4-page Case Study - Posted 9/23/2013
Views: 43
Rate This Evidence:

Santhea

Santhea verbetert haar ondersteuning aan ziekenhuizen met SQL Server 2012

Overzicht
Land: België
Sector: gezondheidszorg
 
Uitdaging
Santhea verzamelt heel veel gegevens van haar leden, zoals financiële cijfers, human resources-informatie, informatie over de kwaliteit van de zorg en over de tevredenheid van patiënten. Santhea wou die schat aan informatie beter benutten om de ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van hun beleid. Daarom wou de organisatie haar bestaande data warehouse vernieuwen en ervoor zorgen dat het beantwoordde aan de normen van de BI-wereld.
 
Oplossing
ICT7 adviseerde santhea om te migreren naar SQL Server 2012. Santhea beschikt nu over uitgebreide mogelijkheden voor het bewerken van de gegevens en het creëren van rapporten. Op termijn zal de nieuwe SharePoint-omgeving toegang bieden tot alle tools.
 
Voordelen
  • Gebruiksvriendelijk
  • Integratie met andere Microsoft-software
  • Flexibel aan te passen
  • Veilig en betrouwbaar
  • Snel en efficiënt rapporteren
  • Betere service voor leden
Santhea verbetert haar ondersteuning aan ziekenhuizen met SQL Server 2012 

Santhea, een belangenorganisatie voor de gezondheidssector in Brussel en Wallonië, werkte samen met ICT7 voor de migratie van haar data warehouse naar SQL Server 2012. Het streefdoel was om te beschikken over een toekomstgericht data warehouse. Op basis daarvan wou santhea statistische analyses uitvoeren en aan haar leden krachtige, gebruiksvriendelijke BI-tools bieden.
 
“Met het BI Semantic Model heeft santhea nu toegang tot een model voor analytische toepassingen, zowel voor professionele gebruikers met PowerPivot als voor meer IT-gerichte gebruikers met SQL Analysis Services”, zegt Isabelle Van Campenhoudt, Data & BI Branch Manager bij ICT7. “In de praktijk werkt vooral Cécile Kestens van santhea met de technologie. Haar opleiding en haar ruime ervaring in de gezondheidszorg zijn een voordeel. Zo kan ze de technische mogelijkheden nog beter inzetten in functie van behoeften van santhea en de vragen van de leden.”
 
*
* Met het BI Semantic Model heeft santhea nu toegang tot een model voor analytische toepassingen, zowel voor professionele gebruikers met PowerPivot als voor meer IT-gerichte gebruikers met SQL Analysis Services *

Isabelle Van Campenhoudt
Data & BI Branch Manager
ICT7

*
Gestart met bètaversie

Santhea werkte vroeger al met SQL Server 2005 en besliste in februari 2012 om niet over te stappen naar versie 2008R2 maar meteen naar SQL Server 2012 over te gaan, hoewel er op dat moment alleen een bètaversie beschikbaar was. “Vooral de extra mogelijkheden van Analysis Services in versie 2012 hebben ons overtuigd”, verklaart Denis Herbaux, die bij Santhea onder meer het data warehouse-project coördineert. “We hebben nu heel uitgebreide mogelijkheden om rapporten te creëren en die ook aantrekkelijk weer te geven met PowerPivot en Power View.”
 
Gestructureerde en snel bruikbare informatie
Met  haar 15 medewerkers is Santhea een kleine organisatie, die wel werkt met een enorme hoeveelheid gegevens. “Onze leden – vooral ziekenhuizen - sturen allerlei data naar ons door, meestal via e-mail maar ook soms op cd-roms of geheugensticks”, legt Denis Herbaux uit. “Zo beschikken we over een schat aan informatie die we vroeger vooral bewerkten in Excel. Met SQL Server 2012 en de gebruiksvriendelijke Business Intelligence tools van Microsoft kunnen we al die gegevens efficiënter benutten. We kunnen onze leden ook meer gedetailleerde statistieken en studies bieden – een van de vele diensten die we hen leveren. Het is erg belangrijk dat we die informatie optimaal structureren en onze analyses snel ter beschikking stellen van de leden. We creëren rapporten voor een 40-tal ziekenhuizen, waar 100 tot 150 mensen die rapporten gebruiken. Bij ons werkt een team van vijf medewerkers aan die dienstverlening.”
 
Beleidsbeslissingen op basis van rapporten
Oorspronkelijk bevatte het data warehouse van santhea vooral financiële gegevens maar nu komen daar ook steeds meer andere gegevens bij, zoals informatie over de patiëntentevredenheid, over de human resources of over de zorgkwaliteit. “Benchmarking van dat soort informatie is veel complexer dan voor financiële gegevens”, stelt Denis Herbaux. “Uiteindelijk is het onze doelstelling om de ziekenhuizen met elkaar te kunnen vergelijken, te analyseren waarom het ene ziekenhuis efficiënter is dan het andere en voorstellen te doen voor verbetering. Onze leden kunnen vanaf nu onze analyses gebruiken als basis voor een beter beleid.”
 
Meer halen uit informatie met BI
Een volgende stap is om de leden actief deel te laten nemen aan het creëren van analyses en rapporten. Denis Herbaux: “De creatie van rapporten is een van de diensten aan onze leden. Ze moeten zelf alleen hun gegevens aan ons bezorgen. Nu willen we hen tonen wat de nieuwe mogelijkheden zijn, met name door hen gebruiksklare rapporten te bieden waarin de ziekenhuizen zelf de aspecten kunnen uitdiepen die hen het meest interesseren. Door een dialoog aan te gaan over hun eigen wensen, willen we ervoor zorgen dat ze meer uit die BI-mogelijkheden van Microsoft halen. Dat kan op langere termijn nog meer dynamisch gebeuren, door hen toegang te geven tot hun eigen gegevens om zelf complete rapporten te creëren. Wijzelf kunnen dan wel nog toegevoegde waarde bieden als backoffice, met name bij het structureren van de gegevens. Wij houden ook het overzicht en de mogelijkheid om meerdere instellingen te vergelijken.”
 
*
* De integratiemogelijkheden van SQL Server met SharePoint zijn een erg groot voordeel. *

Cécile Kestens
Economisch Adviseur
Santhea

*
Integratie met SharePoint

Naast het SQL-project schakelde santhea de diensten van ICT7 ook in voor het in gebruik nemen van SharePoint Server 2013.  Dat ging van start als een apart project, maar al snel zag men de voordelen van een integratie van beide technologieën. “De integratiemogelijkheden van SQL Server met SharePoint zijn een erg groot voordeel”, aldus Cécile Kestens. “Op termijn zal SharePoint dienen als centrale toegang tot onze Business Intelligence tools en ook tot al onze andere tools en interne informatie.”
 
Partnership en coaching
Op dit moment is alvast duidelijk dat santhea een pak meer kan halen uit de toevloed aan gegevens. “We gebruikten vroeger ook al BI-software, maar die had slechts beperkte mogelijkheden”, zegt Cécile Kestens. “Hoewel we nu een compleet nieuwe structuur hebben en een andere aanpak volgen, is de migratie naar het nieuwe data warehouse heel vlot verlopen. De samenwerking met ICT7 loopt heel goed. Ze hebben een grote expertise in huis, zodat ze altijd snel en duidelijk kunnen antwoorden op onze vragen.”
 
ICT7 fungeert werkelijk als partner van Santhea en verdiepte zich daarom eerst in de activiteiten en de werkwijze van de organisatie. “Santhea koos er zelf voor om geen opleiding bij ons te volgen maar om via coaching te werken”, zegt Isabelle Van Campenhoudt. “Cécile Kestens doet al het structurele werk aan het data warehouse maar wij begeleiden haar als ze specifieke technische vragen heeft. Op die manier is er een werkelijke kennisoverdracht zodat santhea de ontwikkeling van het data warehouse zelf in handen heeft.”
Solution OverviewOrganization Size: 25 employees

Organization Profile
Santhea is een professionele organisatie en werkgeversvereniging die de belangen verdedigt en de promotie behartigt van de non-profit organisaties, private niet-confessionele en publieke organisaties die actief zijn in de zorg en in de gezondheidssector in Brussel en Wallonië. Als de grootste sectorvereniging vertegenwoordigt santhea bijna de helft van de zorginstellingen uit beide regio’s.


Business Situation
Renewal data warehouse


Solution
SQL Server 2012


Benefits
User friendly, integration with other microsoft software, flexibel, secure, fast, better service for members


Software and Services
Microsoft SQL Server

Vertical Industries
Health Information Exchanges

Country/Region
Belgium

IT Issue
Data Warehousing

Languages
Dutch

Partner(s)
ICT 7

RSS