել կամ չաշխատել այնպես, ինչպես վերջնական տարբերակը:
 • դ. Ուստի դուք կարող եք օգտագործել թվային իրավունքների կառավարումով (DRM) պաշտպանված նյութեր, ինչպես օրինակ՝ երաժշտությունը, խաղերը, ֆիլմերը, գրքերը և այլ բովանդակություն. DRM ծրագրաշարը կարող է ինքնաշխատորեն կապակցվել իրավունքների առցանց սպասարկիչին և ներբեռնել ու տեղադրել DRM արդիացումները:
Լրիվ տեքստը
Ծրագրաշարի լիցենզիաԾրագրաշարի լիցենզիա8_softwareLicense
Ամփոփագիր

8. Ծրագրաշարի լիցենզիա: Եթե կցված չէ առանձին Microsoft լիցենզային պայմանագիր (օրինակ, եթե դուք օգտագործում եք Microsoft-ի գործադիրը, որը ներառված է և մաս է հանդիսանում Windows-ի, ապա նման ծրագրաշարի վրա կիրառվում են Widows օպերացիոն համակարգի Microsoft-ի ծրագրաշարի լիցենզիայի պայմանները), ապա, որպես Ծառայությունների մաս, մեր կողմից ձեզ տրամադրված որևէ ծրագրաշար ենթակա է այս Պայմաններին։ Գործադիրները, որոնք ձեռք եք բերել որոշակի Կայքերից, որոնք պատկանում կամ գործարկվում են Microsoft-ի և իր գործըներների կողմից (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Office Store-ը, Windows-ի Microsoft Store-ը և Xbox-ի Microsoft Store-ը) հանդիսանում եմ ստորև 13(բ)(i) բաժնի առարկա։

 • ա. Սույն պայմաններին հետևելու դեպքում մենք ձեզ՝ որպես Ծառայությունների մաս, իրավունք ենք տալիս մեկ անգամ տեղադրել և օգտագործել ծրագրաշարի մեկ օրինակ ամեն մի սարքի համար՝ մեկ անձի կողմից օգտագործվելու նպատակով: Որոշ սարքերի վրա այդ ծրագրաշարը կարող է նախապես տեղադրված լինել ձեր անձնական և Ծառայությունների ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման համար: Ծառայությունների մասը կազմող ծրագրաշարը կամ վեբկայքը կարող է պարունակել երրորդ կողմի կոդ: Ցանկացած երրորդ կողմի սկրիպտ կամ կոդ, որը կապված է ծրագրաշարին կամ վեբկայքին կամ հղված է դրանցից, ձեզ է տրվում այդ կոդի սեփականատիրոջ՝ երրորդ կողմերի կողմից, ոչ թե Microsoft-ի: Երրորդ կողմի կոդերի (առկայության դեպքում) ծանուցումները ներկայացված են միայն տեղեկատվական նպատակներով:
 • բ. Ծրագրաշարը լիցենզավորվում է, այլ ոչ թե վաճառվում, և Microsoft-ը պահպանում է ծրագրաշարի (որը հստակորեն չի տրվել Microsoft-ի կողմից) հանդեպ ունեցած բոլոր իրավունքները՝ անկախ ենթատեքստից, բողոքարկման իրավունքի զրկումից կամ այլ բաներից: Սույն լիցենզիան ոչ մի իրավունք չի տալիս ձեզ և դուք իրավունք չունեք.
  • i. խորամանկել կամ շրջանցել ծրագրաշարում կամ Ծառայություններում առկա կամ նրանց հետ առնչվող տեխնիկական պաշտպանության միջոցները;
  • ii. քանդել, դեկոմպիլացնել, ապակոդավորել, կոտրել, ձգտել գերազանցել, շահագործել կամ հակադարձ կազմավորել Ծառայությունների ծրագրաշարերը կամ այլ մասերը, որոնք ներառված են կամ մատչելի են Ծառայությունների միջոցով, բացի կիրառելի հեղինակային իրավունքների կողմից թույլատրելի չափով սահմանված ձևից;
  • iii. առանձնացնել ծրագրաշարի կամ Ծառայությունների բաղադրիչները՝ այլ սարքերում օգտագործելու համար;
  • iv. հրապարակել, պատճենել, վարձակալությամբ տալ, վարձակալել, արտահանել, ներմուծել, տարածել կամ փոխառությամբ տալ ծրագրաշարը կամ Ծառայությունները, եթե Microsoft-ի կողմից հստակորեն լիազորված չեք դա անելու;
  • v. որևէ մեկին փոխանցել ծրագրաշարը, ծրագրաշարի լիցենզիաները կամ Ծառայությունների մատչման կամ օգտագործման իրավունքները;
  • vi. ապօրինի կերպով օգտագործել Ծառայությունները, ինչը կարող է խանգարել որևէ մեկի կողմից դրանց օգտագործմանը կամ ձեռք բերել մատչում որևէ ծառայության, տվյալների, հաշվի կամ ցանցի;
  • vii. ապահովել մատչում Ծառայութուններին կամ փոփոխել որևէ Microsoft-ի կողմից լիազորված սարք (օրինակ՝ Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface և այլն) երրորդ անձանց չլիազորված գործադիրներով։
Լրիվ տեքստը
Վճարման պայմաններՎճարման պայմաններ9_paymentTerms
Ամփոփագիր

9. Վճարման պայմաններ: Եթե դուք վճարում եք որևէ Ծառայության համար, ապա սույն վճարման պայմանները վերաբերում են ձեր վճարումին և դուք ընդունում եք դրանք:

 • ա. Գանձումներ: Եթե Ծառայության որևէ մասի համար սահմանված է գանձում, դուք համաձայնվում եք վճարել այդ գումարը սահմանված արտարժույթով: Ծառայությունների համար սահմանված գնի մեջ չեն մտնում բոլոր կիրառելի հարկերը և արտարժույթի փոխանակման հաշվարկները, եթե այլ կերպ նշված չէ: Skype-ի վճարովի ծառայությունների բոլոր գները ներառում են կիրառելի հարկերը, եթե այլ կերպ նշված չէ: Հարկերի և այլ գանձումների համար միայն դուք եք պատասխանատու: Skype-ը հարկերը հաշվարկում է բնակության հասցեի հիման վրա, որը կապված է ձեր վճարային հաշիվների տեղեկությունների հետ: Դուք պարտավոր եք ապահովել հասցեի արդիությունը և ճշգրտությունը: Բացի Skype-ի արտադրանքներից, հարկերը հաշվարկվում են ձեր տեղադրության հիման վրա՝ այն պահի դրությամբ, երբ գրանցվել եք ձեր Microsoft-ի հաշվի համար, եթե տեղի օրենսդրության համաձայն չեն պահանջվում հաշվարկի այլ հիմքեր: Մենք կարող ենք կասեցնել կամ չեղարկել Ծառայությունները, եթե ժամանակին և ամբողջական վճարումը չստանանք ձեզանից: Ծառայությունների կասեցումը կամ չեղարկումը չվճարման պատճառով կարող է հանգեցնել ձեր հաշվի և իր բովանդակության մատչման կամ օգտագործման կորստին: Եթե կապակցվեք Համացանցին կորպորատիվ կամ այլ մասնավոր ցանցի միջոցով, որը թաքցնում է ձեր տեղադրությունը, ապա գանձումները կարող են տարբերվել ձեր փաստացի տեղադրության համար նշված գանձումներից: Կախված ձեր գտնվելու վայրից՝ որոշ գործարքների համար կարող է պահանջվել արտարժույթի փոխարկում կամ դրանք կարող են կատարվել այլ երկրում: Ձեր բանկը կարող է լրացուցիչ գանձումներ կատարել ձեզանից այդ ծառայությունների դիմաց՝ դեբետային կամ վարկային քարտ օգտագործելու դեպքում: Մանրամասների համար կապվեք ձեր բանկի հետ:
 • բ. Վճարողի հաշիվը: Որևէ Ծառայության համար վճարումները կատարելու համար, տվյալ Ծառայության համար գրանցվելիս՝ պահանջվելու է տրամադրել վճարման եղանակ: Բոլոր Ծառայություններ համար, բացառությամբ Skype-ի, ձեր վճարային հաշիվների տեղեկությունները և վճարման եղանակը կարող եք մատչել և փոխել Microsoft-ի հաշվի կառավարման կայքում, իսկ Skype-ի ծրագրաշարի և արտադրանքների համար կարող եք մուտք գործել ձեր հաշվի կայքէջ հետևյալ հասցեով՝ https://skype.com/go/myaccount: Բացի այդ, դուք թույլ եք տալիս Microsoft-ին օգտագործել ձեր ընտրած վճարման եղանակին առնչվող արդիացված հաշվի տեղեկությունները, որոնք տրամադրվել են ձեր բանկի կամ կիրառելի վճարումների ցանցի կողմից: Դուք համաձայնում եք արագ կերպով արդիացնել ձեր հաշիվը և այլ տեղեկությունները, այդ թվում նաև ձեր էլ. հասցեն ու վճարման եղանակի տվյալները, որպեսզի մենք կարողանանք կատարել գործարքները և անհրաժեշտության դեպքում կապվել ձեզ հետ՝ ձեր գործարքների հետ կապված հարցերով: Ձեր վճարողի հաշվում կատարած փոփոխությունները չեն անդրադառնա մեր կողմից ձեր հաշվին ներկայացրած գանձումների վրա՝ մինչև այդ փոփոխությունները հասանելի չլինեն մեզ:
 • գ. Հաշիվների ներկայացում: Տրամադրելով Microsoft-ին վճարման եղանակ՝ դուք (i) երաշխավորում եք, որ դուք լիազորված եք օգտագործելու ձեր տրամադրած վճարման եղանակը և, որ ձեր կողմից տրամադրված վճարման բոլոր տեղեկությունները ճիշտ և ստույգ են, (ii) լիազորում եք Microsoft-ին գանձել ձեզանից Ծառայությունների կամ մատչելի բովանդակության համար պահանջվող գումարը՝ օգտագործելով ձեր վճարման եղանակը, և (iii) լիազորում եք Microsoft-ին գանձել ձեզանից Ծառայությունների վճարովի յուրահատկությունների համար պահանջվող գումարը, որը դուք ընտրում եք գրանցվելու կամ օգտագործելու համար՝ սույն Պայմանների վավերականության ժամկետի սահմանում: Հաշիվը մենք ձեզ կարող ենք ներկայացնել (ա) նախապես; (բ) գնման պահին; (գ) գնումից որոշ ժամանակ անց; կամ (դ) բաժանորդագրման Ծառայությունների դեպքում՝ պարբերաբար: Ինչպես նաև, պարբերական բաժանորդագրման Ծառայությունների դեպքում կարող ենք գանձել ձեր կողմից հաստատված գումարի չափը՝ նախօրոք տեղեկացնելով ձեզ գանձվող գումարի մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին: Միևնույն ժամանակ մենք կարող ենք հաշիվը ներկայացնել ձեր նախորդ վճարման ժամանակահատվածներից մի քանիսի համար՝ ներկայացնելով այն հաշիվները, որոնք նախկինում գանձված չեն եղել:
 • դ. Պարբերաբար կատարվող վճարումներ: Ձեռք բերելով Ծառայությունները բաժանորդագրման միջոցով (օր.՝ ամսական, ամեն 3 ամիսը մեկ կամ տարեկան հիմունքներով)՝ դուք համաձայնում եք կատարել պարբերական վճարումները, և վճարումները կատարվելու են Microsoft-ին ձեր նշած վճարման եղանակի միջոցով և ձեր նշած հաճախականությամբ՝ մինչև այդ Ծառայության բաժանորդագրումը չդադարեցվի ձեր կամ Microsoft-ի կողմից: Դուք պետք է չեղարկեք ձեչ Ծառայությունները մինչև հաջորդ վճարման ամսաթիվը, որպեսզի ձեզանից այլևս գումար չգանձվի և շարունակեք ձեր Ծառայությունները։ Մենք նաև կտրամադրենք հրահանգներ, թե ինչպես կարող եք չեղարկել Ծառայությունները: Կատարելով պարբերական վճարումները՝ դուք թույլ եք տալիս Microsoft-ին մշակել այդ վճարումները որպես էլեկտրոնային դեբետային միջոցներ, կամ դրամական միջոցների փոխանցումներ, կամ որպես էլեկտրոնային դրամական միջոցների ստացում ձեր նշած հաշվից (Ավտոմատացված հաշվարկային պալատի կամ նմանատիպ վճարումների համար), կամ որպես գանձումներ ձեր նշած հաշվից (կրեդիտ քարտի կամ նմանատիպ վճարումների համար) (բոլորը միասին՝ «Էլեկտրոնային վճարումներ»): Բաժանորդագրման վճարները սովորաբար գանձվում են բաժանորդագրման կիրառելի ժամկետից առաջ: Եթե որևէ վճարում չկատարվի կամ, եթե որևէ կրեդիտ քարտ կամ նմանատիպ գործարք մերժվի, Microsoft-ը կամ իր ծառայություն մատուցողները իրավունք են վերապահում ստանալ չվճարված վճարային փաստաթղթի, մերժված գործարքի կամ ոչ բավարար ֆինանսական միջոցների վճարման գումարը և մշակել նման վճարումները որպես Էլեկտրոնային վճարում:
 • ե. Վճարման առցանց հաշիվ և սխալներ: Բոլոր Ծառայություններ համար, բացառությամբ Skype-ի, ձեզ կտրամադրվի վճարման առցանց հաշիվ Microsoft-ի կողմից Microsoft-ի հաշվի կառավարման կայքում, որտեղ դուք կարող եք դիտել և տպել ձեր հաշիվը: Skype-ի համար կարող եք մատչել ձեր առցանց քաղվածքը՝ մուտք գործելով ձեր հաշիվ հետևյալ կայքում՝ www.skype.com: Սա վճարման միակ հաշիվն է, որը մենք տրամադրում ենք: Եթե ձեր հաշվի մեջ սխալ թույլ տրված լինի մեր կողմից, դուք պետք է տեղեկացնեք մեզ ձեր հաշվի մեջ սխալը առաջանալուց հետո 90 օրվա ընթացքում: Որից հետո մենք կարճ ժամանակում կուսումնասիրենք գանձումը: Եթե այդ ժամանակահատվածի ընթացքում մեզ չտեղեկացնեք, մենք պատասխանատու չենք լինի կորուստների համար, որոնք կարող են առաջանալ այդ սխալի պատճառով և մենք պարտավոր չենք լինի ուղղել սխալը կամ փոխհատուցել այդ գումարը, եթե այլ կերպ սահմանված չլինի օրենքով: Եթե վճարման մեջ սխալը հայտնաբերվում է Microsoft-ի կողմից, մենք այն կուղղենք 90 օրվա ընթացքում: Այս կանոնը չի ազդում կիրառելի օրինական իրավունքների վրա:
 • զ. Փոխհատուցումների քաղաքականություն: Բացի օրենքով կամ որոշակի Ծառայության առաջարկի կողմից սահմանված կարգից՝ բոլոր վճարումները վերջնական են և ենթակա չեն փոխհատուցման: Եթե գտնում եք, որ Microsoft-ը սխալմամբ է գանձում կատարել ձեզանից, պետք է կապվեք մեզ հետ գանձումը կատարելուց հետո 90 օրվա ընթացքում: 90 օրյա ժամկետը լրանալուց հետո ոչ մի գանձումի համար փոխհատուցում չի կատարվի, եթե այլ կերպ սահմանված չլինի օրենքով: Մենք իրավունք ենք վերապահում կատարել փոխհատուցումներ կամ տրամադրել վարկեր՝ ըստ մեր բացառիկ հայեցողության: Եթե մենք փոխհատուցում ենք կատարում կամ վարկ ենք տրամադրում, մենք պարտավորված չենք կատարել նույն կամ նմանատիպ փոխհատուցումը նաև հետագայում: Այս փոխհատուցման կանոնը չի ազդում կիրառելի օրինական իրավունքների վրա: Փոխհատուցումների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք մեր օգնության նյութեր բաժինը: Եթե դուք բնակվում եք Թայվանում, նկատի ունեցեք, որ համաձայն Թայվանի Սպառողների իրավունքների պաշտպանության օրենքի և դրան համապատասխան կանոնակարգումների, ոչ նյութական ձևով և/կամ առցանց ծառայությունների միջոցով տրամադրված թվային բովանդակությանը վերաբերող բոլոր գնումները համարվում են վերջնական և չեն փոխհատուցվում, եթե այդ բովանդակությունը կամ ծառայությունը տրամադրվել է առցանց կերպով: Դուք իրավունք չունեք պահանջել բանակցությունների համար ժամանակ կամ որևէ փոխհատուցում:
 • է. Ծառայությունների չեղարկումը: Ցանկացած պահի դուք կարող եք չեղարկել Ծառայությունը՝ որևէ պատճառով կամ առանց պատճառի: Վճարովի Ծառայությունների չեղարկումը դադարեցնում է հետագա գանձումները՝ Ծառայությունը շարունակելու համար։ Որևէ Ծառայություն չեղարկելու և փոխհատուցում պահանջելու (եթե իրավասու եք) համար այցելեք Microsoft-ի հաշվի կառավարման վեբկայք: Skype-ի համար լրացրեք Չեղարկման ձևը՝ օգտվելով այստեղ տրամադրված տեղեկություններից: Դուք պետք է կրկին անդրադառնաք առաջարկին, որտեղ նկարագրված են Ծառայությունները, քանի որ (i) հնարավոր է, դուք չստանաք փոխհատուցումը չեղարկման պահին, (ii) հնարավոր է, չեղարկման համար տուգանքներ վճարեք, (iii) հնարավոր է, վճարեք Ծառայությունների համար բոլոր վճարները, որոնք ուղարկվել են ձեր վճարային հաշիվ մինչև չեղարկման ամսաթիվը, և (iv) Ծառայությունները վճարելուց հետո դուք կարող եք այլևս մատչում չունենալ և չկարողանաք օգտվել ձեր հաշվից կամ, եթե բնակվում եք Թայվանում, (v) դուք կարող եք ստանալ փոխհատուցում չօգտագործած վճարումներին համարժեք գումարի չափով, որը վճարել եք Ծառայության համար, ինչը կհաշվարկվի չեղարկման պահին: Մենք կմշակենք ձեր Տվյալները համաձայն վերոնշյալ Բաժին 4-ում նկարագրվածի։ Չեղարկելու դեպքում դուք կարող եք մատչել Ծառայությունները մինչև Ծառայությունների օգտագործման ընթացիկ ժամկետի ավարտը կամ, եթե ձեզ հաշիվ է ներկայացվում պարբերաբար՝ այն ժամկետի վերջում, որում դուք կատարել եք չեղարկումը:
 • ը. Փորձաշրջանի առաջարկներ: Եթե դուք ընդունել եք որևէ փորձաշրջանի առաջարկ, ապա դուք, հնարավոր է, պետք է չեղարկեք փորձնական Ծառայություն(ներ)ը ձեզ ներկայացված ժամկետի ընթացքում, երբ դուք ընդունել եք առաջարկը, որպեսզի ձեզանից չգանձեն Ծառայություն(ներ)ը շարունակելու համար փորձաշրջանի ավարտին։
 • թ. Գովազդային ակցիաներ: Ժամանակ առ ժամանակ Microsoft-ը կարող է որոշակի փորձաշրջանի ժամանակահատվածի համար անվճար հիմունքներով առաջարկել Ծառայություններ: Microsoft-ը իրավունք է վերապահում գանձել ձեզանից այդ Ծառայությունների վճարը (սովորական սակագնով), եթե Microsoft-ը գտնի (ըստ իր հայեցողության), որ դուք խախտում եք առաջարկի պայմանները:
 • ժ. Գների փոփոխություններ: Մենք ցանկացած պահի կարող ենք փոխել Ծառայությունների գինը, և, եթե դուք պարբերական կատարվող վճարում ունեք, մենք ձեզ կծանուցենք էլ. փոստով կամ այլ եղանակով՝ գինը փոխվելուց առնվազն 15 օր առաջ: Եթե համաձայն չլինեք գնի փոփոխության հետ, դուք պետք է չեղարկեք և դադարեցնեք Ծառայությունները՝ նախքան գնային փոփոխությունը ուժի մեջ մտնելը: Եթե ձեր Ծառայության առաջարկի համար գործում է ֆիքսված ժամկետ և գին, այդ գինը ուժի մեջ կմնա ֆիքսված ժամկետի համար:
 • ի. Ձեզ կատարվող վճարումներ: Եթե մենք ձեզ գումար ենք պարտք, ապա դուք պարտավորվում եք ժամանակին և ճշգրիտ տեղեկություններ տրամադրել մեզ, որպեսզի կարողանանք վճարումը ձեզ ուղարկել: Այս վճարման արդյունքում առաջացող հարկերի և այլ գանձումների համար դուք եք պատասխանատու: Դուք պետք է նաև հետևեք այլ պայմաններին, որոնք կիրառվում են ձեզ կատարվող վճարման իրավունքի վրա: Եթե ձեզ սխալմամբ կատարած լինենք վճարումը, մենք կարող ենք հետ կանչել կամ հետ պահանջել գումարը: Դուք համաձայնվում եք համագործակցել մեզ հետ՝ այս գործողությունը կատարելու համար: Նաև կարող ենք կրճատել ձեզ վճարվող գումարի չափը (առանց ծանուցման), եթե նախկինում հավելավճարներ են կատարվել ձեզ:
 • լ. Նվեր քարտեր: Նվեր քարտերի համար կատարվող մարումը և նրանց օգտագործումը (բացի Skype-ի նվեր քարտերից) կարգավորվում են Microsoft-ի Նվեր քարտերի պայմաններ և դրույթներով: Skype-ի նվեր քարտերի մասին տեղեկություններ կարող եք գտնել Skype-ի Օգնության էջում:
 • խ. Բանկային հաշվով վճարման եղանակ: Ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ կարող եք գրանցել որևէ գործող բանկային հաշիվ և օգտագործել այն որպես վճարման եղանակ: Իրավասու բանկային հաշիվները այն հաշիվներն են, որոնք ստեղծված են ֆինանսական հաստատություններում, որոնք կարող են ստանալ անմիջական դեբետային մուտքեր (օր.՝ Միացյալ Նահանգներում գործող ֆինանսական հաստատություն, որն աջակցում է ավտոմատացված հաշվարկային պալատի («ACH») մուտքերը, Եվրոպական ֆինանսական հաստատություն, որն աջակցում է Միասնական եվրոպական վճարային համակարգը («SEPA») կամ «iDEAL» համակարգը Նիդեռլանդներում:) Գործում են նաև Պայմանները, որոնք ընդունել եք ձեր բանկային հաշիվը որպես վճարման եղանակ ձեր Microsoft-ի հաշվում ավելացնելիս (օր.՝ «լիազորագիրը» SEPA-ի դեպքում): Դուք հավաստում և երաշխավորում եք, որ ձեր գրանցած բանկային հաշիվը ստեղծված է ձեր անունով կամ դուք լիազորված եք այս բանկային հաշիվը որպես վճարման եղանակ գրանցելու և օգտագործելու համար: Գրանցելով կամ ընտրելով ձեր բանկային հաշիվը որպես վճարման եղանակ՝ դուք լիազորում եք Microsoft-ին (կամ իր ներկայացուցչին) դուրս գրել մեկ կամ մի քանի դեբետ ձեր գնման կամ բաժանորդագրման վճարի ընդհանուր գումարի համար (համաձայն ձեր բաժանորդագրման ծառայության պայմանների) ձեր բանկային հաշվից (և, անհրաժեշտության դեպքում, փոխանցել մեկ կամ մի քանի կրեդիտ ձեր բանկային հաշվին՝ սխալներն ուղղելու, փոխհատուցումը դուրս գրելու կամ նման այլ նպատակների համար) և դուք թույլ եք տալիս ձեր բանկային հաշիվը ստեղծող ֆինանսական հաստատությանը կրճատել այդ դեբետային գումարները կամ ընդունել այդ կրեդիտային գումարները: Դուք հասկանում եք, որ այս լիազորումը կպահպանի իր ողջ իրավական ուժը և վավերականության ժամկետը՝ մինչև չհեռացնեք ձեր բանկային հաշվի տվյալները ձեր Microsoft-ի հաշվից: Եթե գտնում եք, որ ձեզանից սխալմամբ գումար է գանձվել, հնարավորինս շուտ կապվեք սպասառուների աջակցման կենտրոնի հետ, որը նշված է վերևում՝ 4(ե) բաժնում: Ձեր երկրում գործող օրենքները նույնպես կարող են սահմանափակել ձեր պատասխանատվությունը ձեր բանկային հաշվից խարդախաբար կատարված, սխալ կամ չլիազորված գործարքների համար: Գրանցելով կամ ընտրելով բանկային հաշիվը որպես ձեր վճարման եղանակ՝ դուք հաստատում եք, որ կարդացել, հասկացել և համաձայն եք սույն Պայմանների հետ:
Լրիվ տեքստը
Պայմանագիրը կնքող հաստատությունը, Օրենքի ընտրությունը և Վեճերի լուծման վայրըՊայմանագիրը կնքող հաստատությունը, Օրենքի ընտրությունը և Վեճերի լուծման վայրը10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Ամփոփագիր

10. Պայմանագիրը կնքող հաստատությունը, Օրենքի ընտրությունը և Վեճերի լուծման վայրը։ Skype-ի կողմից բրենդավորված, սպասառուին տրամադրվող անվճար կամ վճարովի ծառայությունների դեպքում, եթե դուք բնակվում եք Եվրոպայում, Միջին Արևելքում և Ասիայում, դուք պայմանագիր եք կնքում և սույն Կաննոներում «Microsoft»-ին վերաբերող բոլոր հղումները նշանակում են Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg: Skype-ի կողմից բրենդավորված, սպասառուին տրամադրվող անվճար կամ վճարովի ծառայությունների դեպքում, եթե դուք բնակվում եք Եվրոպայից, Միջին Արևելքից կամ Աֆրիկայից դուրս երկրներում, սույն Պայմանները, ինչպես նաև նրա խախտումները կարգավորվում են Լյուքսեմբուրգի օրենսդրությամբ՝ անկախ իրավական սկզբունքների կոնֆլիկտներից: Մնացած բոլոր հայցերը (այդ թվում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության, անազնիվ մրցակցության և քաղաքացիական իրավախախտման հայցերը) կարգավորվում են ձեր բնակության վայրի (գավառի կամ վարչաշրջանի) օրենսդրությամբ: Եթե դուք բնկավում եք Եվրոպայից, Միջին Արևելքից և Աֆրիկայից դուրս, ապա մենք և դուք սույն Պայմաններին կամ Skype-ի կողմից բրենդավորված Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունների լուծման համար ընդունում ենք Լյուքսեմբուրգի դատարանի բացառիկ իրավասությունը՝ ընդունելով այն որպես գործի լսման վայր: Մնացած բոլոր Ծառայությունների դեպքում իրավական մարմինը, որի հետ դուք պայմանագիր եք կնքում, կարգավորող օրենսդրությունը և վիճաբանությունների լուծման համար ընդունված վայրը ցուցադրված են ստորև.

 • ա. Կանադա: Եթե դուք բնակվում եք (կամ, եթե ձեր բիզնեսը կամ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը ծավալվում է) Կանադայում, ապա դուք պայմանագիր եք կնքում One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A հասցեում գործող Microsoft Corporation-ի հետ: Սույն Պայմանները, նրանց խախտումների համար ներկայացված հայցերը և մնացած բոլոր հայցերը (այդ թվում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության, անազնիվ մրցակցության և քաղաքացիական իրավախախտման հայցերը) կարգավորվում են ձեր բնակության վայրի՝ գավառի (կամ, եթե ձեր բիզնեսը կամ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը ծավալվում է այդ վայրում) օրենսդրությամբ՝ անկախ իրավական սկզբունքների կոնֆլիկտներից: Մենք և դուք սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունների լուծման համար ընդունում ենք Օնտարիոյի դատարանի բացառիկ իրավասությունը՝ ընդունելով այն որպես գործի լսման վայր:
 • բ. Հյուսիսային կամ Հարավային Ամերիկա՝ Միացյալ Նահանգների մեջ չմտնող տարածքներ և Կանադա: Եթե դուք բնակվում եք (կամ, եթե ձեր բիզնեսը կամ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը ծավալվում է) Հյուսիսային կամ Հարավային Ամերիկայում՝ Միացյալ Նահանգների մեջ չմտնող տարածքներում և Կանադայում, ապա դուք պայմանագիր եք կնքում One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. հասցեում գործող Microsoft Corporation-ի հետ: Սույն Պայմանները, նրանց խախտումների համար ներկայացված հայցերը՝ անկախ իրավական սկզբունքների տարբերություններից, կարգավորվում են Վաշինգտոնի օրենսդրությամբ: Մնացած բոլոր հայցերը (այդ թվում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության, անազնիվ մրցակցության և քաղաքացիական իրավախախտման հայցերը) կարգավորվում են այն վարչաշրջանի օրենսդրությամբ, որտեղ դուք ստանում եք Ծառայությունները:
 • c. Միջին Արևելք, Աֆրիկա կամ Եվրոպա Եթե դուք բնակվում եք (կամ, բիզնեսի դեպքում, եթե ձեր բիզնեսի հիմնական վայրը գտնվում է) Միջին Արևելքում, Աֆրիկայում կամ Եվրոպայում՝ Եվրոպական Միությունից (ԵՄ) և Ազատ առևտրի եվրոպական ասոցիացիայից (ԱԱԵԱ) դուրս, և դուք օգտագործում եք Ծառայությունների անվճար մասեր (օրինակ՝ Bing-ը և MSN-ը), դուք պայմանագիր եք կնքում Microsoft Corporation-ի հետ, հասցե՝ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դուք օգտագործում եք Skype-ի անվճար բաժիններից, ապա դուք պայմանագիր եք կնքում Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place-ի հետ, հասցե՝ South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland։ Եթե դուք վճարվել եք Ծառայությունների բաժինն օգտագործելու համար, դուք պայմանագիր եք կնքում Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place-ի հետ, հասցե՝ South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland։ Անվճար և վճարովի Ծառայությունների դեպքում սույն Պայմանները, ինչպես նաև նրանց խախտումների համար ներկայացված հայցերը կարգավորվում են Իռլանդիայի օրենսդրությամբ՝ անկախ իրավական սկզբունքների կոնֆլիկտներից: Մնացած բոլոր հայցերը (այդ թվում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության, անազնիվ մրցակցության և քաղաքացիական իրավախախտման հայցերը) կարգավորվում են այն վարչաշրջանի օրենսդրությամբ, որտեղ դուք ստանում եք Ծառայությունները: Մենք և դուք սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունների լուծման համար ընդունում ենք Իռլանդիայի դատարանի բացառիկ իրավասությունը՝ ընդունելով այն որպես գործի լսման վայր:
 • դ. Ասիա կամ Հարավային Խաղաղօվկիանոսյան տարածքներ, եթե ձեր երկիրը նշված չէ ստորև ցուցակում: Եթե դուք ապրում եք (կամ, եթե բիզնես եք, ապա ձեր բիզնեսի հիմնական գործունեության վայրն է) Ասիաում (բացառությամբ՝ Չինաստանի, Ճապոնիայի, Կորեայի Հանրապետության կամ Թայվան) կամ Խաղաղօվկիանոսի հարավային մասում, և դուք օգտագործում եք որոշ անվճար Ծառայություններ (օրինակ՝ Bing և MSN), դուք համաձայնագիր եք կնքում Microsoft Կորպորացիայի հետ, հասցե՝ One Microsoft Way, Ռեդմոնդ, WA 98052, ԱՄՆ։ Եթե դուք վճարել էիք որոշ Ծառայությունների համար կամ օգտագործում եք անվճար Outlook.com ծառայությունը Սինգապուրում կամ Հոնկոնգում, ապա դուք համաձայնագիր եք կնքում Microsoft-ի Տարածաշրջանային վաճառքի կորպորացիայի հետ, որը գործում է ԱՄՆ Նևադա նահանգի օրենքների ներքո, և ունի մասնաճյուղեր Սինգապուրում և Հոնկոնգում, ծավալում է բիզնեսի հիմնական գործունեությունը 438Բ Ալեքսանդրա փողոց, #04-09/12, Շենք Բ, Ալեքսանդրա Տեխնոպարկ Սինգապուր 119968 հասցեով; պայմանով, որ եթե դուք ապրում եք (կամ, եթե բիզնես եք, ապա ձեր բիզնեսի հիմնական գործունեության վայրն է) Ավստրալիան, ապա դուք համաձայնագիր եք կնքում Microsoft Pty Ltd-ի հետ, հասցե՝ 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Ավստրալիա, և եթե դուք ապրում եք (կամ, եթե բիզնես եք, ապա ձեր բիզնեսի հիմնական գործունեության վայրն է) Նոր Զելանդիայում, ապա դուք համաձայնագիր եք կնքում Microsoft Նոր Զելանդիա Լիմիթեդի հետ, հասցե՝ Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 Նոր Զելանդիա։ Անվճար և վճարովի ծառայությունների համար սույն Պայմանները, ինչպես նաև նրա խախտումները կարգավորվում են Վաշինգտոն նահանգի օրենսդրությամբ՝ անկախ օրենքների սկզբունքների կոնֆլիկտներից: Մնացած բոլոր հայցերը (այդ թվում նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության, անազնիվ մրցակցության և քաղաքացիական իրավախախտման հայցերը) կարգավորվում են այն վարչաշրջանի օրենսդրությամբ, որտեղ դուք ստանում եք Ծառայությունները: Սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին (բացի Skype-ից) առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունները, այդ թվում նաև դրանց առկայությանը, վավերությանը կամ դադարեցմանը վերաբերող հարցերը կվերանայվեն և վերջնական լուծում կստանան Սինգապուրում՝ Սինգապուրի միջազգային իրավարարության կենտրոնի (SIAC) Իրավարարության օրենքների համաձայն, որոնք նախատեսված են այս պարբերության մեջ նշված հարցերը լուծելու համար: Դատակազմի մեջ կլինի մեկ իրավարար, որը կնշանակվի SIAC-ի նախագահի կողմից: Իրավարարությունը լինելու է անգլերենով: Իրավարարի կողմից ընդունված որոշումը լինելու է վերջնական, պարտավորեցնող և անվիճարկելի և այն կարող է ծառայել որպես դատավճռի հիմք ցանկացած երկրում կամ տարածաշրջանում:
 • ե. Ճապոնիա: Եթե դուք բնակվում եք (կամ, եթե ձեր բիզնեսը կամ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը ծավալվում է) Ճապոնիայում և օգտվում եք անվճար Ծառայություններից (ինչպես օրինակ՝ Bing-ը և MSN-ը), ապա դուք պայմանագիր եք կնքում One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A հասցեում գործող Microsoft Corporation ընկերության հետ: Եթե օգտվում եք վճարովի Ծառայություններից, ապա պայմանագիր եք կնքում Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 հասցեում գործող Microsoft Japan Co., Ltd-ի (MSKK) հետ: Անվճար և վճարովի Ծառայությունների դեպքում սույն Պայմանները, Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր հարցերը կարգավորվում են Ճապոնիայի օրենսդրությամբ: Մենք և դուք սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունների լուծման համար ընդունում ենք Տոկիոյի շրջանային դատարանի բացառիկ իրավասությունը՝ ընդունելով այն որպես գործի լսման վայր:
 • զ. Կորեայի Հանրապետություն: Եթե դուք բնակվում եք (կամ, եթե ձեր բիզնեսը կամ բիզնեսի հիմնական գործունեությունը ծավալվում է) Կորեայի Հանրապետությունում և դուք օգտվում եք անվճար Ծառայություններից (ինչպես օրինակ՝ Bing-ը և MSN-ը), ապա դուք պայմանագիր եք կնքում One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A հասցեում գործող Microsoft Corporation-ի հետ: Եթե օգտվում եք վճարովի Ծառայություններից, ապա պայմանագիր եք կնքում 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 հասցեում գործող Microsoft Korea, Inc. ընկերության հետ: Անվճար և վճարովի Ծառայությունների դեպքում սույն Պայմանները, Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր հարցերը կարգավորվում են Կորեայի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Մենք և դուք սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունների լուծման համար ընդունում ենք Սեուլի շրջանային կենտրոնական դատարանի բացառիկ իրավասությունը՝ ընդունելով այն որպես գործի լսման վայր:
 • է. Թայվան: Եթե դուք բնակվում եք (կամ, բիզնեսի դեպքում, եթե ձեր բիզնեսի հիմնական վայրը գտնվում է) Թայվանում, և դուք օգտագործում եք Ծառայությունների անվճար մասեր (օրինակ՝ Bing-ը և MSN-ը), դուք պայմանագիր եք կնքում Microsoft Corporation-ի հետ, հասցե՝ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.։ Եթե ձեզ վճարում են Ծառայությունների բաժինն օգտագործելու համար, ապա դուք պայմանագիր եք կնքում Microsoft Taiwan Corp.-ի հետ, հասցե՝ 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan։ Անվճար և վճարովի Ծառայությունների համար սույն Պայմանները, ինչպես նաև դրանից բխող, դրանց առնչվող կամ Ծառայությունները, բոլոր հարցերը կարգավորվում են Թայվանի օրենքներով։ Microsoft Taiwan Corp. ընկերությանը վերաբերող լրացուցիչ մանրամասների համար այցելեք Չինաստանի Հանրապետության Տնտեսական գործերի նախարարության կողմից տրամադրված կայքը: Մենք և դուք ընդունում ենք Տայպեյի շրջանային դատարանը որպես առաջին ատյանի դատարան, որը լուծելու է սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող կամ նրանցից բխող բոլոր վիճաբանությունները՝ Թայվանի օրենսդրությամբ սահմանված առավելագույն թույլատրելի չափով:

Սպառողների իրավունքները պաշտպանող ձեր տեղական օրենքները կարող են կարգավորվել տեղական օրենքներով կամ ձեզ իրավունք տալ լուծելու վիճաբանությունները սույն Պայմաններում չնշված այլ դատարանում: Այս դեպքում, բաժին 10-ում նշված օրենսդրության և դատարանի ընտրության պայմանները կիրառելի են սպառողի իրավունքների պաշտպանության մասին ձեր տեղական օրենքների կողմից թույլատրվող չափով:

Լրիվ տեքստը
ԵրաշխիքներըԵրաշխիքները12_Warranties
Ամփոփագիր

11. Երաշխիքները։

 • ա. MICROSOFT-Ը ԵՎ ԻՐ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՎԵՐԱՎԱՃԱՌՈՂՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՉ ՄԻ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ (ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ) ԿԱՄ ՉԵՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ՝ ԿԱՊՎԱԾ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ: ԴՈՒՔ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԵՎ, ՈՐ ՄԵՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ «ԲՈԼՈՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ» ՈՒ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ»: MICROSOFT-Ը ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃՇԳՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ։ ՁԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒՔ ՈՐՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՆԱՔ: ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՈՉ ՄԻ ԿԵՏ ՉԻ ԽԱԽՏՈՒՄ ԱՅԴ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԵԹԵ ԴՐԱՆՔ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ: ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԱՆԹԵՐԻ ՉԵՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐ՝ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ: ՄԵՆՔ ՉԵՆՔ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ԸՆԴՀԱՏՎԻ, ՈՐ ԿՄԱՏՈՒՑՎԵՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ, ԱՊԱՀՈՎ ԿԵՐՊՈՎ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԿԼԻՆԵՆ, ԿԱՄ ՉԵՆ ԼԻՆԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՉԵՆՔ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒՄԸ ԿԱՄ ՆՐԱՆՑԻՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ:
 • բ. ՁԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ ՄԵՆՔ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՆԱԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՎԱՐԱՐՈՂ ՈՐԱԿԻ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ, ՈՐԱԿՅԱԼ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ:
 • գ. Ավստրալիայում բնակվող սպառողների համար. Մեր արտադրանքները և ծառայություները ներառում են երաշխիք, որը չի կարող բացառվել Ավստրալիայի սպառողների օրենքով։ Ծառայության հետ կապված խոշոր խափանումների դեպքում դուք իրավունք ունեք՝
  • չեղարկել մեզ հետ ունեցած ձեր ծառայության պայմանագիրը, և
  • փոխահատուցում ստանալ չօգտագործված մասնաբաժնի համար կամ հատուցում ստանալ դրա նվազեցված արժեքի համար:

  Դուք նաև իրավունք ունեք ընտրել փոխհատուցում կամ փոխարինում ստանալ ապրանքների խոշոր խափանումների դեպքում։ Եթե ապրանքների կամ ծառայության խափանումը չի հանդիսանում խոշոր խափանում, դուք իրավասու եք ստանալ խափանման շտկում խելամիտ ժամկետներում։ Եթե սա տեղի չունենա, ապա դուք իրավասու եք ստանալ փոխհատուցում ապրանքների համար և չեղարկել ծառայության պայմանագիրը, ինչպես նաև ստանալ փոխհատուցում ցանկացած չօգտագործված մասնաբաժնի համար։ Դուք նաև իրավունք ունեք փոխհատուցում ստանալ ապրանքների կամ ծառայության որևէ այլ ողջամտորեն կանխատեսելի կորստի կամ վնասների համար:

 • դ. Նոր Զելանդիայում բնակվող սպառողների դեպքում՝ հնարավոր է դուք ունենաք օրինական իրավունքներ Նոր Զելանդիայի Սպառողների երաշխիքների մասին օրենքի շրջանակներում և սույն Պայմաններում նշված ոչ մի կետ չի ազդում այդ իրավունքների վրա:
Լրիվ տեքստը
Պատասխանատվության սահմանափակումՊատասխանատվության սահմանափակում13_limitationOfLiability
Ամփոփագիր

12. Պատասխանատվության սահմանափակում:

 • ա. Եթե դուք ինչ-որ հիմքեր ունեք վնասները փոխհատուցելու համար (այդ թվում նաև սույն Պայմանները խախտելու հետևանքով առաջացած վնասները), կիրառելի օրենքներով թույլատրված կարգով՝ դուք համաձայնում եք, որ Microsoft-ից կամ իր դուրստր ձեռնարկություններից, վերավաճառողներից, ներկայացուցիչներից, Երրորդ կողմի գերծադիրներ ու ծառայություններ տրամադրողներից և վաճառողներից կարող եք ստանալ միայն անմիջական վնասների փոխհատուցումը, որը համարժեք կլինի ձեր Ծառայությունների համար ամսական վճարվող գումարին, այն ամսվա համար, երբ առաջացել է կորուստը կամ վնասը (կամ մինչև USD$10,00, եթե Ծառայություններն անվճար են):
 • բ. Կիրառելի օրենքի կողմից սահմանված շրջանակներում դուք չեք կարող փոխհատուցում պահանջել (i) պատահական կրած կորուստների կամ վնասների համար, (ii) իրական կամ ակնկալվող շահույթների համար (ուղղակի կամ անուղղակի), (iii) իրական կամ ակնկալվող եկամուտների համար (ուղղակի կամ անուղղակի), (iv) պայմանագրի կամ գործարքի կորստի համար կամ գործնական նպատակներով Ծառայություններից օգտվելու հետևանքով կրած այլ կորուստների կամ վնասների համար, (v) որոշակի, անուղղակի, պատահական կամ պատժիչ նպատակներով կիրառված կորուստների կամ վնասների համար, և (vi) օրենքի թույլատրելի չափով՝ ուղղակի կորուստների կամ վնասների համար, որոնք գերազանցում են վերոնշյալ 12(ա) բաժնում սահմանված վճարի առավելագույն չափը: Այս սահմանափակումներն ու բացառումները կիրառվում են, եթե այս փոխհատուցման միջոցը ամբողջությամբ չի փոխհատուցում ձեր կորուստները կամ չի համապատասխանում իր հիմնական նպատակին կամ այն դեպքում, եթե մենք տեղյակ ենք եղել կամ պետք է տեղեկացված լինեիք վնասների առաջացման հավանականության մասին: Օրենքի առավելագույն թույլատրելի չափով՝ այս սահմանափակումներն ու բացառումները վերաբերում են սույն Պայմաններին, Ծառայություններին կամ Ծառայությունների հետ կապված ծրագրաշարին առնչվող ցանկացած բանին կամ ցանկացած հայցին:
 • գ. Microsoft-ը պատասխանատվություն չի կրում սույն Պայմաններով սահմանված իր պարտականությունների չկատարման կամ ուշացումով կատարման համար, եթե այդ չկատարման կամ ուշացած կատարման պատճառ են հանդիսացել Microsoft-ի վերահսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքները (օրինակ՝ աշխատանքային կոնֆլիկտները, բնական արհավիրքները, պատերազմը կամ ահաբեկչական գործողությունները, վնասակար ծրագրերի կողմից հասցված վնասները, վթարները կամ կիրառելի օրենքներին կամ պետական կարգին հետևելու հանգամանքը): Microsoft-ը կանի ամեն ինչ նման դեպքերի հետևանքները նվազեցնելու համար և կկատարի այն պարտականությունները, որոնք չեն ներգործվել այդ հանգամանքների ներքո:
Լրիվ տեքստը
Ծառայությանը վերաբերող պայմաններԾառայությանը վերաբերող պայմաններ14_service-SpecificTerms
Ամփոփագիր

13. Ծառայությանը վերաբերող պայմաններ: Բացի բաժին 13-ից՝ մնացած բոլոր բաժիններում ներկայացված պայմանները վերաբերում են բոլոր Ծառայություններին: Այս բաժնում նշված ծառայությանը վերաբերող պայմանները ներկայացված են ի հավելումն ընդհանուր պայմաններին: Եթե ընդհանուր պայմանների հետ որևէ ընդհարում է առաջանում, դրանք կարգավորվում են ծառայությանն առնչվող սույն պայմաններով:

Լրիվ տեքստը
Xbox Live-ի և Xbox Game Studios-ի Խաղեր ու ԳործադիրներXbox Live-ի և Xbox Game Studios-ի Խաղեր ու Գործադիրներ14a_XboxLive
Ամփոփագիր
 • ա․ Xbox Live-ի և Xbox Game Studios-ի Խաղեր ու Գործադիրներ։
  • i. Ոչ կոմերցիոն՝ անձնական նպատակներով օգտագործում: Microsoft-ի (միասին՝ «Xbox Services») կողմից տրամադրվող Xbox Live-ի, Windows Live-ի խաղերը և Xbox Game Studios-ի խաղերը, գործադիրները, ծառայությունները և բովանդակությունը միայն ձեր անձնական և ոչ-առևտրային օգտագործան նպատակներով են։
  • ii. Xbox-ի ծառայություններ։ Xbox Live-ին գրանցվելիս և/կամ Xbox-ի ծառայությունները ստանալիս՝ ձեր խաղի, գործունեության և խաղերի ու Xbox-ի ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ տեղեկությունները կհետագծվեն և կհամօգտագործվեն կիրառելի երրորդ անձանց խաղի մշակողների հետ, որպեսզի Microsoft-ը և երրորդ անձանց խաղի մշակողները կարողանան գործարկել իրենց խաղերը և տրամադրել Xbox-ի ծառայությունները։ Եթե նախընտրում եք կապել ձեր Microsoft Xbox-ի հաշիվը այլ՝ ոչ Microsoft-ի հաշվի հետ (օրինակ՝ երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների ոչ Microsoft-ի խաղերի հրատարակողի հետ), ապա դուք ընդունում եք, որ. (ա) Microsoft-ը կարող է համօգտագործել սահմանափակված հաշվի տեղեկությունները (ներառյալ առանց սահմանափակման՝ gamertag-ը, gamerscore-ը, խաղի հաշիվը, խաղի պատմությունը և ընկերների ցուցակը) ոչ Microsoft կողմի հետ, ինչպես նշված է Microsoft-ի Գաղտնիության դրույթում և (բ) եթե ձեր Xbox-ի գաղտնիության կարգավորումները թույլ են տալիս, ոչ Microsoft կողմը կարող է նույնպես մատչում ունենալ խաղի հաղորդակցումներից ստացվող ձեր Բովանդակությանը, երբ դուք մուտք եք գործում ոչ Microsoft կողմի հաշվով: Ինչպես նաև, եթե ձեր Xbox-ի գաղտնիության կարգավորումները թույլ են տալիս, Microsoft-ը կարող է հրապարակել ձեր անունը, խաղացողի պիտակը, խաղացողի նկարը, մոտտոն, ավատարը, խաղի հոլովակները և ձեր խաղացած խաղերը և ուղարկել անձանց, ում թույլ եք տալիս։
  • iii. Ձեր Բովանդակությունը: Քանի որ դուք մտնում եք Xbox-ի ծառայությունների համայնքի մեջ, դուք տրամադրում եք Microsoft-ին, իր դուստր ձեռնարկություններին և ենթալիցենզառուներին անվճար և միջազգային իրավունք՝ Xbox-ի ծառայություններում հրապարակած Ձեր բովանդակությունը կամ ձեր անունը, խաղացողի պիտակը, նշանաբանը կամ ավատարը օգտագործելու, փոփոխելու, վերարտադրելու, տարածելու, հեռարձակելու, համօգտագործելու և ցուցադրելու համար:
  • iv. Խաղի կառավարներ: Որոշ խաղեր կարող են օգտագործել խաղի կառավարներ և խնամորդներ: Խաղի կառավարներն ու խնամորդները չեն հանդիսանում Microsoft-ի կողմից լիազորված պաշտոնական ներկայացուցիչներ: Նրանց տեսակետները կարող են չհամընկնել Microsoft-ի տեսակետների հետ:
  • v. Երեխաները Xbox-ում: Եթե դուք հանդիսանում եք Xbox Live-ի օգտվող և անչափահաս եք, ձեր հաշիվը կարող է կառավարվել ձեր ծնողի կամ խնամակալի կողմից, ինչպես նաև նրանք կարող են ստանալ ձեր կողմից Xbox Live-ի օգտագործման մասին հաշվետվություններ:
  • vi. Խաղի արտարժույթ կամ վիրտուալ ապրանքներ: Ծառայությունների մեջ կարող է լինել վիրտուալ, խաղային արտարժույթ (օրինակ՝ ոսկի, դրամ կամ միավորներ), որը Microsoft-ը կարող է գնել իրական փողով, եթե դուք համարվում եք չափահաս՝ ձեր բնակության երկրի օրենքների համաձայն: Ծառայությունների մեջ կարող են նաև լինել վիրտուալ, թվային միավորներ կամ ապրանքներ, որոնք Microsoft-ը կարող է գնել իրական փողով կամ խաղի արտարժույթի միջոցով: Microsoft-ը կամ որևէ այլ կողմ երբեք չեն վերագնում խաղի արտարժույթը և վիրտուալ ապրանքները իրական փողով, ապրանքներով կամ դրամային այլ միավորներով: Բացի սահմանափակ, անձնական, հետ կանչվող, չփոխանցվող, չենթալիցենզավորվող լիցենզիայից, որը տրվում է ձեզ խաղի արտարժույթը և վիրտուալ ապրանքները միայն Ծառայություններում օգտագործելու համար, դուք իրավունք չունեք կամ չեք հավակնում որևէ խաղային արտարժույթի կամ վիրտուալ ապրանքների հանդեպ, որոնք առկա են կամ ստեղծվում են Ծառայություններում կամ Ծառայությունների օգտագործմանը առնչվող կամ Ծառայություններում պահեստավորված որևէ հատկացուցիչում: Microsoft-ը կարող է ցանկացած պահի կարգավորել, վերահսկել, փոփոխել և/կամ վերացնել խաղի արտարժույթը և/կամ վիրտուալ ապրանքները՝ ըստ իր հայեցողության:
  • vii. Ծրագրաշարի արդիացումներ: Բոլոր այն սարքերի համար, որոնք կարող են կապակցվել Xbox-ի ծառայություններին, մենք կարող ենք ինքնաշխատորեն ստուգել ձեր Xbox կառավարի ծրագրաշարի կամ Xbox գործադիրի ծրագրաշարի տարբերակը և ներբեռնել Xbox վահանակը կամ Xbox գործադիրի ծրագրաշարի արդիացումները կամ փոխել կազմաձևումները, այդ թվում նաև նրանք, որոնք թույլ չեն տալիս ձեզ մատչել Xbox-ի ծառայությունները չթույլատրված Xbox խաղերի կամ Xbox գործադիրների միջոցով կամ Xbox վահանակի հետ չթույլատրվող սարքաշարով արտաքին սարքերի միջոցով։
  • viii. Խաղացողի պիտակի ժամկետի ավարտը: Դուք պետք է մուտք գործեք Xbox-ի ծառայություններ առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ, այլապես մատչում չեք ունենա ձեր հաշվի հետ կապված խաղացողի պիտակին և տվյալ խաղացողի պիտակը կարող է հասանելի դառնալ այլ օգտվողների համար:
  • ix. Arena: Arena-ն Xbox-ի ծառայություն է, որի միջոցով Microsoft-ը կամ որևէ երրորդ կողմ կարող է ձեզ առաջարկել ստեղծել տեսախաղի մրցույթ կամ մասնակցել դրանում, երբեմն մրցանակի դիմաց («Մրցույթ»): Ձեր կողմից Arena-ի օգտագործումը կարգավորվում է սույն Պայմաններով, ինչպես նաև գրանցվելու պահին դուք պետք է ընդունեք Մրցույթի լրացուցիչ դրույթները, պայմանները և օրենքները, որոնք կպահանջվեն Մրցույթի կազմակերպչի կողմից («Մրցույթի պայմաններ»): Կարող են գործադրվել իրավասության օրենքներ, որոնք կարող են տարբեր լինել յուրաքանչյուր իրավասությունում: Մրցույթներն ուժի մեջ չեն լինի այն երկրներում, որտեղ արգելված կամ սահմանափակված լինեն օրենքի կողմից: Սույն Պայմանները (այդ թվում նաև Վարվեցողության կանոնագիրքը) կամ Մրցույթի պայմանները խախտելու դեպքում կարող են կիրառվել տուգանքներ կամ որակազրկում Մրցույթին մասնակցելուց: Մրցույթ ստեղծելու դեպքում դուք չպետք է սահմանեք Մրցույթի այնպիսի կանոններ, որոնք Microsoft-ը (ըստ իր հայեցողության) անհամատեղելի կհամարի սույն Պայմանների հետ: Microsoft-ն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի չեղարկել ցանկացած Մրցույթ:
  • x. Խարդախություններ և ծրագրաշարի կեղծում: Յուրաքանչյուր սարք, որը կարող է կապակցվել Xbox-ի ծառայություններին, ինքնաշխատորեն ստուգվելու է չթույլատրված սարքաշարի կամ ծրագրաշարի առկայության համար, որոնց միջոցով հնարավոր է խարդախություններ կատարել կամ կեղծել ծրագրաշարը, ինչը կխախտի Վարվեցողության կանոնագիրքը կամ սույն Պայմանները, և կարող ենք ներբեռնել Xbox գործադիրի ծրագրաշարի արդիացումներ կամ կազմաձևի փոփոխություններ, այդ թվում նաև այնպիսի փոփոխություններ, որոնք թույլ չեն տա ձեզ մատչել Xbox-ի ծառայությունները կամ օգտագործել չթույլատրված սարքաշարը կամ ծրագրաշարը, որը հնարավորություն է տալիս խարդախություններ կատարել կամ կեղծել ծրագրաշարը:
  • xi. Mixer:
   • 1. Mixer-ի կանոնները։ Եթե դուք օգտվում եք Mixer Ծառայությունից, ապա ձեր օգտագործումը կարգավորվում է Mixer-ի Ծառայության պայմաններով, որոնք կարող եք գտնել հետևյալ կայքում՝ https://mixer.com/about/tos, ի լրումն այս Պայմանների։ Ընդհարումները լուծվում են սույն Պայմաններով:
   • 2. Ձեր բովանդակությունը Mixer-ում: «Ձեր բովանդակությունը Mixer-ում» նշանակում է ողջ բովանդակությունը, որը դուք կամ ձեր անունից ինչ-որ մեկը ստեղծում է Mixer ծառայությունում, ներառյալ (սակայն դրանցով չսահմանափակվելով) կենդանի կամ գրառված հոսքերը (և դրանցում առկա ցանկացած այլ բովանդակություն, ինչպես օրինակ՝ ձայնատեսանյութերը), բրենդային անունները, ապրանքանշանները, ծառայության նշանները, առևտրային անունները, պատկերանշանները կամ բնօրինակի ֆիրմային նշանները, ձեր մեկնաբանությունները, զմայլիկները և Mixer-ի ալիքներում ունեցած գործունեությունը (ներառյալ բոտերի կողմից ստեղծված բովանդակությունը), ինչպես նաև դրանց առնչվող մետատվյալները: Բոլոր օգտվողները, այդ թվում նաև Microsoft-ը և իր օգտվողները, կարող են տեսնել, օգտագործել, խնամորդել, վերարտադրել, փոփոխել, տարածել, հրապարակել, հանրորեն կամ թվայնորեն օգտագործել կամ ցուցադրել, թարգմանել, հարմարեցնել և այլ եղանակներով գործածել Ձեր բովանդակությունը Mixer-ում՝ ցանկացած ձևով և ձևաչափով, ներկայումս հայտնի կամ հետագայում մշակված մեդիա կայքերում կամ ալիքներում:
   • 3. Mixer-ի հանդեպ գործադրվող Վարվեցողության կանոնագիրք: Մանրամասն տեղեկությունների համար, թե ինչպես է Microsoft-ի Վարվեցողության կանոնագիրքը տարածվում Mixer-ի վրա, կտտացրեք այստեղ:
   • 4. Ինչպես օգտվել Mixer ծառայությունից:
    • ա. Նվազագույն տարիքը: Օգտվելով Mixer ծառայությունից՝ դուք հաստատում եք, որ առնվազն 13 տարեկան եք, իսկ, եթե ձեր բնակության վայրի օրենսդրության համաձայն դուք անչափահաս եք, ապա ձեր կողմից օգտագործումը պետք է վերահսկվի ծնողի կամ իրավական խնամակալի կողմից:
    • բ. Անանուն և ոչ անանուն օգտագործում: Եթե ուզում եք պարզապես դիտել բովանդակությունը, դուք կարող եք անանուն կերպով օգտագործել Mixer-ը: Սակայն, զրուցելը, ալիքներին հետևելը, հեռարձակելը և այլ շփումները պահանջում են, որպեսզի դուք մուտք գործեք հաշիվ, որի դեպքում Mixer Ծառայությունն օգտագործում է ձեր գոյություն ունեցող Microsoft-ի հաշիվը։ Իսկ եթե ոչ, պետք է ստեղծեք հաշիվ, մուտք գործեք և այլ օգտվողներին ներկայանաք ձեր Mixer-ի անունով:
    • գ․ Mixer-ի հաշիվներ և Երրորդ անձանց հաշիվներ։ Mixer-ը հնարավորություն է տալիս մուտք գործել Mixer-ի հաշվի կամ երրորդ անձանց հաշիվների միջոցով (Twitter կամ Discord)։ Եթե մուտք գործելու համար օգտագործում եք այս հաշիվներից որևէ մեկը, ապա պետք է կապակցեք այդ հաշիվը ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ։
    • դ․ Հաշվի օգտագործումը։ Եթե օգտագործում եք Mixer-ի հաշիվը, ապա պետք է օգտագործեք այն՝ գործուն պահելու համար: Ձեր Mixer-ի այլանունը ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ կապված պահելու համար առնվազն հինգ տարին մեկ անգամ մուտք գործեք Mixer ծառայություն:
   • 5. Ծառայության ծանուցումներ: Երբ Mixer Ծառայության հետ կապված նորություններ լինեն, մենք ձեզ Ծառայության ծանուցումներ կուղարկենք ձեր Mixer-ի հաշվի և/կամ Microsoft-ի հաշվի հետ կապված էլ. փոստին:
   • 6. Աջակցում: Mixer ծառայության համար տրամադրվող սպասառուների աջակցումը մատչելի է հետևյալ կայքում՝ mixer.com/contact:
Լրիվ տեքստը
ԽանութԽանութ14b_Store
Ամփոփագիր
 • բ. Խանութ: «Խանութ» տերմինը վերաբերում է Ծառայությունների այն մասին, որը թույլ է տալիս զննել, ներբեռնել, գնել, գնահատել գործադիրները և կարծիք թողնել դրանց մասին («գործադիր» տերմինի մեջ մտնում են նաև խաղերը) և այլ թվային բովանդակություն։ Սույն Պայմանները կարգավորում են որոշակի Խանութներ, որոնք պատկանում կամ գործարկվում են Microsoft-ի և իր գործըներների կողմից (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Office Store-ը, Windows-ի Microsoft Store-ը և Xbox-ի Microsoft Store-ը)։ «Office խանութ» նշանակում է խանութ, որտեղ վաճառվում են Office-ի արտադրանքները և գործադիրները Office-ի, Office 365-ի, SharePoint-ի, Exchange-ի, Access-ի և Project-ի (2013 կամ ավելի նոր տարբերակները) համար, կամ այլ փորձերը՝ Office խանութ բրենդի տակ։ «Windows-ի Microsoft Store» նշանակում է Խանութ, որը պատկանում և շահագործվում է Microsoft-ի կամ իր գործըներների կողմից, Windows սարքերի համար, ինչպիսիք են հեռախոսը, ԱՀ-ն և գրասալիկը կամ ցանկացած այլ փորձառություն, որը բրենդավորված Microsoft Store է և հասանելի է Windows սարքերով, ինչպիսիք են հեռախոսը, ԱՀ-ն և գրասալիկը։ «Xbox-ի Microsoft Store» նշանակում է Խանութ, որը պատկանում և շահագործվում է Microsoft-ի կամ իր գործըներների կողմից, Xbox One-ի և Xbox 360 վահանակների, կամ ցանկացած այլ փորձառության համար, որը բրենդավորված Microsoft Store է և հասանելի է դարձվել Xbox վահանակում։
  • i. Լիցենզիայի պայմաններ: Յուրաքանչյուր գործադիրի հրապարակող նույնականացվելու է համապատասխան Խանութում: Եթե գործադիրի հետ չեն տրամադրվում այլ լիզենզիայի պայմաններ, ապա Գործադիրի լիցենզիայի ստանդարտ պայմանները («SALT»), որոնք ներկայացված են սույն Պայմանների վերջում, իրենցից ներկայացնում են համաձայնագիր՝ ձեր և գործադիրը հրապարակողի միջև, որտեղ նշված են լիցենզիայի պայմանները, որոնք առնչվում են ցանկացած Խանութից, որը պատկանում կամ շահագործվում է Microsoft-ին կամ իր գործընկերներին (բացառությամբ Office խանութի) ներբեռնած գործադիրին։ Ճշգրտման համար՝ սույն պայմանները կարգավորում են Microsoft Ծառայությունների կողմից տրամադրված ծառայությունները և կիրառումը։ Սույն Պայմանների Բաժին 5-ը նաև վերաբերվում է Երրորդ կողմի գործադիրներին և ծառայություններին, որոնք ձեռք են բերվել Խանութի միջոցով: Office Խանութից ներբեռնած գործադիրները չեն կարգավորվում SALT-ի կողմից և նրանց լիցենզիայի պայմանները այլ են:
  • ii. Արդիացումներ: Ձեր գործադիրների արդիացումների առկայությունը ինքնաշխատորեն կստուգվի և դրանք կներբեռնվեն Microsoft-ի կողմից, նույնիսկ, եթե դուք մուտք չեք գործել տվյալ Խանութ: Դուք կարող եք փոխել Խանութի կամ համակարգի ձեր կարգավորումները, եթե նախընտրում եք չստանալ Խանութի գործադիրների ինքնաշխատ արդիացումները: Ամեն դեպքում, Office Խանութի որոշ գործադիրներ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն խնամվում են առցանց, կարող են ցանկացած պահի արդիացվել գործադիրը մշակողի կողմից՝ առանց ձեր թույլտվության:
  • iii. Գնահատումներ և կարծիքներ: Եթե դուք Խանութում գնահատում կամ դիտարկում եք որևէ գործադիր կամ այլ Թվային ապրանք, հնարավոր է դուք էլ. փոստ ստանաք Microsoft-ից, որտեղ կլինի բովանդակություն գործադիրը կամ Թվային ապրանքը հրապարակողից: Նման էլ. փոստերը դուք ստանալու եք Microsoft-ից, մենք չենք համօգտագործում ձեր էլ. հասցեն գործադիրները կամ այլ Թվային ապրանքները հրապարակողների հետ, որոնք ձեռք եք բերում Խանութից:
  • iv. Անվտանգության կանոնների պահմանման զգուշացում: Հնարավոր վնասվածքները, անհարմարությունները կամ աչքերի լարվածությունը կանխելու համար դուք պետք է պարբերաբար ընդհատեք խաղերի կամ այլ գործադիրների օգտագործումը, հատկապես, երբ օգտագործելուց հետո ինչ-որ տեղ ցավ կամ հոգնածություն եք զգում: Եթե անհարմարություն եք զգում, դադար տվեք: Անհարմարություն ասելով հասկանում ենք սրտխառնուք, ընթացքի սրտխառնոց, գլխապտույտ, ապակողմնորոշում, գլխացավ, հոգնածություն, լարվածություն աչքերում կամ աչքերի չորացում: Գործադիրներից օգտվելու ժամանակ ձեզ մոտ կարող է ցրվածություն առաջանալ և խոչընդոտել շրջապատի ըմբռնումը: Զգուշացեք վայր ընկնելուց, աստիճաններից, ցածր առաստաղներից, դյուրաբեկ կամ արժեքավոր իրերից, որոնք կարող են վնասվել: Շատ քիչ քանակությամբ մարդկանց մոտ կարող են նկատվել ջղաձգություններ՝ թարթող լույսով պատկերներ կամ գործադիրներում երբեմն հանդիպող նախշեր դիտելիս: Նույնիսկ այն մարդիկ, ում մոտ երբեք չեն նկատվել ջղաձգումներ, կարող են հայտնվել անհասկանալի իրավիճակում, որի պատճառ կարող են հանդիսանալ այդ ջղաձգումները: Նախանշաններն են՝ գլխապտույտը, տեսողության խամրումը, ցնցումները կամ վերջույթների ցնցումները, կողմնորոշման կորուստը, խառնաշփոթ վիճակը, գիտակցության կորուստը կամ ջղաձիգ կծկումները: Նման նախանշանների ի հայտ գալու դեպքում անմիջապես դադարեցրեք օգտագործումը և դիմեք բժշկին, կամ խորհրդակցեք բժշկի հետ նախքան գործադիրների օգտագործումը, եթե ձեզ մոտ նախկինում եղել են նման նախանշաններ: Ծնողները պետք է ուշադիր լինեն իրենց երեխաների հանդեպ գործադիրներից օգտվելիս և հետևեն նախանշաններին:
Լրիվ տեքստը
Microsoft Ընտանիքի յուրահատկություններMicrosoft Ընտանիքի յուրահատկություններ14c_MicrosoftFamily
Ամփոփագիր
 • գ. Microsoft ընտանիքի յուրահատկություններ: Microsoft ընտանիքի յուրահատկությունները նախատեսված են ծնողների և երեխաների համար՝ համացանցում վարվեցողությունը, վեբկայքերը, գործադիրները, խաղերը, ֆիզիկական տեղադրությունները և կատարած ծախսերը միմյանց միջև փոխհամաձայնեցնելու համար: Ծնողները կարող են ընտանիք ստեղծել՝ անցնելով https://account.microsoft.com/family կայք (կամ հետևելով Windows սարքի կամ Xbox վահանակի վրայի հրահանգներին) և հրավիրելով այլ ծնողներին ու երեխաներին: Ընտանիքի անդամներին մատչելի բազմաթիվ յուրահատկություններ կան, ուստի խնդրում ենք ուշադիր վերանայել այն տեղեկությունները, որոնք տրամադրում եք, երբ ընտանիք եք ստեղծում կամ միանում եք դրան և, երբ Թվային ապրանքներ եք ձեռք բերում, որոնց մատչում է ունենալու ողջ ընտանիքը: Ստեղծելով ընտանիք կամ միանալով դրան՝ դուք համաձայնում եք օգտագործել ընտանիքը իր համապատասխան նպատակով և զերծ մնալ չթույլատրված կերպով և ապօրինի եղանակով այլ անձանց տեղեկությունները մատչելուց:
Լրիվ տեքստը
Խմբային ուղերձումԽմբային ուղերձում14d_GroupMessaging
Ամփոփագիր
 • դ. Խմբային ուղերձում: Microsoft-ի բազմաթիվ ծառայություններ թույլ են տալիս ձեզ ուղերձներ ուղարկել միմյանց ձայնի կամ SMS-ի («ուղերձներ») միջոցով և/կամ թույլ են տալիս Microsoft-ին ու Microsoft-ի կողմից կառավարվող դուստր կազմակերպություններին այդպիսի ուղերձներ ուղարկել ձեզ և մեկ կամ մի քանի այլ օգտվողի ձեր անունից: ԵՐԲ ԴՈՒՔ MICROSOFT-ԻՆ ԿԱՄ MICROSOFT-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԹՈՒՅԼ ԵՔ ՏԱԼԻՍ ՁԵԶ ԿԱՄ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻՆ ՆՄԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼ, ԴՐԱՆՈՎ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԴՈՒՔ ԵՎ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՆՁ, ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼ ԵՔ ՏՎԵԼ, ՈՐ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵՆՔ, ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ ՆՄԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՅԼ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԳՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ MICROSOFT-ԻՑ ՈՒ MICROSOFT-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ: «Վարչական բնույթի գրվածքային ուղերձները» դրանք պարբերաբար ուղարկվող գործարքային ուղերձներն են Microsoft-ի որոշակի ծառայությունից, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով) «ողջույնի ուղերձը» կամ ուղերձներն այլևս չստանալու վերաբերյալ հրահանգները: Եթե դուք կամ խմբի անդամներն այլևս չեք ուզում ստանալ այդ ուղերձները, կարող եք ցանկացած պահի հրաժարվել Microsoft-ից կամ Microsoft-ի կողմից կառավարվող դուստր կազմակերպություններից հետագայում ուղերձների ստացումից՝ հետևելով տրամադրված հրահանգներին: Եթե այլևս չեք ուզում ստանալ այդ ուղերձները կամ խմբի անդամ լինել, դուք համաձայնում եք հրաժարվել՝ օգտվելով համապատասխան ծրագրի կամ ծառայության կողմից տրամադրված հրահանգներից: Եթե դուք բավարար հիմքեր ունեք ենթադրելու, որ խմբի ինչ-որ անդամ այլևս չի ուզում ստանալ այդ ուղերձները կամ չի ուզում խմբի անդամ լինել, դուք համաձայնում եք հեռացնել նրան խմբից: Ինչպես նաև, դուք պաշտոնապես հայտարարում և երաշխավորում եք, որ դուք և յուրաքանչյուր անձ, ում համար թույլ եք տվել, որ մենք ուղերձներ ուղարկենք, հասկանում եք, որ խմբի յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատու է իր բջջային օպերատորի կողմից սահմանված ուղերձների ծառայության ծախսերի համար, այդ թվում նաև միջազգային ուղերձների համար կատարվող գանձումների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ ուղերձները փոխանցվում են ԱՄՆ-ում տեղակայված համարներից:
Լրիվ տեքստը
Skype և GroupMeSkype և GroupMe14e_Skype
Ամփոփագիր
 • ե. Skype և GroupMe։
  • i. Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները չեն աջակցվում: Ավանդական հեռախոսների և Skype-ի ծառայությունների միջև կարևոր տարբերություններ կան: Microsoft -ը մատչում չի առաջարկում Արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին՝ համաձայն տեղի կիրառելի կամ տարածաշրջանի օրենքների, կանոնակարգումների կամ օրենսդրության: Skype-ի ծրագրաշարը և արտադրանքները նախատեսված չեն արտակարգ իրավիճակների կանչեր իրականացնելու կամ աջակցելու համար՝ լինի դա հիվանդանոց, իրավահարկադիր մարմիններ, բուժօգնության հաստատություններ կամ այլ տեսակի ծառայություններ, որոնք օգտվողին միացնում են արտակարգ իրավիճակի ծառայությունների անձնակազմի կամ հանրային անվտանգության կենտրոնների հետ («Արտակարգ իրավիճակների ծառայություններ»)։ Դուք հաստատում և ընդունում եք, որ. (i) Արտակարգ իրավիճակների ծառայություններից օգտվելու համար դուք պարտավոր եք վճարել սովորական անլար (բջջային) կամ ֆիքսված կապի հեռախոսային ծառայությունների համար, և (ii) Skype-ի ծրագրաշարը և արտադրանքները չեն փոխարինում ձեր առաջնային հեռախոսային կապի ծառայությանը:
  • ii. API-ներ կամ հեռարձակում: Եթե ցանկանում եք օգտագործել Skype-ի ծրագրաշարը և արտադրանքները կապված որևէ հեռարձակման հետ, ապա պետք է համապատասխանեք «ՀԵռարձակման TOS» -ի հետ հետևյալ հղումով՝ https://www.skype.com/go/legal.broadcast։ Եթե ուզում եք օգտագործել գործադիրի միջերեսը («API»), որը ենթարկվել կամ տրամադրվել է Skype-ի կողմից, դուք պետք է համապատասխանեք կիրառելի լիցենզավորման պայմաններին, որոնք հասանելի են հետևյալ հղումով՝ www.skype.com/go/legal։
  • iii. Օրինական օգտագործման կանոններ: Արդար օգտագործման կաննոները կարող են կիրառվել ձեր կողմից Skype-ի ծրագրաշարի և արտադրանքների օգտագործման համար: Ծանոթացեք այդ կանոններին, որոնք նախատեսված են խարդախությունից և չարաշահումից պաշտպանելու համար և կարող են սահմանաչափեր կիրառել կանչերի տեսակի, տևողության կամ ձայնի ուժգնության կամ ուղերձների վրա: Այս կանոնները ներկայացված են սույն Պայմաններում որպես հղում: Այս կաննոները հասանելի են հետևյալ հղումով https://www.skype.com/go/terms.fairusage/։
  • iv. Արտապատկերում քարտեզի վրա: Skype-ի ծրագաշարը և արտադրանքները պարունակում են յուրահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս ձեզ տեղեկություններ ներկայացնել արտապատկերման ծառայություն կամ ուրվանշել ձեր տեղը քարտեզի վրա՝ այդ ծառայության միջոցով: Օգտագործելով այս յուրահատկությունները՝ դուք ընդունում եք սույն Պայմանները և Google Քարտեզների պայմանները, որոնք կարող եք գտնել https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html կայքում կամ ձեր երկրում հասանելի Google Քարտեզների պայմանները:
  • v. Պետական օգտվողներ: Եթե ուզում եք օգտագործել գործնական հաշիվ կամ Skype Manager-ը ԱՄՆ կառավարության կամ ԱՄՆ կառավարությանը ենթակա որևէ հաստատության անունից, այդ դեպքում այս Պայմանները չեն գործադրվում: Կիրառելի պայմաններին ծանոթանալու կամ հետագա տեղեկություններ ստանալու համար կապ հաստատեք հետևյալ հասցեով՝ usgovusers@skype.net։
  • vi. Անձնական/Ոչ կոմերցիոն նպատակներով օգտագործում: Skype-ի ծրագաշարը և արտադրանքները կարող եք օգտագործել անձնական և ոչ առևտրային նպատակներով: Դուք իրավունք ունեք օգտագործել Skype-ը աշխատավայրում՝ ձեր գործնական հաղորդակցումների համար:
  • vii. Skype-ի համար/Skype To Go: Եթե Microsoft-ը ձեզ է տրամադրում Skype-ի համար կամ Skype To Go համար, դուք համաձայնում եք, որ դուք չեք հանդիսանում համարի սեփականատերը կամ ունենք իրավունք պահել այդ համարն ընդմիշտ։ Որոշ երկրներում համարը կարող է հասանելի լինել ձեզ Microsoft-ի գործընկերոջ, այլ ոչ է Microsoft-ի միջոցով, և դուք կարող եք ունենալ առանձին պայմանագիր այդ գործընկերոջ հետ։
  • viii. Skype Manager: «Skype Manager-ի վարիչի հաշիվը» ստեղծվում և կառավարվում է ձեր կողմից և թույլ է տալիս ձեզ գործել որպես Skype Manager-ի խմբի անկախ վարիչ, այլ ոչ թե որպես ձեռնարկատիրական հաստատություն: Դուք կարող եք կապել ձեր անձնական Microsoft-ի հաշիվը Skype Manager-ի որևէ խմբի («Կապված հաշիվ»): Դուք կարող եք նշանակել լրացուցիչ վարիչներ ձեր Skype Manager-ի խմբի համար, եթե սույն Պայմանները ընդունվեն նրանց կողմից: Եթե դուք Skype-ի համարներ եք տրամադրում Կապված հաշվին, ապա պարտավոր եք հետևել ձեր Կապված հաշվի օգտվողների բնակության վայրի և գտնվելու վայրի հանդեպ ներկայացրած բոլոր պահանջներին: Ցանկության դեպքում, եթե նախընտրեք ապակապել Կապված հաշիվը Skype Manager-ի խմբից, բոլոր հարակից բաժանորդագրումները, Skype-ի վարկը կամ Skype-ի համարները չեն առբերվի, և ապակապված հաշվին առնչվող Ձեր բովանդակությունը կամ նյութերը այլևս մատչելի չեն լինի ձեզ: Դուք համաձայնում եք վերաբերվել ձեր Կապված հաշվի օգտվողների անձնական տեղեկություններին՝ տվյալների պաշտպանության բոլոր կիրառելի օրենքների համաձայն:
  • ix. Skype-ի գանձումներ: Skype-ի վճարովի ծառայությունների բոլոր գները ներառում են կիրառելի հարկերը, եթե այլ կերպ նշված չէ: Բաժանորդագրության մեջ չմտնող հեռախոսներին կատարած կանչերի համար վճարվող գումարների մեջ մտնում է կապակցման վճարը (որը գանձվում է ամեն կանչի համար) և խոսակցության րոպեավճարը, որոնք ներկայացված են www.skype.com/go/allrates կայքում: Կանչերի գանձումները կպահվեն ձեր Skype-ի վարկի հաշվեկշռից: Microsoft-ը ցանկացած պահի կարող է փոխել իր կանչերի սակագները՝ այդ փոփոխության մասին հրապարակում կատարելով www.skype.com/go/allrates կայքում: Հրապարակումից հետո նոր սակագինը կկիրառվի ձեր հաջորդ կատարած կանչի հանդեպ: Մինչ կանչ կատարելը՝ ծանոթացեք վերջին սակագներին: Կանչի ոչ ամբողջական րոպեները և ոչ ամբողջական գումարները կկլորացվեն մինչև հաջորդ ամբողջ թիվը: Որոշ երկրներում Skype-ի վճարովի ծառայությունները տրամադրվում են Microsoft-ի տեղային գործընկերոջ կողմից և նման գործարքների հանդեպ կկիրառվեն գործընկերոջ օգտագործման պայմանները:
  • x. Skype-ի վարկ: Microsoft-ը չի երաշխավորում, որ դուք կկարողանաք օգտագործել ձեր Skype-ի վարկի հաշվեկշռում առկա միջոցները Skype-ի բոլոր վճարովի ծառայություններից օգտվելու համար: Ձեր Skype-ի վարկը 180 օրվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում Microsoft-ը կտեղադրի ձեր Skype-ի վարկը անգործուն վիճակում: Skype-ի վարկը կարող եք վերաակտիվացնել՝ հետևելով այս հղմանը՝ https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit: Եթե դուք գտնվում եք Ճապոնիայում և Skype-ի վարկ եք գնում Skype-ի վեբկայքից, նախորդ երկու նախադասությունները չեն վերաբերում ձեզ, և ձեր Skype-ի վարկի ժամկետը կսպառվի գնելուց 180 օր հետո: Վարկի ժամկետը սպառվելուց հետո դուք այլևս չեք կարողանա նորից ակտիվացնել կամ օգտագործել այն: Skype-ի վարկ գնելիս կարող եք միացնել Ինքնավերալիցքավորում յուրահատկությունը՝ ընտրելով համապատասխան տուփը: Միացնելու դեպքում ձեր Skype-ի վարկի հաշվեկշռից գանձում կկատարվի նույն գումարի չափով, ինչպես նաև ձեր ընտրած վճարման եղանակից՝ ամեն անգամ, երբ ձեր Skype-ի հաշվեկշիռը նվազի Skype-ի կողմից սահմանված սահմանաչափից: Եթե դուք բաժանորդագրումը գնել եք ոչ վարկային քարտի, PayPal-ի կամ Moneybookers-ի (Skrill) միջոցով, եթե միացրել եք Ինքնավերալիցքավորման հատկությունը, ձեր Skype-ի վարկի հաշվեկշիռը կվերալիցքավորվի հաջորդ բաժանորդագրման համար անհրաժեշտ գումարի չափով: Դուք ցանկացած պահի կարող եք անջատել Ինքնաշխատ գանձումը՝ մտնելով ձեր հաշվի կայքէջը Skype-ում և փոխելով կարգավորումները:
  • xi. Միջազգային ուղերձների վճարներ: GroupMe-ն ներկայումս օգտագործում է ԱՄՆ համարներ յուրաքանչյուր ստեղծված խմբի համար: GroupMe-ի համարի միջոցով ուղարկված կամ ստացած ամեն մի գրվածքային ուղերձ կհամարվի որպես միջազգային գրվածքային ուղերձ, որն ուղարկվել կամ ստացվել է Միացյալ Նահանգներից: Միջազգային սակագների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ ձեր ծառայություններ մատուցողից:
  • xii. Դրամական միջոցների ուղարկում և ստացում: Օգտագործելով դրամական միջոցների ուղարկում և ստացում յուրահատկությունը (առկայության դեպքում)՝ դուք հասկանում եք, որ Microsoft-ն օգտվում է երրորդ անձանց ծառայություններից՝ վճարման ծառայությունները ձեզ տրամադրելու և փոխանցումները կատարելու համար: Microsoft-ը չի տրամադրում վճարման ծառայություններ կամ կատարում փոխանցումներ և այն դրամական միջոցների ծառայություններ տրամադրող չէ: Skype-ում դրամական միջոցների ուղարկումն ու ստացումը կարող է միայն մատչելի լինել 18 տարեկան և ավելի մեծ տարիքի օգտվողներին (կամ այլ կերպ՝ երրորդ կողմի պայմանների համաձայն) և, ովքեր գրանցվել և հաստատված հաշիվ ունեն երրորդ կողմի ծառայություն մատուցողի մոտ: Դրամական միջոցներ ուղարկելու յուրահատկությունն օգտագործելու համար դուք պետք է ընդունեք երրորդ կողմի պայմաններն ու դրույթները և թույլտվություն տաք համօգտագործելու տվյալները այդ երրորդ կողմերի հետ՝ ծառայությունը մատուցելու նպատակով: Եթե Microsoft-ը ծանուցում ստանա այն մասին, որ դրամական միջոցներ ուղարկելու յուրահատկությունն օգտագործելու ժամանակ դուք խախտում եք երրորդ կողմի պայմաններն ու դրույթները, Microsoft-ը կարող է միջոցներ ձեռք առնել ձեր հաշվի դեմ, օրինակ՝ չեղարկել կամ կասեցնել ձեր հաշիվը: Microsoft-ը պատասխանատու չէ երրորդ կողմերի կողմից տրամադրված վճարման ծառայությունների կամ երրորդ կողմերի պայմանների և դրույթների պատասխատավության շրջանակներում կատարված որևէ գործողության համար: Microsoft-ը չի տալիս ոչ մի երաշխիք, հավաստագրում կամ երաշխավորում, որ դրամական միջոցների ուղարկում և ստացում յուրահատկությունը մատչելի կլինի կամ միշտ մատչելի կլինի:
Լրիվ տեքստը
Bing և MSNBing և MSN14f_BingandMSN
Ամփոփագիր
 • զ. Bing և MSN։
  • i. Bing-ի և MSN-ի նյութեր: Bing-ում և MSN-ում, ինչպես նաև Microsoft-ի բոտերի, գործադիրների և ծրագրերի միջոցով մատչելի դարձրած հոդվածները, գրվածքները, լուսանկարները, քարտեզները, տեսանյութերը, տեսանվագարկիչները և երրորդ կողմի նյութերը նախատեսված են միայն ոչ առևտրային նպատակների և անձնական օգտագործման համար: Այս նյութերի օգտագործման այլ եղանակները, ներառյալ՝ ներբեռնումը, պատճենումը կամ վերատարածումը, կամ այս նյութերի կամ արտադրանքների օգտագործումը ձեր սեփական արտադրանքները ստեղծելու նպատակով, թույլատրվում են միայն, եթե հատուկ թույլտվություն եք ստացել Microsoft-ից կամ իրավատերերից կամ, եթե դա թույլատրվում է հեղինակային իրավունքի մասին կիրառելի օրենքներով: Microsoft-ը կամ այլ իրավատերերը հանդիսանում են նյութերի՝ Microsoft-ի կողմից լիցենզիայի պայմանների շրջանակներում հստակորեն չտրված լիիրավ սեփականատերերը՝ անկախ ենթատեքստից, բողոքարկման իրավունքի զրկումից կամ այլ բաներից:
  • ii. Bing Քարտեզներ: Դուք չեք կարող օգտվել Թռչնի թռիչքի բարձրությունից նկարված Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեքսիկայի, Նոր Զելանդիայի, Ավստրալիայի կամ Ճապոնիայի նկարներից պետական նպատակների համար՝ առանց մեր հատուկ գրավոր թույլտվության:
  • iii. Bing Places և Bing Manufacturer Center։ Տրամադրելով ձեր Տվյալները կամ Ձեր բովանդակությունը Bing Places-ին կամ Bing Manufacturer Center-ին՝ դուք Microsoft-ին տալիս եք բոլոր երկրներում գործող, հեղինակային իրավունքների վճարներ չպահանջող մտավոր սեփականության արտոնագիր՝ ծառայությունների շրջանակներում դրանք օգտագործելու, վերարտադրելու, պահելու, փոփոխելու, հավաքելու, խթանելու, փոխանցելու, ցուցադրելու կամ տարածելու իրավունք, ինչպես նաև այդ իրավունքները երրորդ կողմերին ենթաարտոնագրելու իրավունք:
Լրիվ տեքստը
CortanaCortana14g_Cortana
Ամփոփագիր
 • է. Cortana:
  • i. Ոչ կոմերցիոն՝ անձնական նպատակներով օգտագործում: Cortana-ն Microsoft-ի անձնական օգնական Ծառայությունն է: Cortana-ի կողմից տրամադրվող յուրահատկությունները, ծառայությունները և բովանդակությունը (բոլորը միասին՝ «Cortana-ի ծառայություններ») նախատեսված են միայն ձեր անձնական օգտագործման և ոչ առևտրային նպատակների համար:
  • ii. Գործառնությունն ու բովանդակությունը: Cortana-ն տրամադրում է մի շարք յուրահատկություններ, որոնցից մի քանիսն անհատականացված են: Cortana-ի ծառայությունները կարող են թույլ տալ ձեզ մատչել այլ Microsoft ծառայությունների կամ Երրորդ անձանց գործադիրների և Ծառայությունների կողմից տրամադրվող ծառայությունները, տեղեկությունները կամ գործառությունները: Բաժին 13-ի ծառայություններին յուրահատուկ Պայմանները նաև կիրառելի են ձեր կողմից կիրառելի Microsoft Ծառայությունների օգտագործմանը՝ մատչված Cortana-ի ծառայությունների միջոցով։ Cortana-ն տեղեկություններ է տրամադրում միայն պլանավորման նպատակների համար, իսկ այդ տեղեկությունները դիտարկելուց հետո դուք եք որոշում՝ ապավինել դրանց վրա, թե ոչ: Microsoft-ը չի երաշխավորում Cortana-ի կողմից տրամադրված անհատականացված փորձառության վստահելիությունը, մատչելիությունը կամ ժամանակին տրամադրումը: Microsoft-ը պատասխանատու չէ, եթե Cortana-ի որևէ յուրահատկություն ուշացնում կամ թույլ չի տալիս ձեզ դիտել կամ ուղարկել որևէ հաղորդակցում կամ ծանուցում, կամ ստանալ ծառայությունը։
  • iii. Երրորդ կողմի գործադիրներ և ծառայություններ: Որպես Cortana-ի Ծառայությունների տրամադրման մաս՝ Cortana-ն կարող է առաջարկել և օգնել ձեզ հաղորդակցվել Երրորդ անձանց գործադիրների և Ծառայությունների հետ (երրորդ անձանց հմտություններ կամ կապակցված ծառայություններ)։ Եթե ընտրեք, Cortana-ն կարող է Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների հետ փոխանակել տեղեկություններ, օրինակ՝ ձեր փոստային դասիչը և Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների կողմից ձեր հայցմանը վերադարձված հարցումներն ու պատասխանները, որպեսզի օգնի ձեզ ստանալ պահանջվող ծառայությունները։ Cortana-ն կարող է թույլ տալ ձեզ կատարել գնումներ Երրորդ անձանց գործադիրների և ծառայությունների միջոցով՝ օգտագործելով ձեր կողմից անմիջապես այդ Երրորդ անձանց գործադիրների և ծառայությունների հետ սահմանած հաշվի նախընտրանքները և կարգավորումները: Դուք կարող եք անջատել ձեր Cortana-ի Ծառայությունը Երրորդ անձանց գործադիրներից և Ծառայություններից ցանկացած ժամանակ։ Ձեր կողմից Երրորդ անձանց Գործադիրների և Ծառայությունների հետ կապակցման համար Cortana-ի Ծառայությունների օգտագործումը ենթակա է սույն Պայմանների Բաժին 5-ին։ Երրորդ կողմի գործադիրների և Ծառայությունների հրատակողները կարող են փոփոխել կամ դադարեցնել իրենց Երրորդ կողմի գործադիրների և Ծառայությունների գործառությունը կամ յուրահատկությունները, ինչպես նաև Cortana-ի ծառայությունների հետ ամբողջացմանը։ Microsoft-ը պատասխանատու չէ արտադրողի կողմից տրամադրված ծրագրաշարերի կամ ներկառուցված ծրագրաշարերի համար։
  • iv. Cortana-ի աջակցումով սարքեր: Cortana-ով սարքերն այնպիսի արտադրանքներ կամ սարքեր են, որոնք կարող են մատչել Cortana-ի ծառայությունները, արտադրանքները կամ սարքերը, որոնք համատեղելի են Cortana-ի ծառայությունների հետ։ Cortana-ի աջակցումով սարքերի մեջ մտնում են երրորդ կողմի սարքերը կամ արտադրանքները, որոնք չեն պատկանում Microsoft-ին, չեն արտադրվել կամ մշակվել վերջինիս կողմից: Microsoft-ը պատասխանատու չէ այդ Երրորդ կողմի գործադիրների և ծառայությունների կողմից տրամադրված սարքերի կամ արտադրանքների համար:
  • v. Ծրագրաշարի արդիացումներ: Մենք ինքնաշխատորեն կարող ենք ստուգել Cortana-ի ծառայությունների ծրագրաշարի ձեր տարբերակը և ներբեռնել ծրագրաշարի արդիացումներ կամ կատարենք կազմաձևի փոփոխություններ, կամ Cortana-ի աջակցումով սարքի արտադրողից պահանջենք արդի պահել Cortana-ի Ծառայությունների ծրագրաշարը:
Լրիվ տեքստը
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Ամփոփագիր
 • ը. Outlook.com: Outlook.com-ի (կամ @msn-ի, @hotmail-ի կամ @live-ի) էլ. հասցեն, որի միջոցով ստեղծում եք ձեր Microsoft-ի հաշիվը, լինելու է եզակի, քանի դեռ ձեր Outlook.com-ի մուտքի արկղը կամ Microsoft-ի հաշիվը գործում է: Եթե հանկարծ ձեր Outlook.com-ի մուտքի արկղը կամ Microsoft-ի հաշիվը փակվի ձեր կամ Microsoft-ի կողմից՝ ելնելով սույն Պայմաններից, էլ. հասցեն կամ օգտվողի անունը կվերամշակվեն մեր համակարգում և կտրվեն այլ օգտվողի:
Լրիվ տեքստը
Office-ի ծառայություններOffice-ի ծառայություններ14i_officeBasedServices
Ամփոփագիր
 • թ. Office-ի ծառայություններ։ Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com և այլ Office 365 բաժանորդագրում կամ Office ապրանքանիշով ծառայությունները նախատեսված են ձեր անձնական օգտագործման, ոչ առևտրային նպատակների համար, եթե իհարկե դուք չունեք առևտրային նպատակների համար օգտագործման իրավունքներ, որոնց համար կնքված է առանձին համաձայնագիր Microsoft-ի հետ.
Լրիվ տեքստը
Microsoft Health-ի ծառայություններMicrosoft Health-ի ծառայություններ14j_MicrosoftHealthServices
Ամփոփագիր
 • ժ. Microsoft Health-ի ծառայություններ:
  • i. HealthVault: HealthVault-ը նախատեսված է ձեր և այլ մարդկանց (օր.՝ ընտանիքի անդամների) առողջությանն առնչվող անձնական տեղեկությունները պահեստավորելու համար (իրենց համաձայնությամբ): HealthVault-ի հաշիվները նախատեսված չեն բուժաշխատողների կողմից օգտագործվելու կամ այլ կոմերցիոն կամ ոչ անձնական նպատակների համար: Ձեր հաշվում գրանցված տեղեկությունները ոչ միշտ կարող են ստույգ կամ արդի լինել, և բուժաշխատողները կարող են միայն տեղեկատվական նպատակներով օգտագործել դրանք: HealthVault ծառայությունը չի պահպանում գրառումները բուժաշխատողների կամ այլ բժշկական նպատակների կամ հաճախոորդի աջակցման նպատակների համար: Օրինակ, HealthVault-ի գրառումները սահմանված գրառումների կազմ չէ՝ համաձայն ԱՄՆ-ի կանոնակարգումների: Եթե բուժաշխատողը որոշի օգտագործել HealthVault-ի գրառումները իր արձանագրությունների մեջ, նա պետք է պահեստավորի պատճենը իր անձնական համակարգում: Եթե ձեր հաշվում առկա է որևէ գրառման համախնամակալ (քանի որ ձեզանից մեկը հրավիրել է մյուսին), դուք հաստատում եք, որ համախնամակալը ամբողջությամբ կառավարում է այդ գրառումը և կարող է չեղարկել ձեր մատչումը գրառումին, կառավարել այլ մարդկանց մատչումը գրառումին և դիտել գրառման տվյալները, այդ թվում նաև՝ թե երբ և ինչպես է օգտագործվում գրառումը: Microsoft-ը չի աջակցում ոչ Microsoft-ի հավատարմագրեր (օրինակ՝ Facebook-ի և OpenID-ի), ուստի HealthVault-ի հաճախորդների աջակցման բաժինը չի կարող օգնել այդ հաշիվներով մուտք գործելու դեպքում խնդիրներ ունենալիս: Մուտքգործման հավատարմագրերը կորցնելու կամ հաշիվը, որտեղ պահում եք ձեր հավատարմագրերը, փակվելու դեպքում այլևս չեք կարողանա վերականգնել ձեր պահեստավորած տվյալները: Որպեսզի կարողանանք ապահովել ձեր անխափան մուտքը, առաջարկում ենք ունենալ մեկից ավել մուտքգործման հավատարմագիր ձեր HealthVault-ի հաշվի համար: Microsoft-ը չի երաշխավորում կամ վերահսկում և պատասխանատու չէ ոչ Microsoft-ի հավատարմագրերի աշխատանքի, աջակցման կամ անվտանգության համար:
  • ii. Microsoft Band: Microsoft Band սարքն ու գործադիրը բժշկական սարքեր չեն և նախատեսված են միայն ֆիթնեսի և առողջ ապրելակերպի համար: Դրանք նախատեսված չեն հիվանդությունը կամ այլ առողջական վիճակներն ախտորոշելու, կամ հիվանդությունը կամ այլ առողջական վիճակները բժշկելու, ամոքելու, բուժելու կամ կանխելու համար: Microsoft-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ որոշման համար, որը դուք կայացրել եք Microsoft ապրանքանիշից ստացած տեղեկությունների հիման վրա:
Լրիվ տեքստը
Թվային ապրանքներԹվային ապրանքներ14k_DigitalGoods
Ամփոփագիր
 • ի. Թվային ապրանքներ: Microsoft Groove-ի, Microsoft Շարժանկարներ և ՀՏ-ի, Խանութի և այլ հարակից ու հետագա ծառայությունների միջոցով Microsoft-ը կարող է հնարավորություն տա ձեզ ձեռք բերել, լսել, դիտել, խաղալ կամ կարդալ (հնարավորության դեպքում) երաժշտություն, պատկերներ, տեսանյութեր, գրվածք, գրքեր, խաղեր կամ այլ նյութեր ("Թվային ապրանքներ"), որոնք ձեզ կտրամադրվեն թվային ձևով: Թվային ապրանքները նախատեսված են միայն անձնական օգտագործման, ոչ կոմերցիոն նպատակներով ժամանցի համար: Դուք համաձայնում եք չվերատարածել, չհեռարձակել, հրապարակայնորեն չներկայացնել կամ չցուցադրել կամ չփոխանցել Թվային ապրանքների պատճենները: Թվային ապրանքների սեփականատիրության իրավունքները կարող են պատկանել Microsoft-ին կամ երրորդ կողմերին: Ինչևիցե, դուք հասկանում և հաստատում եք, որ Թվային ապրանքների հանդեպ ունեցած ձեր իրավունքները սահմանափակվում են սույն Պայմաններով, հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ և օգտագործման վերաբերյալ օրենքներով, որոնք տեղադրված են https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 կայքում: Դուք համաձայնում եք ոչ մի դեպքում չփոփոխել Ծառայությունների միջոցով ձեռք բերած Թվային ապրանքները, այդ թվում նաև Թվային ապրանքների արտաքին տեսքը, սեփականատիրության իրավունքները կամ աղբյուրը: Microsoft-ը կամ Թվային ապրանքների սեփականատերերը կարող են երբեմն հեռացնել Թվային ապրանքները Ծառայություններից՝ առանց նախնական ծանուցման:
Լրիվ տեքստը
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Ամփոփագիր
 • Թ. OneDrive:
  • i. Հիշողության հատկացում: Եթե ձեր OneDrive-ի հաշվում պահեստավորած բովանդակությունը գերազանցում է ձեր OneDrive-ի անվճար կամ վճարովի բաժանորդագրման ծառայության պայմանների շրջանակներում ձեզ տրամադրված սահմանաչափը, և դուք չեք արձագանքել Microsoft-ի կողմից ուղարկված ծանուցմանը և չեք հեռացրել ավելորդ բովանդակությունը կամ ձեր բաժանորդագրման փաթեթը չեք փոխարինել նորով, որն ավելի մեծ պահեստ կունենա, մենք իրավունք ենք վերապահում փակել ձեր հաշիվը և ջնջել OneDrive-ում վերբեռնած ձեր բովանդակությունը կամ անջատել մատչումը դրան:
  • ii. Ծառայության որակը: Կախված նրանից, թե ինչ սարքավորում, ինչ կապակցում եք համացանցին օգտագործում, ինչպես նաև այլ գործոններից և ծառայության որակը ու ամբողջականությունը պահպանելու նպատակով Microsoft-ի կատարած աշխատանքներից, երբեմն-երբեմն կարող եք ունենալ հապաղումներ բովանդակությունը OneDrive-ում վերբեռնելու կամ համաժամելու ժամանակ:
Լրիվ տեքստը
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Ամփոփագիր
 • խ. Microsoft Rewards։
  • i. Microsoft Rewards-ը («Ծրագիր») ընձեռում է ձեզ հնարավորություն վաստակել վերաօգտագործվող միավորներ այնպիսի գործունեության համար, ինչպիսիք են բարձրորակ որոնումները, գնումները, ինչպես նաև այլ առաջարկություններ Microsoft-ի կողմից։ Կախված շուկայից՝ առաջարկությունները կարող են տարբերվել։ Որոնումն անհատական օգտվողի կողմից տեքստի՝ ձեռքով մուտքագրման գործողությունն է, որն հետապնդում է բարեխիղճ նկատառումներով Bing-ի որոնման արդյունքների ստացում՝ տվյալ օգտվողի սեփական հետազոտության նպատակներով և չի ներառում որևէ հարցում՝ մուտքագրված բոտի, մակրոյի կամ որևէ այլ ինքնաշխատ կամ վնասաբեր միջոցների կողմից («Որոնում»)։ Ձեռքբերումն ապրանքների գնման գործընթացն է կամ Microsoft-ի թվայնացված բովանդակության ներբեռնումը կամ լիցենզիայի ձեռքբերումը՝ անկախ այն բանից անվճար, թե վճարովի («Ձեռքբերում»)։ Rewards-ի միավորները չեն առաջարկվում Microsoft-ից յուրաքանչյուր գնման համար։ Ժամանակ առ ժամանակ Microsoft-ը կարող է առաջարկել միավորներ վաստակելու հավելյալ հնարավորություններ, սակայն միավորներ վաստակելու յուրաքանչյուր առաջարկը կունենա ժամկետային սահմանափակում։ Ձեր վաստակած միավորները կարող եք հայցել հարցման էջի տարրերի համար («Rewards»)։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տեսեք Rewards բաժինը հետևյալ հղումով՝ support.microsoft.comՀՏՀ»)։
   • 1. Ծրագրային պահանջներ։ Դուք պետք է ունենաք վավեր Microsoft-ի հաշիվ, իսկ ձեր սարքերը պետք է համապատասխանեն համակարգի նվազագույն պահանջներին։ Ծրագիրը բաց է այն օգտվողների համար, որոնք գտնվում են Հաճախ տրվող հարցեր բաժնում նշված երկրների շուկաներում։ Անհատները կարող են ունենալ, ոչ ավելին, քան մեկ Ծրագրի հաշիվ, եթե անգամ անհատն ունի մի քանի էլ․ փոստի հաշիվներ։ Տնային տնտեսությունները կարող են ունենալ մինչև վեց հաշիվ։ Ծրագիրը կարող եք միմիայն օգտագործել անձնական և ոչ կոմերցիոն նպատակներով:
   • 2. Միավորներ։ Դուք չեք կարող տեղափոխել ձեր միավորները՝ բացառությամբ համօգտագործելով միավորները ձեր Microsoft ընատնիքի հետ (կարող են կիրառվել սահմանափակումներ) կամ նվիրաբերելով ձեր միավորները փոխհատուցման կենտրոնում նշված ոչ-առևտրային կազմակերպությանը։ Միավորները չեն հանդիսանում ձեր անձնական սեփականությունը և չեն կարող կանխիկացվել կամ փոխարինվել գումարով։ Միավորները շնորհվում են ձեզ խրախուսական հիմքով։ Դուք չեք կարող միավորներ գնել։ Microsoft-ը կարող է սահամանափակել միավորների կամ Rewards-ի քանակը մեկ անձի, տնային տնտեսության, կամ որոշակի ժամանակահատվածի համար (օր․՝ մեկ օրով), այն պայմանով, որ դուք չեք գտնվում վատ կարգավիճակում բարի կամքի խախտման դեպքում։ Ծրագրում մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում կարող եք հայցել ոչ ավել, քանի 550,000 միավոր։ Ծրագրում վաստակած միավորները վավեր չեն և չեն կարող օգտագործվել Microsoft-ի կամ երրորդ կողմի միջոցով առաջարկվող ծրագրի հետ համատեղ։ Չհայցված միավորները կհամարվեն ժամկետանց, եթե չվաստակեք կամ հայցեք որևէ միավոր 18 ամսվա ընթացքում։
   • 3. Rewards։ Կարող եք հայցել ձեր միավորները՝ այցելելով հայցման էջը կամ կարող եք նվիրել միավորները նշված ոչ-առևտրային կազմակերպությանը։ Որոշակի Reward կարող է հասանելի լինել սահմանակ թվով։ Նման Rewards-ը հասանելի կլինի, թե ով առաջինը կհայցի դրանք։ Հնարավոր է ձեզանից պահանջվի լրացուցիչ տվյալների տրամադրում, օրինակ՝ ձեր փոստային հասցեն կամ հեռախոսահամարը (մեկ այլ հեռախոսահամար, քան VOIP-ը կամ այլ անվճար հետախոսահամար), ինչպես նաև ձեզանից կարող են պահանջել մուտքագրել խարդախության կանխարգելման կոդ կամ ստորագրել լրացուցիչ իրավական փաստթղթեր՝ Rewards-ի համար միավորները հայցելու համար։ Reward-ը պատվիրելուն պես՝ դուք այլևս չեք կարող չեղարկել կամ վերադարձնել այն միավորների փոխհատուցման համար՝ բացառությամբ վնասված արտադրանքների կամ կիրառելի օրենքի պահանջի դեպքում։ Եթե պատվիրում եք Reward, որը պահեստում առկա չէ կամ որևէ այլ պատճառով հասանելի չէ, մենք հնարավոր է կփոխարինենք Reward-ը համեմատելի արժեքով կամ կվերադարձնենք ձեր միավորները։ Microsoft-ը կարող է թարմացնել հայցման էջում առաջարկվող Rewards-ը կամ դադարեցնել առաջարկել որոշակի Rewards։ Որոշ Rewards կարող են ունենալ տարիքային իրավունակության պահանջներ։ Բոլոր նման պահանջները կներառվեն համապատասխան առաջարկում։ Դուք պատասխանատվություն եք կրում Reward-ի ընդունման և օգտագործման բոլոր դաշնային, նահանգային կամ տեղական հարկերի կամ այլ ծախսերի համար։ Rewards-ը էլփոստի միջոցով կուղարկվի ձեր էլ․ հասցեին, կապակցված ձեր Microsoft-ի հաշվի հետ, որը տրամադրել եք, այնպես որ արդի պահեք ձեր էլ․ հասցեն։ Rewards-ը, որոնք հնարավոր չէ առաքել, կրկին չեն թողարկվի, և, հետևաբար, կչեղարկվեն։ Rewards-ը ենթակա չէ վերավաճառքի։
   • 4. Ծրագրին ձեր մասնակցության չեղարկում։ Ձեր Ծրագրի հաշիվը կարող է չեղարկվել, եթե դուք մուտք չգործեք առնվազն մեկ անգամ 18 ամսվա ընթացքում։ Ի լրումն, Microsoft-ն իրավունք է վերապահում չեղարկել որոշակի օգտվողի Ծրագրի հաշիվը՝ Ծրագրի կեղծման, չարաշահման կամ խաբեության, ինչպես նաև սույն Պայմանների խախտման դեպքում։ Ծրագիրը չեղարկելուն պես (ձեր կամ մեր կողմից) կամ, եթե Ծրագիրը դադարեցվի, դուք կունենաք 90 օր ժամանակ՝ ձեր միավորները հայցելու համար։ Այլապես, այս միավորները կչեղարկվեն։ Չեղարկման պահից՝ Ծրագրի օգտագործման և հետագա միավորների ձեռքբերման ձեր իրավունքը դադարեցվում է։
   • 5. Այլ պայմաններ։ Microsoft-ն իրավունք է վերապահում որակազրկել ձեզ; կասեցնել ձեր մուտքի իրավունքը Ծրագրին կամ ձեր Rewards-ի հաշվին; և/կամ սառեցնել միավորները, Rewards-ը կամ բարեգործական ներդրումները, եթե Microsoft-ը կասկածի, որ դուք կեղծում կամ չարաշահում եք Ծրագրի որևէ կողմը, կամ ներգրավվում եք այնպիսի գործունեությունների մեջ, որոնք խախտում են Պայմանները։
Լրիվ տեքստը
AzureAzure14n_Azure
Ամփոփագիր
 • ն. Azure։ Ձեր կողմից Azure ծառայության օգտագործումը կառավարվում է առանձին համաձայնագրի պայմաններով ու դրույթներով, որոնց համաձայն դուք գնել եք ծառայությունը, որի մանրամասները նշված են հետևյալ հղումով՝ https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=522330։
Լրիվ տեքստը
Այլ դրույթներԱյլ դրույթներ16_17_18_miscellaneous
Ամփոփագիր

14. Այլ դրույթներ: Այս բաժինը, բաժիններ 1-ը, 9-ը (մինչև սույն Պայմանների վերջը), 10-ը, 11-ը, 12-ը, 15-ը, 17-ը և այն բաժինները, որոնց պայմանները կիրառելի են սույն Պայմանների ավարտից հետո, ուժի մեջ կլինեն մինչև սույն Պայմանների դադարեցումը կամ չեղարկումը: Կիրառելի օրենքի կողմից սահմանված շրջանակներում մենք կարող ենք հանձնել այս Պայմանները մեր իրավահաջորդին, հանձնել սույն Պայմաններով սահմանված մեր պարտականությունները որևէ ենթակապալառուի, կամ ենթալիցենզավորել սույն Պայմաններով սահմանված մեր իրավունքները՝ մասամբ կամ ամբողջովին, ցանկացած պահի և առանց ծանուցման: Դուք չեք կարող փոխանցել այս Պայմանները կամ Ծառայություններից օգտվելու իրավունքները ձեր իրավահաջորդին: Սա ձեր և Microsoft-ի միջև կնքված ողջ համաձայնագիրն է՝ Ծառայություններից օգտվելու համար: Ահն փոխարինում է Ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ ձեր և Microsoft-ի միջև կնքված բոլոր նախորդ համաձայնագրերին: Սույն Պայմանները ընդունելիս՝ բացի այս Պայմաններում հստակորեն նշվածներից՝ դուք չեք ապավինել որևէ այլ հայտարարության, ներկայացման, երաշխիքի, ըմբռնման, նախաձեռնության, խոստումի կամ հավաստեցման վրա: Սույն Պայմանների բոլոր բաժինները կիրառվում են համապատասխան օրենքների առավելագույն թույլատրելի չափով: Եթե որևէ դատարանի կամ իրավարարի կողմից որոշվի, որ մենք չենք կարող իրականացնել սույն Պայմաններում գրված որևէ բաժին, մենք կարող եք փոխարինել այդ պայմանները նմանատիպ պայմաններով՝ համապատասխան օրենքի առավելագույն թույլատրելի չափով, սակայն այս Պայմանների մնացած մասը չի փոխվի: Սույն Պայմանները նախատեսված են բացառապես ձեր և մեր օգուտի համար: Սույն Պայմանները նախատեսված չեն այլ մարդկանց՝ բացի Microsoft-ի իրավահաջորդներից, օգուտի համար: Բաժինների անվանումները օգտագործված են միայն որպես տեղեկատու նյութ և իրավական ուժ չունեն:

15. Հայցերը պետք է ներկայացվեն մեկ տարվա ընթացքում: Սույն Պայմաններին կամ Ծառայություններին առնչվող բոլոր հայցերը պետք է ներկայացվեն դատարան (կամ իրավասություն բաժին 10(դ)-ի դեպքում) մեկ տարվա ընթացքում՝ ձեր ներկայացման իրավունքի առաջին օրվանից հաշված, եթե ձեր տեղի օրենքներով ավելի երկար ժամանակ չի պահանջվում հայցեր ներկայացնելու համար: Այդ ժամանակահատվածում չներկայացնելու դեպքում այլևս հնարավորություն չեք ունենա ներկայացնել:

16. Արտահանման մասին օրենքներ: Դուք պարտավոր եք հետևել ծրագրաշարին և/կամ Ծառայություններին առնչվող արտահանման մասին բոլոր ներքին և միջազգային օրենքներին և կանոնակարգումներին, որոնց մեջ մտնում են սահմանափակումներ որոշակի երկրների, վերջնական օգտվողների և վերջնական օգտագործման հանդեպ: Աշխարհագրական տարածքների և արտահանման սահմանափակումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 և https://www.microsoft.com/exporting:

17. Իրավունքների պահպանում և արձագանք: Բացի սույն Պայմաններում հստակ նշված դեպքերից՝ Microsoft-ը չի տրամադրում ձեզ լիցենզիա կամ որևէ այլ իրավունքներ որևէ արտոնագրի ներքո, նոու-հաուներ, հեղինակային իրավունքներ, առևտրային գաղտնիքներ, ապրանքանշաններ կամ այլ մտավոր սեփականություն, որը պատկանում է կամ վերահսկվում է Microsoft-ի կամ վերջինիս հետ առնչվող որևէ իրավական մարմնի կողմից, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով) անունները, ապրանքային տեսքը, պատկերանշանները կամ դրանց համարժեք բաները: Եթե դուք Microsoft-ին որևէ միտք, առաջարկ եք տալիս կամ արձագանք եք ուղարկում, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով) նոր արտադրանքներին, տեխնոլոգիաներին, խթանումներին, արտադրանքի անուններին, դրանց հետ կապված արձագանքներին և բարելավումներին վերաբերող մտքեր եք տալիս («Արձագանք»), դրանով դուք Microsoft-ին իրավունք եք տալիս եք՝ առանց վճարումների, հեղինակային իրավունքի օգտագործման փոխհատուցումների կամ ձեր հանդեպ այլ պարտականությունների՝ իրականացնել, ստեղծել դրանից բխող աշխատանքներ, օգտագործել, համօգտագործել և առևտրային նպատակներով օգտագործել ձեր Արձագանքը ցանկացած ձևով և ցանկացած նպատակով: Դուք չպետք է ուղարկեք այնպիսի Արձագանք, որը ենթակա է այնպիսի լիցենզիայի, ինչի պատճառով Microsoft-ը պետք է լիցենզավորի իր ծրագրաշարը, տեխնոլոգիաները կամ փաստաթղթերը որևէ երրորդ կողմի, քանի որ Microsoft-ը ուղարկել է ձեր Արձագանքը նրանց:

Լրիվ տեքստը
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐNOTICES
Ամփոփագիր

Մտավոր սեփականության իրավունքների խախտումների մասին ծանուցումներ և հայցեր ներկայացնելու ընթացակարգեր: Microsoft-ը հարգում է երրորդ կողմերի մտավոր սեփականության իրավունքները: Եթե ցանկանում եք ծանուցում ուղարկել մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման, ինչպես նաև հեղինակային իրավունքների խախտման հայցեր, հետևեք Իրավունքների խախտումների ծանուցումների ներկայացման մեր ընթացակարգին: ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿՍՏԱՆԱՆ ՄԻԱՅՆ ԱՅՍ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԸ:

Հեղինակային իրավունքների խախտումների ծանուցումներին պատասխանելու համար Microsoft-ն օգտագործում է Միացյալ Նահանգների Օրենսգրքի 17-րդ վերնագրի, Բաժին 512-ում նշված ընթացակարգերը: Որոշակի հանգամանքներում Microsoft-ը կարող է նաև կասեցնել կամ դադարեցնել Microsoft-ի ծառայությունների օգտվողների հաշիվները, ովքեր պարբերաբար խախտում են այդ իրավունքները:

Գովազդների մեջ հայտնվող մտավոր սեփականության իրավունքների հետ կապված մտահոգությունների ծանուցումները և ընթացակարգերը: Ծանոթացեք մեր Մտավոր սեփականության իրավունքների ուղեցույցներին, որոնք վերաբերում են գովազդների մեջ հայտնվող մտավոր սեփականության իրավունքների հետ կապված մտահոգություններին:

Հեղինակային իրավունքների և ապրանքանիշերի հետ կապված ծանուցումներ: Ծառայությունները հանդիսանում են One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A հասցեում գործող © 2018 Microsoft Corporation-ի և/կամ իր մատակարարների հեղինակային իրավունքը: Բոլոր իրավունքները պահպանված են: Պայմանները ներառում են Microsoft-ի Ապրանքանշանը և Բրենդի ուղեցույցը (համաձայն ժամանակ առ ժամանակ փոփոխությունների)։ Microsoft-ը և անունները, լոգոտիպերը և Microsoft-ի բոլոր արտադրանքների պատկերակները, ծրագրաշարը և ծառայությունները կարող են լինել Microsoft-ի չգրանցված կամ գրանցված ապրանքանիշերը Միացյալ Նահանգներում և/կամ այլ երկրներում։ Հետևյալը Microsoft-իգրանցված ապրանքանիշերի ոչ լիարժեք ցանկն է։ Փաստացի ընկերությունների և արտադրանքների անունները կարող են հանդիսանալ իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանշանները: Սույն Պայմանների համաձայն ձեզ չփոխանցված բոլոր իրավունքները պահպանված են: Microsoft-ի որոշ վեբկայքերի սպասարկիչներում օգտագործած որոշ ծրագրաշարեր մասամբ հիմնված են Independent JPEG Group-ի աշխատանքի վրա: Հեղինակային իրավունք © 1991-1996 Thomas G. Lane: Բոլոր իրավունքները պահպանված են: «gnuplot» ծրագրաշարը, որը օգտագործվում է Microsoft-ի որոշ կայքերում հանդիսանում է հեղինակային իրավունք © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley։ Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Բժշկական ծանուցում: Microsoft-ը չի տրամադրում բժշկական կամ այլ կարգի առողջապահական խորհուրդներ, ախտորոշումներ կամ բուժում: Բժշկական, սննդակարգի, ֆիթնեսի կամ առողջապահական ծրագրերի հետ կապված հարցերի համար դիմեք ձեր բժշկին կամ այլ բուժաշխատողի: Երբեք մի անտեսեք կամ ուշացրեք բուժօգնությունը՝ Ծառայություններում կամ նրանց միջոցով ստացված տեղեկությունների պատճառով:

Ֆոնդային գներ և ցուցանիշների տվյալներ (ներառյալ ցուցանիշների արժեքները): © 2013 Morningstar, Inc. Բոլոր իրավունքները պահպանված են: Սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկությունները. (1) հանդիսանում են Morningstar-ի և/կամ իր բովանդակություն տրամադրողների սեփականությունը; (2) չի կարելի պատճենել կամ տարածել; և (3) չի երաշխավորվում տեղեկությունների ստույգությունը, ամբողջականությունը կամ ժամանակին մատուցվելը: Ոչ Morningstar-ը, ոչ իր բովանդակություն տրամադրողները պատասխանատվություն չեն կրում այս տեղեկությունների հետևանքով առաջացած վնասների կամ կորուստների համար: Նախկին կատարողականությունը հետագա արդյունքների համար երաշխիք չի հանդիսանում:

Դուք չպետք է օգտագործեք Դո Ջոնսի ցուցանիշներիSM-ը, ցուցանիշների տվյալները կամ Դո Ջոնսի հրապարակած, ստեղծած, հովանավորած, առևտրային, մարքեթինգային նշանները կամ ֆինանսական գործիքների կամ ներդրումների արտադրանքների գովազդները (օրինակ՝ երկրորդական գործիքները, կառուցվածքային արտադրանքները, ներդրումային միջոցները, բիրժային ներդրումների ֆոնդը, արժեթղթերի թղթապայուսակը և այլն, որտեղ գործիքի կամ ներդրումային արտադրանքի գինը, վերադարձը և/կամ կատարողականությունը հիմնված է կամ առնչվում է կամ հետևում է Ցուցանիշներից որևէ մեկին կամ տրված է որևէ Ցուցանիշի կողմից) առանց Դո Ջոնսի հետ կնքած գրավոր համաձայնագրի:

Ֆինանսական ծանուցում: Microsoft-ը չի հանդիսանում հանձնակատար/ներկայացուցիչ կամ ներդրումների գրանցված խորհրդատու Միացյալ Նահանգների դաշնային անվտանգության օրենքների կամ այլ իրավասությունների անվտանգության օրենքների շրջանակում և չի տրամադրում անհատ մարդկանց խորհրդատվություն ներդրումների, գնումների կամ վաճառքի կամ այլ ֆինանսական արտադրանքների կամ ծառայությունների հետ կապված: Սույն Ծառայություններում ներկայացված ոչ մի բան չի հանդիսանում ֆոնդային ակտիվներ գնելու կամ վաճառելու միջնորդագիր կամ առաջարկ: Ոչ Microsoft-ը, ոչ բորսային գների կամ ցուցանիշների տվյալների լիցենզառուները չեն հանձնարարում կամ խորհուրդ տալիս որոշակի ֆինանսական արտադրանքներ կամ ծառայություններ: Ծառայություններում ընդգրկված ոչ մի խորհուրդ, ներառյալ (սակայն դրանով չսահմանափակվելով) ներդրումներին կամ հարկերին առնչվող խորհուրդները պրոֆեսիոնալ չեն:

Ծանուցում H.264/AVC, MPEG-4 Visual և VC-1 տեսանյութերի ստանդարտների մասին: Ծրագրաշարը կարող է ունենալ H.264/AVC, MPEG-4 Visual և/կամ VC-1 կոդեկ տեխնոլոգիա, որը կարող է լիցենզավորված լինել MPEG LA, L.L.C ընկերության կողմից: Սա տեսատեղեկությունների տվյալների սեղմման տեխնոլոգիա է: Ծանուցում MPEG LA, L.L.C.-ի կողմից.

ԱՅՍ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ Է H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL ԵՎ VC-1 ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՈՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՐՈՂ ԵՔ (Ա) ԿՈԴԱՎՈՐԵԼ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ («ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ») ԵՎ/ԿԱՄ (Բ) ԱՊԱԿՈԴԱՎՈՐԵԼ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL ԵՎ VC-1 ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԿՈԴԱՎՈՐՎԵԼ ԵՆ ՕԳՏՎՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ/ԿԱՄ ՁԵՌՔ ԵՆ ԲԵՐՎԵԼ ԼԻՑՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂԻՑ: ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻՑ ՈՉ ՄԵԿԸ ՉԻ ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ՝ ԱՆԿԱԽ ՆՐԱՆԻՑ ԱՅԴ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼ Է ԱՅՍ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ, ԹԵ ՈՉ: ՈՉ ՄԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԿԱՄ ՉԻ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՍՏԱՆԱԼ MPEG LA, L.L.C.-ԻՑ: ԾԱՆՈԹԱՑԵՔ MPEG LA-Ի ՎԵԲԿԱՅՔԻՆ:

Պարզաբանման համար ավելացնենք, որ սույն ծանուցումը չի սահմանափակում կամ արգելում սույն Պայմանների շրջանակներում տրամադրված ծրագրաշարի օգտագործումը գործնական նպատակների համար, որոնք անձնական են համարվում այդ գործի համար և, որոնք չեն ներառում (i) ծրագրաշարի փոխանցումը երրորդ կողմերին, կամ (ii) ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ համապատասխան նյութի ստեղծումը երրորդ կողմին փոխանցելու նպատակով:

Լրիվ տեքստը
ԳՈՐԾԱԴԻՐՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԳՈՐԾԱԴԻՐՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Ամփոփագիր

ԳՈՐԾԱԴԻՐՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

MICROSOFT STORE, WINDOWS ԽԱՆՈՒԹ ԵՎ XBOX STORE

Սույն լիցենզիայի պայմանները ձեր և գործադիրը հրապարակողի միջև են: Կարդացեք պայմանները: Սույնը կիրառելի է ծրագրային ապահովման գործադիրների համար, որոնք ներբեռնել եք Microsoft Store-ից, Windows խանութից կամ Xbox Store-ից (որոնցից յուրաքանչյուրն այս լիցենզիայի պայմաններում նշվում է որպես «STORE»), ներառյալ արդիացումները կամ գործադիրի հավելումները, եթե գործադիրի հետ չեն տրամադրվում առանձին պայմաններ, որոնք կիրառելի են տվյալ պարագայում։

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼՈՎ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐԸ (ԿԱՄ ՓՈՐՁԵԼՈՎ ԴԱ ԱՆԵԼ)՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ: ԵԹԵ ՉԵՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՆՔ, ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵՔ ԵՎ ՉՊԵՏՔ Է ՆԵՐԲԵՌՆԵՔ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ԳՈՐԾԱԴԻՐԸ:

Գործադիրի հրատարակող է հանդիսանում ձեզ գործադիրի լիցենզիա տրամադրող հաստատությունը՝ համաձայն Store-ում նույնականացվածի։

Սույն լիցենզիայի պայմանները պահպանելու դեպքում դուք ունեք հետևյալ իրավունքները:

 • 1. ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ; ԺԱՄԿԵՏԻ ՍՊԱՌՈՒՄ: Գործադիրը կարող եք տեղադրել և օգտագործել Windows սարքերի կամ Xbox վահանակների վրա՝ հետևելով Microsoft-ի Օգտագործման կանոններին: Microsoft-ը ցանկացած պահի իրավունք ունի փոփոխել Microsoft-ի Օգտագործման կանոնները:
 • 2. ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
  • ա. Համացանցի վրա հիմնված կամ անլար ծառայությունների համաձայնագիր: Եթե գործադիրը կապակցվում է համակարգչի համակարգերին Համացանցի միջոցով, որի մեջ մտնում է նաև անլար ցանցը, գործադիրը աշխատում է ըստ սովորական սարքի տեղեկությունների փոխանցման (ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով) ձեր սարքի, համակարգի, գործադիրի ծրագրաշարի և արտաքին սարքավորումների մասին տեխնիկական տեղեկությունները), որոնք փոխանցվում են Համացանցի վրա հիմնված կամ անլար ծառայություններում: Եթե գործադիրի միջոցով մատչած ծառայությունների հետ տրամադրվել են այլ պայմաններ, ապա կիրառվում են նաև այդ պայմանները:
  • բ. Համացանցի վրա հիմնված ծառայությունների սխալ օգտագործումը: Դուք չպետք է օգտագործեք Համացանցի վրա հիմնված ծառայությունն այնպես, որ վնասեք կամ խանգարեք այլ օգտվողի կողմից դրանց օգտագործմանը կամ անլար ցանցի աշխատանքին: Ծառայությունը չպետք է օգտագործեք որևէ միջոցով որևէ ծառայության, տվյալների, հաշվի կամ ցանցի չլիազորված մատչում ձեռք բերելու համար:
 • 3. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ: Գործադիրը ձեզ լիցենզավորվում է, այլ ոչ թե վաճառվում: Սույն համաձայնագիրը ընդամենը օգտագործման որոշ իրավունքներ է տալիս ձեզ: Եթե Microsoft-ը կասեցնի ձեր սարքի գործադիրները՝ ելնելով Microsoft-ի հետ կնքած ձեր համաձայնագրից, լիցենզիայի հետ կապված բոլոր իրավունքները կդադարեցվեն: Գործադիրի հրապարակողը վերապահում է մյուս բոլոր իրավունքները։ Եթե բացի այս սահմանափակումից դուք չունեք այլ իրավունքներ կիրառելի օրենքների կողմից, դուք կարող եք օգտագործել գործադիրը միայն սույն համաձայնագրի համաձայն: Այս դեպքում դուք պետք է հետևեք գործադրի բոլոր տեխնիկական սահմանափակումներին, որոնք թույլ են տալիս ձեզ օգտագործել այն միայն որոշակի դեպքերում: Դուք իրավունք չունեք.
  • ա. Շրջանցել գործադիրի տեխնիկական սահմանափակումները:
  • բ. Վերակառուցել, ապակազմարկել կամ կազմատել գործադիրը, բացի կիրառելի օրենքի կողմից թույլատրված կարգից, չնայած այս սահմանափակումին:
  • գ. Սույն համաձայնագրում նշված քանակից կամ կիրառելի օրենքի կողմից թույլատրվածից ավելի շատ պատճենել գործադիրը, չնայած այս սահմանափակումին:
  • դ. Հրապարակել կամ այլ կերպ հնարավորություն տալ ուրիշներին պատճենելու գործադիրը:
  • ե. Վարձակալությամբ տալ, վարձակալել կամ փոխ տալ գործադիրը:
  • զ. Որևէ երրորդ կողմին գործադիրի կամ այս համաձայնագրի փոխանցումը։
 • 4. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ: Եթե գործադիրի հետ տրամադրվել են փաստաթղթեր, կարող եք պատճենել և օգտագործել դրանք ձեր անձնական նպատակների համար:
 • 5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ: Գործադիրը կարող է կարգավորվել տեխնիկական կամ արտահանման մասին Միացյալ Նահանգների կամ միջազգային օրենքներով և կանոնակարգումներով: Դուք պարտավոր եք հետևել գոործադիրի կողմից օգտագործվող կամ նրա կողմից աջակցվող տեխնոլոգիայի մասին բոլոր ներքին և միջազգային օրենքներին և կանոնակարգումներին: Այս օրենքների մեջ մտնում են սահմանափակումներ երկրների, վերջնական օգտվողների և վերջնական օգտագործման հետ կապված: Microsoft-ի կողմից բրենդավորված արտադրանքների մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար գնացեք Microsoft-ի արտահանման վեբկայք:
 • 6. ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Աջակցման մատչելի ծառայությունների մասին իմանալու համար կապվեք գործադիրի հրապարակողի հետ: Microsoft-ը, ձեր սարքաշարը արտադրողը և ձեր անլար կապի օպերատորը (եթե դրանցից որևէ մեկը գործադիրը հրապարակողը չէ) պարտավոր են մատուցել աջակցման ծառայությունները:
 • 7. ՈՂՋ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ: Սույն համաձայնագիրը, կիրառելի գաղտնիության դրույթները, գործադիրի հետ ներկայացվող ցանկացած այլ պայմանները և հավելումների ու արդիացումների պայմանները կազմում են լիցենզիայի ողջ համաձայնագիրը, որը կնքվում է ձեր և գործադիրը հրապարակողի միջև:
 • 8. ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔ:
  • ա. Միացյալ Նահանգներ և Կանադա: Եթե գործադիրը ձեռք եք բերել Միացյալ Նահանգներում կամ Կանադայում, ապա այն նահանգի կամ շրջանի օրենքները, որտեղ ապրում եք (կամ, եթե բիզնես եք, ապա ձեր բիզնեսի հիմնական գործունեության վայրը) կառավարում են սույն համաձայնագրի իրականացումը և կիրառելի են սույնի խախտման պահանջներին և մնացած բոլոր պահանջներին (ներառյալ սպառողի պաշտպանությունը, անբարեխիղճ մրցակցությունը և տուգանքի պահաջները)՝ անկախ օրենքի դրույթների հակասություններից։
  • բ. Միացյալ Նահանգներից և Կանադայից դուրս տարածքներ: Եթե գործադիրը ձեռք եք բերել որևէ այլ երկրում, ապա գործում են տվյալ երկրի օրենքները:
 • 9. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՒԺԸ: Սույ համաձայնագրում ներկայացված են որոշ օրինական իրավունքներ: Ձեր նահանգի կամ երկրի օրենքների համաձայն դուք կարող եք ունենալ այլ իրավունքներ: Սույն համաձայնագիրը չի փոխում ձեր նահանգի կամ երկրի իրավունքների շրջանակներում ունեցած ձեր իրավունքները, եթե ինչ-որ բան արգելված է ձեր նահանգի կամ երկրի օրենքների կողմից:
 • 10. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ: Գործադիրը լիցենզավորվում է «ինչպես որ կա», «իր բոլոր թերություններով» և «ինչպես որ մատչելի է»: Օգտագործման հետ կապված բոլոր ռիսկերի համար դուք եք պատասխանատու: Գործադիրը հրապարակողը իր և, Microsoft-ի (եթե Microsoft-ը չէ գործադիրը հրապարակողը), անլար կապի օպերատորների (ում ցանցի միջով տրամադրվում է գործադիրը) և մեր համապատասխան դուստր կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի, վաճառողների, գործակալների և մատակարարների անունից («Ներգրավված կողմեր») չի տրամադրում գործադիրի հետ կապված ոչ մի տեսակի երաշխիքներ, ուղղակի երաշխիքներ կամ պայմաններ: Գործադիրի որակի, անվտանգության, հարմարավետության և կատարողականության հետ կապված բոլոր ռիսկերի համար դուք եք պատասխանատու: Եթե պարզվի, որ գործադիրը թերություններ ունի, բոլոր անհրաժեշտ սպասարկումների ու վերանորոգման ծախսերի համար դուք եք պատասխանատու: Ձեր տեղային օրենքների շրջանակներում հնարավոր է դուք լրացուցիչ իրավունքներ ունենաք, որոնք չեն փոփոխվում սույն համաձայնագրով: Ձեր տեղական օրենքների թույլատրված չափով Ներգրավված կողմերը բացառում են բոլոր անուղղակի երաշխիքները կամ դրույթները, այդ թվում նաև ծառայության պիտանելիության, որոշակի նպատակին համապատասխանելու, անվտանգության, հարմարավետության և առանց որևէ իրավունքի խախտման երաշխիքները:
 • 11. ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱՑԱՌՈՒՄ: Օրենքի թույլատրված չափով, եթե ձեզ հարկավոր է վերանորոգել վնասվածքները, գործադիրը հրապարակողի մոտ կարող եք վերանորոգել միայն անմիջական վնասները՝ գործադիրի համար վճարած գումարի չափով կամ ԱՄՆ $1,00-ով, որը որ ավելի շատ կլինի: Դուք չպետք է ակնկալեք վերանորոգել վնասվածքները (և պետք է հրաժարվեք դրա իրավունքներից) գործադիրը հրապարակողի մոտ, այդ թվում նաև անուղղակի, կորցրած եկամուտների համար, որոշակի, ոչ անմիջական կամ պատահական կրած վնասները: Եթե ձեզ տրվում է որևէ երաշխիք կամ դրույթ ձեր տեղական օրենքների կողմից, չնայած նրան, որ այն բացառվում է սույն պայմաններով, դրա ժամկետը սահմանափակված է 90 օրվա՝ գործադիրը ներբեռնելու օրվանից հաշված:

Այս սահմանափակումը վերաբերվում է.

 • Գործադիրի միջոցով տրամադրված գործադիրին կամ ծառայություններին առնչվող ցանկացած բանին; և
 • Պայմանագրի, երաշխիքի կամ դրույթի խախտումների հայցերին; հստակ պարտականություններին, անփութություններին կամ այլ իրավախախտումներին; օրենքների կամ կանոնակարգումների խախտումներին; ապօրինի հարստացմանը; կամ որևէ այլ հասկացության շրջանակներում; բոլորը օրենքի թույլատրված չափով:

Այն նաև կիրառելի է նույնիսկ, երբ.

 • Այս միջոցը ամբողջությամբ չի փոխհատուցում ձեզ՝ կրած կորուստների դիմաց; կամ
 • Գործադիրը հրապարակողը տեղյակ էր կամ պետք է տեղեկացված լիներ վնասների հավանականության մասին:
Լրիվ տեքստը
Ընդգրկված ծառայություններԸնդգրկված ծառայություններserviceslist
Ամփոփագիր

Հետևյալ արտադրանքները, գործադիրները և ծառայությունները ընդգրկված են Microsoft ծառայությունների համաձայնագրի մեջ, սակայն կարող են մատչելի չլինել ձեր երկրում:

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Բառացանկ
 • Bing Գործադիրներ
 • Bing Գործիքագոտի
 • Bing Որոնում գործադիր
 • Bing Սեղան
 • Bing Վիքիպեդիա զննիչ
 • Bing Քարտեզներ
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft Առողջություն
 • Microsoft ընտանիք
 • Microsoft Շարժանկարներ և ՀՏ
 • Microsoft-ի Աջակցման և վերականգնման օգնական Office 365-ի համար
 • Microsoft-ի հաշիվ
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN Առողջություն և ֆիթնես
 • MSN Եղանակ
 • MSN Լուրեր
 • MSN Հեռախոսագծային կապակցում
 • MSN Ճանապարհորդություն
 • MSN Սնունդ և ըմպելիք
 • MSN Սպորտ
 • MSN Ֆինանսական
 • MSN.com
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Sway
 • Office խանութ
 • Office համացանցի համար (նախկինում՝ Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque կողպէկրան
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart որոնում
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Գրող
 • Windows Live Փոստ
 • Windows Movie Maker
 • Windows Լուսանկարների սրահ
 • Windows Խանութ
 • Windows-ի խաղեր, գործադիրներ և վեբ կայքեր՝ հրապարակված Microsoft-ի կողմից
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-ի խաղեր, գործադիրներ և վեբ կայքեր
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Xbox տեսարկիչ
 • Խանութ
 • Հաջորդ կողպէկրան
 • Սարքի Առողջություն գործադիր
 • Քարտեզներ գործադիր
Լրիվ տեքստը
2019 թ, հուլիս 10