התמחות זהב התמחות כסף דרישה
4 עובדים שונים לכל התמחות בעלי בחינות הסמכה בתוקף 2 עובדי בעלי בחינות הסמכה בתוקף הסמכות MCP
עובד אחד שעבר בחינת הערכה מקוונת בנושא רישוי עובד אחד שעבר בחינת הערכה מקוונת בנושא רישוי בחינת רישוי
הבחינה זהה עבור כל ההתמחויות
2 עובדים שעברו בחינת הערכה מקוונת בנושא מיומנויות שיווק ומכירות עובד אחד שעבר בחינת הערכה מקוונת בנושא מיומנויות שיווק ומכירות בחינת מיומנויות שיווק ומכירות
הבחינות משתנות בהתאם לסוג ההתמחות
5 סיפורי לקוחות עבור כל התמחות 3 סיפורי לקוחות עבור כל התמחות סיפורי הצלחה בקרב לקוחות
(References)
נדרש לא נדרש מדד שביעות רצון לקוחות
(CSAT)
$4290 דולר $1610 דולר עלות שנתית
השותפים נדרשים להתחייב עקרונית למינימום הכנסות, שנקבע עפ"י סוג ההתמחות שלהם. החל מאוקטובר 2013, כדי לשמור על רמת התמחות זהב, השותפים יצטרכו לעמוד בפועל ברף ההכנסות עד מועד החידוש שלהם. לא נדרש התחייבות למינימום הכנסות
הדרישות עבור רישום כמנוי Action Pack הינן:

1. עמידה בבחינת הערכה מקוונת בנושא מיומנויות שיווק ומכירות
2. תשלום דמי מנוי שנתיים בסך 329$ עבור תכנית למשווקים, מטמיעים וספקי שירות, 429$ עבור תכנית לבתי תוכנה ומפתחים