4-page Case Study - Posted 6/6/2013
Views: 140
Rate This Evidence:

Buurtzorg Nederland

With Office 365, the healthcare professionals of Buurtzorg Netherlands are provided with more time for care

Situatie

Buurtzorg Nederland bestaat uit zo’n 500 buurtteams met 6.000 zorgverleners in de wijk. Voor de ondersteuning van haar medewerkers wordt onder andere gebruik gemaakt van e-mail als communicatiemedium.

Jan Willem Derksen van Ecare: “De teams en de individuele medewerkers hadden allemaal een eigen e-mailaccount tot hun beschikking. In feite waren dit hele simpele mailboxen, zoals elke internetprovider die aan consumenten beschikbaar stelt. Een echt professionele oplossing is dat niet, zeker niet als het gaat om grote gebruikersaantallen en grote verantwoordelijkheden richting klanten, zoals bij Buurtzorg Nederland. De organisatie ondervond dan ook geregeld problemen met falend mailverkeer. Zo kwamen sommige mailberichten niet aan en bleven bepaalde mailboxen leeg, wat de efficiency niet ten goede kwam. Gelukkig kwam de zorgverlening nooit in gevaar, omdat wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgers ook telefonisch en fysiek contact onderhouden.

Een onderzoek naar de oorzaken leerde dat de mailomgeving niet consistent was. Bovendien verhinderde het gemis aan agenda-informatie een efficiëntere planning en samenwerking.”

Oplossing

Microsoft Certified Partner Ecare adviseerde Buurtzorg Nederland om alle communicatie met de teams en zorgverleners in de wijk onder te brengen in een beveiligde portalomgeving in de 'cloud'. Jan Willem Derksen: "De filosofie van Buurtzorg is om totale zorg te leveren tegen de laagste management- en overheadkosten. Microsoft Office 365 sluit daar perfect op aan, niet alleen qua kosten, maar ook wat betreft functionaliteit. Ecare heeft sinds de

introductie van Office 365 alleen maar goede ervaringen met deze cloudoplossing, en we zijn ervan overtuigd dat die ook uitermate geschikt is voor Buurtzorg."

De uitrol van Office 365 werd in twee fasen opgedeeld. Eind vorig jaar werden het hoofdkantoor in Almelo en de teams in het land overgezet naar Office 365. Het ging daarbij om 50 gebruikers in Almelo plus 500 accounts voor de teams. Begin dit jaar start fase 2 en zullen ook de zorgprofessionals worden aangesloten op Office 365.

Buurtzorg Nederland en de zorgprofessionals maken voor de dagelijkse processen gebruik van een door Ecare ontwikkelde Software as a Service-applicatie. Deze SaaS-applicatie, Buurtzorgweb, ondersteunt het hele indicatie-, declaratie-, facturatie- en verloningstraject. Office 365 is met Buurtzorgweb geïntegreerd. Jan Willem Derksen: “Buurtzorgweb is een private Cloud-omgeving, Office 365 maakt deel uit van een public Cloud. Samen vormen zij een hybride oplossing, maar daar merk je niets van: voor de gebruikers is het één integraal geheel."

Ecare realiseert vaker hybride-omgevingen en kent de - onterechte - weerstand, die de markt hiertegen heeft. Jan Willem Derksen: "Klanten hebben in eerste instantie een voorkeur voor een private Cloud . Dit heeft vooral te maken met het idee, dat de beveiliging rond (privacy) gevoelige gegevens in een private omgeving beter te garanderen zou zijn. In Office 365 is de beveiliging evenwel zeer goed geregeld. Microsoft stelt in haar product namelijk hoge prioriteiten aan verificatie om ongewenste toegang te voorkomen.

Tijdens de gehele ontwikkeling van Office 365 heeft de focus gelegen op het beschermen van de privacy van de eindgebruiker. Bovendien wordt elke inzage in bedrijfskritische gegevens automatisch vastgelegd in een rapportage, zodat je precies kunt nagaan wie wat heeft bekeken."

Voordelen

Met Office 365 beschikt Buurtzorg Nederland over een stabiele omgeving voor mail en agenda die volledig geïntegreerd is met Buurtzorgweb, het eigen domein van Buurtzorg Nederland. Jan Willem Derksen: "Via Office 365 heeft iedere medewerker nu een professionele agenda en e-mail in het Buurtzorg Nederland-domein. Alle informatie is bereikbaar met varianten van vertrouwde programma's: via Outlook Online bijvoorbeeld en voor wie meer wil ook via Word, Excel, Powerpoint en OneNote."

Office 365 biedt Buurtzorg Nederland een moderne ICT omgeving, waarbinnen slagvaardig wordt samengewerkt. Outlook Online past bijvoorbeeld heel goed bij de autonome wijze van werken van de wijkkantoren en leent zich perfect voor het uitwisselen van de dag- en weekplanningen van de zorgprofessionals.

In principe is Office 365 op elk apparaat met een internetverbinding te gebruiken. Op elk wijkkantoor staat computerapparatuur opgesteld, terwijl de medewerkers daarnaast de beschikking hebben over notebooks, thuis-pc's en mobiele apparatuur. Daarmee is de informatie op tal van manieren beschikbaar voor de medewerkers van Buurtzorg Nederland, zowel op kantoor, thuis als op locatie."

Op het gebied van ontzorging is er een last van Buurtzorg Nederland af gevallen. “Door te kiezen voor Office 365 heeft Buurtzorg altijd een stabiele en 'up to date' applicatieomgeving in huis, die voor iedere gebruiker eenvoudig toegankelijk is. Gebruikers worden niet lastig gevallen met noodzakelijke aanpassingen of upgrades, dat wordt nu allemaal centraal en automatisch geregeld en is inbegrepen in de licentiekosten. Het enige wat over blijft is het onderhoud van de e-mail accounts.”

De aanpak van Buurtzorg Nederland leert dat het goed mogelijk is om met de inzet van moderne en slimme ICT een innovatieve zorgorganisatie te realiseren. Jos de Blok: "Het Nieuwe Werken en ontwikkelingen in de cloud kunnen bijdragen aan een slimmer zorgproces. Met tools zoals Office 365 weet Buurtzorg Nederland successen te boeken op het gebied van 'zelforganisatie': nu de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgers efficiënter kunnen werken houden zij meer zorgtijd over voor de cliënt.”

Jos de Blok van Buurtzorg Nederland: “Veel van onze zorgprofessionals werken zelfstandig of in teamverband in hun eigen regio. Dat zij deel uitmaken van één grote organisatie ervaren zij mede dankzij de Ecare webapplicatie en de communicatiemogelijkheden van Office 365."


Office 365

Office 365 is ideaal voor bedrijven die overal toegang willen hebben tot e-mail, bekende Office-programma's, webvergaderingen en bestandsdeling.

Voor een klein bedrag per gebruiker per maand hebt u vrijwel overal toegang tot uw e-mail en documenten, maar u kunt ook online Office-documenten maken, opslaan en bewerken met online-versies van de bekende Office-software.

Bestanden delen, webvergaderingen, een intranet en een website, het is allemaal inbegrepen.

Deze referentie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Microsoft verleent geen garanties, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot deze tekst.
Solution OverviewOrganization Size: 4000 employees

Software and Services
Microsoft Office 365

Vertical Industries
Other

Country/Region
Netherlands

Business Need
  • Team Collaboration
  • Mobility

Languages
Dutch

Partner(s)
Ecare Nederland

RSS