រំលង​ទៅ​មាតិកា​ចម្បង
  ចុះឈ្មោះចូល
  Windows

  Windows Installer 4.5 Redistributable - ភាសាហូសា (ឡាតាំង)

  ផ្លាស់ប្ដូរភាសា៖
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.

  ការទាញយកដែលពេញនិយម

  Loading your results, please wait...

  អាប់ដេត​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

  • កម្មវិធី​សន្តិសុខ
  • អាប់ដេតនៃ​សូហ្វវែរ
  • កញ្ចប់​សេវាកម្ម
  • ដ្រាយ​វឺ​ហាដ​វែរ