Klepnutím sem nainstalujete program Silverlight.*
Česká republikaZměnit|Všechny weby společnosti Microsoft
Microsoft

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu Microsoft.com

Aktualizováno: 5. ledna 2005

Společnost Microsoft věnuje velké úsilí ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje shromažďování a využívání osobních údajů na webu Microsoft.com (dále Web). Neplatí pro jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft přístupné online či offline. Používáním webu souhlasíte se shromažďováním informací a použitím postupů popsaných v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Jiné služby společnosti Microsoft s odkazy z tohoto webu, včetně MSN, Windows Update a Office Online, mají vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které lze zobrazit kliknutím na jejich odkazy.

Obsah této stránky
Shromažďování vašich osobních údajůShromažďování vašich osobních údajů
Použití osobních údajůPoužití osobních údajů
Kontrola nad vašimi osobními údajiKontrola nad vašimi osobními údaji
Přístup k vašim osobním údajůmPřístup k vašim osobním údajům
Zabezpečení vašich osobních údajůZabezpečení vašich osobních údajů
Ochrana osobních údajů dětíOchrana osobních údajů dětí
Soubory cookieSoubory cookie
Použití webových majáků (beacon)Použití webových majáků (beacon)
Použití služby Microsoft PassportPoužití služby Microsoft Passport
Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůPlatnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůZměny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Kontaktní informaceKontaktní informace

Shromažďování vašich osobních údajů

Pokud budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali (například pro příjem informací o produktech a službách společnosti Microsoft, účast v soutěžích, objednání e-mailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci či na školení nebo pro nakupování, stahování či registraci produktů společnosti Microsoft), požádáme vás o ně. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš pracovní e-mail, telefon do práce, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, informace o vaší společnosti nebo o vaší kreditní kartě.

Web Microsoft.com může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé přihlašují k Internetu, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu Microsoft.com otvírají, a internetovou adresu webu, ze kterého se na web Microsoft.com přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení tohoto webu, analýze trendů a správě webu. Některé weby také shromažďují informace o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby. Například systém Windows Update požaduje poskytnutí informací o počítači proto, aby uživateli doporučil potřebné aktualizace operačního systému.

Technické komunity společnosti Microsoft poskytují příležitosti k přímé spolupráci s jejími zaměstnanci, odborníky a pracovníky na vaší úrovni, aby bylo možné sdílet vědomosti a novinky o produktech společnosti Microsoft a souvisejících technologiích. Chcete-li zabránit, aby vaše e-mailová adresa nebo jiné osobní údaje byly shromažďovány a využívány třetími osobami bez vašeho souhlasu, doporučujeme vám, abyste dbali opatrnosti při vkládání vaší e-mailové adresy či jiných osobních údajů do diskusních skupin, konverzací nebo jiných veřejně přístupných fór. Zde jsou k dispozici další informace o pokynech pro bezpečné využívání technických komunit společnosti Microsoft.

NahoruNahoru

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu (Microsoft.com) budou používány k jeho provozu a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas.

Za účelem podpory takových způsobů využití může společnost Microsoft použít osobní údaje k poskytování účinnějších zákaznických služeb, ke zlepšení webu Microsoft.com a všech souvisejících produktů a služeb společnosti Microsoft a ke zjednodušení používání tohoto webu tím, že bude eliminována nutnost opakovaně zadávat stejné informace, nebo přizpůsobením webu konkrétním preferencím či zájmům. Za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností Microsoft mohou být informace shromážděné webem Microsoft.com spojeny s informacemi shromážděnými jinými službami společnosti Microsoft.

Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, které používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. Navíc vám, s vaším souhlasem, můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách společnosti Microsoft a sdílet informace s partnery společnosti Microsoft, aby vám mohli zasílat informace o produktech a službách společnosti Microsoft.

Údaje o návštěvnosti webu můžeme kombinovat s anonymními demografickými informacemi pro výzkumné účely. Tyto informace můžeme dohromady využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých částech webu Microsoft.com s omezeným vstupem můžeme, s vaším souhlasem, zkombinovat údaje o návštěvnosti webu s vašimi osobními informacemi, abychom vám poskytovali obsah přizpůsobený pro vás. Jestliže souhlas nedáte, přizpůsobené informace poskytovat nebudeme a nebudeme kombinovat vaše osobní informace s údaji o návštěvnosti webu.

Jestliže se přihlásíte k odběru zpravodaje nebo budete souhlasit se zasláním propagačního e-mailu, může web Microsoft.com využít přizpůsobených odkazů nebo podobných technologií ke sledování e-mailových odkazů, na které kliknete. Takové informace můžeme přiřadit k vašim osobním údajům, abychom s vámi mohli cíleněji komunikovat e-mailem nebo vám poskytovat cílenější informace o nákupech. Každý e-mail obsahuje odkaz ke zrušení odběru, který vám umožňuje zastavit doručování takového typu obsahu.

Některé služby na webu Microsoft.com nabízejí jednotlivcům možnost zveřejnění určitých osobních údajů, například partnerovi společnosti Microsoft, který si přeje zveřejnění kontaktních informací jako součást nabídky prodávané služby. Účast v takových službách je vždy volitelná.

Společnost Microsoft občas pověřuje jiné společnosti k poskytování omezených služeb jejím jménem, například hostování webových stránek, balení, zasílání a doručování vyhraných cen, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Společnost Microsoft může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k (a) zachování zákonů nebo dodržení právního postupu zachovávaného společností Microsoft nebo Webem; (b) ochraně nebo obraně práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft a jejích webů; nebo (c) v naléhavým případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Microsoft, uživatelů produktů a služeb společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo jiné zemi, ve které společnost Microsoft nebo její pobočky, přidružené společnosti či zástupci mají příslušná zařízení. Společnost Microsoft dodržuje soustavu pravidel bezpečné práce (Safe Harbor Rules), stanovenou Ministerstvem obchodu USA, ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z Evropské unie.

NahoruNahoru

Kontrola nad vašimi osobními údaji

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Microsoft a jí ovládané pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete v nich zvolit způsob kontaktování, jak je popsáno dále.

Nezapomínejte, že toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a možnosti, které na webu Microsoft.com zvolíte, se nemusejí vztahovat na osobní údaje, které poskytnete společnosti Microsoft v souvislosti s jinými produkty nebo službami této společnosti.

Z webu Microsoft.com můžeme periodicky odesílat e-maily s informacemi o technických službách nebo problémech se zabezpečením, které souvisejí s produktem nebo službou, které jste si vyžádali, nebo s potvrzením, že jste si produkt nebo službu vyžádali. U některých služeb nabízených na webu Microsoft.com je kontakt se zákazníkem jejich pevnou součástí. Nebudete moci zvolit zrušení odběru těchto zpráv, protože jsou považovány za základní součást zvolené služby.

NahoruNahoru

Přístup k vašim osobním údajům

Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste zadali na tomto webu, si můžete projít a upravit v Profilovém centru webu Microsoft.com. Před zobrazením osobních informací budete požádáni o zadání vstupních dat služby .NET Passport a hesla.

V Profilovém centru můžete:

Zobrazit a upravit osobní údaje, které jste na webu Microsoft.com již zadali.

Zvolit, zda chcete z webu Microsoft.com přijímat marketingové informace.

Zvolit, zda chcete, aby vás kontaktovaly jiné společnosti než jen společnost Microsoft.

Přihlásit se k odběru nebo zrušit odběr zpravodajů o našich službách a produktech.

Některé služby nabízené na webu Microsoft.com mohou shromažďovat informace, které nejsou v Profilovém centru přístupné. V takových případech se ke svým osobním údajům můžete dostat kontaktováním webu Microsoft.com podle popisu na konci tohoto prohlášení nebo prostřednictvím alternativních způsobů přístupu popsaných danou službou.

NahoruNahoru

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Microsoft věnuje ochraně zabezpečení vašich osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme například na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. Kromě toho při přenosu citlivých osobních informací (například čísla kreditní karty) přes Internet chráníme tyto údaje šifrováním, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

NahoruNahoru

Ochrana osobních údajů dětí

Web Microsoft.com je web pro obecnou veřejnost a neshromažďuje vědomě žádné osobní údaje dětí.

NahoruNahoru

Soubory cookie

Na webu Microsoft.com používáme soubory cookie, abychom zajistili integritu registračního procesu a umožnili osobní přizpůsobení tohoto webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku serverem webové stránky. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Jedním z primárních účelů souborů cookie je poskytovat usnadňující funkce, které vám ušetří čas. Jestliže si například přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace ohledně těchto vašich preferencí. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu Microsoft.com, například kolik uživatelů kleplo na klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku) na webu Microsoft.com, ve webovém deníku nebo ve zpravodaji. Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce tohoto webu nebo jiných webů.

NahoruNahoru

Použití webových majáků (beacon)

Webové stránky Microsoft.com mohou obsahovat elektronické obrázky známé jako webové majáky (někdy označované jako soubory GIF tvořené jedním pixelem), které na webu Microsoft.com umožňují sčítat uživatele, kteří navštívili jednotlivé stránky a poskytovat související služby. Web Microsoft.com může webové majáky vkládat do reklamních e-mailových zpráv nebo zpravodajů za účelem zjištění, zda byla zpráva otevřena a zda s ní byla provedena nějaká akce.

Některé z těchto webových majáků mohou být vloženy jinými poskytovateli služeb s cílem zjištění účinnosti reklamních kampaní nebo e-mailových komunikačních materiálů. Tyto webové majáky mohou být uvedenými poskytovateli služeb použity k uložení trvalého souboru cookie do počítače. To umožní poskytovatelům služeb identifikovat počítač při každé návštěvě webové stránky nebo otevření e-mailu a shromažďovat anonymní informace týkající se zobrazených stránek. Na webu Microsoft.com je zakázáno použití webových majáků ke shromažďování osobních informací nebo přístupu k nim.

NahoruNahoru

Použití služby Microsoft Passport

Tento web využívá službu .NET Passport k poskytování přihlašovacích a registračních služeb. Chcete-li se na tento web přihlásit pomocí služby .NET Passport, budete požádáni o zadání e-mailové adresy a hesla. Totéž přihlášení služby Passport vám umožní přístup k mnoha jiným webům a službám spolupracujícím s touto službou. Pokud si na tomto webu vytvoříte přihlášení služby .NET Passport, registrujete se zároveň na webu Microsoft.com a otvíráte si účet služby .NET Passport. Další podrobnosti o službě Passport, o informacích uložených v profilu služby Passport a jak služba Passport používá vaše osobní informace a pomáhá je chránit, najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů služby .NET Passport.

NahoruNahoru

Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Máte-li dotazy k tomuto prohlášení, kontaktujte web Microsoft.com.

NahoruNahoru

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení můžeme občas aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace v horní části prohlášení. O změnách v tomto prohlášení vás budeme informovat umístěním nápadného oznámení na domovskou stránku našeho webu nebo zasláním oznámení přímo vám. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit vaše osobní údaje, které shromažďujeme. Další používání této služby znamená váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a jeho aktualizovanými verzemi.

NahoruNahoru

Kontaktní informace

Společnost Microsoft uvítá vaše komentáře k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud si myslíte, že společnost Microsoft toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás e-mailem nebo poštou na následující adresu a my se budeme v rozumné míře snažit problém zjistit a vyřešit.
Microsoft.com privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399


NahoruNahoru

©2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Pomoc a podpora |Podmínky používání |Ochranné známky |Právní informace |Ochrana osobních údajů