פניות בנושא רישום:
בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00
בטלפון: 03-5639513, בפקס: 03-7641124 או במייל: TechEd@edan.co.il

פניות בנושאים אחרים: isrmm@microsoft.com