איך לאבטח מיליוני משתמשים ולישון טוב בלילה

בתור מנהלת מסלול אבטחה, זה שם אותי בעמדת "הירוקה" מול צביר המרצים המרשים שאספנו עבור המסלול. הם מקבלים בהומור את חומרת הסבר שלי, כשאני מסבירה להם שזה הכנס #1 לטכנולוגיה בארץ, שצריך לקחת ברצינות תהומית את ההכנות והכל צריך להיות מוכן שבועות מראש. להמשך הפוסט >>


Security, Identity and Access

מסלול Security, Identity and Access יכלול הרצאות מרתקות שיעשירו את כל מי שעוסק באבטחת מידע. יוצגו פתרונות לכמה מהשאלות הבוערות ביותר היום באבטחת מידע, לרבות אבטחת תשתיות ענן פרטי, אבטחת מכשירים ניידים, הגנה מרחבית כנגד דלף מידע, וניהול הרשאות בשירות עצמי. אנו נהיה גאים להציג במסגרת המסלול מוצרי אבטחה חדשים שהושקו ויושקו השנה, לרבות Forefront Endpoint Protection , UAG, FIM, ו-TMG.. הדגמות של Hacking ילוו את ההרצאות - ההנאה מובטחת.

הרצאות:

Self-service and automation of IDM with Forefront Identity Manager

Speaker: Patrick Layani | Technology: Forefront Identity Manager

Automating provisioning and de-provisioning of identities, together with enablement of self-service, are key to increasing security and reducing cost in identity management. This session will demonstrate how Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) uses workflow, simple end-user interfaces, integration with other products and rich extensibility to achieve these goals.
View
Patrick Layani

Next Generation Information Protection and Control

Speaker: Aki Eldar | Technology: Rights Management Services, Windows Server, SQL Server, SharePoint

We read about data theft and leaks in the newspaper almost every day. Many organizations are facing the problem of how to prevent sensitive data from falling into the wrong hands, both inside and outside the orgnization. During this session we will learn how to classify data , and how to use this classification to protect it. We will then demonstrate solutions based on Microsoft technologies for protecting classified information.
View
Aki Eldar

Designing, implementing and debugging remote access solutions with UAG and DA

Speaker: Idan Plotnik | Technology: Forefront Unified Access Gateway

In this session we will talk about common design and implementation issues when deploying a secure remote access solutions based on Microsoft Forefront Unified Access Gateway and Direct Access. This session will include live demos of RemoteApps publishing, DirectAccess configurations and the integration with strong authentication solutions.
View
Idan Plotnik

Securing the Private Cloud

Speaker: Nimrod Luria | Technology: Hyper-V, Systems Center

Cloud computing is a new way of delivering computing resources, not a new technology. The massive concentrations of resources and data present a more attractive target to attackers, but cloud-based defences can be more robust, scalable and cost-effective.In this presentation we will discuss how attacker will try to attack the private cloud and how to prevent it. we will demonstrate tools and methods to attack and defend the cloud.
View
Nimrod Luria

Protecting Endpoints from Advanced Threats with Microsoft's Secure Endpoint Solution

Speaker: Ohad Plotnik & Idan Plotnik | Technology: Forefront Endpoint Protection, Forefront Threat Management Gateway, Forefront Unified Access Gateway,Windows 7.

Learn how you can protect endpoints from emerging threats and information loss, while enabling secure access from virtually anywhere. We will also address protecting unmanaged endpoints and ensuring secure web access. This session includes a demo showcasing the multilayered protection provided by Forefront Endpoint Protection (FEP), Forefront Threat Management Gateway (TMG 2010), Forefront Unified Access Gateway (UAG 2010), and Direct Access.
View
Ohad Plotnik
Idan Plotnik

Secure Messaging

Speaker: Ronen Gabay | Technology: Forefront Protection for Exchange, Unified Access Gateway, Threat Management Gateway, Rights Management Services, Exchange Server

Come and learn how Microsoft Identity and Security products work together to help mitigate risks associated with email such as eavesdropping, viruses and spam, while preventing data leaks through connected devices and providing secure remote access.
View
Ronen Gabay

Secure Collaboration: Protecting Your Microsoft SharePoint Server Using Microsoft Forefront Business Ready Security

Speaker: Ronen Gottlib | Technology: Forefront Protection for SharePoint, Unified Access Gateway, Threat Management Gateway, Rights Management Services, SharePoint Server

Join us as we demonstrate the best technologies available to help secure and extend Microsoft SharePoint to your employees on the go, partners/vendors and customers. This session will show how to help protect your SharePoint server from malware and inappropriate content, and how to protect data from leaking into the wrong hands. We will also discuss SharePoint 2010's new security features.
View
Ronen Gottlib

Securing the Microsoft Cloud: Three Categories of Concern

Speaker: Stephen Bowie | Technology: Hyper-V, Systems Center

Microsoft runs one of the largest cloud infrastructures in the world to provide services like Azure, BPOS, Windows Live Mail and Bing. This infrastructure is subject to three types of attacks: against the platform, from the platform, and against tenants. This session will discuss the strategies that Microsoft uses to defend against such attacks. We will discuss the technical challenges of doing vulnerability management, incident response, event monitoring and incident detection in these types of cloud environments.
View
Stephen Bowie

Database Security: Preparing for Future Attacks

Speaker: Shawn Hernan | Technology: SQL Server

How can we anticipate and prepare for the next wave of attacks on databases? The history of computer and database security shows a definite pattern which we can utilize to understand upcoming threats. Join us to see how buffer overflows and SQL injections can help us prepare for padding oracles and network attacks.
View
Shawn Hernan