הגינות עסקית משלבת את ההיבט האנושי של מיחשוב אמין. היא מתארת כיצד אנו שואפים להעניק שירות וסיפוק מרביים לגורמים עמם אנו מנהלים עסקים — הלקוחות שלנו, השותפים שלנו, הספקים שלנו ואנחנו.

מיקרוסופט מתייחסת ברצינות לאחריותה כחברה המחויבת לקהילה וכגורם מוביל בתעשיית המיחשוב. אנו נצמדים לכללים מחמירים בנוגע להתנהלותנו כחברה וכבני אדם.

מהי גישת מיקרוסופט להגינות עסקית