Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Microsoft

Microsoft.com – prehlásenie o ochrane osobných údajov

Aktualizované: 5. január 2005

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov sa popisuje spôsob zhromažďovania údajov a ich používania lokalitou Microsoft.com (ďalej len „Lokalita“). Toto prehlásenie sa nevzťahuje na iné lokality, produkty alebo služby online alebo offline spoločnosti Microsoft. Prechodom na Lokalitu vyjadrujete súhlas so spôsobom zhromažďovania informácií a ich používania popísaným v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Na ďalšie služby spoločnosti Microsoft, na ktoré vedú prepojenia z tejto webovej lokality, vrátane služieb MSN, Windows Update, Office Online, sa vzťahujú samostatné prehlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré možno zobraziť kliknutím na ich prepojenie.

Obsah tejto stránky
Zhromažďovanie osobných údajovZhromažďovanie osobných údajov
Používanie osobných údajovPoužívanie osobných údajov
Riadenie osobných informáciíRiadenie osobných informácií
Prístup k osobným údajomPrístup k osobným údajom
Zabezpečenie osobných údajovZabezpečenie osobných údajov
Ochrana osobných údajov detíOchrana osobných údajov detí
Súbory cookieSúbory cookie
Používanie objektov web beaconPoužívanie objektov web beacon
Používanie služby Microsoft PassportPoužívanie služby Microsoft Passport
Uplatňovanie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajovUplatňovanie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov
Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajovZmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov
Kontaktné informácieKontaktné informácie

Zhromažďovanie osobných údajov

O zadanie informácií, ktoré slúžia na vašu identifikáciu (osobných údajov), alebo informácií, ktoré nám umožnia vás kontaktovať, vás v prípade potreby požiadame. Všeobecne sa tieto informácie požadujú v prípadoch, keď sa registrujete pred účasťou v súťaži, objednaním elektronického bulletinu alebo vstupom na prémiovú lokalitu s obmedzeným prístupom, pri prihlásení sa na podujatie alebo školenie, či pri nákupe, preberaní alebo registrácii produktov spoločnosti Microsoft. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, titul, názov spoločnosti alebo organizácie, e-mail do práce, telefón do práce, domácu adresu alebo adresu pracoviska, informáciu o vašom pracovnom zaradení, informácie o spoločnosti a kreditnej karte.

Lokalita môže tiež zhromažďovať určité informácie týkajúce sa vašej návštevy, napr. názov poskytovateľa internetových služieb a adresu IP (Internet Protocol), ktorú používate pri prístupe na Internet, dátum a čas prístupu na Lokalitu, stránky, ktoré počas návštevy Lokality navštívite, a internetovú adresu webovej lokality, z ktorej ste prešli priamo na našu lokalitu. Tieto informácie sa využívajú na skvalitnenie Lokality, analýzu trendov a spravovanie Lokality. Niektoré z našich lokalít zrhomažďujú za účelom poskytnutia požadovanej služby informácie o hardvéi a softvéri vášho počítača. Napríklad lokalita Windows Update požaduje informácie o vašom počítači preto, aby vám mohla odporučiť potrebné aktualizácie operačného systému.

V komunitách spoločnosti Microsoft s technickým zameraním máte príležitosť komunikovať so zamestnancami spoločnosti Microsoft, odborníkmi a ďalšími koncovými používateľmi, a podeliť sa tak o poznatky a nové informácie týkajúce sa produktov spoločnosti Microsoft a súvisiacich technológií. Ak chcete predísť zhromažďovaniu a nenáležitému používaniu informácií o vašej e-mailovej adrese a ďalších osobných údajov inými osobami, spoločnosť Microsoft vám odporúča, aby ste boli pri zverejňovaní skutočnej e-mailovej adresy a ďalších osobných údajov na stránkach diskusných skupín, rozhovorov a vo verejných fórach opatrní. Prečítajte si ďalšie informácie týkajúce sa bezpečného používania komunít spoločnosti Microsoft s technickým zameraním.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Používanie osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na tejto Lokalite sa použijú na prevádzku Lokality a na poskytovanie služieb alebo vykonanie transakcií, o ktoré ste požiadali alebo ktoré ste povolili.

Spoločnosť Microsoft môže využiť osobné údaje na poskytovanie účinnejších služieb zákazníkom, na vylepšenie Lokality a ľubovoľných súvisiacich produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft a zjednodušenie používania Lokality eliminovaním požiadaviek na opakované zadávanie rovnakých informácií, prípadne prispôsobením Lokality preferenciám a záujmom konkrétneho používateľa. V snahe poskytnúť používateľom ucelený spôsob komunikácie so spoločnosťou Microsoft sa môžu údaje zhromaždené lokalitou Microsoft.com kombinovať s údajmi zhromaždenými inými službami spoločnosti Microsoft.

Osobné údaje môžeme použiť pri poskytovaní dôležitých informácií o produktoch alebo službách, ktoré používate, ako aj pri poskytovaní kritických aktualizácií a upozornení. S vašim súhlasom vám môžeme tiež posielať informácie o ďalších produktoch a službách spoločnosti Microsoft a zdieľať vaše údaje s partnermi spoločnosti Microsoft, aby vám mohli poskytovať informácie o ich produktoch a službách.

Údaje o návštevnosti lokality zlučujeme s anonymnými demografickými údajmi na účely výskumu a môžeme ich súhrnne použiť na poskytovanie relevantnejšieho obsahu. V prípade niektorých oblastí lokality Microsoft.com s obmedzeným prístupom skombinujeme s vašim súhlasom údaje o návštevnosti lokality s vašimi osobnými údajmi nato, aby sme vám mohli poskytnúť prispôsobený obsah. Ak si to neželáte, prispôsobenú službu vám neposkytneme a vaše osobné údaje nebudeme zlučovať s údajmi o návštevách lokality.

Keď sa prihlásite na odber bulletinu alebo vyjadríte súhlas s prijímaním propagačných e-mailov, lokalita Microsoft.com môže použiť prispôsobené prepojenia alebo podobné technológie na sledovanie e-mailových prepojení, na ktoré klikáte. Takto získané informácie môžeme priradiť k vašim osobným údajom a poskytovať vám tak adresnejšiu e-mailovú komunikáciu alebo informácie o možnostiach nákupu. V rámci každej e-mailovej komunikácie je obsiahnuté prepojenie, ktoré môžete použiť na zrušenie daného typu komunikácie.

V rámci niektorých služieb na lokalite Microsoft.com ponúkame jednotlivcom možnosť verejného zobrazenia určitých osobných údajov. Túto možnosť môžu využiť napr. partneri spoločnosti Microsoft, ktorí chcú publikovať svoje kontaktné informácie ako súčasť ponuky určitej služby. Využívanie tohto typu služieb je vždy voliteľné.

Spoločnosť Microsoft príležitostne spolupracuje s ďalšími spoločnosťami, ktoré v jej mene dodávajú služby v obmedzenom rozsahu. Medzi tieto služby patrí poskytovanie priestoru pre webové lokality, balenie, odosielanie a doručovanie výhier, odpovedanie na otázky zákazníkov týkajúce sa produktov a služieb, rozposielanie informácií o našich produktoch, špeciálnych ponukách a ďalších službách. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú, aby mohli dodať danú službu. Tieto spoločnosti nesmú poskytovať tieto údaje ďalej a nesmú ich použiť na žiadny iný účel.

Spoločnosť Microsoft môže dať vaše osobné údaje k dispozícii jedine v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že je takýto postup nutný: (a) v prípade, že bude nutné vyhovieť súdnemu výnosu alebo súdnemu sporu, ktorého účastníkom je spoločnosť Microsoft alebo Lokalita, (b) z dôvodu ochrany a obhajoby práv alebo majetku spoločnosti Microsoft a jej webových lokalít a (c) v prípade nutnosti vykonať za naliehavých okolností kroky na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft alebo iných osôb.

Osobné údaje zhromaždené na Lokalite môžu byť uchovávané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo inej krajine, v ktorej má spoločnosť Microsoft alebo jej pridružené spoločnosti, pobočky a zastupujúce organizácie svoje prevádzky. Používaním tejto Lokality vyjadrujete súhlas so súvisiacimi prenosmi údajov do iných krajín. Spoločnosť Microsoft dodržiava bezpečnostné nariadenia Ministerstva obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a zadržiavanie údajov pochádzajúcich z Európskej únie.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Riadenie osobných informácií

Okrem okolností popísaných v tomto prehlásení sa osobné údaje, ktoré poskytnete na Lokalite, nebudú zdieľať mimo spoločnosti Microsoft a jej pobočiek a pridružených spoločností bez vášho povolenia. Ako sa popisuje v ďalšej časti, osobné údaje máte kedykoľvek prístupné a môžete si zvoliť spôsob, akým vás budeme kontaktovať.

Pamätajte, že toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a ľubovoľný výber preferencií, ktorý vykonáte na Lokalite, sa nemusí nevyhnutne vzťahovať na osobné údaje, ktoré ste mohli poskytnúť spoločnosti Microsoft v súvislosti s inými, samostatne poskytovanými produktmi alebo službami spoločnosti Microsoft.

Lokalita Microsoft.com vám môže periodicky zasielať e-maily s informáciami o technických službách a problémoch súvisiacich so zabezpečením, ktoré sa vzťahujú na vyžiadaný produkt alebo službu, a tiež e-maily potvrdzujúce, že ste si vyžiadali určitý produkt alebo službu. Pri poskytovaní niektorých služieb ponúkaných lokalitou Microsoft.com predstavuje kontaktovanie zákazníka neoddeliteľnú súčasť služby. Zasielanie takýchto e-mailov nemožno zrušiť, keďže sa považujú za podstatnú súčasť vybratej služby (služieb).

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje a kontaktné preferencie, ktoré ste zadali na tejto Lokalite, si môžete prezrieť a upraviť v Stredisku profilov na lokalite Microsoft.com. Pred zobrazením osobných údajov sa zobrazí výzva na zadanie vašej identifikácie a hesla pre službu .NET Passport.

V Stredisku profilov môžete:

zobraziť a upraviť osobné údaje, ktoré ste už poskytli na lokalite Microsoft.com,

určiť, či si želáte zasielanie marketingových informácií z lokality Microsoft.com,

určiť, či si želáte, aby vás kontaktovali iné subjekty,

prihlásiť alebo odhlásiť odber bulletinov o našich produktoch a službách.

Niektoré služby ponúkané na lokalite Microsoft.com môžu zhromažďovať informácie, ktoré nie sú v Stredisku profilov prístupné. V takýchto prípadoch možno získať prístup k osobným údajom kontaktovaním lokality Microsoft.com, ako je uvedené na konci tohto prehlásenia, alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje príslušná služba.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo poskytnutím. Vami poskytnuté osobné údaje napríklad uchovávame na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v kontrolovaných prevádzkach. Okrem toho, pri prenose cez Internet chránime dôverné údaje (ako je číslo kreditnej karty) pomocou šifrovania, napríklad protokolom SSL (Secure Socket Layer).

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Ochrana osobných údajov detí

Lokalita Microsoft.com je určená širokej verejnosti a nedochádza na nej k vedomému zhromažďovaniu osobných údajov detí.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Súbory cookie

Súbory cookie používame na tejto Lokalite na zaistenie integrity procesu registrácie a na prispôsobenie Lokality. Cookie je malý textový súbor umiestnený serverom webovej stránky na váš pevný disk. Pomocou súborov cookie nemožno vo vašom počítači spúšťať súbory ani doňho zaviesť vírusy. Súbory cookie sú používateľovi priradené jedinečne a môže ich čítať iba webový server domény, ktorá súbor cookie vydala.

Jedným z hlavných dôvodov využívania súborov cookie je pohodlnejšie používanie webovej stránky v záujme úspory času používateľa. Napríklad, keď si používateľ prispôsobí vzhľad webovej stránky, alebo navštevuje rôzne stránky v rámci lokality, súbor cookie pomáha danej lokalite použiť údaje špecifické pre používateľa pri jeho ďalších návštevách lokality. Zjednodušuje sa tak proces sprístupnenia relevantného obsahu, uľahčuje sa navigácia, atď. Pri návrate na webovú lokalitu sa predtým poskytnuté informácie vyhľadajú a umožnia používateľovi používať funkcie lokality tak, ako si ich predtým prispôsobil.

Na doručenie súborov cookie na našu lokalitu sa môžu použiť tzv. objekty web beacon, známe aj pod názvom technológia „clear gif“ alebo akčné značky. Táto technológia predstavuje nástroj, ktorý používame na generovanie súhrnných štatistík o používaní webovej lokality Microsoft.com. Vyhodnocujeme napr. počet návštevníkov, ktorí klikli na kľúčové prvky (napr. prepojenia alebo grafické objekty) na webovej stránke lokality Microsoft.com, webovom denníku alebo bulletine. Tieto štatistické údaje môžeme zdieľať s partnerskými spoločnosťami.

Prijímanie súborov cookie možno povoliť i zakázať. Väčšina webových prehľadávačov súbory cookie automaticky akceptuje, zvyčajne je však k dispozícii i možnosť súbory cookie odmietnuť pomocou zmeny nastavenia prehľadávača. Ak sa súbory cookie rozhodnete zakázať, je možné, že prídete o možnosť plne využiť interaktívne funkcie tejto i iných navštívených lokalít.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Používanie objektov web beacon

Webové stránky Lokality môžu obsahovať elektronické obrázky web beacon, známe aj pod názvom „single-pixel gif“, ktoré Lokalite umožňujú zistiť počet návštevníkov daných stránok a poskytovať príslušné služby. Lokalita môže tieto objekty pridávať aj do propagačných e-mailových správ a iných komunikačných materiálov za účelom zistenia počtu správ, ktoré boli otvorené a splnili svoj účel.

Niektoré z týchto objektov môžu používať aj iní poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú určiť efektivitu našich reklamných kampaní alebo e-mailových komunikačných materiálov. Objekty web beacon môžu títo poskytovatelia služieb používať na uloženie trvalých súborov cookie do vášho počítača. Umožňuje im to rozpoznať váš počítač pri každej návšteve určitých stránok alebo otváraní e-mailov a zostavovať anonymné informácie súvisiace so zobrazením daných stránok alebo e-mailov. Lokalita Microsoft.com nepoužíva prvky web beacon na zhromažďovanie alebo prístup k vašim osobným údajom.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Používanie služby Microsoft Passport

Táto Lokalita používa na poskytovanie prihlasovacích a registračných služieb službu .NET Passport. Ak sa na túto Lokalitu prihlasujete pomocou služby .NET Passport, zobrazí sa výzva na zadanie vašej e-mailovej adresy a hesla. Toto prihlásenie pomocou služby Passport vám umožňuje získať prístup k mnohým ďalším lokalitám a službám s podporou služby Passport. Ak si vytvoríte konto služby .NET Passport na tejto lokalite, súčasne sa zaregistrujete na lokalite Microsoft.com a otvoríte si konto .NET Passport. Bližšie informácie o službe Passport, údajoch ukladaných v profile služby a informácie o používaní a chránení osobných údajov službou Passport nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov pre službu .NET Passport.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Uplatňovanie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia, navštívte lokalitu Microsoft.com.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa môže príležitostne aktualizovať. V takom prípade upravíme aj dátum poslednej aktualizácie na začiatku stránky. Na zásadné zmeny tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov upozorníme používateľov umiestnením výrazného oznamu na domovskú stránku našej webovej lokality, alebo im upozornenie rozpošleme priamo. Používateľom odporúčame, aby pravidelne navštevovali stránku s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a informovali sa o spôsobe ochrany nami zhromažďovaných osobných údajov. Priebežným používaním služby vyjadrujete svoj súhlas s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov, vrátane všetkých aktualizácií.

Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

Kontaktné informácie

Spoločnosť Microsoft víta pripomienky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Ak sa domnievate, že spoločnosť Microsoft porušila niektoré ustanovenie tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom alebo klasickou poštou na nižšie uvedenej adrese. Na promptné určenie a odstránenie problému vynaložíme primerané úsilie.
Microsoft.com privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052-6399


Na začiatok stránkyNa začiatok stránky

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov