פגיעה בפרטיות

שימו לב למידע שאתם משתפים:
תמונה, כתובת מגורים, מס' טלפון, אפילו שם בית הספר יכולים להוביל לפגיעה אם יגיעו לידיים לא נכונות.

העתיד שלכם

מאוד קל למצוא מידע על מישהו באינטרנט. הניחו שניתן למצוא כל תוכן הקשור אליכם. הפעילו שיקול דעת.

בריונות רשת

פעילות פוגענית קלה יותר באינטרנט ויכולה להיות הרסנית. אל תשתתף ואל תישאר אדיש. שים לכך סוף.