• Tech-ed 2010 מתכוננים Tech-ed 2010 מתכוננים

 • תוכנית 2 Tech-ed 2010 מתכוננים Tech-ed 2010 מתכוננים
  תוכנית 2
 • תוכנית 3 Tech-ed 2010 מתכוננים Tech-ed 2010 מתכוננים
  תוכנית 3
 • Strategic IT יובל שיין מדבר על מסלול יובל שיין מדבר על
  Strategic IT מסלול
 • ומנהלי פיתוח CTO מסלול מאור דוד-פור מדבר על מסלול מאור דוד-פור מדבר על
  ומנהלי פיתוח CTO מסלול
 • Tech-ed 2010-שפיגלר הכריש - איך לשכנע את הבוס לשלוח אותך ל שפיגלר הכריש