4-page Case Study - Posted 5/14/2012
Views: 30
Rate This Evidence:

Dolnośląska Spółka Gazownictwa

Microsoft Lync Server 2010 udoskonala komunikację

*
* „Już wcześniej w naszej firmie korzystaliśmy z rozwiązań wideokonferencyjnych. Każdy z oddziałów posiadał sale wyposażone w wideoterminale i to się w pewnym zakresie sprawdzało. Ale dopiero Microsoft Lync pozwolił nam przenieść to rozwiązanie na zupełnie inny poziom. W tej chwili w wideokonferencji może brać udział dosłownie każda osoba bez względu gdzie się znajduje. Wystarczy, że będzie miała ze sobą komputer z dostępem do Internetu. Ale to nie wszystko. Microsoft Lync okazał się skutecznym sposobem na ujednolicenie komunikacji w całym przedsiębiorstwie” *

Marcin Sokołowski
Kierownik Działu Wsparcia Użytkowników
Dolnośląska Spółka Gazownictwa

*

Wdrożenie platformy Microsoft Lync Server 2010 w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa pozwoliło na zwiększenie efektywności pracy oraz komunikację użytkowników z dowolnego miejsca, w sposób bezpieczny i efektywny kosztowo.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa to lider w branży dystrybucji gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na południu Polski. Firma zapewnia bezpieczną i ekonomiczną pracę systemu gazowniczego oraz ciągłość dostaw gazu ziemnego do odbiorców na obszarze województwa dolnośląskiego, części województwa lubuskiego i wielkopolskiego.

Rozproszenie oddziałów spółki było przyczyną powstawania znacznych kosztów związanych z podróżami pracowników. Natomiast utrzymanie systemu wideokonferencji wiązało się z wieloma ograniczeniami. Dlatego Dolnośląska Spółka Gazownictwa potrzebowała rozwiązania, które pozwoliłoby na ujednolicenie komunikacji i zwiększenie efektywności pracy.

Sytuacja
Do podstawowych zadań Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa należy projektowanie i realizacja sieci gazowej i przyłączy gazowych, określanie warunków przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowych i urządzeń na gaz ziemny, oraz uzgadnianie projektów budowlanych sieci i przyłączy oraz odbiór sieci gazowych. Spółka posiada swoje oddziały w Wałbrzychu, Wrocławiu i Zgorzelcu, w których zatrudnia ponad 1400 pracowników. Misją firmy jest rozwój i efektywne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego do transportu gazu w sposób bezpieczny i niezawodny.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Firma została uhonorowana m.in. „Laurem Ekoprzyjaźni” za promowanie problematyki ekologicznej w regionie i otrzymała nagrodę „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” w kategorii dla ,,dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi''. Tym samym docenione zostały działania firmy związane z aktywnym propagowaniem idei biznesu zaangażowanego społecznie, który w sposób świadomy i odpowiedzialny podejmuje zobowiązania etyczne, ekologiczne i społeczne, uwzględniające szeroko pojęty interes swojego otoczenia.

Z powodu prowadzenia działalności w kilku oddziałach, pracownicy firmy byli zmuszeni do częstych podróży. W efekcie Dolnośląska Spółka Gazownictwa zdecydowała się na wdrożenie systemu wideokonferencji, który obniżył liczbę podróży i związane z nimi koszty.

„Stworzenie sal z wideoterminalami pozwoliło wyeliminować niepotrzebne podróże. Spotkania między pracownikami z różnych oddziałów odbywały się od tego momentu za pomocą systemu wideokonferencji. Nawet ustalenia związane z większością projektów realizowanych z firmami partnerskimi odbywały się w ten sposób” – mówi Marcin Sokołowski, Kierownik Działu Wsparcia Użytkowników Dolnośląska Spółka Gazownictwa.

Z czasem okazało się, że system posiadał wiele ograniczeń np. udział w konferencji mogły wziąć osoby zebrane w jednej sali, a dostęp do niej mieli tylko nieliczni pracownicy.

„W naszej organizacji pracownicy chętnie korzystają z różnego rodzaju komunikatorów internetowych do szybkiej wymiany informacji między sobą. Jest to dużo korzystniejsze niż łapanie za telefon czy pisanie maila. Natomiast jako dział IT nie byliśmy zainteresowani wdrażaniem rozwiązań typu Gadu-Gadu, które powodują, że cały przepływ informacji odbywa się przez zewnętrzne serwery pośredniczące. Dodatkowo nowe narzędzie powinno posiadać funkcjonalność prowadzenia wideokonferencji jeden do jednego i współdzielenia pulpitu, a nawet tej samej aplikacji” – dodaje Marcin Sokołowski.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa szukała rozwiązania, które pozwoliłoby na ujednolicenie komunikacji i zwiększenie efektywności pracy.

Rozwiązanie
Dolnośląska Spółka Gazownictwa postanowiła zaimplementować rozwiązanie Microsoft Lync Server 2010, które oferuje telefonię, obsługę wiadomości błyskawicznych i funkcje konferencji (audio, wideo i w sieci Web). Program Lync Server 2010 powstał na bazie usług Active Directory i jest zintegrowany z aplikacjami Exchange Server i Microsoft Office. Współpracuje z istniejącymi systemami telefonii, gwarantując platformę ujednoliconej komunikacji. Ułatwia on obniżenie kosztów infrastruktury i wydatków operacyjnych, a jednocześnie poprawia produktywność, stopień współpracy i wyniki firmy.

„Rozważaliśmy też kilka innych korporacyjnych rozwiązań, ale gdy pojawił się Lync, to już niczego innego nie braliśmy pod uwagę. Zazwyczaj we wszystkich narzędziach czegoś brakowało, nie było funkcjonalności wideokonferencji lub współdzielenia pulpitów. Początkowo mieliśmy potrzebę stworzenia kanału komunikacji tekstowej między pracownikami i zapewnienie bezpieczeństwa, aby komunikacja nie odbywała się przy użyciu zewnętrznych serwerów. Komunikacja głosowa i wideo była tutaj dodatkiem, do którego się przymierzaliśmy. Microsoft Lync posiada te wszystkie funkcjonalności i w całości wpisał się w nasze potrzeby” – mówi Marcin Sokołowski.

Premiera systemu Microsoft Lync Server 2010 miała miejsce 17 listopada natomiast implementacja rozwiązania w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa rozpoczęła się już kilka dni później. Wdrożenie platformy dokonała firma Damovo z Warszawy.

„Wdrożenie pełnego systemu zajęło nam niecałe 3 tygodnie. Na początku przygotowaliśmy projekt wdrożenia, który został zaakceptowany przez klienta. Z naszej strony postawiliśmy jedynie wymagania co do komponentów infrastruktury jakie spółka musiała zapewnić. Stworzenie wirtualnego środowiska i jego konfiguracja zajęły kilka dni. Następnie przeszliśmy do instalacji platformy” – mówi Tomasz Białas, UC Product Manager Damovo.

Dolnośląska Spółka Gazownictwa przyjęła ewolucyjny model wdrożenia nowego systemu. W pierwszej kolejności Microsoft Lync został zainstalowany na wszystkich nowych komputerach lub takich, które wymagały przeinstalowania systemu operacyjnego. Następnie informacja o nowej technologii została zamieszczona w firmowym intranecie. Każdy z pracowników zainteresowany nowymi możliwościami mógł zgłosić się do service desk i otrzymać nowe narzędzie. Program Microsoft Lync 2010 szybko okazał się idealnym sposobem ujednolicenia komunikacji z obsługą wiadomości błyskawicznych, spotkań i połączeń głosowych. Obecnie z funkcjonalności Microsoft Lync korzysta ponad połowa pracowników.

*
* Rozwiązanie Microsoft Lync Server 2010 jest skierowane do każdej organizacji, która chce stosować efektywną komunikację. Największe korzyści będą czerpały firmy posiadające rozproszoną strukturę organizacyjną i takie, których pracownicy często przebywają poza środowiskiem biurowym *

Paweł Borowiecki
Account Technology Strategist
Microsoft

*
„W naszej organizacji jest blisko 1100 użytkowników komputerów i tyle musieliśmy wykupić licencji. Jednak umowa jaką mamy podpisaną z Microsoft już obejmuje nowe rozwiązanie. Dzięki temu wdrożenie platformy nie powodowało dodatkowych kosztów licencyjnych” – mówi Marcin Sokołowski.

Korzyści
Korzystając z rozwiązania Microsoft Lync Server 2010 Dolnośląska Spółka Gazownictwa zwiększyła efektywność pracy oraz umożliwiła komunikację użytkowników z dowolnego miejsca, w sposób bezpieczny i efektywny kosztowo.

„Wcześniej wykorzystywaliśmy podobne funkcjonalności jakie oferuje Lync. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie telefonii IP i zbudowaliśmy system do obsługi wideokonferencji. Jednak dodanie Lynca jest czymś co integruje wszystkie wcześniejsze technologie, które dotychczas funkcjonowały jako odrębne wyspy. Ale to dopiero początek. Wydaje nam się, że technologia Microsoft Lync jest na tyle dojrzała, że rozważamy scenariusz, w którym Lync 2010 mógłby stać się naszą centralą telefoniczną” - mówi Marcin Sokołowski.

Dzięki nowej platformie domyślnie w programach Microsoft Outlook, SharePoint i innych aplikacjach pakietu Office są widoczne informacje o obecności konkretnych użytkowników, czyli o tym, kto jest dostępny, nieobecny lub zajęty. Aktywowana ikona obecności umożliwia wyświetlenie szybkiego menu aktywowanego, za pomocą, którego można rozpocząć konwersację z poziomu aplikacji, co efektywnie podnosi efektywność komunikacji i skraca czas realizacji projektów.

W Lync mamy funkcjonalność Presence czyli użytkownik chcąc się z kimś skomunikować ma podaną informację w jakim stanie jest ta osoba, wie czy jest ona w delegacji, na spotkaniu, czy w domu. Na tej podstawie użytkownik może wybrać sposób w jaki chce się skomunikować. Jeżeli na przykład wiemy, że ktoś jest na spotkaniu to nie będziemy do niego dzwonić, dlatego wybierzemy wiadomość tekstową za pomocą czatu lub maila” – mówi Tomasz Białas.

Dotychczasowe miejsca pracy użytkowników zostały wzbogacone o wielokanałową komunikację. Dzięki temu pracownicy już nie tracą czasu na przechodzenie między aplikacjami, aby skorzystać z czata lub wziąć udział w wideokonferencji. Mogą również łatwiej przekształcić czat w połączenie konferencyjne lub w sesję pozwalającą na współużytkowanie pulpitu komputera.

„Każdy z użytkowników Lync 2010 może uczestniczyć w spotkaniu za pomocą komputera, telefonu komórkowego lub interfejsu dostępnego poprzez przeglądarkę internetową. Lync Server 2010 zapewnia uczestnikom spotkań jednolity wizualnie interfejs, ze zintegrowanymi funkcjami audio i wideo, dzięki którym uczestnicy mogą udostępniać prezentacje, edytować i wprowadzać notatki do slajdów oraz korzystać ze wskaźników wizualnych. Często wykorzystujemy platformę do wzajemnej pomocy między użytkownikami. Dzięki możliwości współdzielenie pulpitu i aplikacji zdecydowanie łatwiej jest nam zapewnić wsparcie pracownikom w ich codziennych zadaniach” – mówi Marcin Sokołowski.

Spółka zyskała wyjątkową elastyczność działania. Microsoft Lync wspiera otwarty standard i można go połączyć z dotychczasowymi rozwiązaniami. Dodatkowo klienci i firmy partnerskie Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa również mogą korzystać z możliwości nowej platformy - wystarczy do tego pobrać odpowiednią aplikację ze strony internetowej.

„Rozwiązanie Microsoft Lync Server 2010 jest skierowane do każdej organizacji, która chce stosować efektywną komunikację. Największe korzyści będą czerpały firmy posiadające rozproszoną strukturę organizacyjną i takie, których pracownicy często przebywają poza środowiskiem biurowym. Możliwości komunikacji wideo z dowolnego miejsca, lub współdzielenia dokumentów to skuteczny sposób na usprawnienie pracy i podniesienie efektywności” – mówi Paweł Borowiecki, Account Technology Strategist, Microsoft.
Solution Overview
Organization Profile
Dolnośląska Spółka Gazownictwa to największy dostawca gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na południu Polski. Spółka posiada swoje oddziały w Wałbrzychu, Wrocławiu i Zgorzelcu, w których zatrudnia ponad 1400 pracowników. Misją firmy jest rozwój i efektywne wykorzystywanie systemu dystrybucyjnego do transportu gazu w sposób bezpieczny i niezawodny.

Business Situation
Z powodu prowadzenia działalności w kilku oddziałach, pracownicy firmy byli zmuszeni do częstych podróży. W efekcie Dolnośląska Spółka Gazownictwa zdecydowała się na wdrożenie systemu wideokonferencji, który obniżył liczbę podróży i związane z nimi koszty. Z czasem okazało się, że system posiadał wiele ograniczeń np. udział w konferencji mogły wziąć osoby zebrane w jednej sali, a dostęp do niej mieli tylko nieliczni pracownicy.

Solution
Dolnośląska Spółka Gazownictwa postanowiła zaimplementować rozwiązanie Microsoft Lync Server 2010, które oferuje telefonię, obsługę wiadomości błyskawicznych i funkcje konferencji (audio, wideo i w sieci Web).

Benefits
 • Wydajniejsze, kompleksowe i bardziej efektywne zarządzanie ujednoliconym środowiskiem,
 • Wzrost oszczędności w zakresie wdrażania oprogramowania w skali całej firmy,
 • Ograniczenie kosztów delegacji i komunikacji dzięki Microsoft Lync,
 • Gwarancja bezpieczeństwa i niezależności środowiska IT Grupy,
 • Wzrost efektywności serwisowania stacji roboczych i wsparcia użytkowników systemu.

Software and Services
 • Microsoft Sharepoint Server
 • Microsoft Office 2010 Suites
 • Windows Server 2008
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Lync Server 2010

Vertical Industries
Process Manufacturing & Resources

Country/Region
Poland

Business Need
 • Business Productivity
 • Cost Containment
 • Human Resource Management
 • Mobility
 • Unified Communications

IT Issue
 • High Performance Computing
 • Hosted Messaging and Collaboration
 • Interoperability
 • Personal Productivity

Languages
Polish

RSS