បាន​បោះពុម្ព៖
ប្រសិទ្ធភាព៖ 1 ឧសភា 2018
កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវា Microsoft
ភាពឯកជន​របស់​អ្នកភាពឯកជន​របស់​អ្នក1_YourPrivacy
សង្ខេប

1. ភាពឯកជន​របស់​អ្នក៖ ភាពឯកជន​របស់​អ្នក​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​យើង។ សូម​អាន សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន Microsoft ("សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន") ដោយសារ​វា​ពណ៌នា​អំពី​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​អ្នក​និង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ("ទិន្នន័យ"), របៀប​ដែល​យើង​ប្រើ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​មូលដ្ឋាន​ផ្លូវច្បាប់​ដែល​យើង​មាន ដើម្បី​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក។ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ពី​ភាពឯកជន​នេះ​ក៏​ពណ៌នា​ផងដែរ​ថា​តើ Microsoft ប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ដូចម្ដេច ដែល​ជា​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្នកដទៃ; ការប្រកាស​ឬ​មតិតប​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រគល់​ជូន Microsoft តាមរយៈ​សេវា​នានា; ព្រមទាំង​ឯកសារ រូបថត អូឌីយ៉ូ ស្នាដៃ​ឌីជីថល ស្ទ្រីម​ផ្ទាល់ និង​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​បញ្ជូន រក្សាទុក ផ្សព្វផ្សាយ ឬ​ចែករំលែក​តាម​សេវា​នានា ("ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក")។ នៅកន្លែង​ដែល​ការដំណើរការ​ផ្អែក​លើ​ការយល់ព្រម និង ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​អនុញ្ញាត ដោយ​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អ្នក​យល់ព្រម​ឲ្យ Microsoft ប្រមូល ប្រើ ព្រមទាំង​បញ្ចេញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​និង​ទិន្នន័យ​នានា ដូច​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ពី​ភាពឯកជន។ ក្នុង​ករណី​ខ្លះ យើង​នឹង​ផ្ដល់​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ដាច់ដោយឡែក ព្រមទាំង​ស្នើ​ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ដូច​បាន​យោង​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ពី​ភាពឯកជន។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នកខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក2_yourContent
សង្ខេប

2. ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក៖ សេវា​របស់​យើង​ជាច្រើន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ស្ដារ ឬ​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ឬ​ទទួល​ឯកសារ​ពី​អ្នកដទៃ។ យើង​មិន​ទាមទារ​កម្មសិទ្ធិ​នៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ឡើយ។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​នៅតែ​ជា​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ដដែល ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នោះ។

 • a. នៅពេល​អ្នក​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្នកដទៃ អ្នក​ដឹង​ថា (តាម​មូលដ្ឋាន​ទូទាំង​ពិភពលោក) ពួកគេ​អាច​ប្រើ រក្សាទុក កត់ត្រា ផលិត​ឡើងវិញ ផ្សព្វផ្សាយ បញ្ជូន ចែករំលែក និង បង្ហាញ (និង​ពេល HealthVault លុប) ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ដោយ​មិន​សង​អ្វី​ដល់​អ្នក។ បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​មាន​លទ្ធភាព​នោះ​ទេ ចូរ​កុំ​ប្រើ​សេវា​ទាំងនេះ​ដើម្បី​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក។ អ្នក​អះអាង​និង​ធានា​ថា ក្នុង​អំឡុងពេល​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អ្នក​មាន (ហើយ​នឹង​មាន) សិទ្ធិ​ទាំងអស់​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ដែល​បាន​បញ្ជូន រក្សាទុក ឬ​ចែករំលែក​លើ​ឬ​តាមរយៈ​សេវា​នានា ព្រមទាំង​ថា​សមូហកម្ម ការប្រើ និង​ការរក្សា​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក នឹង​មិន​បំពាន​លើ​ច្បាប់​ឬ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ​ឡើយ។ Microsoft មិនមែន​ជា​ម្ចាស់ គ្រប់គ្រង ផ្ទៀងផ្ទាត់ បង់ប្រាក់​ឲ្យ យល់ព្រម ឬក៏​មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​ណាមួយ​សម្រាប់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ឡើយ ហើយ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​អ្វី​ដែរ​ចំពោះ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ឬ​ឯកសារ​ដែល​អ្នកដទៃ​បញ្ជូន រក្សាទុក ឬ​ចែករំលែក ដោយ​ប្រើ​សេវា​នានា។
 • b. ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ចាំបាច់​ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​នានា​ជូន​អ្នក និង​អ្នកដទៃ ដើម្បី​ការពារ​អ្នក និង​សេវា​នានា និង​ដើម្បី​កែលម្អ​ផលិតផល និង​សេវា Microsoft អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft នូវ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ជា​ទូទាំង​ពិភពលោក និង​ឥតគិត​តម្លៃ​សិទ្ធិ ក្នុង​ការ​ប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​បង្កើត​សំណៅចម្លង រក្សា បញ្ជូន រៀប​ទ្រង់ទ្រាយ​ឡើងវិញ បង្ហាញ និង​ចែកចាយ​តាម​ឧបករណ៍​ទំនាក់ទំនង នៃ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក នៅលើ​សេវា​នានា។ បើ​អ្នក​ផ្សាយ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ក្នុង​កន្លែង​នៃ​សេវា​ដែល​វា​មាន​លើ​បណ្ដាញ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ ដោយ​គ្មាន​កំហិត ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​អាច​លេចឡើង​ក្នុង​ការបង្ហាញ ឬ​ឯកសារ​ដែល​ជំរុញ​សេវា​នោះ។ សេវា​ខ្លះ​ទទួល​ការគាំទ្រ​តាមរយៈ​ការឃោសនា។ ការគ្រប់គ្រង​ថាតើ Microsoft តម្រូវ​ការឃោសនា​តាម​បុគ្គល​ដូចម្ដេច អាច​រក​បាន​នៅលើ​ទំព័រ សន្តិសុខ & ភាពឯកជន នៃ​វិបសៃ​គ្រប់គ្រង​គណនី Microsoft។ យើង​មិន​ប្រើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​និយាយ​ក្នុង​អ៊ីមែល ឆាត ការហៅ​វីដេអូ ឬ​សំបុត្រ​សំឡេង ឬ​ឯកសារ​របស់​អ្នក រូបថត ឬ​ឯកសារ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ផ្ដោត​គោលដៅ​សម្រាប់​ការឃោសនា​ដល់​អ្នក​ឡើយ។ គោលការណ៍​ឃោសនា​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​លម្អិត​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ពី​ភាពឯកជន។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ក្រម​ប្រតិបត្តិក្រម​ប្រតិបត្តិ3_codeOfConduct
សង្ខេប

3. ក្រម​ប្រតិបត្តិ៖

 • a. ដោយ​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អ្នក​កំពុង​យល់ព្រម​ថា នៅពេល​ប្រើ​សេវា​នានា អ្នក​នឹង​ធ្វើ​តាម​វិធាន​ទាំងនេះ៖
  • i. មិន​ធ្វើ​អ្វី​ខុសច្បាប់។
  • ii. មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​ណា​មួយ​ដែល​កេងប្រវ័ញ្ច ប៉ះពាល់ ឬ​គំរាមកំហែង​បង្ក​អន្តរាយ​ដល់​កុមារ។
  • iii. មិន​ផ្ញើ​ស្ប៉ាម។ ស្ប៉ាម​គឺ​ជា​អ៊ីមែល, ការប្រកាស, សំណើ​ទំនាក់ទំនង, SMS (សារ​អត្ថបទ) ឬ​សារ​ភ្លាមៗ លក្ខណៈ​ដុល ដែល​មិន​ចង់​បាន ឬ​មិន​បាន​ស្វែងរក។
  • iv. កុំ​បង្ហាញ​ឬ​ប្រើ​ជា​សាធារណៈ​នូវ​សេវា​នានា​ក្នុង​ការ​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​ឯកសារ​មិន​សមស្រប (ឧទាហរណ៍ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រូបអាក្រាត តិរច្ឆានភាព រូប​អាសអាភាស ភាសា​ប្រមាថ ក្រាហ្វិក​ហិង្សា ឬ​សកម្មភាព​ឧក្រិដ្ឋ) ឬ​ក៏​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ដែល​មិន​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ឬ​បទបញ្ជា​ក្នុង​ស្រុក។
  • v. មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​ដែល​លួចបន្លំ ខុសឆ្គង ឬ​បោកបញ្ឆោត (ឧទា. ការស្នើសុំ​លុយ​ក្រោម​ការធ្វើពុត​ខុសឆ្គង ការធ្វើ​ពុតត្បុត​ជា​នរណា​ម្នាក់​ផ្សេងទៀត ការបោកបញ្ឆោត​សេវា​នានា​ដើម្បី​បង្កើន​ការរាប់​ការលេង ឬ​ប៉ះពាល់​ដល់​លំដាប់ថ្នាក់ ការឲ្យតម្លៃ ឬ​មតិ) ឬ​ក៏​ប្រមាថ ឬ​បង្ខូច​កេរ្តិ៍។
  • vi. មិន​ជៀសវាង​កំហិត​ណា​មួយ​អំពី​ការចូលប្រើ ឬ​ភាពមាន​នៃ​សេវា​នានា។
  • vii. ចូរ​កុំ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​អ្នក សេវា​នានា ឬ​អ្នកដទៃ (ឧទា. ការបញ្ជូន​មេរោគ ឈ្លប ការប្រកាស​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ភេរវកម្ម ការទំនាក់ទំនង​ដោយ​ប្រើ​សម្ដី​ស្មោកគ្រោក ឬ​ក៏​ការគាំទ្រ​អំពើ​ហឹង្សា​ប្រឆាំង​នឹង​អ្នកដទៃ)។
  • viii. មិន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នកដទៃ (ឧទា. ការចែករំលែក​ដោយ​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​នៃ​តន្ដ្រី​ដែល​បាន​រក្សាសិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ ឬ​ឯកសារ​ដែល​បាន​រក្សាសិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ​ផ្សេងទៀត, ការលក់​បន្ត ឬ​ការចែកចាយ​ផ្សេងទៀត​នៃ​ផែនទី Bing ឬ​រូបថត)។
  • ix. មិន​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​សកម្មភាព​ដែល​បំពាន​លើ​ភាពឯកជន ឬ​សិទ្ធិ​ការពារ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នកដទៃ។
  • x. មិន​ជួយ​អ្នកដទៃ​បំពាន​វិធាន​ទាំងនេះ។
 • b. ការពង្រឹងច្បាប់៖ បើ​អ្នក​បំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ យើង​អាច​បញ្ឈប់​ការផ្ដល់​សេវា​នានា​ដល់​អ្នក តាម​ការសម្រេចចិត្ត​របស់​យើង ឬ​យើង​អាច​បិទ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក។ យើង​ក៏​អាច​ខ្ទប់​ការប្រគល់​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង (ដូចជា​អ៊ីមែល ការចែករំលែក​ឯកសារ ឬ​សារ​ភ្លាមៗ) ទៅ​ឬ​ពី​សេវា​នានា​ផងដែរ ក្នុង​កិច្ចខំប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ពង្រឹង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​ក៏​យើង​អាច​លុប​ឬ​បដិសេធ​មិន​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ដោយសារ​មូលហេតុ​ណា​មួយ។ នៅពេល​ស៊ើបអង្កេត​ការបំពាន​ដែល​បាន​ចោទ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ Microsoft រក្សា​សិទ្ធិ​ត្រួតពិនិត្យ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា ហើយ​អ្នក​ផ្ដល់សិទ្ធិ​ឲ្យ​ធ្វើ​ការត្រួតពិនិត្យ​នោះ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី យើង​មិន​អាច​ត្រួតពិនិត្យ​សេវា​ទាំងមូល និង​មិន​ធ្វើ​ការប៉ុនប៉ង​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ឡើយ។
 • c. ការអនុវត្ត​ចំពោះ​សេវា Xbox៖ ចុច ទីនេះ ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​របៀប​ថាតើ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ Xbox Live, ហ្គេម​សម្រាប់ Windows Live ព្រមទាំង​ហ្គេម កម្មវិធី សេវា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នៃ Microsoft Studios ដែល Microsoft បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ ដូចម្ដេច។ ការបំពាន​លើ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​តាម​សេវា Xbox (ដូច​បាន​កំណត់​ក្នុង​ប្រការ 13(a)(i)) អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការព្យួរ​ឬ​ហាមប្រាម​ពី​ការចូលរួម​ក្នុង​សេវា Xbox រួមទាំង​ការរឹបអូស​អាជ្ញាបណ្ណ​ខ្លឹមព័ត៌មាន, ពេលវេលា​សមាជិកភាព Xbox Gold និង សមតុល្យ​គណនី Microsoft ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី​នេះ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ការប្រើ​សេវា​នានា & ការគាំទ្រការប្រើ​សេវា​នានា & ការគាំទ្រ4_usingTheServicesSupport
សង្ខេប

4. ការប្រើ​សេវា​នានា & ការគាំទ្រ៖

 • a. គណនី Microsoft៖ អ្នក​នឹង​ត្រូវការ​គណនី Microsoft ដើម្បី​ចូលប្រើ​សេវា​ជាច្រើន។ គណនី Microsoft របស់​អ្នក អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចុះឈ្មោះចូល​ប្រើ​ផលិតផល វិបសៃ និង​សេវា​នានា ដែល​ផ្ដល់​ដោយ Microsoft និង​ដៃគូ Microsoft ខ្លះ។
  • i. ការបង្កើត​គណនី​មួយ៖ អ្នក​អាច​បង្កើត​គណនី Microsoft ដោយ​ចុះឈ្មោះប្រើ​លើ​បណ្ដាញ។ អ្នក​យល់ព្រម​មិន​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ខុសឆ្គង អសុក្រឹត ឬ​នាំ​ឲ្យ​យល់​ខុស​ឡើយ នៅពេល​ចុះឈ្មោះប្រើ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក។ ក្នុង​ករណី​ខ្លះ តតីយភាគី​មួយ ដូចជា​អ្នកផ្ដល់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ឲ្យ​អ្នក អាច​ចាត់តាំង​គណនី Microsoft ឲ្យ​អ្នក។ បើ​អ្នក​បាន​ទទួល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ពី​តតីយភាគី តតីយភាគី​នោះ​អាច​មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​លើ​គណនី​របស់​អ្នក ដូចជា​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ចូលប្រើ ឬ​លុបចោល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក។ សូម​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ទៀត​ដែល​តតីយភាគី​បាន​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក ដោយសារ Microsoft គ្មាន​ការទទួលខុសត្រូវ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែមទៀត​ទាំងនេះ​ឡើយ។ បើ​អ្នក​បង្កើត​គណនី Microsoft មួយ ក្នុង​នាម​អង្គភាព​មួយ ដូចជា​អាជីវកម្ម ឬ​និយោជក​របស់​អ្នក អ្នក​អះអាង​ថា អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ដើម្បី​ចង​អង្គភាព​នោះ​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ អ្នក​មិន​អាច​ផ្ទេរ​ព័ត៌មាន​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​ឬ​អង្គភាព​មួយ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ដើម្បី​ការពារ​គណនី​របស់​អ្នក សូម​រក្សា​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ​គណនី​របស់​អ្នក និង​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក។ អ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ក្រោម​គណនី Microsoft របស់​អ្នក។
  • ii. ការប្រើ​គណនី៖ អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រើ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ដើម្បី​រក្សា​ឲ្យ​វា​សកម្ម។ នេះ​មានន័យថា អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​តិច​ម្ដង ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ ដើម្បី​រក្សា​ភាពសកម្ម​នៃ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក និង​សេវា​ពាក់ព័ន្ធ លុះត្រាតែ​បាន​ផ្ដល់ជូន​ផ្សេង​ក្នុង​ការផ្ដល់ជូន​ណា​មួយ​ចំពោះ​បំណែក​គិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា។ បើ​អ្នក​មិន​ចុះឈ្មោះចូល​ក្នុង​អំឡុងពេល​នេះ​ទេ យើង​នឹង​សន្មត​ថា គណនី Microsoft របស់​អ្នក អសកម្ម ហើយ​នឹង​បិទ​វា​ឲ្យ​អ្នក។ សូម​មើល​ប្រការ 4(a)(iv)(2) សម្រាប់​ផលវិបាក​នៃ​ការបិទ​គណនី Microsoft។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​ប្រអប់ទទួល Outlook.com របស់​អ្នក និង OneDrive របស់​អ្នក (ដាច់ដោយឡែក) យ៉ាង​តិច​ម្ដង ក្នុង​អំឡុងពេល​មួយ​ឆ្នាំ បើពុំនោះ យើង​នឹង​បិទ​ប្រអប់ទទួល Outlook.com របស់​អ្នក និង OneDrive របស់​អ្នក ឲ្យ​អ្នក។ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​សេវា Xbox យ៉ាង​តិច​ម្ដង​ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ ដើម្បី​រក្សា​ស្លាក​ហ្គេម​ឲ្យ​នៅ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​គណនី Microsoft។ បើ​យើង​សង្ស័យ​ដោយ​សមហេតុផល​ថា គណនី Microsoft របស់​អ្នក កំពុង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​តតីយភាគី​ក្នុង​លក្ខណៈ​លួចបន្លំ (ឧទាហរណ៍ ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការបង្ខូច​គណនី​មួយ) Microsoft អាច​ព្យួរ​គណនី​របស់​អ្នក រហូត​ដល់​អ្នក​អាច​ទាមទារ​កម្មសិទ្ធិ​ឡើងវិញ។ ផ្អែក​លើ​សភាព​លក្ខណៈ​នៃ​ការសម្របសម្រួល យើង​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​បិទ​ការចូលប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ខ្លះ​ឬ​ទាំងអស់។ បើ​អ្នក​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ចូលប្រើ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក សូម​ចូល​មើល​វិបសៃ​នេះ៖ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656
  • iii. កុមារ និង​គណនី៖ ដោយ​ប្រើ​សេវា​នានា អ្នក​អះអាង​ថា អ្នក​មាន​អាយុ​ជា “នីតិជន” ឬ “អាច​ទទួល​ខុសត្រូវ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់” នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ ឬ​មាន​ឪពុកម្ដាយ ឬ​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់​ដែល​មាន​សុពលភាព យល់ព្រម​គោរព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ បើ​អ្នក​មិន​ដឹង​ថាតើ​អ្នក​មាន​អាយុ​ជា “នីតិជន” ឬ “ការទទួល​ខុសត្រូវ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់” នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ​ទេ ឬ​មិន​យល់​ប្រការ​នេះ សូម​សួរ​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ជំនួយ​និង​ការយល់ព្រម មុនពេល​អ្នក​បង្កើត​គណនី Microsoft មួយ។ បើ​អ្នក​ជា​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់​របស់​អនីតិជន​ដែល​បង្កើត​គណនី Microsoft អ្នក​និង​អនីតិជន​នោះ​យល់ព្រម​គោរព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ហើយ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការប្រើ​ទាំងអស់​លើ​គណនី​ឬ​សេវា Microsoft រួមទាំង​ការទិញ មិន​ថា​គណនី​របស់​អនីតិជន​នោះ​ត្រូវ​បាន​បើក​ឥឡូវ​ឬ​បង្កើត​ពេលក្រោយ​ឡើយ។
  • iv. ការបិទ​គណនី​របស់​អ្នក៖
   • 1. អ្នក​អាច​បោះបង់​សេវា​ជាក់លាក់ ឬ​ក៏​បិទ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក នៅ​គ្រប់​ពេល និង ដោយសារ​មូលហេតុ​អ្វី​ក៏​បាន។ ដើម្បី​បិទ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក សូម​ចូលមើល https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278។ នៅពេល​អ្នក​សុំ​ឲ្យ​យើង​បិទ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក យើង​នឹង​ដាក់​វា​ក្នុង​លក្ខណៈ​ព្យួរ ក្នុង​ពេល 60 ថ្ងៃ គឺ​ដើម្បី​បម្រុង​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​ប្ដូរ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់​ពី​អំឡុងពេល 60 ថ្ងៃ​នោះ គណនី Microsoft របស់​អ្នក នឹង​ត្រូវ​បាន​បិទ។ សូម​មើល​ប្រការ 4(a)(iv)(2) ខាងក្រោម សម្រាប់​ការពន្យល់​ថា​អ្វី​នឹង​កើតឡើង នៅពេល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​បិទ។ ការចុះឈ្មោះ​ចេញ​វិញ​ក្នុង​អំឡុងពេល 60 ថ្ងៃ នឹង​បើក​ដំណើរការ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ឡើងវិញ។
   • 2. បើ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បិទ (មិនថា​ដោយ​អ្នក​ឬ​យើង​ឡើយ) ចំណុច​ពីរ​បី​ខាងក្រោម​នឹង​កើតឡើង។ ទី​មួយ សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​គណនី Microsoft ដើម្បី​ចូលប្រើ​សេវា​នានា នឹង​ឈប់​ភ្លាមៗ។ ទី​ពីរ យើង​នឹង​លុប​ទិន្នន័យ​ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ឬ​ក៏​នឹង​ផ្ដាច់​វា​ពី​អ្នក​និង​គណនី Microsoft របស់​អ្នក (លុះត្រាតែ​យើង​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ដោយ​ច្បាប់​ឲ្យ​រក្សា​វា ប្រគល់​វា​ត្រឡប់​វិញ ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​វា​ជូន​អ្នក​ឬ​តតីយភាគី​ដែល​អ្នក​បាន​កត់សម្គាល់)។ អ្នក​គួរ​មាន​គម្រោង​ចម្លងទុក​ជា​ប្រចាំ ដោយសារ Microsoft នឹង​មិន​អាច​ទៅយក​ខ្លឹមព័ត៌មាន ឬ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​មក​វិញ​ឡើយ នៅពេល​គណនី​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បិទ។ ទី​បី អ្នក​អាច​បាត់បង់​ការចូលប្រើ​ផលិតផល​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល។
 • b. គណនី​ការងារ ឬ សាលារៀន៖ អ្នក​អាច​ចុះឈ្មោះចូល​សេវា Microsoft មួយ​ចំនួន ដោយ​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ការងារ​ឬ​សាលារៀន។ បើ​អ្នក​ធ្វើ​ដូច្នេះ អ្នក​យល់ព្រម​ថា ម្ចាស់​នៃ​ដូមេន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​អាច​គ្រប់គ្រង​និង​ចាត់ចែង​លើ​គណនី​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​ចូលប្រើ​និង​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក រួមទាំង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នៃ​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​និង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​ថា Microsoft អាច​ជូនដំណឹង​ម្ចាស់​អំពី​ដូមេន​នោះ បើ​គណនី​ឬ​ទិន្នន័យ​នោះ​ខូច។ អ្នក​យល់ព្រម​ទៀត​ថា ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា Microsoft អាច​ស្ថិតក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដែល Microsoft មាន​ជាមួយ​អ្នក​ឬ​ស្ថាប័ន​របស់​អ្នក ហើយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អាច​មិន​អនុវត្ត​ឡើយ។ បើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​គណនី Microsoft មួយ ហើយ​អ្នក​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ការងារ​ឬ​សាលារៀន​ដាច់ដោយឡែក ដើម្បី​ចូលប្រើ​សេវា​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​សុំ​ឲ្យ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ដើម្បី​បន្ត​ចូលប្រើ​សេវា​នោះ។
 • c. គ្រឿងបរិក្ខារ​បន្ថែម/​គម្រោង​ទិន្នន័យ៖ ដើម្បី​ប្រើ​សេវា​ជាច្រើន អ្នក​នឹង​ត្រូវការ​ការភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត និង/ឬ គម្រោង​ទិន្នន័យ/​ទូរសព្ទ​ចល័ត។ អ្នក​ក៏​អាច​ត្រូវការ​គ្រឿងបរិក្ខារ​បន្ថែម ដូចជា​កាស កាមេរ៉ា ឬ​មីក្រូហ្វូន​ផងដែរ។ អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការផ្ដល់​ការភ្ជាប់ គម្រោង និង/ឬ គ្រឿងបរិក្ខារ​ទាំងអស់​ដែល​ត្រូវការ ដើម្បី​ប្រើ​សេវា​នានា​និង​សម្រាប់​ការ​បង់​ថ្លៃសេវា ដែល​គិតថ្លៃ​ដោយ​អ្នកផ្ដល់​នៃ​ការភ្ជាប់​របស់​អ្នក គម្រោង និង​គ្រឿងបរិក្ខារ។ ថ្លៃសេវា​ទាំងនេះ គឺ​បន្ថែម​លើ​ថ្លៃសេវា​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​បង់​ឲ្យ​យើង​ចំពោះ​សេវា​នានា ហើយ​យើង​នឹង​មិន​សង​អ្នក​វិញ​ឡើយ​សម្រាប់​ថ្លៃសេវា​ទាំងនោះ។ សូម​ប្រឹក្សា​ជាមួយ​អ្នកផ្ដល់សេវា ដើម្បី​ដឹង​ថាតើ​មាន​ការគិត​ថ្លៃសេវា​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បង់​ដែរឬទេ។
 • d. ការជូនដំណឹង​ពី​សេវា៖ នៅពេល​មាន​អ្វី​មួយ​ដែល​យើង​ត្រូវការ​ប្រាប់​អ្នក​អំពី​សេវា​ដែល​អ្នក​ប្រើ យើង​នឹង​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​នូវ​ការជូនដំណឹង​ពី​សេវា​ទាំងនោះ។ បើ​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ជូន​យើង​នូវ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ឬ​លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក នោះ​យើង​អាច​ផ្ញើ​ការជូនដំណឹង​ពី​សេវា​ជូន​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល ឬ​ក៏​តាម SMS (សារ​អត្ថបទ) រួមទាំង​ផ្ទៀងផ្ទាត់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក មុនពេល​ចុះបញ្ជី​លេខ​ទូរសព្ទ​ចល័ត​របស់​អ្នក។ យើង​ក៏​អាច​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​នូវ​ការជូនដំណឹង​សេវា​តាម​មធ្យោបាយ​ផ្សេងទៀត​ផងដែរ (ឧទាហរណ៍ តាម​សារ​ក្នុង​ផលិតផល)។ អាច​គិត​អត្រា​ទិន្នន័យ ឬ​សារ នៅពេល​ទទួល​ការជូនដំណឹង​តាម SMS។
 • e. ការគាំទ្រ៖ ការគាំទ្រ​អតិថិជន​សម្រាប់​សេវា​ខ្លះ​មាន​នៅ support.microsoft.com។ សេវា​មួយ​ចំនួន​អាច​ផ្ដល់​នូវ​ការគាំទ្រ​អតិថិជន​ដាច់ដោយឡែក​ឬ​បន្ថែម ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​នៅ www.microsoft.com/support-service-agreement លុះត្រាតែ​បាន​បញ្ជាក់​ផ្សេង​ពី​នេះ។ ការគាំទ្រ​ប្រហែល​ជា​មិនមាន​ឡើយ​សម្រាប់​កំណែ​សាកមើល​ឬ​ប៊ែតា​នៃ​លក្ខណៈ​ពិសេស​ឬ​សេវា​នានា។ សេវា​នានា​មិន​អាច​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​សុហ្វវែរ ឬ​សេវា​នានា ដែល​តតីយភាគី​ផ្ដល់​ឲ្យ​ឡើយ ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​អ្នក​ថ្នឹក​ជាមួយ​តម្រូវការ​នៃ​ភាពត្រូវគ្នា។
 • f. ការបញ្ចប់​សេវា​របស់​អ្នក៖ បើ​សេវា​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​លុបចោល (មិន​ថា​ដោយ​អ្នក​ឬ​យើង​ឡើយ) ទី​មួយ សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ចូលប្រើ​សេវា​នានា​នឹង​អស់​ភ្លាមៗ ហើយ​អាជ្ញាបណ្ណ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​សុហ្វវែរ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​នោះ​នឹង​បញ្ចប់។ ទី​ពីរ យើង​នឹង​លុប​ទិន្នន័យ ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​សេវា​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​នឹង​ផ្ដាច់​វា​ពី​អ្នក​និង​គណនី Microsoft របស់​អ្នក (លុះត្រាតែ​យើង​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ដោយ​ច្បាប់​ឲ្យ​រក្សា​វា ប្រគល់​វា​ត្រឡប់​វិញ ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​វា​ជូន​អ្នក​ឬ​តតីយភាគី​ដែល​អ្នក​បាន​កត់សម្គាល់)។ ជា​លទ្ធផល អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ចូលប្រើ​សេវា​ណា​មួយ​ឡើយ (ឬ​ក៏​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ដែល​អ្នក​បាន​រក្សាទុក​លើ​សេវា​ទាំងនោះ)។ អ្នក​គួរ​មាន​គម្រោង​ចម្លងទុក​ធម្មតា។ ទី​បី អ្នក​អាច​បាត់បង់​ការចូលប្រើ​ផលិតផល​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល។ បើ​អ្នក​បាន​លុបចោល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​គ្មាន​គណនី​ផ្សេងទៀត​អាច​ចូលប្រើ​សេវា​នានា នោះ​សេវា​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​លុបចោល​ភ្លាមៗ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ការប្រើ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគីការប្រើ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី5_usingThird-PartyAppsAndServices
សង្ខេប

5. ការប្រើ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី៖ សេវា​នានា​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូលប្រើ​ឬ​ទទួល​ផលិតផល សេវា វិបសៃ តំណ ខ្លឹមព័ត៌មាន ឯកសារ ហ្គេម ជំនាញ ការបញ្ចូលគ្នា រ៉ូបូ ឬ​កម្មវិធី​ពី​តតីយភាគី​ឯករាជ្យ (ក្រុមហ៊ុន​ឬ​មនុស្ស​ដែល​មិនមែន​ជា Microsoft) ("កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី")។ សេវា​របស់​យើង​ជាច្រើន​ក៏​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​រក ធ្វើ​សំណើ​ដល់ ឬ​ក៏​ធ្វើ​អន្តរកម្ម​ជាមួយ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​ផងដែរ ឬ​ក៏​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចែករំលែក​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ហើយ​អ្នក​ដឹង​ថា អ្នក​កំពុង​បង្គាប់​ឲ្យ​សេវា​របស់​យើង​ផ្ដល់​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​ទាំងនោះ​ជូន​អ្នក។ កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​នេះ​ក៏​អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រក្សាទុក​ផងដែរ​នូវ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្នកផ្សាយ អ្នកផ្ដល់ ឬ​ប្រតិបត្តិករ​នៃ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី។ កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​ទាំងនេះ​អាច​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​នូវ​គោលការណ៍​ភាពឯកជន ឬ​ក៏​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម មុនពេល​អ្នក​អាច​ដំឡើង​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី។ មើល​ប្រការ 13(b) សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម សម្រាប់​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទទួល​តាមរយៈ Office Store, Xbox Store ឬ Windows Store។ អ្នក​គួរ​ត្រួតពិនិត្យ​លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​និង​គោលការណ៍​ភាពឯកជន​នានា មុនពេល​ទទួល ប្រើ ស្នើ ឬ​ត​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ជាមួយ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី។ លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ទាំងឡាយ​មិន​កែ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ឡើយ។ Microsoft មិន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ណា​មួយ​ជូន​អ្នក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី​ឡើយ។ អ្នក​យល់ព្រម​ទទួល​ហានិភ័យ និង​ការទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងអស់​ពី​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី​ទាំងនេះ ព្រមទាំង​យល់ព្រម​ថា Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​បញ្ហា​ទាំងឡាយ ដែល​កើតឡើង​ពី​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​ពួកវា​ឡើយ។ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្នក​ឬ​អ្នកដទៃ​ឡើយ ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ឬ​សេវា​ដែល​កម្មវិធី​និង​សេវា​របស់​តតីយភាគី​ណា​មួយ​បាន​ផ្ដល់ជូន។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
ភាពមាន​នៃ​សេវាភាពមាន​នៃ​សេវា6_serviceAvailability
សង្ខេប

6. ភាពមាន​នៃ​សេវា៖

 • a. សេវា​នានា, កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី ឬ​ក៏​ឯកសារ ឬ​ផលិតផល ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​តាមរយៈ​សេវា​នានា អាច​មិនមាន​ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ, អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​តាម​មូលដ្ឋាន​មាន​កម្រិត ឬ​អាច​ខុសគ្នា​តាម​តំបន់ ឬ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ បើ​អ្នក​ប្ដូរ​ទីកន្លែង​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ត្រូវការ​ទទួល​ម្ដងទៀត​នូវ​ឯកសារ ឬ​កម្មវិធី ដែល​មាន​ចំពោះ​អ្នក និង​បាន​គិតថ្លៃ​ក្នុង​តំបន់​ពី​មុន​របស់​អ្នក។ អ្នក​យល់ព្រម​មិន​ចូលប្រើ ឬ​ប្រើ​ឯកសារ ឬ​សេវា​នានា ដែល​ខុសច្បាប់ ឬ​មិន​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាប់​ការប្រើ​ក្នុង​ប្រទេស ដែល​អ្នក​ចូលប្រើ ឬ​ប្រើ​ឯកសារ ឬ​សេវា​នោះ ឬ​ដើម្បី​លាតត្រដាង ឬ​បង្ហាញ​មិនពិត​ពី​ទីកន្លែង ឬ​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក ដើម្បី​ចូលប្រើ ឬ​ប្រើ​ឯកសារ ឬ​សេវា​ទាំងនោះ​ឡើយ។
 • b. យើង​ខិតខំ​រក្សា​ឲ្យ​សេវា​ទាំងឡាយ​ដំណើរការ​ល្អ ប៉ុន្តែ​សេវា​លើបណ្ដាញ​ទាំងអស់​អាច​អាក់ខាន និង​ខូច​ម្ដងម្កាល ហើយ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការអាក់ខាន ឬ​ការបាត់បង់ ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល ដោយសារ​មូលហេតុ​នេះ​ឡើយ។ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​មាន​ការខូច​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន អ្នក​មិន​អាច​ទៅយក​ខ្លឹមព័ត៌មាន ឬ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​បាន​រក្សាទុក​ឡើយ។ យើង​ឲ្យ​យោបល់​អ្នក​ចម្លងទុក​ជា​ប្រចាំ​នូវ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ដែល​អ្នក​រក្សាទុក​លើ​សេវា​នានា ឬ​ក៏​រក្សាទុក​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
បច្ចុប្បន្នភាព​ចំពោះ​សេវា​នានា ឬ​សុហ្វវែរ និង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះបច្ចុប្បន្នភាព​ចំពោះ​សេវា​នានា ឬ​សុហ្វវែរ និង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
សង្ខេប

7. បច្ចុប្បន្នភាព​ចំពោះ​សេវា​នានា ឬ​សុហ្វវែរ និង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ៖

 • a. យើង​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​នៅ​គ្រប់​ពេល ហើយ​យើង​នឹង​ប្រាប់​អ្នក នៅពេល​យើង​ធ្វើ។ ការប្រើ​សេវា​នានា​បន្ទាប់​ពី​ការផ្លាស់ប្ដូរ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព មានន័យថា អ្នក​យល់ព្រម​ចំពោះលក្ខខណ្ឌ​ថ្មីៗ​នោះ។ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ថ្មីៗ​ទេ អ្នក​ត្រូវតែ​បញ្ឈប់​ការប្រើ​សេវា​នានា បិទ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ហើយ​បើ​អ្នក​គឺ​ជា​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល សូម​ជួយ​កូន​ជា​អនីតិជន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​បិទ​គណនី Microsoft របស់​គេ។
 • b. ពេល​ខ្លះ អ្នក​នឹង​ត្រូវការ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ ដើម្បី​រក្សា​ការប្រើ​សេវា​នានា។ យើង​អាច​ពិនិត្យ​កំណែ​សុហ្វវែរ​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមទាំង​ទាញយក​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ ឬ​ក៏​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ។ អ្នក​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​សុហ្វវែរ​ផងដែរ ដើម្បី​បន្ត​ការប្រើ​សេវា​នានា។ បច្ចុប្បន្នភាព​ទាំងនោះ​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ លុះត្រាតែ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត​អម​ជាមួយ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទាំងនោះ ដែល​ក្នុង​ករណី​នោះ លក្ខខណ្ឌ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​នឹង​អនុវត្ត។ Microsoft គ្មាន​កាតព្វកិច្ច​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បច្ចុប្បន្នភាព​នានា​ឡើយ ហើយ​ក៏មិន​ធានា​ថា យើង​នឹង​គាំទ្រ​កំណែ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សុហ្វវែរ កម្មវិធី ខ្លឹមព័ត៌មាន ឬ​ផលិតផល​ដទៃ​ទៀត ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​ឬ​បាន​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​ឡើយ។ បច្ចុប្បន្នភាព​នោះ​អាច​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​សុហ្វវែរ ឬ​សេវា​ដែល​តតីយភាគី​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ។ អ្នក​អាច​ដក​ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ចំពោះ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ​នា​ពេល​អនាគត នៅ​គ្រប់ពេល ដោយ​លុប​សុហ្វវែរ​នោះ។
 • c. បន្ថែម​លើ​នេះ អាច​មាន​ពេល​ខ្លះ ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​លុប ឬ​ប្ដូរ​មុខងារ ឬ​ភាពធ្វើមុខងារ​នៃ​សេវា ឬ​បញ្ឈប់​ការផ្ដល់​សេវា ឬ​ចូលប្រើ​កម្មវិធី និង​សេវា​តតីយភាគី ជាមួយគ្នា។ លើកលែង​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​បាន​តម្រូវ យើង​គ្មាន​កាតព្វកិច្ច​ផ្ដល់​ការទាញយក​ម្ដងទៀត​ឬ​ការជំនួស​ឯកសារ ទំនិញ​ឌីជីថល (ដូច​បាន​ឲ្យ​អត្ថន័យ​ក្នុង​ប្រការ 13(k)) ឬ​ក៏​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទិញ​ពី​មុន​ឡើយ។ យើង​អាច​បញ្ចេញ​សេវា​នានា​ឬ​មុខងារ​នៃ​សេវា​ទាំងនោះ​ក្នុង​ការបង្ហាញ​ឬ​កំណែ​ប៊ែតា ដែល​អាច​ដំណើរការ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ឬ​ក៏​ដូចគ្នា​នឹង​អ្វី​ដែល​កំណែ​ចុងក្រោយ​ដំណើរការ។
 • d. ដូច្នេះ​ហើយ អ្នក​អាច​ប្រើ​ឯកសារ​ដែល​បាន​ការពារ​ដោយ​ការគ្រប់គ្រង​សិទ្ធិ​ឌីជីថល (DRM) ដូចជា​តន្ដ្រី ហ្គេម កុន សៀវភៅ ជាដើម នោះ​សុហ្វវែរ DRM អាច​ទាក់ទង​សឺវើ​សិទ្ធិ​លើ​បណ្ដាញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ព្រមទាំង​ទាញយក​និង​ដំឡើង​បច្ចុប្បន្នភាព DRM។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរអាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ8_softwareLicense
សង្ខេប

8. អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ៖ លុះត្រាតែ​អម​ដោយ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ Microsoft ដាច់ដោយឡែក (ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​កម្មវិធី Microsoft ដែល​រួមបញ្ចូល​ជាមួយ និង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ Windows នោះ​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ Microsoft សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows នឹង​គ្របដណ្ដប់​លើ​សុហ្វវែរ​នោះ) សុហ្វវែរ​ទាំងឡាយ​ដែល​យើង​បាន​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទទួល​តាម Office Store, Windows Store និង Xbox Store ស្ថិត​ក្រោម​ប្រការ 13(b)(i) ខាងក្រោម។

 • a. បើ​អ្នក​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ យើង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ដំឡើង និង​ប្រើ​សំណៅ​ចម្លង​មួយ​នៃ​សុហ្វវែរ​នេះ នៅលើ​ឧបករណ៍​មួយ តាម​មូលដ្ឋាន​ទូទាំង​ពិភពលោក សម្រាប់​ការប្រើ​ដោយ​បុគ្គល​តែ​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង​ពេល​មួយ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា។ ចំពោះ​ឧបករណ៍​មួយ​ចំនួន ដូចជា​សុហ្វវែរ អាច​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ជាមុន​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ លើ​សេវា​ទាំងនោះ។ សុហ្វវែរ ឬ​វិបសៃ​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា អាច​រួមបញ្ចូល​កូដ​របស់​តតីយភាគី។ ស្គ្រីប ឬ​កូដ​របស់​តតីយភាគី​ទាំងឡាយ ដែល​បាន​ត​ទៅ ឬ​បាន​យោង​ពី​សុហ្វវែរ ឬ​វិបសៃ ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ជូន​អ្នក ដោយ​តតីយភាគី​ដែល​ជា​ម្ចាស់​នៃ​កូដ​ទាំងនោះ មិនមែន​ដោយ Microsoft ឡើយ។ សេចក្ដីជូនដំណឹង បើ​មាន សម្រាប់​កូដ​របស់​តតីយភាគី ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​សម្រាប់​ជា​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ។
 • b. សុហ្វវែរ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ឲ្យ មិនមែន​លក់​ឲ្យ​ទេ ហើយ Microsoft រក្សា​សិទ្ធិ​ទាំងអស់​ចំពោះ​សុហ្វវែរ​ដែល​មិន​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ដោយ Microsoft មិន​ថា​តាមរយៈ​ការជាប់ទាក់ទង វិធានច្បាប់ ឬក៏​អ្វី​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ អាជ្ញាបណ្ណ​នេះ​មិន​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ (ហើយ​អ្នក​មិន​ត្រូវ)៖
  • i. ជៀសវាង ឬ​រំលង​វិធានការ​ការពារ​បច្ចេកទេស​ណា​មួយ ក្នុង ឬ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុហ្វវែរ ឬ​សេវា​នានា;
  • ii. រុះរើ ស្រាយ ឌីគ្រីប កកេះ ចម្លង ប្រវ័ញ្ច ឬ​ធ្វើ​វិស្វកម្ម​បញ្ច្រាស់​លើ​សុហ្វវែរ​ណា​មួយ ឬ​ទិដ្ឋភាព​ផ្សេងទៀត​នៃ​សេវា​នានា​ដែល​រួមបញ្ចូល​ក្នុង ឬ​អាច​ចូលប្រើ​បាន​តាមរយៈ​សេវា​នានា លើកលែង ហើយ​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ​ជា​ធរមាន​អនុញ្ញាត​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ប៉ុណ្ណោះ;
  • iii. សមាសភាព​ដាច់ដោយឡែក​នៃ​សុហ្វវែរ ឬ​សេវា​នានា សម្រាប់​ការប្រើ​លើ​ឧបករណ៍​ផ្សេង;
  • iv. ផ្សាយ ចម្លង ជួល លក់ នាំចេញ នាំចូល ចែកចាយ ឬ​ឲ្យ​ខ្ចី​សុហ្វវែរ ឬ​សេវា​នានា លុះត្រាតែ Microsoft ផ្ដល់​សិទ្ធិ​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ដល់​អ្នក​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នោះ;
  • v. ផ្ទេរ​សុហ្វវែរ អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ​ណា​មួយ ឬ​សិទ្ធិ​ណា​មួយ ដើម្បី​ចូលប្រើ ឬ​ប្រើ​សេវា​នានា;
  • vi. ប្រើ​សេវា​នានា​តាម​វិធី​ដែល​មិន​ទទួល​ការអនុញ្ញាត​ណា​មួយ ដែល​អាច​បង្អាក់​រំខាន​ដល់​ការប្រើ ឬក៏​ចូលប្រើ​សេវា ទិន្នន័យ គណនី ឬ​បណ្ដាញ របស់​អ្នកដទៃ​ផ្សេងទៀត;
  • vii. អនុញ្ញាត​ការចូលប្រើ​សេវា​នានា ឬ​កែ​ឧបករណ៍​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​របស់ Microsoft ណា​មួយ (ឧទា. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface ជាដើម) ដោយ​កម្មវិធី​របស់​តតីយភាគី​ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការបង់ប្រាក់លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការបង់ប្រាក់9_paymentTerms
សង្ខេប

9. លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការបង់ប្រាក់៖ បើ​អ្នក​ទិញ​សេវា​មួយ នោះ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការបង់ប្រាក់​ទាំងនេះ អនុវត្ត​ចំពោះ​ការទិញ​របស់​អ្នក ហើយ​អ្នក​យល់ព្រម​តាម​ពួកគេ។

 • a. ការគិតថ្លៃ៖ បើ​មាន​ការគិត​ថ្លៃ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បំណែក​ណា​មួយ​នៃ​សេវា​នានា អ្នក​យល់ព្រម​បង់​នូវ​ថ្លៃ​នោះ ជា​រូបិយបណ្ណ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់។ តម្លៃ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ចំពោះ​សេវា​នានា មិន​រួមបញ្ចូល​ពន្ធ​ទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បង់ និង​ការទូទាត់​នៃ​ការប្ដូរ​រូបិយបណ្ណ​ឡើយ លុះត្រាតែ​បាន​បញ្ជាក់​ផ្សេងពីនេះ។ តម្លៃ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ផលិតផល​គិតថ្លៃ​របស់ Skype រួមបញ្ចូល​ទាំង​ពន្ធ​ផងដែរ លុះត្រាតែ​បាន​បញ្ជាក់​ផ្សេង​ពី​នេះ។ អ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​ការបង់​ពន្ធ និង​ការគិតថ្លៃ​ផ្សេងៗទៀត។ Skype គណនា​ពន្ធ​ផ្អែក​លើ​អាសយដ្ឋាន​ទីលំនៅ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ​អ្នក។ អ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ធានា​ឲ្យ​បាន​ថា អាសយដ្ឋាន​នេះ​ទាន់សម័យ​និង​សុក្រឹត។ លើកលែក​ចំពោះ​ផលិតផល Skype ពន្ធ​នានា​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក​នៅពេល​គណនី Microsoft របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ចុះបញ្ជី លុះត្រាតែ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រើ​មូលដ្ឋាន​ផ្សេង​សម្រាប់​ការគណនា។ យើង​អាច​ព្យួរ ឬ​លុបចោល​សេវា​នានា បើ​យើង​មិន​ទទួល​ការបង់ប្រាក់​ពេញលេញ​ពី​អ្នក ទាន់​ពេលវេលា។ ការព្យួរ ឬ​ការលុបចោល​សេវា​នានា ដោយ​មិន​បង់ប្រាក់ អាច​នាំ​ឲ្យ​បាត់បង់​ការចូលប្រើ ព្រមទាំង​ការប្រើ​គណនី​របស់​អ្នក និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​វា។ ការភ្ជាប់​ទៅ​អ៊ីនធើណិត​តាម​បណ្ដាញ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ឬ​បណ្ដាញ​ឯកជន​ផ្សេងទៀត​ដែល​បំបាំង​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការគិតថ្លៃ​ខុស​ពី​អ្វី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​សម្រាប់​ទីកន្លែង​ជាក់ស្ដែង​របស់​អ្នក។ អាស្រ័យ​លើ​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក ប្រតិបត្តិការ​ខ្លះ​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​បំលែង​រូបិយបណ្ណ​បរទេស ឬ​ក៏​ដំណើរការ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង។ ធនាគារ​របស់​អ្នក​អាច​គិត​ថ្លៃ​បន្ថែម​ពី​អ្នក​សម្រាប់​សេវា​ទាំងនោះ នៅពេល​អ្នក​ប្រើ​បណ្ណ​ឥណពន្ធ​ឬ​ឥណទាន។ សូម​ទាក់ទង​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត។
 • b. គណនី​ចេញ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក៖ ដើម្បី​បង់​ថ្លៃ​សេវា​មួយ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​សុំ​ឲ្យ​ផ្ដល់​វិធី​បង់ប្រាក់​មួយ នៅពេល​អ្នក​ចុះឈ្មោះ​ប្រើ​សេវា​នោះ។ អ្នក​អាច​ចូលប្រើ​និង​ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​គិត​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​វិធី​បង់ប្រាក់ នៅលើវិបសៃ​គ្រប់គ្រង​គណនី Microsoft និង​សម្រាប់ Skype ដោយ​ចុះឈ្មោះចូល​ផតថល​គណនី​របស់​អ្នក​នៅ https://skype.com/go/myaccount។ បន្ថែម​លើ​នេះ អ្នក​យល់ព្រម​អនុញ្ញាត​ឲ្យ Microsoft ប្រើ​ព័ត៌មាន​គណនី​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទាំងឡាយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើស ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ​ធនាគារ​របស់​អ្នក ឬ​បណ្ដាញ​បង់ប្រាក់​ដែល​មាន។ អ្នក​យល់ព្រម​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​គណនី​និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​របស់​អ្នក​ភ្លាមៗ រួមទាំង​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និង​ព័ត៌មាន​អំពី​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​បំពេញ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​ទាក់ទង​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក​តាម​ត្រូវការ។ ការកែប្រែ​ដែល​ធ្វើ​ចំពោះ​គណនី​ចេញ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក នឹង​មិន​ប៉ះពាល់​ឡើយ​ដល់​ការគិតថ្លៃ ដែល​យើង​ប្រគល់​ជូន​គណនី​ចេញ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក មុនពេល​យើង​អាច​ធ្វើ​សកម្មភាព​សម​ហេតុផល​លើ​ការគិតថ្លៃ​ពី​អ្នក​លើ​គណនី​ចេញ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក។
 • c. ការចេញ​វិក្កយបត្រ៖ ដោយ​ផ្ដល់​ជូន Microsoft នូវ​វិធី​បង់ប្រាក់​មួយ អ្នក (i) អះអាង​ថា អ្នក​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នោះ ព្រមទាំង​ថា​ព័ត៌មាន​បង់ប្រាក់​ទាំងឡាយ ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ពិត និង​សុក្រឹត; (ii) ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft គិត​ថ្លៃ​ពី​អ្នក ចំពោះ​សេវា​ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​មាន ដែល​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក; និង (iii) ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft គិត​ថ្លៃ​ពី​អ្នក ចំពោះ​មុខងារ​គិតថ្លៃ​ទាំងឡាយ​នៃ​សេវា​នានា​ដែល​អ្នក​ជ្រើសរើស​ចុះឈ្មោះប្រើ ឬ​ក៏​ប្រើ ខណៈពេល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ចូល​ជា​ធរមាន។ យើង​អាច​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ​អ្នក (a) ជាមុន; (b) នៅពេល​ទិញ; (c) ភ្លាមៗ បន្ទាប់​ពី​ទិញ; ឬ (d) តាម​មូលដ្ឋាន​កើតឡើងវិញ ចំពោះ​សេវា​ចុះឈ្មោះ​ជាវ។ ដូចគ្នានេះដែរ យើង​អាច​គិតថ្លៃ​ពី​អ្នក​ដល់ទៅ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​យល់ព្រម ហើយ​យើង​នឹង​ជូនដំណឹង​អ្នក​ជា​មុន ពី​ការកែប្រែ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​គិត ចំពោះ​សេវា​ចុះឈ្មោះ​ឡើងវិញ។ យើង​អាច​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ​អ្នក​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ លើស​ពី​ម្ដង​នៃ​អំឡុងពេល​ចេញ​វិក្កយបត្រ​មុន​របស់​អ្នក ចំពោះ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​សង​ពីមុន។
 • d. ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ៖ នៅពេល​អ្នក​ទិញ​សេវា​នានា​តាម​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ (ឧទា. ប្រចាំខែ, រៀងរាល់ 3 ខែ ឬ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ) អ្នក​ទទួលស្គាល់​និង​យល់ព្រម​ថា អ្នក​កំពុង​ផ្ដល់​ការអនុញ្ញាត​ដល់​ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ ហើយ​ការបង់ប្រាក់​នោះ​នឹង​ធ្វើ​ដល់ Microsoft តាម​វិធី​នៃ​ការបង់ប្រាក់​នោះ និង នៅ​ចន្លោះពេល​កើតឡើងវិញ ដែល​អ្នក​បាន​យល់ព្រម រហូតដល់​ការចុះឈ្មោះ​ចំពោះ​សេវា​នោះ ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​អ្នក​ឬ​ដោយ Microsoft។ ដោយ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដល់​ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ អ្នក​កំពុង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft ដំណើរការ​ការបង់ប្រាក់​នោះ​ជា​ឥណពន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ឬ​ការផ្ទេរ​ប្រាក់ ឬ​ជា​រូបិយាណត្តិ​អេឡិចត្រូនិក ពី​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់ (ចំពោះ Automated Clearing House ឬ​ការបង់ប្រាក់​ស្រដៀង​នេះ) ឬ​ជា​ការគិតថ្លៃ​ចំពោះ​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់ (សម្រាប់​បណ្ណ​ឥណទាន​ឬ​ការបង់ប្រាក់​ស្រដៀង​នេះ) (ជារួម​ហៅ​ថា "ការបង់ប្រាក់​អេឡិចត្រូនិក")។ ថ្លៃសេវា​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ​ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​គិតថ្លៃ​មុន​អំឡុងពេល​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ​នោះ។ បើ​ការបង់ប្រាក់​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ ឬ​បើ​បណ្ណ​ឥណទាន​ណា​មួយ ឬ​ប្រតិបត្តិការ​ស្រដៀង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ច្រានចោល ឬ​បដិសេធ Microsoft ឬ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ឲ្យ​ខ្លួន​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ប្រមូល​របស់​ត្រឡប់វិញ​ទាំងនោះ ថ្លៃសេវា​ច្រានចោល​ឬ​ប្រាក់​មិន​គ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំង​ដំណើរការ​ការបង់ប្រាក់​នោះ ជា​ការបង់ប្រាក់​អេឡិចត្រូនិក។
 • e. ការបន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ បើ​ការបន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ក្រោម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​សេវា​ឲ្យ​បន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​កំណត់។ យើង​នឹង​រំឭក​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល ឬ​ក៏​មធ្យោបាយ​សមហេតុផល​ផ្សេងទៀត មុនពេល​សេវា​នានា​បន្ត សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​ថ្មី ហើយ​ជូនដំណឹង​អ្នក​ពី​ការប្រែប្រួល​តម្លៃ​ណា​មួយ​ស្រប​តាម​ប្រការ 9(k)។ នៅពេល​យើង​បាន​រំឭក​អ្នក​ថា អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស​បន្ត​សេវា​នានា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ យើង​អាច​បន្ត​សេវា​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅ​ចុង​នៃ​អំឡុងពេល​ផ្ដល់​សេវា​បច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំង​គិត​ថ្លៃ​ពី​អ្នក​នូវ​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​បន្ត​ថ្មី​នោះ លុះត្រាតែ​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស​បោះបង់​សេវា​ទាំងនោះ ដូច​បាន​ពណ៌នា​ខាងក្រោម។ យើង​ក៏​នឹង​រំឭក​អ្នក​ដែរ​ថា យើង​នឹង​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស សម្រាប់​ការបន្ត​សេវា​នោះ មិនថា​វា​ស្ថិត​នៅលើ​ឯកសារ នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​បន្ត ឬ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ពេល​ក្រោយ​ឡើយ។ យើង​ក៏​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​ផងដែរ​នូវ​សេចក្ដីណែនាំ​អំពី​របៀប​ដែល​អ្នក​អាច​បោះបង់​សេវា​នានា។ អ្នក​ត្រូវតែ​បោះបង់​សេវា​ទាំងឡាយ មុន​កាលបរិច្ឆេទ​បន្ត ដើម្បី​ជៀសវាង​ការចេញ​វិក្កយបត្រ​ចំពោះ​ការបន្ត​នោះ។
 • f. របាយការណ៍​លើ​បណ្ដាញ និង​កំហុស៖ Microsoft នឹង​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​របាយការណ៍​ចេញ​វិក្កយបត្រ​នៅលើ​បណ្ដាញ​តាម វិបសៃ​គ្រប់គ្រង​គណនី Microsoft ដែល​អ្នក​អាច​បង្ហាញ និង​បោះពុម្ព​របាយការណ៍​របស់​អ្នក។ ចំពោះ Skype អ្នក​អាច​ចូលមើល​របាយការណ៍​លើបណ្ដាញ​របស់​អ្នក ដោយ​ចុះឈ្មោះចូល​គណនី​របស់​អ្នក​តាម www.skype.com។ នេះ​គឺ​ជា​របាយការណ៍​ចេញ​វិក្កយបត្រ​តែមួយ​គត់​ដែល​យើង​ផ្ដល់​ជូន។ បើ​យើង​បង្កើត​កំហុស​មួយ​លើ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រាប់​យើង​ក្នុង​រយៈពេល 90 ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​កំហុស​នោះ​លេចឡើង​ដំបូង​លើ​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់​មក យើង​នឹង​ស៊ើបអង្កេត​ភ្លាមៗ​លើ​ការគិតថ្លៃ​នោះ។ បើ​អ្នក​មិន​ប្រាប់​យើង​ក្នុង​អំឡុងពេល​នោះ​ទេ អ្នក​ព្រម​ឲ្យ​យើង​រួច​ផុត​ពី​ការទទួលខុសត្រូវ​និង​បណ្ដឹង​អំពី​ការបាត់បង់ ដែល​កើតឡើង​ពី​កំហុស ហើយ​យើង​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​កែ​កំហុស​នោះ ឬ​ក៏​ផ្ដល់​សំណង​ឡើយ លុះត្រាតែ​ច្បាប់​តម្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នោះ។ បើ Microsoft បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញ​កំហុស​នៃ​ការចេញ​វិក្កយបត្រ យើង​នឹង​កែ​កំហុស​នោះ ក្នុង​រយៈពេល 90 ថ្ងៃ។ គោលការណ៍​នេះ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​តាម​ខបញ្ញត្តិ​ណា​មួយ ដែល​អាច​អនុវត្ត​ឡើយ។
 • g. គោលការណ៍​សងប្រាក់​វិញ៖ លុះត្រាតែ​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ​ច្បាប់ ឬ​ដោយ​ការផ្ដល់ជូន​ពី​សេវា​ជាក់លាក់​ផ្សេងពីនេះ បើពុំនោះ ការទិញ​ទាំងអស់​គឺ ចុងក្រោយ និង​មិន​អាច​សងប្រាក់​វិញ​ឡើយ។ បើ​អ្នក​ជឿជាក់​ថា Microsoft បាន​គិតថ្លៃ​អ្នក​ដោយសារ​កំហុស អ្នក​ត្រូវតែ​ទាក់ទង​យើង​ក្នុង​ពេល 90 ថ្ងៃ នៃ​ការគិតថ្លៃ​ដូចនោះ។ គ្មាន​សំណង​ណា​មួយ​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ចំពោះ​ការគិតថ្លៃ​ណា​មួយ លើស​ពី​ពេល 90 ថ្ងៃ​ឡើយ លុះត្រាតែ​ច្បាប់​បាន​ត្រូវ​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នោះ។ យើង​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ចេញ​ការសងប្រាក់វិញ ឬ​ឥណទាន តាម​ការសម្រេចចិត្ត​ទាំងស្រុង​របស់​យើង។ បើ​យើង​ចេញ​ការសងប្រាក់វិញ ឬ​ឥណទាន យើង​គ្មាន​កាតព្វកិច្ច​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​ចេញ​ការសងប្រាក់វិញ​ដូចគ្នា ឬ​ស្រដៀងគ្នា​នេះ នា​ពេល​អនាគត​ឡើយ។ គោលការណ៍​សងប្រាក់វិញ​នេះ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​តាម​ខបញ្ញត្តិ​ណា​មួយ ដែល​អាច​អនុវត្ត​ឡើយ។ ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​អំពី​សំណង​បន្ថែម​ទៀត សូម​ចូលមើល ប្រធានបទ​ជំនួយ របស់​យើង។ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តៃវ៉ាន់ សូម​កត់សម្គាល់​ថា យោង​តាម​ច្បាប់​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់​នៅ​តៃវ៉ាន់ និង​បទបញ្ជា​ពាក់ព័ន្ធ ការទិញ​ទាំងអស់​ទាក់ទង​នឹង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​អរូបីយ និង/ឬ សេវា​លើបណ្ដាញ គឺ​ជា​ការទិញ​ចុងក្រោយ ហើយ​មិន​សង​ប្រាក់​វិញ​ឡើយ នៅពេល​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​សេវា​ទាំងនោះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​តាម​បណ្ដាញ​អ៊ីនធឺណិត។ អ្នក​មិន​ទទួលសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទាមទារ​អំឡុងពេល​បន្ធូរ​ណា​មួយ ឬ​សំណង​ណា​មួយ​ឡើយ។
 • h. ការលុបចោល​សេវា​នានា៖ អ្នក​អាច​លុបចោល​សេវា​មួយ​នៅ​គ្រប់ពេល ដោយ​មាន ឬ​ដោយគ្មាន​មូលហេតុ។ ដើម្បី​បោះបង់​សេវា​មួយ និង​ស្នើសុំ​សំណង បើ​អ្នក​ទទួល​សិទ្ធិ សូម​ចូលមើល វិបសៃ​ការគ្រប់គ្រង​គណនី Microsoft។ សម្រាប់ Skype សូម​បំពេញ​ទម្រង់បែបបទ​ដកហូត ដោយ​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន ទីនេះ។ អ្នក​គួរ​យោង​ត្រឡប់​ទៅ​ការផ្ដល់ជូន​ដែល​បាន​ពណ៌នា​ពី​សេវា​នានា ព្រោះ (i) អ្នក​អាច​មិន​ទទួល​ប្រាក់​សំណង​ប្រាក់វិញ នៅពេល​លុបចោល; (ii) អ្នក​អាច​មាន​កាតព្វកិច្ច​បង់​ការគិតថ្លៃ​លុបចោល; (iii) អ្នក​អាច​មាន​កាតព្វកិច្ច​បង់​ថ្លៃ​ទាំងអស់ ដែល​បាន​គិត​ចំពោះ​គណនី​គិត​វិក្កយបត្រ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​សេវា​នានា មុន​កាលបរិច្ឆេទ​លុបចោល; និង (iv) អ្នក​អាច​បាត់បង់​ការចូលប្រើ​និង​ការប្រើ​គណនី​របស់​អ្នក នៅពេល​អ្នក​លុបចោល​សេវា​នានា; ឬ​ក៏​បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​តៃវ៉ាន់ (v) អ្នក​អាច​ទទួល​សំណង​ប្រាក់វិញ​ជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ស្មើ​នឹង​ថ្លៃសេវា​ដែល​មិន​បាន​ប្រើ ដែល​អ្នក​បាន​បង់​សម្រាប់​សេវា​មួយ ដោយ​គណនា​នៅ​ពេល​លុបចោល។ យើង​នឹង​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ដូច​បាន​ពណ៌នា​ខាងលើ​ក្នុង​ប្រការ 4។ បើ​អ្នក​លុបចោល ការចូលប្រើ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​សេវា​នានា​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ខាងចុង​នៃ​អំឡុងពេល​សេវា​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក ឬ បើ​យើង​គិត​ថ្លៃ​ពី​គណនី​របស់​អ្នក​តាម​អំឡុងពេល គឺ​នៅ​ខាងចុង​នៃ​អំឡុងពេល​ដែល​អ្នក​បាន​លុបចោល។
 • i. ការផ្ដល់​អំឡុងពេល​សាកល្បង៖ បើ​អ្នក​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​ការផ្ដល់ជូន​នៃ​អំឡុងពេល​សាកល្បង​ណា​មួយ អ្នក​ត្រូវតែ​បោះបង់​សេវា​សាកល្បង នៅ​ខាងចុង​នៃ​អំឡុងពេល​សាកល្បង​នោះ ដើម្បី​ជៀសវាង​ការគិតថ្លៃ​ថ្មី​ឡើងវិញ លុះត្រាតែ​យើង​ជូនដំណឹង​អ្នក​ក្រៅ​ពីនេះ។ បើ​អ្នក​មិន​លុបចោល​សេវា​សាកល្បង​នៅ​ខាងចុង​នៃ​អំឡុងពេល​សាកល្បង​ទេ យើង​អាច​គិតថ្លៃ​អ្នក​ចំពោះ​សេវា​ទាំងនេះ។
 • j. ការផ្ដល់ជូន​ពិសេស៖ ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ Microsoft អាច​ផ្ដល់​ជូន​សេវា​នានា​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ក្នុង​អំឡុងពេល​សាកល្បង។ Microsoft រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការគិតថ្លៃ​អ្នក​ចំពោះ​សេវា​ទាំងនោះ (ក្នុង​អត្រា​ធម្មតា) បើ Microsoft សម្រេច (តាម​ការសម្រេចចិត្ត​សមហេតុ​ផល​របស់​ខ្លួន) ថា អ្នក​កំពុង​បំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នានា​នៃ​ការផ្ដល់ជូន​នេះ។
 • k. ការកែប្រែ​តម្លៃ៖ យើង​អាច​កែប្រែ​តម្លៃ​នៃ​សេវា​នៅ​គ្រប់ពេល ហើយ​បើ​អ្នក​មាន​ការទិញ​ឡើងវិញ យើង​នឹង​ជូនដំណឹង​អ្នក​តាម​អ៊ីមែល​ឬ​មធ្យោបាយ​សមហេតុផល​ផ្សេងទៀត យ៉ាង​តិច​ក្នុង​ពេល 15 ថ្ងៃ មុន​ពេល​កែប្រែ​តម្លៃ​នោះ។ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​តាម​ការកែប្រែ​តម្លៃ​នោះ​ទេ អ្នក​ត្រូវតែ​លុបចោល និង​បញ្ឈប់​ការប្រើ​សេវា​នានា មុនពេល​ការកែប្រែ​តម្លៃ​នោះ​ចាប់​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។ បើ​មាន​អំឡុងពេល និង​តម្លៃ​កំណត់ សម្រាប់​ការផ្ដល់​សេវា​ឲ្យ​អ្នក តម្លៃ​នោះ​នឹង​នៅតែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដដែល នៅក្នុង​អំឡុងពេល​កំណត់​នោះ។
 • l. ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក៖ បើ​យើង​ជំពាក់​ប្រាក់​អ្នក នោះ​អ្នក​យល់ព្រម​ផ្ដល់​ឲ្យ​យើង​ឲ្យ​ទាន់​ពេលវេលា និង​យ៉ាង​សុក្រឹត នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ដែល​យើង​ត្រូវការ​ដើម្បី​អាច​បង់ប្រាក់​នោះ​ជូន​អ្នក។ អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ប្រាក់ពន្ធ និង​ការគិតថ្លៃ​ទាំងឡាយ ដែល​អ្នក​អាច​បង់ ដោយសារ​ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក​នេះ។ អ្នក​ក៏​ត្រូវ​អនុលោម​ផងដែរ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត ដែល​យើង​ដាក់​លើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការបង់ប្រាក់​នានា។ បើ​អ្នក​ទទួល​ការបង់ប្រាក់​មួយ​ដោយសារ​កំហុស យើង​អាច​ទាមទារ ឬ​តម្រូវ​ឲ្យ​សង់​ប្រាក់​នោះ​ត្រឡប់​មក​វិញ។ អ្នក​យល់ព្រម​សហការ​ជាមួយ​យើង ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ។ យើង​ក៏​អាច​កាត់បន្ថយ​ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​ផងដែរ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ការបង់ប្រាក់​លើស​ពីមុន។
 • m. បណ្ណ​អំណោយ៖ ការលោះ និង​ការប្រើ​បណ្ណ​អំណោយ (ក្រៅ​ពី​បណ្ណ​អំណោយ Skype) ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ស្ថិត​នៅ ពេលវេលា និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​បណ្ណ​អំណោយ Microsoft។ ព័ត៌មាន​អំពី​បណ្ណ​អំណោយ Skype មាន​នៅ ទំព័រ​ជំនួយ របស់ Skype។
 • n. វិធី​បង់ប្រាក់​គណនី​ធនាគារ៖ អ្នក​អាច​ចុះបញ្ជី​គណនី​ធនាគារ​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ជាមួយ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ដើម្បី​ប្រើ​វា​ជា​វិធី​បង់ប្រាក់។ គណនី​ធនាគារ​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​រួមមាន​គណនី​ដែល​ធ្វើ​នៅ​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ទទួល​ការបញ្ចូល​ឥណពន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់ (ឧទា. ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដែល​គាំទ្រ​ការបញ្ចូល Automated Clearing House ("ACH"), ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​អឺរ៉ុប​ដែល​គាំទ្រ Single Euro Payments Area ("SEPA") ឬ "iDEAL" នៅ​ហូឡង់)។ លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បាន​យល់ព្រម​នៅពេល​ថែម​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ជា​វិធី​បង់ប្រាក់​ក្នុង​គណនី Microsoft របស់​អ្នក (ឧទា. "អាណត្តិ" ក្នុង​ករណី SEPA) ក៏​អនុវត្ត​ផងដែរ។ អ្នក​អះអាង​និង​ធានា​ថា គណនី​ធនាគារ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុះបញ្ជី​មាន​ឈ្មោះ​អ្នក ហើយ​អ្នក​បាន​ទទួល​សិទ្ធិ​ឲ្យ​ចុះបញ្ជី​និង​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​នេះ​ជា​វិធី​បង់ប្រាក់។ ដោយ​ចុះបញ្ជី​ឬ​ជ្រើស​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ជា​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក អ្នក​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft (ឬ​ភ្នាក់ងារ​របស់​ខ្លួន) ចាប់ផ្ដើម​ឥណពន្ធ​មួយ​ឬ​ច្រើន​សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​ការទិញ​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ការគិតថ្លៃ​ការចុះឈ្មោះ (ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវា​ចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក) ពី​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក (ហើយ​បើ​ចាំបាច់ សូម​ចាប់ផ្ដើម​ឥណទាន​មួយ​ឬ​ច្រើន​ចំពោះ​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​កែ​កំហុស ចេញ​សំណងប្រាក់វិញ ឬ​គោលបំណង​ស្រដៀងគ្នា) ហើយ​អ្នក​ផ្ដល់សិទ្ធិ​ដល់​ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​កាន់កាប់​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក ដើម្បី​កាត់​បំណុល​នោះ ឬ​ក៏​ព្រមទទួល​ឥណទាន​នោះ។ អ្នក​ដឹង​ថា ការផ្ដល់​សិទ្ធិ​នេះ​នឹង​នៅតែ​ពេញលេញ​ដដែល ហើយ​ចាប់​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​រហូត​ទាល់តែ​អ្នក​លុប​ព័ត៌មាន​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ពី​គណនី Microsoft របស់​អ្នក។ ទាក់ទង​ការគាំទ្រ​អតិថិជន​ដូច​បាន​គូស​បញ្ជាក់​ខាងលើ​ក្នុង​ប្រការ 4(e) ភ្លាមៗ​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន បើ​អ្នក​ជឿជាក់​ថា អ្នក​ត្រូវ​បាន​គិតថ្លៃ​ដោយ​មាន​កំហុស។ ច្បាប់​ដែល​អនុវត្ត​ក្នុង​ប្រទេស​របស់​អ្នក​ក៏​អាច​កម្រិត​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​អ្នក​ផងដែរ​ចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​លួចបន្លំ ភាន់ច្រឡំ ឬ​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​ពី​គណនី​ធនាគារ​របស់​អ្នក។ ដោយ​ចុះបញ្ជី​ឬ​ជ្រើស​គណនី​ធនាគារ​មួយ​ជា​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា អ្នក​បាន​អាន យល់ និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
អង្គភាព​ចុះកិច្ចសន្យា, ជម្រើស​ច្បាប់ & ទីកន្លែង សម្រាប់​ការដោះស្រាយ​ទំនាស់អង្គភាព​ចុះកិច្ចសន្យា, ជម្រើស​ច្បាប់ & ទីកន្លែង សម្រាប់​ការដោះស្រាយ​ទំនាស់10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
សង្ខេប

10. អង្គភាព​ចុះកិច្ចសន្យា, ជម្រើស​ច្បាប់ & ទីកន្លែង សម្រាប់​ការដោះស្រាយ​ទំនាស់។ សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​មាន​ម៉ាក Skype សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ឥតគិតថ្លៃ​និង​គិតថ្លៃ អ្នក​កំពុង​ចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ (ហើយ​ការយោង​ទាំងអស់​ទៅ "Microsoft" ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ក៏​មាន​ន័យ​ផងដែរ​ថា) Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg។ ចំពោះ​សេវា​ដែល​មាន​ម៉ាក Skype សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ឬ​គិតថ្លៃ ច្បាប់​លុចសំបួរ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ និង​បណ្ដឹង​ទាំងនេះ សម្រាប់​ការបំពាន​ទាំងឡាយ ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ខេត្ត ឬ​ប្រទេស​ដែល​អ្នក​រស់នៅ គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។ បើ​អ្នក​បាន​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ដោយ​បង្កើត​គណនី Skype ឬ​ប្រើ Skype អ្នក និង​យើង យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ​លុចសំបួរ ចំពោះ​ទំនាស់​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​សេវា​មាន​ម៉ាក Skype សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់។ ចំពោះ​សេវា​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ បើ​អ្នក​បាន​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ដោយ​បង្កើត​គណនី Microsoft ឬ​ប្រើ​សេវា​ដទៃ​ផ្សេងទៀត អង្គភាព​ដែល​អ្នក​កំពុង​ចុះកិច្ចសន្យា​ជាមួយ ច្បាប់​គ្របដណ្ដប់ និង​ទីកន្លែង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ទំនាស់ មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

 • a. កាណាដា៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) ប្រទេស​កាណាដា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ ច្បាប់​នៃ​ខេត្ត​ដែល​អ្នក​រស់នៅ (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក) គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ បណ្ដឹង​ចំពោះ​ការបំពាន​វា និង​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អតិថិជន ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី) ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ អ្នក និង​យើង យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ Ontario ចំពោះ​ទំនាស់​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ ឬ​សេវា​ទាំងនេះ។
 • b. អាមេរិក​ខាងជើង ឬ​ខាងត្បូង នៅក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កាណាដា៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) អាមេរិក​ខាងជើង ឬ​ខាងត្បូង នៅក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កាណាដា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីងតោន គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ បណ្ដឹង​ចំពោះ​ការបំពាន​វា ដោយ​មិន​គិត​ពី​ជម្រើស​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​ដែល​យើង​ចាត់ការ​សេវា​របស់​អ្នក គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។
 • c. មជ្ឈឹមបូព៌ា ឬ​អាហ្វ្រិក៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) មជ្ឈឹមបូព៌ា ឬ​អាហ្វ្រិក ហើយ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​បំណែក​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា (ដូចជា Bing និង MSN) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ បើ​អ្នក​បាន​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ប្រើ​បំណែក​នៃ​សេវា​នានា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland។ ចំពោះ​សេវា​ឥតគិតថ្លៃ និង​គិតថ្លៃ ច្បាប់​អៀរឡង់​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ និង​បណ្ដឹង​ទាំងនេះ សម្រាប់​ការបំពាន​នានា ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​ដែល​យើង​ចាត់ការ​សេវា​របស់​អ្នក គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។ អ្នក និង​យើង យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ​អៀរឡង់ ចំពោះ​ទំនាស់​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ ឬ​សេវា​ទាំងនេះ។
 • d. អាស៊ី ឬ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ខាងត្បូង លុះត្រាតែ​ប្រទេស​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ជា​ពិសេស​ខាងក្រោម៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) អាស៊ី (លើកលែង​ប្រទេស​ចិន ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ឬ​តៃវ៉ាន់) ឬ​ក៏​ផាស៊ីហ្វិក​ខាងត្បូង ហើយ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​បំណែក​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា (ដូចជា Bing និង MSN) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ បើ​អ្នក​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ប្រើ​បំណែក​មួយ​នៃ​សេវា​នានា ឬ​កំពុង​ប្រើ​សេវា Outlook.com ឥតគិតថ្លៃ​នៅ​សិង្ហបុរី ឬ ហុងកុង អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Regional Sales Corp. ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោម​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ Nevada, U.S.A. ដោយ​មាន​សាខា​នៅ​សិង្ហបុរី និង ហុងកុង ដែល​មាន​ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​នៅ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) ប្រទេស​អូស្ត្រាលី អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia ហើយ​បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) ប្រទេស​នូវែល​សេឡង់ អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand។ ចំពោះ​សេវា​ឥតគិតថ្លៃ​និង​គិតថ្លៃ ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីងតោន គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​និង​បណ្ដឹង​ទាំងនេះ សម្រាប់​ការបំពាន​នានា ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​ដែល​យើង​ចាត់ការ​សេវា​របស់​អ្នក គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។ ទំនាស់​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​សេវា​នានា​ក្រៅពី Skype រួមទាំង​សំណួរ​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អត្ថិភាព សុពលភាព ឬ​ការបញ្ចប់​របស់​ពួកវា នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ ហើយ​ដោះស្រាយ​ចុងក្រោយ​ដោយ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ស្រប​តាម​វិធាន​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​អន្តរជាតិ​របស់​សិង្ហបុរី (SIAC) ដែល​វិធាន​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​ខបញ្ញត្តិ​នេះ តាមរយៈ​ការយោង​នេះ។ សាលាក្ដី​នឹង​មាន​មជ្ឈត្តករ​ម្នាក់​ដែល​ទទួល​ការចាត់តាំង​ដោយ​ប្រធាន​នៃ SIAC។ ភាសា​នៃ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​នឹង​ប្រើ​ភាសា​អង់គ្លេស។ សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​មជ្ឈត្តករ​នឹង​ជា​សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ថាពរ ចង​កាតព្វកិច្ច និង​មិន​អាច​តវ៉ា​បាន ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​ការវិនិច្ឆយ​នៅក្នុង​ប្រទេស ឬ​តំបន់​នានា។
 • e. ជប៉ុន៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) ជប៉ុន ហើយ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​បំណែក​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា (ដូចជា Bing និង MSN) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ បើ​អ្នក​បាន​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ប្រើ​បំណែក​នៃ​សេវា​នានា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075។ ចំពោះ​សេវា​ឥតគិតថ្លៃ និង​គិតថ្លៃ ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកគេ ឬ​សេវា​នានា។ អ្នក និង​យើង យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដើម​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ​ស្រុក​តូក្យូ (Tokyo District Court) ចំពោះ​ទំនាស់​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ ឬ​សេវា​ទាំងនេះ។
 • f. សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ហើយ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​បំណែក​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា (ដូចជា Bing និង MSN) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ បើ​អ្នក​បាន​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ប្រើ​បំណែក​នៃ​សេវា​នានា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150។ ចំពោះ​សេវា​ឥតគិតថ្លៃ និង​គិតថ្លៃ ច្បាប់​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកគេ ឬ​សេវា​នានា។ អ្នក និង​យើង យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដើម​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ​ភូមិភាគ​កណ្ដាល​សេអ៊ូល (Seoul Central District Court) ចំពោះ​ទំនាស់​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ ឬ​សេវា​ទាំងនេះ។
 • g. តៃវ៉ាន់៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតក្នុង) តៃវ៉ាន់ ហើយ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​បំណែក​ឥតគិតថ្លៃ​នៃ​សេវា​នានា (ដូចជា Bing និង MSN) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ បើ​អ្នក​បាន​បង់ប្រាក់​ដើម្បី​ប្រើ​បំណែក​នៃ​សេវា​នានា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan។ ចំពោះ​សេវា​ឥតគិតថ្លៃ និង​គិតថ្លៃ ច្បាប់​តៃវ៉ាន់​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកគេ ឬ​សេវា​នានា។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ច្រើនទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង Microsoft Taiwan Corp. សូម​បង្ហាញ​វិបសៃ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ ក្រសួង​កិច្ចការ​សេដ្ឋកិច្ច R.O.C.។ អ្នក និង​យើង ជ្រើសរើស​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​នូវ​តុលាការ​ស្រុក​តៃប៉ិ (Taipei District Court) ជា​តុលាការ​នៃ​បណ្ដឹង​ដំបូង ដែល​មាន​យុត្តាធិការ​លើ​ទំនាស់​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​ឡើង ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​សេវា​នានា ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​តៃវ៉ាន់​បាន​អនុញ្ញាត។

ច្បាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​ខ្លះ​គ្របដណ្ដប់ ឬ​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ទំនាស់ នៅក្នុង​វេទិកា​ផ្សេងទៀត ក្រៅ​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ បើ​ដូច្នេះ ជម្រើស​នៃ​បទបញ្ញត្តិ​ច្បាប់ និង​វេទិកា​ក្នុង​ប្រការ 10 អនុវត្ត​កាន់តែច្រើន​តាម​ដែល​ច្បាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​អនុញ្ញាត។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
ការធានាការធានា12_Warranties
សង្ខេប

11. ការធានា៖

 • a. MICROSOFT និង​សម្ពន្ធ​របស់​យើង អ្នកលក់រាយ អ្នកចែកចាយ និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់ មិន​ធ្វើ​ការធានា ឬ​ផ្ដល់​លក្ខខណ្ឌ​អ្វីឡើយ ទោះ​ជា​ការបញ្ជាក់ ឬ​បង្កប់ន័យ​ក្ដី ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា។ អ្នក​ដឹង​ថា ការប្រើ​សេវា​នានា​គឺ​ជា​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​ថា យើង​ផ្ដល់​សេវា​នានា​តាម​មូលដ្ឋាន "ដូច​ដែល​មាន" "ជាមួយ​កំហុស​ទាំងអស់" និង "តាម​ដែល​មាន"។ MICROSOFT មិន​ធានា​ពី​សុក្រឹតភាព​ឬ​ភាពទាន់ពេលវេលា​នៃ​សេវា​ទាំងនេះ​ឡើយ។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​មួយ​ចំនួន​ក្រោម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក។ គ្មាន​អ្វី​នៅក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​មាន​បំណង​នាំ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនោះ​ឡើយ បើ​ពួកវា​អាច​អនុវត្ត​បាន។ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា កុំព្យូទ័រ និង​ប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍ មិនមែន​មិនដែល​គ្មាន​កំហុស​ឡើយ ហើយ​ម្ដងម្កាល​អាច​មាន​ការខូច។ យើង​មិន​ធានា​ថា សេវា​នានា​នឹង​គ្មាន​ការបង្អាក់រំខាន មាន​ភាពទាន់​ពេលវេលា មាន​សន្តិសុខ ឬ​គ្មាន​កំហុស ឬក៏​ថា​គ្មាន​ការបាត់បង់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឡើយ ហើយ​យើង​ក៏​មិន​ធានា​នូវ​ការភ្ជាប់​ទាំងឡាយ​ជាមួយ​បណ្ដាញ​កុំព្យូទ័រ ឬ​ការបញ្ជូន​ពី​បណ្ដាញ​កុំព្យូទ័រ​ដែរ។
 • b. ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​បាន​អនុញ្ញាត យើង​ដកចេញ​នូវ​ការធានា​ដែល​បាន​បង្កប់​ន័យ​នានា រួមទាំង​ចំពោះ​ភាពជាទំនិញ គុណភាព​បំពេញចិត្ត ភាពសមស្រប​ក្នុង​គោលបំណង​ជាក់លាក់ កិច្ចខំប្រឹងប្រែង​លើ​ទឹកដៃ និង​ភាពមិនរំលោភបំពាន។
 • c. សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​អូស្ត្រាលី៖ ទំនិញ​របស់​យើង​អម​មក​ជាមួយ​ការធានា​ដែល​មិន​អាច​ដកចេញ ក្រោម​ច្បាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​អូស្ត្រាលី។ អ្នក​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទទួល​ការផ្លាស់ប្ដូរ ឬ​សំណងប្រាក់វិញ សម្រាប់​ការខូច​ធំៗ និង​សំណង​សម្រាប់​ការបាត់បង់ ឬ​ការខូចខាត​ដែល​អាច​ប្រមើល​ឃើញ​ជាមុន​សមហេតុផល​ដទៃ​ផ្សេងទៀត។ អ្នក​ក៏​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ឲ្យ​គេ​ជួសជុល​ទំនិញ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ បើ​ទំនិញ​ទាំងឡាយ​មិន​អាច​មាន​គុណភាព​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន ហើយ​ការខូច​នោះ​មិន​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ការខូច​ធំៗ។
 • d. សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​រស់នៅ​ប្រទេស​នូវែលសេឡង់ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ក្រោម​ច្បាប់​ធានា​អ្នកប្រើប្រាស់​នៅ​នូវែលសេឡង់ ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ មាន​បំណង​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនេះ​ឡើយ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ដែនកំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវដែនកំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ13_limitationOfLiability
សង្ខេប

12. ដែនកំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ៖

 • a. បើ​អ្នក​មាន​មូលដ្ឋាន​ណា​មួយ​សម្រាប់​ការទាមទារ​ការខូចខាត (រួមទាំង​ការបំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ) ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត អ្នក​យល់ព្រម​ថា ការកែខៃ​ដាច់មុខ​របស់​អ្នក គឺ​ទាមទារ​ពី Microsoft ឬ​សម្ពន្ធ​ណា​មួយ អ្នកលក់រាយ អ្នកចែកចាយ អ្នកផ្ដល់​កម្មវិធី និង​សេវា​ជា​តតីយភាគី ព្រមទាំង​អ្នកលក់ នូវ​ការខូចខាត​ដោយ​ផ្ទាល់​ដល់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ស្មើ​នឹង​ថ្លៃ​សេវា​ដែល​អ្នក​បង់​ក្នុង​ខែ​ដែល​ការបាត់បង់​ឬ​ការបំពាន​នោះ​បាន​កើតឡើង​ប៉ុណ្ណោះ (ឬ​ដល់​ទៅ USD$10.00 បើ​សេវា​នោះ​ឥតគិតថ្លៃ)។
 • b. ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត អ្នក​មិន​អាច​ទាមទារ​សំណង​លើ (i) ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ជា​ផលវិបាក; (ii) ការបាត់បង់​ប្រាក់ចំណេញ​ជាក់ស្ដែង​ឬ​ប៉ាន់ស្មាន​ណា​មួយ (មិន​ថា​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល); (iii) ការបាត់បង់​ចំណូល​ជាក់ស្ដែង​ឬ​បាន​ប៉ាន់ស្មាន (មិន​ថា​ដោយ​ផ្ទាល់​ឬ​ដោយ​ប្រយោល); (iv) ការបាត់បង់​កិច្ចសន្យា​ឬ​អាជីវកម្ម ឬ​ក៏​ការបាត់បង់​ដទៃ​ទៀត ឬ​ក៏​ការខូចខាត​ដែល​កើតឡើង​ពី​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា​ក្រោម​សមត្ថភាព​មិនមែន​ផ្ទាល់ខ្លួន; (v) ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ជា​ពិសេស ដោយ​ប្រយោល ដោយ​ចៃដន្យ ឬ​ជា​ការព្រមាន; និង (vi) ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​បាន​អនុញ្ញាត អ្នក​មិន​អាច​ទាមទារ​សំណង​លើ​ការបាត់បង់​ឬ​ការខូចខាត​ដោយ​ផ្ទាល់ លើស​ពី​កម្រិត​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​ប្រការ 12(a) ខាងលើ​ឡើយ។ ដែនកំណត់ និង​ការដកចេញ​ទាំងនេះ អនុវត្ត​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ការកែខៃ​នេះ មិន​សង​អ្នក​ទាំងស្រុង ចំពោះ​បាត់បង់ ឬ​ការខូចខាត​ណា​មួយ​ខុស​ពី​គោលបំណង​សំខាន់​របស់​វា​ប៉ុណ្ណោះ ឬក៏​បើ​យើង​បាន​ដឹង ឬ​គួរ​បាន​ដឹង​អំពី​លទ្ធភាព​នៃ​ការខូចខាត​ទាំងនោះ។ ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​អនុញ្ញាត ដែនកំណត់ និង​ការដកចេញ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្វីៗ ឬ​បណ្ដឹង​ទាំងឡាយ ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ សេវា​នានា ឬ​សុហ្វវែរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេវា​នានា​ប៉ុណ្ណោះ។
 • c. Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ភាពបរាជ័យ​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ ឬ​ការពន្យាពេល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កាតព្វកិច្ច​របស់​ខ្លួន ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ឡើយ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ភាពបរាជ័យ ឬ​ការពន្យា​នោះ បង្ក​ឡើង​ដោយ​ស្ថានភាព​ក្រៅ​ពី​ការគ្រប់គ្រង​សមហេតុផល​របស់ Microsoft (ដូចជា​ទំនាស់​លើ​ពលកម្ម គ្រោះ​ធម្មជាតិ សង្គ្រាម ឬ​សកម្មភាព​របស់​ភេរវករ ការខូចខាត​ដោយសារ​ការព្យាបាទ គ្រោះថ្នាក់ ឬ​អនុលោមភាព​តាម​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ឬ​ក៏​បទបញ្ជា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ទាំងឡាយ)។ Microsoft នឹង​ខំប្រឹង​ខ្នះខ្នែង​បង្រួម​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំងនេះ​ឲ្យ​នៅ​តិច​បំផុត និង​ធ្វើ​កាតព្វកិច្ច​ដែល​មិន​ទទួលរង​ផលប៉ះពាល់។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវាលក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវា14_service-SpecificTerms
សង្ខេប

13. លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវា៖ លក្ខខណ្ឌ​មុន និង​បន្ទាប់​ពី​ប្រការ 13 អនុវត្ត​ជាទូទៅ​ចំពោះ​សេវា​ទាំងអស់។ ប្រការ​នេះ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវា ដែល​បន្ថែម​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ។ លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវា​ទាំងនេះ​នឹង​គ្របដណ្ដប់ បើ​មាន​ទំនាស់​ណា​មួយ​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
Xbox Live និង Microsoft Studios Games ព្រមទាំង​កម្មវិធី​នានាXbox Live និង Microsoft Studios Games ព្រមទាំង​កម្មវិធី​នានា14a_XboxLive
សង្ខេប
 • a. Xbox Live និង Microsoft Studios Games ព្រមទាំង​កម្មវិធី​នានា៖
  • i. ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម៖ Xbox Live, ហ្គេម​សម្រាប់ Windows Live និង Microsoft Studios Games, កម្មវិធី, សេវា​នានា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន ដែល Microsoft ផ្ដល់​ឲ្យ (ជារួម​ហៅថា "សេវា Xbox") គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ។
  • ii. សេវា Xbox៖ នៅពេល​អ្នក​ចុះឈ្មោះប្រើ Xbox Live និង/ឬ ទទួល​សេវា Xbox ព័ត៌មាន​អំពី​ការលេង​ហ្គេម​របស់​អ្នក សកម្មភាព និង​ការប្រើប្រាស់​ហ្គេម ព្រមទាំង​សេវា Xbox នឹង​ត្រូវ​បាន​តាមដាន​និង​ចែករំលែក​ជាមួយ​អភិវឌ្ឍករ​ហ្គេម​ជា​តតីយភាគី​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន ដើម្បី​ឲ្យ Microsoft និង អភិវឌ្ឍករ​ហ្គេម​តតីយភាគី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ហ្គេម​របស់​ពួកគេ និង ផ្ដល់​សេវា Xbox នានា។ បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ត​គណនី​សេវា Microsoft Xbox របស់​អ្នក​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក លើ​សេវា​មិនមែន Microsoft (ឧទា. អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​និង​សេវា​ជា​តតីយភាគី​ក្រៅពី Microsoft) អ្នក​យល់ព្រម​ថា៖ (a) Microsoft អាច​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​គណនី​មាន​កម្រិត (រួមទាំង ប៉ុន្តែ​មិន​កម្រិត​ត្រឹម​ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម, ពិន្ទុ​អ្នកលេងហ្គេម, ពិន្ទុ​ហ្គេម, ប្រវត្តិ​ហ្គេម និង​បញ្ជី​មិត្តភក្ដិ) ជាមួយ​ភាគី​ក្រៅពី Microsoft ដូច​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ពី​ភាពឯកជន Microsoft និង (b) បើ​ទទួល​ការអនុញ្ញាត​ដោយ​ការកំណត់​ភាពឯកជន​នៃ Xbox របស់​អ្នក ភាគី​ក្រៅ​ពី Microsoft ក៏​អាច​ចូលប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ពី​ការទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ហ្គេម​ផងដែរ នៅពេល​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​គណនី​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ភាគី​ក្រៅ​ពី Microsoft នោះ។ ដូចគ្នានេះដែរ បើ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ការកំណត់​ភាពឯកជន Xbox របស់​អ្នក Microsoft អាច​ផ្សព្វផ្សាយ​ឈ្មោះ ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម រូប​អ្នកលេងហ្គេម ភាសិត អវតារ ឈុត​ហ្គេម និង​ហ្គេម​ដែល​អ្នក​បាន​លេង​ក្នុង​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​នានា​ជូន​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​អនុញ្ញាត។
  • iii. ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក៖ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការបង្កើត​សហគមន៍​សេវា Xbox អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft និង​សម្ពន្ធ​របស់​ខ្លួន និង​អ្នកទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​បន្ត នូវ​សិទ្ធិ​ឥតគិតថ្លៃ​និង​ទូទាំង​ពិភពលោក ក្នុង​ការ​ប្រើ កែ ផលិត​ឡើងវិញ ចែកចាយ ផ្សព្វផ្សាយ ចែករំលែក និង​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក ឬ​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម បាវចនា ឬ​អវតារ ដែល​អ្នក​បាន​ប្រកាស​សម្រាប់​សេវា Xbox នានា។
  • iv. អ្នកគ្រប់គ្រង​ហ្គេម៖ ហ្គេម​ខ្លះ​អាច​ប្រើ​អ្នកគ្រប់គ្រង​ហ្គេម និង​ម្ចាស់ផ្ទះ​ហ្គេម។ អ្នកគ្រប់គ្រង​ហ្គេម និង​ម្ចាស់ផ្ទះ​ហ្គេម មិនមែន​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​របស់ Microsoft ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ឡើយ។ ទស្សនៈ​របស់​ពួកគេ​មិន​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​ទស្សនៈ​របស់ Microsoft ឡើយ។
  • v. កុមារ​លើ Xbox៖ បើ​អ្នក​គឺ​ជា​អនីតិជន​ដែល​កំពុង​ប្រើ Xbox Live ឪពុកម្ដាយ ឬ​អាណាព្យាបាល​របស់​អ្នក​អាច​មាន​ការត្រួតត្រា​លើ​ទិដ្ឋភាព​ជាច្រើន​នៃ​គណនី​របស់​អ្នក ហើយ​អាច​ទទួល​របាយការណ៍​អំពី​ការប្រើប្រាស់ Xbox Live របស់​អ្នក។
  • vi. រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម ឬ​ទំនិញ​និម្មិត៖ សេវា​នានា​អាច​រួមបញ្ចូល​គ្រឿងនិម្មិត រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម (ដូចជា​មាស កាស ឬ​ពិន្ទុ) ដែល​អាច​ទិញ​ពី Microsoft ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​រូបិយវត្ថុ​ជាក់ស្ដែង បើ​អ្នក​បាន​ឈាន​ដល់​អាយុ​ជា "នីតិជន" នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ។ សេវា​នានា​ក៏​អាច​រួមបញ្ចូល​ផងដែរ​នូវ​គ្រឿងនិម្មិត ធាតុ​ឌីជីថល ឬ​ទំនិញ ដែល​អាច​ទិញ​ពី Microsoft ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​រូបិយវត្ថុ​ជាក់ស្ដែង ឬ​ប្រើ​រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម។ រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម និង​ទំនិញ​និម្មិត មិន​អាច​លោះ​យក​ឧបករណ៍​រូបិយវត្ថុ​ជាក់ស្ដែង ទំនិញ ឬ​ធាតុ​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជា​រូបិយវត្ថុ ពី Microsoft ឬ​ភាគី​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ក្រៅពី​អាជ្ញាបណ្ណ​មាន​កម្រិត ផ្ទាល់ខ្លួន អាច​ដកហូត​វិញ​បាន មិន​អាច​ផ្ទេរ​បាន មិន​អាច​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​បន្ត​ក្នុង​ការ​ប្រើ​រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម និង​ទំនិញ​និម្មិត​នៅក្នុង​សេវា​នានា អ្នក​មិនមាន​សិទ្ធិ​អ្វី​ឡើយ​នៅក្នុង ឬ​ចំពោះ​រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម​ទាំងនោះ ឬ​ទំនិញ​និម្មិត​ដែល​លេចឡើង ឬ​មាន​ដើមកំណើត​ក្នុង​សេវា​នានា ឬ​គុណលក្ខណៈ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ការប្រើ​សេវា​នានា ឬ​រក្សាទុក​នៅក្នុង​សេវា​នានា។ នៅ​គ្រប់​ពេល Microsoft អាច​និយត គ្រប់គ្រង កែ និង/ឬ​លុប​បំបាត់​រូបិយបណ្ណ​ហ្គេម និង/ឬ​ទំនិញ​និម្មិត តាម​ភាពសមស្រប​អាស្រ័យ​លើ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត​តែឯង​របស់​ខ្លួន។
  • vii. បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ៖ ចំពោះ​ឧបករណ៍​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​សេវា Xbox យើង​អាច​ពិនិត្យ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​កំណែ​របស់​អ្នក​លើ​សុហ្វវែរ​កុងសូល Xbox ឬ សុហ្វវែរ​កម្មវិធី Xbox ព្រមទាំង​ទាញយក​បច្ចុប្បន្នភាព​ឬ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​នៃ​កុងសូល Xbox ឬ កម្មវិធី Xbox រួមទាំង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​រារាំង​អ្នក​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើ​សេវា Xbox ដោយ​ប្រើ​ហ្គេម Xbox ឬ​កម្មវិធី Xbox ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ ឬ​ក៏​ពី​ការប្រើ​ឧបករណ៍​ហាដវែរ​ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​ជាមួយ​កុងសូល Xbox។
  • viii. ការផុតកំណត់​នៃ​ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម៖ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុះឈ្មោះចូល​សេវា Xbox យ៉ាង​តិច​ម្ដង ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រាំឆ្នាំ បើ​ពុំ​នោះ អ្នក​អាច​បាត់បង់​ការចូលប្រើ​ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គណនី​របស់​អ្នក ហើយ​ស្លាក​អ្នកលេងហ្គេម​នោះ​អាច​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ប្រើប្រាស់​វា។
  • ix. សង្វៀន៖ សង្វៀន គឺ​ជា​សេវា Xbox ដែល​ក្នុង​នោះ Microsoft ឬ​តតីយភាគី អាច​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​លទ្ធភាព​ដើម្បី​ចូលរួម ឬ​ក៏​បង្កើត​ការប្រកួត​ប្រជែង​វីដេអូ​ហ្គេម ដែល​ពេលខ្លះ​នឹង​មាន​ទទួល​រង្វាន់ ("ការប្រកួត")។ ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​សង្វៀន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ហើយ​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ ខ និង​វិធាន​បន្ថែម​នៃ​ការប្រកួត ដែល​អ្នកចាត់ចែង​ការប្រកួត​បាន​តម្រូវ​នៅ​ពេល​ចុះឈ្មោះប្រើ ("លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រកួត")។ វិធាន​នៃ​ភាពទទួលសិទ្ធិ​អាច​អនុវត្ត ហើយ​អាច​ខុសគ្នា​តាម​ដែនដី​យុត្តាធិការ។ ការប្រកួត​ត្រូវ​ទុក​ជា​មោឃៈ នៅ​កន្លែង​ដែល​ច្បាប់​បាន​ហាមប្រាម​ឬ​កំហិត។ ការបំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ (រួមទាំង​ក្រម​ប្រតិបត្តិ) ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រកួត អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការពិន័យ​ឬ​ការបាត់បង់​សិទ្ធិ​ពី​ការប្រកួត។ បើ​អ្នក​បង្កើត​ការប្រកួត​មួយ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ត្រូវការ​វិធាន​នៃ​ការប្រកួត​ណា​មួយ​ដែល Microsoft (តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន) សន្មត​ថា​មិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ Microsoft រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​លុបចោល​ការប្រកួត​នានា នៅ​គ្រប់​ពេល។
  • x. ការបន្លំ និង អុកឡុក​សុហ្វវែរ៖ ចំពោះ​ឧបករណ៍​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​សេវា Xbox យើង​អាច​ពិនិត្យ​ឧបករណ៍​នោះ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​រក​មើល​ហាដវែរ​ឬ​សុហ្វវែរ​ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ ព្រមទាំង​បាន​បន្លំ​ឬ​អុកឡុក បំពាន​លើ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ព្រមទាំង​ទាញយក​អាប់ដែត​នៃ​សុហ្វវែរ​កម្មវិធី Xbox ឬ​ក៏​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ រួមទាំង​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ដែល​រារាំង​អ្នក​មិន​ឲ្យ​ចូលប្រើ​សេវា Xbox ឬ​ក៏​ពី​ការប្រើ​ហាដវែរ​ឬ​សុហ្វវែរ​ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ ព្រមទាំង​បាន​បន្លំ​ឬ​អុកឡុក។
  • xi. Mixer៖
   • 1. គណនី Mixer និង គណនី Microsoft៖ បើ​អ្នក​ប្រើ​សេវា Mixer ជាមួយ​គណនី Mixer នោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវា Mixer ដែល​មាន​នៅ https://mixer.com/about/tos។ បើ​អ្នក​ប្រើ​សេវា Mixer ជាមួយ​គណនី Microsoft នោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​ក៏​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ផងដែរ។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​នៅ​កន្លែង​ដែល​មាន​ទំនាស់។
   • 2. ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​លើ Mixer៖ "ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​លើ Mixer" មានន័យថា ខ្លឹមព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ឬ​នរណា​ម្នាក់​ក្នុង​នាម​អ្នក បង្កើត​សេវា Mixer មាន​ជា​អាទិ៍ ស្ទ្រីម​ផ្ទាល់ ឬ ស្ទ្រីម​ដែល​បាន​ថត (ព្រមទាំង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នានា ដូចជា​ខ្លឹមព័ត៌មាន​សោតទស្សន៍ ដែល​ពួកវា​មាន); ឈ្មោះ​ម៉ាក, ពាណិជ្ជសញ្ញា, ម៉ាក​សេវា, ពាណិជ្ជនាម, ឡូហ្គោ ឬ រូបសញ្ញា​ដើម; មតិ​របស់​អ្នក, សញ្ញារម្មណ៍ និង សកម្មភាព​ក្នុង​បណ្ដាញ Mixer (រួមទាំង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​រ៉ូបូ​បាន​បង្កើត); ព្រមទាំង​ទិន្នន័យ​មេតា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់។ នរណា​ម្នាក់ រួមទាំង Microsoft និង អ្នកប្រើប្រាស់ អាច​ឃើញ ប្រើ ទទួល ផលិត​ឡើងវិញ កែ ចែកចាយ ផ្សាយ សម្ដែង​និង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​និង​តាម​ឌីជីថល បកប្រែ ត្រាប់ ឬ​ក៏កេង​ចំណេញ​ពី​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​លើ Mixer ជា​ទម្រង់ ទ្រង់ទ្រាយ មេឌៀ ឬ​បណ្ដាញ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ស្គាល់​ឥឡូវ ឬ​អភិវឌ្ឍ​ពេលក្រោយ។
   • 3. ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ Mixer៖ ចុច ទីនេះ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ថាតើ​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​របស់ Microsoft អនុវត្ត​ដូចម្ដេច​ចំពោះ Mixer។
   • 4. ការប្រើ​សេវា Mixer៖
    • a. អាយុ​អប្បបរមា៖ ដោយ​ប្រើ​សេវា Mixer អ្នក​អះអាង​ថា អ្នក​មាន​អាយុ​យ៉ាង​តិច 13 ឆ្នាំ ហើយ​បើ​អ្នក​មាន​អាយុ​ក្រោម​នីតិជន​នៅ​កន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ការមើល​ខុសត្រូវ​ពី​ឪពុកម្ដាយ​ឬ​អាណាព្យាបាល​ស្របច្បាប់។
    • b. ការប្រើប្រាស់​អនាមិក និង មិនមែន​អនាមិក៖ អ្នក​អាច​ប្រើ Mixer ដោយ​អនាមិក បើ​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ។ បើ​ពុំ​នោះ អ្នក​ត្រូវការ​បង្កើត​គណនី​មួយ ចុះឈ្មោះចូល ហើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កត់សម្គាល់​ដល់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដទៃ តាម​ឈ្មោះ Mixer របស់​អ្នក។
    • c. គណនី​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​មិនមែន​អនាមិក៖ អ្នក​អាច​បង្កើត​គណនី Microsoft មួយ និង/ឬ គណនី Mixer សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​មិនមែន​អនាមិក​នៃ​សេវា Mixer។ អ្នក​អាច​បង្កើត​គណនី Mixer ដោយ​ចុះឈ្មោះប្រើ​លើ​បណ្ដាញ។ អ្នក​ត្រូវតែ​ប្រើ​គណនី Mixer របស់​អ្នក ដើម្បី​រក្សា​ឲ្យ​វា​សកម្ម។ ចុះឈ្មោះចូល​សេវា Mixer យ៉ាង​តិច​ម្ដង​ក្នុង​អំឡុងពេល 5-ឆ្នាំ ដើម្បី​រក្សា​ឈ្មោះក្រៅ Mixer របស់​អ្នក ឲ្យ​នៅ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​គណនី Microsoft។
   • 5. ការជូនដំណឹង​ពី​សេវា៖ នៅពេល​មាន​អ្វី​មួយ​ដែល​យើង​ត្រូវការ​ប្រាប់​អ្នក​អំពី​សេវា Mixer យើង​នឹង​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​នូវ​ការជូនដំណឹង​ពី​សេវា​ទៅ​អ៊ីមែល​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី Mixer របស់​អ្នក និង/ឬ គណនី Microsoft។
   • 6. ការគាំទ្រ៖ ការគាំទ្រ​អតិថិជន​សម្រាប់​សេវា Mixer មាន​នៅ mixer.com/contact
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ហាងហាង14b_Store
សង្ខេប
 • b. ហាង៖ "ហាង" សំដៅ​លើ​សេវា​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បើករក ទាញយក ទិញ ព្រមទាំង​ឲ្យតម្លៃ និង​ធ្វើ​វិវេចនា​លើ​កម្មវិធី​នានា (ពាក្យ "កម្មវិធី" រួមបញ្ចូល​ទាំង​ហ្គេម​នានា) និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ផ្សេងទៀត។ ពាក្យ​ទាំងនេះ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការប្រើ Office Store, Windows Store និង Xbox Store។ "Office Store" មានន័យថា ហាង​សម្រាប់​ផលិតផល Office និង​កម្មវិធី​សម្រាប់ Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access និង Project (កំណែ 2013 ឬ​ក្រោយ​នេះ) ឬ​ក៏​បទពិសោធន៍​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​ម៉ាក Office Store។ "Windows Store" មានន័យថា​ហាង​សម្រាប់​ឧបករណ៍ Windows ដូចជា​ទូរសព្ទ, PC និង​ថេប្លិត ឬ​បទពិសោធន៍​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​ម៉ាក Windows Store។ "Xbox Store" មានន័យថា ហាង​សម្រាប់​កុងសូល Xbox One និង Xbox 360 ឬ​បទពិសោធន៍​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​ម៉ាក Xbox Store។
  • i. លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ៖ យើង​នឹង​កត់សម្គាល់​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​នីមួយៗ​ដែល​អាច​រក​បាន​ក្នុង​ហាង​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។ លុះត្រាតែ​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ផ្សេង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​ជាមួយ​កម្មវិធី​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ បើ​ពុំនោះ លក្ខខណ្ឌ​ស្តង់ដា​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធី (Standard Application License Terms ឬ "SALT") នៅ​ខាងចុង​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ គឺ​ជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​អ្នក​និង​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី ដែល​បាន​ចែង​ពី​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ទាញយក​តាម Windows Store ឬ Xbox Store។ សម្រាប់​ការបញ្ជាក់ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការប្រើ (និង​សេវា​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​ដោយ) សេវា Microsoft។ ប្រការ 5 នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ក៏​អនុវត្ត​ចំពោះ​កម្មវិធី​និង​សេវា​របស់​តតីយភាគី​ទាំងឡាយ​ដែល​បាន​ទទួល​តាមរយៈ​ហាង​ផងដែរ។ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក​តាម Office Store មិន​ស្ថិត​ក្រោម SALT ឡើយ ហើយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ដាច់ដោយឡែក ដែល​អនុវត្ត។
  • ii. បច្ចុប្បន្នភាព៖ Microsoft នឹង​ពិនិត្យ​រក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ និង​ទាញយក​បច្ចុប្បន្នភាព​ចំពោះ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក សូម្បី​អ្នក​មិន​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​ហាង​ពាក់ព័ន្ធ​ក៏​ដោយ។ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ការកំណត់​នៃ​ហាង​របស់​អ្នក ឬ​ការកំណត់​ប្រព័ន្ធ បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ទទួល​បច្ចុប្បន្នភាព​ស្វ័យប្រវត្តិ​ចំពោះ​កម្មវិធី​ហាង​ទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី កម្មវិធី Office Store មួយ​ចំនួន​ដែល​ហូស្ត​ទាំងស្រុង​ឬ​មួយ​ផ្នែក អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​អភិវឌ្ឍនករ​កម្មវិធី ហើយ​អាច​មិន​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព។
  • iii. ការឲ្យតម្លៃ និង​វិវេចនា៖ បើ​អ្នក​ឲ្យតម្លៃ ឬ​ក៏​ធ្វើ​វិវេចនា​លើ​កម្មវិធី​មួយ​ឬ​ទំនិញ​ឌីជីថល​ផ្សេងទៀត​ក្នុង​ហាង អ្នក​អាច​ទទួល​អ៊ីមែល​ពី Microsoft ដែល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​ឬ​ទំនិញ​ឌីជីថល។ អ៊ីមែល​ទាំងនោះ​ចេញ​ពី Microsoft; យើង​មិន​ចែករំលែក​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​ជាមួយ​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​ទាំងឡាយ​ឬ​ទំនិញ​ឌីជីថល​ផ្សេងទៀត​ដែល​អ្នក​ទទួល​តាមរយៈ​ហាង​ឡើយ។
  • iv. ការព្រមាន​ពី​សុវត្ថិភាព៖ ដើម្បី​ជៀសវាង​លទ្ធភាព​រង​របួស អផាសុក ឬ​ឈឺ​ភ្នែក អ្នក​គួរ​សម្រាក​ពី​ការលេង​ហ្គេម​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​ផ្សេងទៀត តាម​ពេល ជាពិសេស បើ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ឈឺ ឬ អស់​កម្លាំង ដោយសារ​ការប្រើប្រាស់​នេះ។ បើ​អ្នក​អផាសុក សូម​សម្រាក។ អផាសុក​អាច​រួមមាន​អារម្មណ៍​ចង់​ក្អួត ការឈឺ​ពេល​កម្រើក ការវិលមុខ វិលវល់ ឈឺក្បាល អស់កម្លាំង ឈឺ​ភ្នែក ឬ​ស្ងួតភ្នែក។ ការប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ទាំងនេះ​អាច​បន្លប់​អ្នក​និង​រារាំង​បរិស្ថាន​ជុំវិញ​អ្នក។ សូម​ជៀសវាង​គ្រោះថ្នាក់​ពី​ការធ្វើដំណើរ ការឡើង​ជណ្ដើរ ពិដាន​ទាប របស់​ងាយ​បែកបាក់​ឬ​របស់​មាន​តម្លៃ​ដែល​អាច​ខូច។ មនុស្ស​ភាគតិច​បំផុត​អាច​ជួប​ប្រទះ​ជំងឺ​ស្កន្ទ នៅពេល​មើល​រូប​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ពន្លឺ​ភ្លាស ឬ​លំនាំ​ដែល​អាច​កើតមាន​ក្នុង​កម្មវិធី។ សូម្បី​មនុស្ស​ដែល​គ្មាន​ប្រវត្តិ​មាន​ជំងឺ​ស្កន្ទ​ក៏​ដោយ ក៏​អាច​មាន​ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​ជំងឺ​ស្កន្ទ​ទាំងនេះ​ផងដែរ ទោះ​មិន​ធ្លាប់​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆយ​ឃើញ​ពីមុន​ក៏​ដោយ។ រោគសញ្ញា​ទាំងនោះ​អាច​រួមបញ្ចូល​ការឈឺក្បាល​តិចៗ ស្រវាំង​ភ្នែក កន្ត្រាក់ ញាក់​ញ័រ​ដៃជើង វង្វេង​ស្មារតី ភាន់ច្រឡំ បាត់បង់​ស្មារតី ឬ​ការប្រកាច់។ សូម​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ភ្លាមៗ ហើយ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត បើ​អ្នក​មាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ ឬ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេល​ប្រើ​កម្មវិធី​នានា បើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​រោគសញ្ញា​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​ស្កន្ទ។ ឪពុកម្ដាយ​គួរ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រើប្រាស់​របស់​កូន​ពួកគេ លើ​កម្មវិធី​នានា ថា​មាន​សញ្ញា​ណា​មួយ​នៃ​រោគសញ្ញា​ទាំងនោះ​ទេ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Microsoft Familyលក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ Microsoft Family14c_MicrosoftFamily
សង្ខេប
 • c. មុខងារ Microsoft Family៖ ឪពុកម្ដាយ​និង​កូន​អាច​ប្រើ​មុខងារ Microsoft Family ដើម្បី​បង្កើត​ទំនុកចិត្ត​ផ្អែក​លើ​ការចែករំលែក​ការយល់ដឹង​ពី​អាកប្បកិរិយា វិបសៃ កម្មវិធី ហ្គេម ទីកន្លែង​ជាក់ស្ដែង និង​ការចំណាយ​អ្វី​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​នៅក្នុង​គ្រួសារ​របស់​ពួកគេ។ ឪពុកម្ដាយ​អាច​បង្កើត​គ្រួសារ​មួយ​ដោយ​ចូលទៅ https://account.microsoft.com/family (ឬ​ដោយ​ធ្វើ​តាម​សេចក្ដីណែនាំ​លើ​ឧបករណ៍ Windows របស់​ពួកគេ ឬ​ក៏​កុងសូល Xbox) ហើយ​អញ្ជើញ​កូន​ឬ​ឪពុកម្ដាយ​របស់​ពួកគេ​ឲ្យ​ចូលរួម។ មាន​មុខងារ​ជាច្រើន​សម្រាប់​សមាជិក​គ្រួសារ ដូច្នេះ​សូម​ត្រួតពិនិត្យ​ដោយ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​នូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ នៅពេល​អ្នក​យល់ព្រម​បង្កើត​ឬ​ចូលរួម​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ។ ដោយ​បង្កើត​ឬ​ចូលរួម​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ អ្នក​យល់ព្រម​ប្រើ​គ្រួសារ​នោះ ស្រប​តាម​គោលបំណង​របស់​វា ហើយ​នឹង​មិន​ប្រើ​វា​តាម​វិធី​ដែល​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ ដើម្បី​អាច​ចូលប្រើ​ព័ត៌មាន​របស់​បុគ្គល​ផ្សេងទៀត​ដោយ​ខុសច្បាប់​ឡើយ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
កម្មវិធីសារ​ជាក្រុមកម្មវិធីសារ​ជាក្រុម14d_GroupMessaging
សង្ខេប
 • d. កម្មវិធីសារ​ជាក្រុម៖ សេវា Microsoft ជាច្រើន អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្ញើ​សារ​ជូន​អ្នកដទៃ​តាម សំឡេង ឬ SMS ("សារ") និង/ឬ អនុញ្ញាត​ឲ្យ Microsoft ឬ សម្ពន្ធ​ដែល Microsoft គ្រប់គ្រង ផ្ញើ​សារ​ទាំងនោះ​ជូន​អ្នក​និង​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត​ម្នាក់​ឬ​ច្រើននាក់ ក្នុង​នាម​អ្នក។ នៅពេល​អ្នក​ណែនាំ MICROSOFT ឬ សម្ពន្ធ​ដែល Microsoft គ្រប់គ្រង ឲ្យ​ផ្ញើ​សារ​នោះ​ជូន​អ្នក ឬ​អ្នកដទៃ អ្នក​អះអាង​និង​ធានា​ជូន​យើង​ថា អ្នក​នឹង​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ដែល​អ្នក​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​យើង​ផ្ញើ​សារ​នោះ យល់ព្រម​ទទួល​សារ​នោះ​និង​សារ​អត្ថបទ​រដ្ឋបាល​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងទៀត ពី MICROSOFT និង សម្ពន្ធ​ដែល MICROSOFT គ្រប់គ្រង។ “សារ​អត្ថបទ​រដ្ឋបាល” គឺ​ជា​សារ​ប្រតិបត្តិការ​តាម​ពេល​ពី​សេវា Microsoft ជាក់លាក់​មួយ រួមទាំង ប៉ុន្តែ​មិន​កម្រិត​ត្រឹម “សារ​ស្វាគមន៍” ឬ​ក៏​សេចក្ដីណែនាំ​អំពី​របៀប​បញ្ឈប់​ការទទួល​សារ។ អ្នក​ឬ​សមាជិក​ក្រុម​ដែល​លែង​ចង់​ទទួល​សារ​នោះ អាច​ជ្រើសរើស​មិន​ទទួល​សារ​នោះ​បន្ថែម​ទៀត​ពី Microsoft ឬ​សម្ពន្ធ​ដែល Microsoft គ្រប់គ្រង នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​ធ្វើ​តាម​សេចក្ដីណែនាំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ។ បើ​អ្នក​លែង​ចង់​ទទួល​សារ​នោះ​ទៀត ឬ​ក៏​លែង​ចង់​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម អ្នក​យល់ព្រម​ថា អ្នក​នឹង​ជ្រើសរើស​ដក​ខ្លួន​ចេញ​តាមរយៈ​ការណែនាំ​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​កម្មវិធី​ឬ​សេវា​នោះ។ បើ​អ្នក​មាន​មូលហេតុ​ជឿជាក់​ថា សមាជិក​ក្រុម​ណា​ម្នាក់​លែង​ចង់​ទទួល​សារ​នោះ ឬ​ក៏​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុម អ្នក​យល់ព្រម​លុប​ពួកគេ​ពី​ក្រុម។ អ្នក​ក៏​អះអាង​និង​ធានា​ជូន​យើង​ដែល​ថា អ្នក​និង​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​ដែល​អ្នក​បាន​ណែនាំ​យើង​ឲ្យ​ផ្ញើ​សារ ដឹង​ថា សមាជិក​ក្រុម​ម្នាក់ៗ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​សោហ៊ុយ​ចំណាយ​នៃ​ការគិតថ្លៃ​សារ ដែល​ចេញ​តម្លៃ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ទូរសព្ទ​ចល័ត​របស់​គេ រួមទាំង​ការគិតថ្លៃ​សារ​អន្តរជាតិ​ណា​មួយ ដែល​អាច​អនុវត្ត នៅពេល​សារ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ពី​លេខ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​ស្ថិតនៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
Skype និង GroupMeSkype និង GroupMe14e_Skype
សង្ខេប
 • e. Skype និង GroupMe៖
  • i. មិន​អាច​ប្រើ​សេវា​អាសន្ន៖ មាន​ភាពខុសគ្នា​សំខាន់ៗ​រវាង​សេវា​ទូរសព្ទ​បែប​បុរាណ និង Skype។ Skype មិន​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្ដល់​ការចូលប្រើ​សេវា​អាសន្ន​ឡើយ ក្រោម​វិធាន បទបញ្ជា ឬ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក និង/ឬ ជាតិ ដែល​មាន​ជា​ធរមាន។ សុហ្វវែរ និង​ផលិតផល​របស់ Skype មិនមាន​បំណង​ឲ្យ​គាំទ្រ ឬ​ធ្វើ​ការហៅ​អាសន្ន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ណា​មួយ ទីភ្នាក់ងារ​ពង្រឹង​ច្បាប់ អង្គភាព​ថែទាំ​សុខភាព ឬ​ប្រភេទ​នៃ​សេវា​ផ្សេងទៀត ដែល​ភ្ជាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ទៅ​បុគ្គលិក​ទទួល​បន្ទុក​ខាង​សេវា​អាសន្ន ឬ​កន្លែង​ឆ្លើយតប​សុវត្ថិភាព​សាធារណៈ ("សេវា​អាសន្ន") ឡើយ។ អ្នក​ទទួលស្គាល់​និង​យល់ព្រម​ថា៖ (i) វា​គឺ​ជា​ការទទួលខុសត្រូវ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ទិញ​ឧបករណ៍​ឥតខ្សែ​បែប​បុរាណ (ឧបករណ៍​ចល័ត) ឬ​សេវា​ទូរសព្ទ​អចល័ត ដែល​ផ្ដល់​មុខងារ​ទាក់ទង​សេវា​អាសន្ន ហើយ (ii) Skype មិន​ជំនួស​សេវា​ទូរសព្ទ​បឋម​របស់​អ្នក​ឡើយ។
  • ii. APIs ឬ​ការផ្សាយ៖ បើ​អ្នក​ចង់ប្រើ Skype ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​ការផ្សាយ​ណា​មួយ អ្នក​ត្រូវតែ​អនុលោម​តាម "TOS នៃ​ការផ្សាយ" នោះ នៅ https://www.skype.com/go/legal.broadcast។ បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​អ៊ីនធឺហ្វេស​កម្មវិធី​ណា​មួយ ("API") ដែល​ដាក់​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន តាម Skype អ្នក​ត្រូវតែ​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ជា​ធរមាន ដែល​មាន​នៅ www.skype.com/go/legal
  • iii. គោលការណ៍​នៃ​ការប្រើ​ដោយ​ស្មោះត្រង់៖ គោលការណ៍​នៃ​ការប្រើ​ដោយ​ស្មោះត្រង់​អាច​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ Skype។ សូម​ពិនិត្យ​គោលការណ៍​ទាំងនេះ ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ការពារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការឆបោក និង​ការបំពាន ព្រមទាំង​អាច​ដាក់​កម្រិត​លើ​ប្រភេទ ថិរវេលា ឬ​កម្រិត​សំឡេង​នៃ​ការហៅ ឬ​សារ ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ។ គោលការណ៍​ទាំងនេះ​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ តាមរយៈ​ការយោង។ អ្នក​អាច​រក​គោលការណ៍​ទាំងនេះ​នៅ https://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. ការប្រើ​ផែនទី៖ Skype មាន​មុខងារ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រគល់​ព័ត៌មាន​ជូន ឬ​ដាក់​ខ្លួន​ឯង​លើ​ផែនទី​មួយ ដោយ​ប្រើ​សេវា​ផែនទី។ ដោយ​ប្រើ​មុខងារ​ទាំងនេះ អ្នក​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ Google Maps ដែល​មាន​នៅ https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​នៃ Google Maps ដែល​មាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​របស់​អ្នក។
  • v. អ្នកប្រើប្រាស់​ជា​រដ្ឋាភិបាល៖ បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​គណនី​អាជីវកម្ម ឬ អភិបាល Skype ក្នុង​នាម​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឬ​ក៏​ទីភ្នាក់ងារ​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​នោះ​ឡើយ។ សម្រាប់​លក្ខខណ្ឌ​អនុវត្ត​ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទៀត សូម​ទាក់ទង usgovusers@skype.net
  • vi. ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន/មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម៖ ការប្រើប្រាស់ Skype គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ Skype នៅ​កន្លែង​ការងារ សម្រាប់​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ពាណិជ្ជកម្ម​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក។
  • vii. លេខ Skype/Skype To Go៖ បើ Skype ផ្ដល់ជូន​អ្នក​នូវ​លេខ Skype Number ឬ​លេខ Skype To Go អ្នក​យល់ព្រម​ថា អ្នក​មិនមែន​ជា​ម្ចាស់​នៃ​លេខ​នោះ ឬ​មាន​សិទ្ធិ​រក្សា​លេខ​នោះ​ជា​រៀងរហូត​ឡើយ។ ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន លេខ​មួយ​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​បាន ដោយ​ដៃគូ​របស់ Skype ជំនួស​ឲ្យ Skype ហើយ​អ្នក​អាច​ត្រូវការ​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដាច់ដោយឡែក​ជាមួយ​ដៃគូ​នោះ។
  • viii. អ្នកគ្រប់គ្រង Skype៖ "គណនី​អ្នកគ្រប់គ្រង​អភិបាល Skype" ត្រូវ​បាន​បង្កើត​និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​អ្នក ដែល​ធ្វើ​សកម្មភាព​ជា​អភិបាល​នៃ​ក្រុម​អភិបាល Skype និង​មិនមែន​ជា​អង្គភាព​អាជីវកម្ម​មួយ​ឡើយ។ អ្នក​អាច​ត​គណនី Microsoft មួយៗ​របស់​អ្នក​ទៅ​ក្រុម​អភិបាល Skype ("គណនី​ដែល​បាន​ត")។ អ្នក​អាច​ចាត់តាំង​អ្នកគ្រប់គ្រង​បន្ថែម​ដល់​ក្រុម​អភិបាល Skype របស់​អ្នក ក្រោម​ការយល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​របស់​ពួកគេ។ បើ​អ្នក​ផ្ដល់​លេខ Skype ដល់​គណនី​ដែល​បាន​ត អ្នក​កំពុង​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការអនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវការ​ទាំងឡាយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទីលំនៅ ឬ ទីកន្លែង​នៃ​អ្នកប្រើប្រាស់​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​ត។ បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ឈប់​ត​គណនី​ដែល​បាន​ត ពី​ក្រុម​អភិបាល Skype ការចុះឈ្មោះ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ទាំងឡាយ, ឥណទាន Skype ឬ លេខ Skype នឹង​មិន​អាច​ទាមទារ​មក​វិញ​ឡើយ ហើយ​ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ឬ​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី​ដែល​បាន​ឈប់​ត នឹង​លែង​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ចូលប្រើ​ទៀត​ហើយ។ អ្នក​យល់ព្រម​ចំពោះ​ការដំណើរការ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទាំងឡាយ​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​ត ស្រប​តាម​ច្បាប់​ការពារ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន​ទាំងអស់។
  • ix. ការគិតថ្លៃ Skype៖ តម្លៃ​ទាំងអស់​សម្រាប់​ផលិតផល​គិតថ្លៃ​របស់ Skype រួមបញ្ចូល​ទាំង​ពន្ធ​ផងដែរ លុះត្រាតែ​បាន​បញ្ជាក់​ផ្សេង​ពី​នេះ។ ការគិតថ្លៃ​ដែល​អាច​បង់​សម្រាប់​ការហៅ​ទូរសព្ទ​នៅក្រៅ​ការចុះឈ្មោះ រួមមាន​ថ្លៃសេវា​ការភ្ជាប់ (បាន​គិតថ្លៃ នៅពេល​ហៅ​ម្ដងៗ) និង​អត្រា​ក្នុង​មួយ​នាទី ដែល​បាន​កំណត់​លើ www.skype.com/go/allrates។ ការគិតថ្លៃ​ការហៅ​នឹង​កាត់​ពី​សមតុល្យ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក។ Skype អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​អត្រា​ហៅ​របស់​ខ្លួន នៅ​គ្រប់ពេល ដោយ​ប្រកាស​ការផ្លាស់ប្ដូរ​នានា​នៅ www.skype.com/go/allrates។ អត្រា​ថ្មី​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការហៅ​លើកក្រោយ​របស់​អ្នក បន្ទាប់​ពី​ការផ្សព្វផ្សាយ​អត្រា​ថ្មី​នោះ។ សូម​ពិនិត្យ​អត្រា​ថ្មី​បំផុត មុនពេល​អ្នក​ធ្វើ​ការហៅ​របស់​អ្នក។ នាទី​ហៅ​មួយ​ភាគៗ និង​ការគិត​ថ្លៃ​មួយ​ភាគៗ នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ទៅ​ជា​ឯកតា​ចំនួន​គត់​បន្ទាប់។ ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លះ ផលិតផល​គិតថ្លៃ​របស់ Skype ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​ដោយ​ដៃគូ​ក្នុង​ស្រុក​របស់ Skype ហើយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើ​របស់​ដៃគូ​នោះ នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​នោះ។
  • x. ឥណទាន Skype៖ Skype មិន​ធានា​ថា អ្នក​នឹង​អាច​ប្រើ​សមតុល្យ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក ដើម្បី​ទិញ​ផលិតផល​គិតថ្លៃ​របស់ Skype ទាំងអស់​ឡើយ។ បើ​អ្នក​មិន​ប្រើ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក ក្នុង​អំឡុងពេល 180 ថ្ងៃ​ទេ នោះ Skype នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​អសកម្ម។ អ្នក​អាច​បើកដំណើរការ​ឥណទាន Skype ដោយ​ចូល​តាម​តំណ​បើកដំណើរការ​ឡើងវិញ​តាម https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit។ បើ​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន ហើយ​អ្នក​ទិញ​ឥណទាន Skype ពី​វិបសៃ Skype ឃ្លា​ពីរ​ខាងក្រោម​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​ឡើយ ហើយ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក​ត្រូវ​ផុតកំណត់​ក្នុង​ពេល 180 ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការទិញ។ នៅពេល​ឥណទាន​របស់​អ្នក​ផុតកំណត់ អ្នក​នឹង​លែង​អាច​បើកដំណើរការ​វា​ឡើងវិញ ឬ​ក៏​ប្រើ​វា​ទៀត​ហើយ។ អ្នក​អាច​បើកប្រើ​មុខងារ​គិតថ្លៃ​ឡើងវិញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេល​អ្នក​ទិញ​ឥណទាន Skype ដោយ​ធីក​ក្នុង​ប្រអប់​សមស្រប។ បើ​បាន​បើកប្រើ សមតុល្យ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ឡើងវិញ​ជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដដែល​និង​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស គ្រប់​ពេល​ដែល​សមតុល្យ Skype របស់​អ្នក​នៅ​ក្រោម​បទដ្ឋាន ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ Skype ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ។ បើ​អ្នក​បាន​ទិញ​ការចុះឈ្មោះ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ក្រៅ​ពី​បណ្ណ​ឥណទាន, PayPal ឬ Moneybookers (Skrill) ហើយ​អ្នក​បាន​បើកប្រើ​ការគិតថ្លៃ​ឡើងវិញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ នោះ​សមតុល្យ​ឥណទាន Skype របស់​អ្នក នឹង​ត្រូវ​បាន​គិតថ្លៃ​ឡើងវិញ​ជាមួយ​នឹង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ចំាបាច់ ដើម្បី​ទិញ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ​ឡើងវិញ​លើកក្រោយ​របស់​អ្នក។ អ្នក​អាច​បិទ​ស្វ័យ​បញ្ចូល​ប្រាក់​ឡើងវិញ​នៅ​គ្រប់ពេល ដោយ​ចូលទៅ​និង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់​របស់​អ្នក​ក្នុង​ផតថល​គណនី​របស់​អ្នក​ក្នុង Skype។
  • xi. ថ្លៃសេវា​សារ​អន្តរជាតិ៖ GroupMe បច្ចុប្បន្ន​ប្រើ​លេខ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សម្រាប់​ក្រុម​នីមួយៗ​ដែល​បាន​បង្កើត។ គ្រប់​សារ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ឬ​ទទួល​ពី​លេខ GroupMe នឹង​រាប់​ជា​សារ​អត្ថបទ​អន្តរជាតិ​ដែល​ផ្ញើ​ទៅ ឬ​បាន​ទទួល​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ សូម​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​អ្នកផ្ដល់សេវា​ឲ្យ​អ្នក​សម្រាប់​អត្រា​អន្តរជាតិ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។
  • xii. ផ្ញើ​និង​ទទួល​លុយ៖ ដោយ​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ញើ​និង​ទទួល​លុយ (បើ​មាន) អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា Skype ប្រើ​តតីយភាគី ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​បង់ប្រាក់ និង ការផ្ទេរ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។ Skype មិន​ផ្ដល់​សេវា​បង់ប្រាក់​ឬ​ការផ្ទេរ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ទេ ហើយ​ក៏​មិនមែន​ជា​អាជីវកម្ម​សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែរ។ ការផ្ញើ​និង​ការទទួល​លុយ​លើ Skype ក៏​អាច​មាន​ចំពោះ​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​មាន​អាយុ 18 ឆ្នាំ ឬ​លើស​នេះ (ឬ​ក៏​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់​តតីយភាគី) ព្រមទាំង​អ្នក​ដែល​ចុះបញ្ជី​និង​បាន​ទទួល​ការយល់ព្រម​សម្រាប់​គណនី​មួយ​ជាមួយ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ជា​តតីយភាគី។ ដើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​ផ្ញើ​លុយ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ចុះឈ្មោះ​ទទួល​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​តតីយភាគី ព្រមទាំង​ផ្ដល់​ការអនុញ្ញាត​ដើម្បី​ចែករំលែក​ទិន្នន័យ​ជាមួយ​តតីយភាគី​ទាំងនេះ ក្នុង​គោលបំណង​នៃ​ការផ្ដល់​សេវា​នោះ។ បើ Skype ទទួល​ការជូនដំណឹង​ថា ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​មុខងារ​ផ្ញើ​លុយ បំពាន​លើ​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​តតីយភាគី Skype អាច​ចាត់​វិធានការ​ប្រឆាំង​គណនី​របស់​អ្នក ដូចជា​ការលុបចោល​ឬ​ការព្យួរ​គណនី​របស់​អ្នក។ Skype ឬ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​សេវា​បង់ប្រាក់​ដែល​តតីយភាគី​បាន​ផ្ដល់​ជូន ឬ​ក៏​សកម្មភាព​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ក្រោម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​របស់​តតីយភាគី​ឡើយ។ Skype មិន​ធ្វើ​ការរ៉ាប់រង ការអះអាង ឬ​ការធានា​ថា មុខងារ​ផ្ញើ​និង​ទទួល​លុយ​នឹង​អាច​ប្រើ​បាន ឬ បន្ត​អាច​ប្រើ​បាន​ឡើយ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
Bing និង MSNBing និង MSN14f_BingandMSN
សង្ខេប
 • f. Bing និង MSN៖
  • i. ឯកសារ Bing និង MSN៖ អត្ថបទ អក្សរ រូបថត ផែនទី វីដេអូ កម្មវិធីចាក់​វីដេអូ និង​ឯកសារ​របស់​តតីយភាគី ដែល​មាន​លើ Bing និង MSN រួមទាំង​តាម​រ៉ូបូ Microsoft និង កម្មវិធី គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត រួមទាំង​ការទាញយក ការចម្លង ឬ​ការចែកចាយ​ឯកសារ​ទាំងនេះ​ឡើងវិញ ឬ​ក៏​ការប្រើប្រាស់​ឯកសារ​ឬ​ផលិតផល​ទាំងនេះ ដើម្បី​បង្កើត​ផលិតផល​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ជា​ពិសេស​ពី Microsoft ឬ​ម្ចាស់​សិទ្ធិ ឬ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន​ប៉ុណ្ណោះ។ Microsoft ឬ​ម្ចាស់​សិទ្ធិ​ផ្សេងទៀត​រក្សា​សិទ្ធិ​ទាំងអស់​ចំពោះ​ឯកសារ ដែល​មិន​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ដោយ Microsoft ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ មិន​ថា​តាមរយៈ​ការជាប់​ទាក់ទង វិធាន​ច្បាប់ ឬក៏​អ្វី​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។
  • ii. ផែនទី Bing៖ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​រូប​ភ្នែក​បក្សី​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាណាដា ម៉ិចស៊ីក នូវែលសេឡង់ អូស្ត្រាលី ឬ​ជប៉ុន សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​របស់​រដ្ឋាភិបាល ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រម​ជា​លាយលក្ខណ៍​ដាច់ដោយឡែក​របស់​យើង​ឡើយ។
  • iii. ទីកន្លែង Bing និង មជ្ឈមណ្ឌល​ឧស្សាហករ Bing៖ នៅពេល​អ្នក​ផ្ដល់​ទិន្នន័យ​ឬ​ការយល់ព្រម​របស់​អ្នក​ជូន​ទីកន្លែង Bing ឬ មជ្ឈមណ្ឌល​ឧស្សហករ Bing អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft នូវ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ទូទាំង​ពិភពលោក​និង​ឥតគិត​តម្លៃ​សិទ្ធិ ក្នុង​ការ​ប្រើ ផលិត​ឡើងវិញ រក្សាទុក កែ ប្រមូល​ផ្ដុំ លើកកម្ពស់ បញ្ជូន បង្ហាញ ឬ​ចែកចាយ​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវា​មួយ និង ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​បន្ត​នូវ​សិទ្ធិ​ទាំងនោះ​ជូន​តតីយភាគី។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
CortanaCortana14g_Cortana
សង្ខេប
 • g. Cortana៖
  • i. ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម៖ Cortana គឺ​ជា​សេវា​ជំនួយការ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់ Microsoft។ មុខងារ សេវា ខ្លឹមព័ត៌មាន ព្រមទាំង​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី ដែល Cortana បាន​ផ្ដល់​ជូន (ជារួម​ហៅ​ថា "សេវា Cortana") គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​និង​មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ។
  • ii. ភាពធ្វើមុខងារ និង ខ្លឹមព័ត៌មាន៖ Cortana ផ្ដល់​មុខងារ​ជាច្រើន ដែល​មុខងារ​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល។ សេវា Cortana អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចូលប្រើ​សេវា​នានា ព័ត៌មាន ឬ​មុខងារ ដែល​សេវា Microsoft ឬ​ក៏​កម្មវិធី​និង​សេវា​របស់​តតីយភាគី​ផ្សេងទៀត​បាន​ផ្ដល់ជូន។ លក្ខខណ្ឌ​ជាក់លាក់​តាម​សេវា​នៃ​ប្រការ 13 ក៏​អនុវត្ត​ផងដែរ​ចំពោះ​សេវា Microsoft ដែល​មាន​ជា​ធរមាន និង អាច​ចូលប្រើ​តាម​សេវា Cortana។ Cortana ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រៀប​គម្រោង​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​អ្នក​គួរ​ធ្វើ​ការវិនិច្ឆយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​អ្នក នៅពេល​ត្រួតពិនិត្យ និង​ពឹងផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​នេះ។ Microsoft មិន​ធានា​ពី​សុក្រឹតភាព ភាពមាន ឬ​ភាពទាន់​ពេលវេលា​នៃ​បទពិសោធន៍​តាម​បុគ្គល ដែល Cortana បាន​ផ្ដល់ជូន​ឡើយ។ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ឡើយ ក្នុង​ករណី​ដែល​មុខងារ​គ្រប់គ្រង​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​របស់ Cortana ពន្យារពេល ឬ​ក៏​រារាំង​អ្នក​មិន​ឲ្យ​ទទួល ត្រួតពិនិត្យ ឬ​ផ្ញើ​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ឬ​ការជូនដំណឹង។
  • iii. កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី៖ ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការផ្ដល់ជូន​សេវា Cortana វា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ Cortana ផ្លាស់ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី ដូចជា​កូដ​តំបន់​និង​សំណួរ​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​ការឆ្លើយតប​ដែល​កម្មវិធី​និង​សេវា​របស់​តតីយភាគី​បាន​ប្រគល់​ជូន ដើម្បី​បំពេញ​តាម​សំណើ​របស់​អ្នក។ តាមរយៈ​ការត​គណនី Cortana អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ធ្វើ​ការទិញ​តាម​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី ដោយ​ប្រើ​ចំណូលចិត្ត​និង​ការកំណត់​នៃ​គណនី​ដែល​អ្នកប្រើប្រាស់​បាន​បង្កើត​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​កម្មវិធីនិង​សេវា​តតីយភាគី​ទាំងនោះ។ អ្នកប្រើប្រាស់​អាច​ផ្ដាច់​ការត​គណនី​នៅ​គ្រប់​ពេល។ ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​កម្មវិធី​និង​សេវា​របស់​តតីយភាគី​ស្ថិត​ក្រោម​ប្រការ 5 នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឬ​បញ្ឈប់​មុខងារ​ឬ​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃ​កម្មវិធី​និង​សេវា​តតីយភាគី​របស់​ពួកគេ ឬ​ក៏​ការបញ្ចូលគ្នា​ជាមួយ​សេវា Cortana។ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​សុហ្វវែរ​ឬ​ហ្វឺមវែរ​ដែល​ឧស្សាហករ​បាន​ផ្ដល់ជូន​ឡើយ។
  • iv. ឧបករណ៍​ដែល​បាន​បើកប្រើ Cortana៖ ឧបករណ៍​ដែល​បាន​បើកប្រើ Cortana គឺ​ផលិតផល​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​ត្រូវ​បាន​បើកប្រើ​ដើម្បី​ចូលប្រើ​សេវា Cortana ឬ​ក៏​ផលិតផល​ឬ​ឧបករណ៍​ដែល​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​សេវា Cortana។ ឧបករណ៍​ដែល​បាន​បើកប្រើ Cortana រួមមាន​ឧបករណ៍​ឬ​ផលិតផល​របស់​តតីយភាគី​ដែល Microsoft មិនមែន​ជា​ម្ចាស់ ផលិត ឬ​អភិវឌ្ឍ។ Microsoft មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​ឬ​ផលិតផល​របស់​តតីយភាគី​ទាំងនេះ​ឡើយ។
  • v. បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ៖ ចំពោះ​ឧបករណ៍​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​សេវា Cortana យើង​អាច​ពិនិត្យ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​កំណែ​នៃ​សុហ្វវែរ​សេវា Cortana និង​ទាញយក​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ​ឬ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ការកំណត់​រចនាសម្ពន្ធ​នានា ឬ​ក៏​តម្រូវ​ឲ្យ​ឧស្សាហករ​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​បាន​បើកប្រើ Cortana រក្សា​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​សុហ្វវែរ​សេវា Cortana។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
សង្ខេប
 • h. Outlook.com៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល Outlook.com (ឬ @msn, @hotmail ឬ @live) ដែល​អ្នក​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​គណនី Microsoft របស់​អ្នក នឹង​មានតែមួយ​សម្រាប់​អ្នក​ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ​តែ​ប្រអប់ទទួល Outlook.com ឬ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក នៅតែ​សកម្ម។ ក្នុង​ករណី​ដែល​ប្រអប់ទទួល Outlook.com ឬ​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ត្រូវ​បាន​បិទ​ដោយ​អ្នក ឬ​ដោយ Microsoft ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល ឬ​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​និស្សរកម្ម​ទៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​របស់​យើង ហើយ​ចាត់តាំង​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
សេវា Officeសេវា Office14i_officeBasedServices
សង្ខេប
 • i. សេវា Office៖ Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com និង​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ Office 365 ផ្សេងទៀត ឬ​ក៏​សេវា​ដែល​មាន​ម៉ាក Office គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ លុះត្រាតែ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដាច់ដោយឡែក​ជាមួយ Microsoft.
អត្ថបទ​ពេញលេញ
សេវា Microsoft Healthសេវា Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
សង្ខេប
 • j. សេវា Microsoft Health៖
  • i. HealthVault៖ HealthVault មាន​បំណង​ឲ្យ​អ្នក​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុខភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​ព័ត៌មាន​អំពី​មនុស្ស​ផ្សេងទៀត (ដូចជា​គ្រួសារ​របស់​អ្នក) ជាមួយ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​ពួកគេ។ គណនី HealthVault មិនមែន​សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នកផ្ដល់​ការថែទាំ​សុខភាព​ប្រើប្រាស់​ឡើយ ឬ​ក៏​ក្នុង​គោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​មិនមែន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មាន​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​អាច​មិន​សុក្រឹត ឬ​ទាន់​សម័យ​ជានិច្ច​ឡើយ ហើយ​គួរ​បង្ហាញ​ដោយ​អ្នកផ្ដល់​ការថែទាំ​សុខភាព​នានា ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ។ សេវា HealthVault មិន​រក្សា​កំណត់ត្រា​សម្រាប់​អ្នកផ្ដល់​ការថែទាំ​សុខភាព ឬ​ក៏​ក្នុង​គោលបំណង​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬ​ការគ្រប់គ្រង​ករណី​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ កំណត់ត្រា HealthVault មិនមែន​ជា​សំណុំ​នៃ​កំណត់ត្រា​ដែល​បាន​ចាត់តាំង ដូច​មាន​ចែង​ក្រោម​បទបញ្ជា​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឡើយ។ បើ​អ្នកផ្ដល់​ការថែទាំ​សុខភាព​សម្រេច​ថា​រួមបញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ទាំងឡាយ​ដែល​ទទូល​បាន​ពី HealthVault នៅក្នុង​កំណត់ត្រា​របស់​ខ្លួន គេ​គួរ​រក្សាទុក​សំណៅ​ចម្លង​មួយ​ច្បាប់​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​គេ។ បើ​មាន​អ្នកថែរក្សា​រួម​នៃ​កំណត់ត្រា​មួយ​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក (ដោយសារ​ម្នាក់​នៃ​អ្នក បាន​អញ្ជើញ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅមក) អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា អ្នកថែរក្សា​រួម​នោះ​មាន​ការគ្រប់គ្រង​ពេញលេញ​លើ​កំណត់ត្រា​នោះ ហើយ​អាច​លុបចោល​ការចូលប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​កំណត់ត្រា​នោះ គ្រប់គ្រង​ការចូលប្រើ​របស់​មនុស្ស​ផ្សេងទៀត​ចំពោះ​កំណត់ត្រា​នោះ និង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​នៃ​កំណត់ត្រា​នោះ រួមទាំង​របៀប និង​ពេល​ប្រើ​កំណត់ត្រា​នោះ។ Microsoft មិន​គាំទ្រ​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​មិនមែន​របស់ Microsoft (ដូចជា Facebook និង OpenID) ឡើយ ដូច្នេះ ផ្នែក​គាំទ្រ​អតិថិជន HealthVault នឹង​មិន​អាច​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៃ​ចុះឈ្មោះចូល​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ទាំងនោះ​ឡើយ។ បើ​អ្នក​បាត់បង់​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ការចុះឈ្មោះចូល​របស់​អ្នក ឬ​បើ​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក​បិទ អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ស្ដារ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​រក្សាទុក​មក​វិញ​ឡើយ។ ដើម្បី​ជួយ​រក្សា​ការចូលប្រើ​ជា​បន្តបន្ទាប់ យើង​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ដោយ​ចុះឈ្មោះចូល​ម្ដង លើស​ពី​មួយ ជាមួយ​គណនី HealthVault របស់​អ្នក។ Microsoft មិន​យល់ព្រម ឬ​គ្រប់គ្រង ហើយ​ក៏​មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ ការគាំទ្រ ឬ​សន្តិសុខ​នៃ​ព័ត៌មាន​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​មិនមែន​របស់ Microsoft ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ ឡើយ។
  • ii. ម៉ាក Microsoft៖ ឧបករណ៍​និង​កម្មវិធី​មាន​ម៉ាក Microsoft មិនមែន​ជា​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្ត្រ​ឡើយ ហើយ​មាន​បំណង​ផ្ដល់​ភាពមាំទាំ​និង​សុខភាព​ល្អ​ប៉ុណ្ណោះ។ ពួកវា​មិន​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឬ​មាន​បំណង​ឲ្យ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆយ​ជំងឺ​ឬ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត ឬ​ក៏​ក្នុង​ការព្យាបាល ការបន្ធួរ ឬ​ក៏​ការបង្ការ​ជំងឺ​ឬ​ស្ថានភាព​ផ្សេងទៀត​ដែរ។ Microsoft មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ទទួល​ពី Microsoft Band ឡើយ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ទំនិញ​ឌីជីថលទំនិញ​ឌីជីថល14k_DigitalGoods
សង្ខេប
 • k. ទំនិញ​ឌីជីថល៖ តាមរយៈ Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store ព្រមទាំង​សេវា​ពាក់ព័ន្ធ​និង​សេវា​នា​ពេល​អនាគត​ដទៃ​ផ្សេងទៀត Microsoft អាច​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ទទួល ស្ដាប់ មើល ចាក់ ឬ​អាន (តាម​ករណី) នូវ​តន្ដ្រី រូប វីដេអូ អត្ថបទ សៀវភៅ ហ្គេម ឬ​ឯកសារ​ផ្សេងទៀត ("ទំនិញ​ឌីជីថល") ដែល​អ្នក​អាច​ទទួល​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ឌីជីថល។ ទំនិញ​ឌីជីថល​គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​លក្ខណៈ​កម្សាន្ត​ផ្ទាល់ខ្លួន មិនមែន​អាជីវកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​យល់ព្រម​មិន​ចែកចាយ​បន្ត ផ្សព្វផ្សាយ សម្ដែង​ជា​សាធារណៈ ឬ​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ ឬ​ក៏​ផ្ទេរ​សំណៅ​ចម្លង​ណា​មួយ​នៃ​ទំនិញ​ឌីជីថល​ទាំងនេះ​ឡើយ។ ទំនិញ​ឌីជីថល​អាច​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ Microsoft ឬ​របស់​តតីយភាគី។ គ្រប់​ស្ថានភាព​ទាំងអស់ អ្នក​យល់​នឹង​ទទួលស្គាល់​ថា សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទំនិញ​ឌីជីថល​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ច្បាប់​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ និង​វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត ដែល​ស្ថិត​នៅ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143។ អ្នក​យល់ព្រម​ថា អ្នក​នឹង​មិន​ប៉ុនប៉ង​កែ​ទំនិញ​ឌីជីថល​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ទទួល​តាមរយៈ​សេវា​ណា​មួយ ដោយសារ​មូលហេតុ​អ្វី​ឡើយ រួមទាំង​គោលបំណង​នៃ​ការញែក​ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​កម្មសិទ្ធិ ឬ​ក៏​ប្រភព​នៃ​ទំនិញ​ឌីជីថល។ Microsoft ឬ​ម្ចាស់​ទំនិញ​ឌីជីថល​អាច​លុប​ទំនិញ​ឌីជីថល​ពី​សេវា​នានា តាម​ពេល ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
សង្ខេប
 • l. OneDrive៖
  • i. ការបែងចែក​ឃ្លាំងផ្ទុក៖ បើ​អ្នក​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ច្រើន​រក្សាទុក​ក្នុង​គណនី OneDrive របស់​អ្នក ជាង​ទំហំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវា​ចុះឈ្មោះ​ឥតគិតថ្លៃ​ឬ​បង់ថ្លៃ​សម្រាប់ OneDrive ហើយ​អ្នក​មិន​ឆ្លើយតប​នឹង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី Microsoft ដើម្បី​កែ​គណនី​របស់​អ្នក ដោយ​លុប​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​លើស ឬ​ក៏​ផ្លាស់ទី​ទៅ​គម្រោង​ចុះឈ្មោះ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឃ្លាំងផ្ទុក​ច្រើន​ជាងមុន យើង​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​បិទ​គណនី​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​លុប​ឬ​បិទ​ការចូលប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​លើ OneDrive។
  • ii. ប្រសិទ្ធផល​សេវា៖ អាស្រ័យ​លើ​កត្តា​ដូចជា​គ្រឿងបរិក្ខារ​របស់​អ្នក ការភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត និង​កិច្ចខំប្រឹងប្រែង​របស់ Microsoft ដើម្បី​រក្សា​ប្រសិទ្ធផល​និង​ចំនួន​សរុប​នៃ​សេវា​របស់​ខ្លួន អ្នក​អាច​ជួបប្រទះ​ការពន្យារពេល​ម្ដងម្កាល ក្នុង​ការបញ្ជូន​ឬ​ធ្វើ​សមកាល​ខ្លឹមព័ត៌មាន​លើ OneDrive។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
សង្ខេប
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. កម្មវិធី៖ Microsoft Rewards ("កម្មវិធី") អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​សន្សំ​ពិន្ទុ​ដែល​អាច​លោះ​បាន​សម្រាប់​សកម្មភាព​ដូចជា​ការស្វែងរក​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព លទ្ធកម្ម ពេលវេលា​ដែល​បាន​ចំណាយ​បើកមើល​ជាមួយ Microsoft Edge និង​ការផ្ដល់ជូន​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ពី Microsoft។ ការផ្ដល់ជូន​អាច​ខុសគ្នា​តាម​ទីផ្សារ។ ការស្វែងរក​គឺ​ជា​សកម្មភាព​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ម្នាក់ៗ​ដែល​វាយបញ្ចូល​អត្ថបទ​ដោយដៃ​ក្នុង​គោលបំណង​សុចរិត​នៃ​ការទទួល​លទ្ធផល​ស្វែងរក​ពី Bing ក្នុង​គោលបំណង​ស្វែងរក​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​នោះ ហើយ​មិន​រួមបញ្ចូល​សំណួរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​វាយបញ្ចូល​ដោយ​រ៉ូបូ ម៉ាក្រូ ឬ​មធ្យោបាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ឬ​ការក្លែង​បន្លំ​ប្រភេទ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ ("ស្វែងរក")។ លទ្ធកម្ម​គឺ​ជា​ដំណើរការ​នៃ​ការទិញ​ទំនិញ ឬ​ក៏​ការទាញយក​និង​ការ​ធ្វើ​លទ្ធកម្ម​អាជ្ញាបណ្ណ​សម្រាប់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ពី Microsoft មិន​ថា​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ឬ​គិតថ្លៃ​ឡើយ ("លទ្ធកម្ម")។ ពិន្ទុ​រង្វាន់​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​សម្រាប់​ការទិញ​ម្ដងៗ​ពី Microsoft ឡើយ។ ការបើកមើល​យ៉ាង​សកម្ម​ជាមួយ Microsoft Edge មានន័យថា ការបង្ហាញ​ប្រោវសឺ​លើ​អេក្រង់​នៃ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក (ឧទា. បើក​និង​កំពុង​ប្រើ ដោយ​អាយខុន Microsoft Edge ត្រូវ​បាន​រំលេច​ក្នុង​របារ​កិច្ចការ ដែល​បញ្ជាក់​ថា វា​គឺ​ជា​កម្មវិធី​ដែល​កំពុង​ប្រើ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន) ព្រមទាំង​ទាក់ទង​ជាមួយ​ប្រោវសឺ ដើម្បី​មើល​វិបសៃ មើល​វីដេអូ​ក្នុង​ប្រោវសឺ ពិនិត្យ​អ៊ីមែល ឬ​ក៏​ការប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត​ដែល​ប្រើ​ប្រោវសឺ​នោះ។ ដើម្បី​សន្សំ​ពិន្ទុ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់ Microsoft Edge អ្នក​ត្រូវតែ​កំណត់ Bing ជា​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​លំនាំដើម​នៃ​ប្រោវសឺ​នោះ ហើយ​ត្រូវតែ​បើកប្រើ​ការវាស់​ការប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ការកំណត់ Windows។ Microsoft អាច​ផ្ដល់​នូវ​ឱកាស​បន្ថែម​ដើម្បី​សន្សំ​ពិន្ទុ​តាម​ពេល ហើយ​ការផ្ដល់​នូវ​ការសន្សំ​ពិន្ទុ​ម្ដងៗ​នឹង​មិន​មាន​រហូត​ឡើយ។ ពិន្ទុ​ដែល​អ្នក​បាន​សន្សំ​អាច​លោះ​យក​របស់​ផ្សេងៗ ("រង្វាន់") ក្នុង​ទំព័រ​លោះ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល​ផ្នែក​រង្វាន់​នៅ support.microsoft.com ("FAQ")។
   • 1. តម្រូវការ​នៃ​កម្មវិធី៖ អ្នក​ត្រូវការ​គណនី Microsoft ដែល​មាន​សុពលភាព​មួយ ហើយ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ត្រូវតែ​បំពេញ​តាម តម្រូវការ​ប្រព័ន្ធ​អប្បបរមា។ កម្មវិធី​នេះ​បើក​ចំពោះ​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ដែល​បាន​រាយ​ក្នុង FAQ។ បុគ្គល​ម្នាក់ៗ​អាច​មាន​គណនី​កម្មវិធី​មិន​លើស​ពី​មួយ​ឡើយ សូម្បី​តែ​បុគ្គល​ម្នាក់​មាន​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ច្រើន​ក៏​ដោយ ហើយ​គ្រួសារ​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម​គណនី​ប្រាំមួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធី​នេះ​គឺ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​និង​មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម។
   • 2. ពិន្ទុ៖ លើកលែង​តែ​ការធ្វើ​អំណោយ​ពិន្ទុ​របស់​អ្នក​ដល់​ស្ថាប័ន​មិន​ស្វែងរក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​បាន​រាយ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​លោះ​ប៉ុណ្ណោះ អ្នក​មិន​អាច​ផ្ទេរ​ពិន្ទុ​បាន​ឡើយ។ ពិន្ទុ​មិនមែន​ជា​ទ្រព្យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ឡើយ ហើយ​អ្នក​ក៏​មិន​អាច​ទទួល​សាច់ប្រាក់​ឬ​លុយ​ដោយ​ដោះដូរ​ជាមួយ​ពួកវា​ដែរ។ ពិន្ទុ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​អ្នក​តាម​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការលក់​ផ្ដល់ជូន​ពិសេស។ អ្នក​មិន​អាច​ទិញ​ពិន្ទុ​ឡើយ។ Microsoft អាច​ដាក់​កម្រិត​លើ​បរិមាណ​នៃ​ពិន្ទុ​ឬ​រង្វាន់​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់ គ្រួសារ​មួយ ឬ​ក៏​ក្នុង​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​កំណត់ (ឧទា. មួយ​ថ្ងៃ)។ អ្នក​អាច​លោះ​មិន​លើសពី 550,000 ពិន្ទុ​ឡើយ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​លើ​ប្រតិទិន ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ។ ពិន្ទុ​ដែល​បាន​សន្សំ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​មិនមាន​សុពលភាព​ឡើយ​ក្នុង (ហើយ​មិន​អាច​ប្រើ​ផ្សំ​គ្នា​ជាមួយ) កម្មវិធី​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល Microsoft ឬ តតីយភាគី​បាន​ផ្ដល់ជូន។ ពិន្ទុ​ដែល​មិន​បាន​លោះ​នឹង​ផុតកំណត់ បើ​អ្នក​មិន​សន្សំ​ឬ​លោះ​ពិន្ទុ​ណា​មួយ​ក្នុង​ពេល 18 ខែ។
   • 3. រង្វាន់៖ អ្នក​អាច​លោះ​ពិន្ទុ​របស់​អ្នក ដោយ​ចូលមើល មជ្ឈមណ្ឌល​លោះ ឬ​ក៏​អ្នក​អាច​ធ្វើ​វិភាគទាន​ពិន្ទុ​ជូន​អង្គការ​មិន​ស្វែងរក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​បាន​រាយ។ អាច​មាន​ចំនួន​កំណត់​នៃ​រង្វាន់​ជាក់លាក់ ហើយ​រង្វាន់​ទាំងនោះ​នឹង​ប្រគល់​ជូន​តាម​មូលដ្ឋាន​មក​មុន ផ្ដល់​ជូន​មុន។ អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ដូចជា​អាសយដ្ឋាន​ផ្ញើ​សំបុត្រ​និង​លេខ​ទូរសព្ទ​របស់​អ្នក (ក្រៅ​ពី VOIP ឬ​លេខ​ឥតគិតថ្លៃ) ហើយ​អ្នក​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​សុំ​ឲ្យ​វាយបញ្ចូល​កូដ​បង្ការ​ការលួចបន្លំ ឬ​ក៏​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ឯកសារ​ផ្លូវច្បាប់​បន្ថែម​ផងដែរ ដើម្បី​លោះ​ពិន្ទុ​យក​រង្វាន់។ នៅពេល​អ្នក​បញ្ជា​រង្វាន់​មួយ អ្នក​មិន​អាច​លុប​ចោល​វា ឬ​ក៏​បញ្ជូន​វា​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដើម្បី​ទទួល​ពិន្ទុ​វិញ​ឡើយ លើកលែង​តែ​ករណី​ផលិតផល​មាន​វិការៈ ឬ​ក៏​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​តម្រូវ​ប៉ុណ្ណោះ។ បើ​អ្នក​បញ្ជា​រង្វាន់​មួយ​ដែល​អស់​ពី​ស្តុក ឬ​ក៏​មិនមាន ដោយសារ​មូលហេតុ​ផ្សេងទៀត​ដែល Microsoft បាន​កំណត់​តាម​ឆន្ទានុសិទ្ធិ​របស់​ខ្លួន យើង​អាច​ជំនួស​រង្វាន់​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា ឬ​ក៏​សង​ពិន្ទុ​ជូន​អ្នក​វិញ។ Microsoft អាច​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រង្វាន់​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​លោះ ឬ​ក៏​បញ្ឈប់​មិន​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​រង្វាន់​ជាក់លាក់។ រង្វាន់​ខ្លះ​អាច​មាន​តម្រូវការ​លើ​ភាពទទួលសិទ្ធិ​ខាង​អាយុ។ តម្រូវការ​ទាំងនោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​ការផ្ដល់ជូន​ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ពន្ធ​សហព័ន្ធ រដ្ឋ និង​ក្នុងស្រុក ព្រមទាំង​សោហ៊ុយ​ផ្សេងទៀត​នៃ​ការទទួល​និង​ការប្រើប្រាស់​រង្វាន់​នោះ។ រង្វាន់​នឹង​ផ្ញើ​តាម​អ៊ីមែល​ទៅ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន នៅពេល​បញ្ជា​រង្វាន់​របស់​អ្នក ដូច្នេះ​សូម​រក្សា​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ទាន់​សម័យ។ រង្វាន់​ដែល​មិន​អាច​ប្រគល់​បាន នឹង​មិន​ចេញ​ឡើងវិញ​ឡើយ ដូច្នេះ​ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដកហូត។ រង្វាន់​មិនមែន​សម្រាប់​ការលក់​បន្ត​ឡើយ។
   • 4. ការលុបចោល​ការចូលរួម​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ៖ គណនី​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុបចោល បើ​អ្នក​មិន​ចុះឈ្មោះចូល​យ៉ាង​តិច​ម្ដង​ក្នុង​អំឡុងពេល 18 ខែ។ បន្ថែម​លើ​នេះ Microsoft សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​លុបចោល​គណនី​កម្មវិធី​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​ជាក់លាក់ ដោយសារ​ការអុកឡុក ការបំពាន ឬ​បន្លំ​កម្មវិធី​នេះ ឬ​ក៏​សម្រាប់​ការបំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ នៅពេល​លុបចោល​កម្មវិធី (ដោយ​អ្នក​ឬ​យើង) ឬ​ក៏​បើ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ អ្នក​នឹង​មាន​ពេល 90 ថ្ងៃ ដើម្បី​លោះ​ពិន្ទុ​របស់​អ្នក បើ​ពុំ​នោះ​ទេ ពិន្ទុ​ទាំងនោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដក​ហូត។ នៅពេល​លុបចោល សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​និង​ពិន្ទុ​បូក​បន្ថែម​នា​ពេល​អនាគត នឹង​បញ្ចប់។
   • 5. លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត៖ Microsoft សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ដកសិទ្ធិ​អ្នក; បិទ​ការចូលប្រើ​របស់​អ្នក​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ ឬ​ក៏​គណនី​រង្វាន់​របស់​អ្នក; និង/ឬ ដក​ពិន្ទុ រង្វាន់ និង​វិភាគទាន​សប្បុរសធម៌ បើ Microsoft ជឿជាក់​ថា អ្នក​កំពុង​អុកឡុក​ឬ​ក៏​បំពាន​លើ​ទិដ្ឋភាព​ណា​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​នេះ ហើយ​អាច​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​សកម្មភាព​ដែល​បំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
ផ្សេងៗផ្សេងៗ16_17_18_miscellaneous
សង្ខេប

14. ផ្សេងៗ៖ ប្រការ​នេះ និង ប្រការ 1, 9 (សម្រាប់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​គិត មុនពេល​បញ្ចប់​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ), 10, 11, 12, 15, 17 ព្រមទាំង​ប្រការ​ទាំងឡាយ​ដែល​លក្ខខណ្ឌ​របស់​ពួកវា​អនុវត្ត បន្ទាប់​ពី​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​បញ្ចប់ នឹង​នៅ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដដែល បន្ទាប់​ពី​ការបញ្ចប់ ឬ​ការលុបចោល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​អនុញ្ញាត យើង​អាច​ប្រគល់​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ចុះ​កិច្ចសន្យា​បន្ត​នូវ​កាតព្វកិច្ច​របស់​យើង ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​ក៏​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​បន្ត​នូវ​សិទ្ធិ​របស់​យើង​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ទាំងស្រុង ឬ មួយ​ផ្នែក នៅ​គ្រប់ពេល ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក។ អ្នក​មិន​អាច​ចាត់តាំង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​ណា​មួយ ដើម្បី​ប្រើ​សេវា​នានា​ឡើយ។ នេះ​គឺ​ជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំងស្រុង​រវាង​អ្នក និង Microsoft សម្រាប់​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា។ វា​ជំនួស​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពីមុន​ទាំងឡាយ រវាង​អ្នក និង Microsoft សម្រាប់​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា។ ក្នុង​ការ​ចុះ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អ្នក​មិន​បាន​ពឹងផ្អែក​លើ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ណា​មួយ ការអះអាង ការធានា ការយល់ដឹង ការអនុវត្ត ការសន្យា ឬ​ការធានា ក្រៅ​ពី​អ្វី​ដែល​បាន​ចែង​យ៉ាង​ច្បាស់​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ឡើយ។ គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ដល់​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​អនុញ្ញាត។ បើ​តុលាការ ឬ​មជ្ឈត្តករ​ប្រកាន់​ថា យើង​មិន​អាច​អនុវត្ត​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ដូច​ដែល​បាន​សរសេរ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ទេ យើង​អាច​ជំនួស​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ស្រដៀង​នោះ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន ក្រោម​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​ដែល​នៅសល់​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ នឹង​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឡើយ។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​គឺ​ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​របស់​អ្នក និង​យើង​ប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​មិនមែន​ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​របស់​បុគ្គល​ណា​មួយ​ឡើយ លើកលែង​តែ​អ្នកស្នង និង​អ្នកទទួល​ការចាត់តាំង​ពី Microsoft។ ចំណងជើង​នៃ​ប្រការ​គឺ​សម្រាប់​ការយោង​ប៉ុណ្ណោះ និង​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ឡើយ។

15. បណ្ដឹង​ត្រូវតែ​ដាក់​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ។ បណ្ដឹង​ទាំងឡាយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​សេវា​នានា ត្រូវតែ​ដាក់​នៅ​ក្នុង​តុលាការ (ឬ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ បើ​ប្រការ 10(d) អនុវត្ត) នៅក្នុង​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​នៃ​កាលបរិច្ឆេទ ដែល​អ្នក​អាច​ដាក់​បណ្ដឹង​ដំបូង លុះត្រាតែ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​ត្រូវការ​ពេល​វែង​ជាងនេះ ដើម្បី​ដាក់​បណ្ដឹង។ បើ​មិន​បាន​ដាក់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ​ទេ នោះ​វា​ត្រូវ​បាន​រារាំង​ជា​រៀងរហូត។

16. ច្បាប់​នាំចេញ៖ អ្នក​ត្រូវតែ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​នាំចេញ​ក្នុង​ស្រុក និង​នាំចេញ​ជា​អន្តរជាតិ​ទាំងអស់ ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​សុហ្វវែរ និង/ឬ​សេវា​នានា ដែល​រួមបញ្ចូល​ទាំង​កំហិត​នៅ​ទីគោលដៅ អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ និង​ការប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កំហិត​តាម​ភូមិសាស្ត្រ និង​កំហិត​នៃ​ការនាំចេញ សូម​ចូលមើល https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 និង https://www.microsoft.com/exporting

17. ការរក្សា​សិទ្ធិ​និង​មតិតប៖ លើកលែង​តែ​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​ប៉ុណ្ណោះ Microsoft មិន​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​អាជ្ញាបណ្ណ​ឬ​សិទ្ធិ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​លើ​ប្រភេទ​នានា ក្រោម​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម​ណា​មួយ របៀប​ធ្វើ សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ផ្សេងទៀត ដែល​ជា​របស់​ឬ​ត្រួតត្រា​ដោយ Microsoft ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​ណា​មួយ មាន​ជា​អាទិ៍ ឈ្មោះ ការតុបតែង​ពាណិជ្ជកម្ម ឡូហ្គោ ឬ​របស់​ដូចនេះ។ បើ​អ្នក​ផ្ដល់​ឲ្យ Microsoft នូវ​គំនិត សេចក្ដីស្នើ សំណើ ឬ​មតិតប​ណា​មួយ មាន​ជា​អាទិ៍ គំនិត​សម្រាប់​ផលិតផល​ថ្មីៗ បច្ចេកវិទ្យា ការលក់​ផ្ដល់ជូន​ពិសេស ឈ្មោះ​ផលិតផល មតិតប​ផលិតផល និង​ការកែលម្អ​ផលិតផល ("មតិតប") អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ ដោយ​គ្មាន​ថ្លៃ​សិទ្ធិ ឬ​កាតព្វកិច្ច​ផ្សេងទៀត​ចំពោះ​អ្នក សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ បាន​ធ្វើ បង្កើត​ស្នាដៃ​ក្លាយ ការប្រើ ការចែករំលែក និង​ការធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​មតិតប​របស់​អ្នក តាម​វិធី​ណា​មួយ ក្នុង​គោលបំណង​ណាមួយ។ អ្នក​នឹង​មិន​ផ្ដល់​មតិតប​ដែល​ស្ថិតក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​មួយ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ Microsoft ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​សុហ្វវែរ បច្ចេកវិទ្យា ឬ​ឯកសារ​របស់​ខ្លួន ដល់​តតីយភាគី​ណា​មួយ ដោយសារ Microsoft រួមបញ្ចូល​នូវ​មតិតប​របស់​អ្នក​ក្នុង​នោះ​ឡើយ។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
សេចក្ដីជូនដំណឹងសេចក្ដីជូនដំណឹងNOTICES
សង្ខេប

សេចក្ដីជូនដំណឹង និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការបង្កើត​បណ្ដឹង​ពី​ការបំពាន​លើ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា៖ Microsoft គោរព​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​របស់​តតីយភាគី។ បើ​អ្នក​ចង់​ផ្ញើ​ការជូនដំណឹង​ពី​ការបំពាន​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា រួមទាំង​បណ្ដឹង​ពី​ការបំពាន​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ សូម​ប្រើ​នីតិវិធី​របស់​យើង​សម្រាប់​ការប្រគល់ សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ការបំពានសំណួរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​នីតិវិធី​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​នឹង​ទទួល​ការឆ្លើយតប។

Microsoft ប្រើ​ដំណើរការ​ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​មាតិកា 17, ក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក, ប្រការ 512 ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ការបំពាន​សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។ ក្នុង​ស្ថានភាព​សមស្រប Microsoft ក៏​អាច​បិទ ឬ​បញ្ចប់​គណនី​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​សេវា Microsoft ដែល​អាច​ជា​អ្នកបំពាន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដងទៀត ផងដែរ។

សេចក្ដីជូនដំណឹង និង​នីតិវិធី​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្ដីកង្វល់​ពី​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​នៅក្នុង​ការឃោសនា។ សូម​ពិនិត្យ គោលការណ៍​ណែនាំ​ពី​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​របស់​យើង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ក្ដីកង្វល់​ពី​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា នៅលើ​បណ្ដាញ​ឃោសនា​របស់​យើង។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ និង​ពាណិជ្ជសញ្ញា៖ សេវា​នានា​ត្រូវ​បាន​រក្សាសិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ © 2018 ដោយ Microsoft Corporation និង/ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់​ខ្លួន, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាង។ Microsoft និង​ឈ្មោះ ឡូហ្គោ និង អាយខុន​របស់​ផលិតផល សុហ្វវែរ និង​សេវា Microsoft ទាំងអស់ អាច​ជា ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Microsoft នៅក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង/ឬ​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត។ ឈ្មោះ​របស់​ក្រុមហ៊ុន និង​ផលិតផល​ជាក់ស្ដែង អាច​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់​ម្ចាស់​រៀងៗខ្លួន​របស់​ពួកគេ។ សិទ្ធិ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ត្រូវ​បាន​រក្សា។ សុហ្វវែរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​សឺវើ​វិបសៃ Microsoft មួយ​ចំនួន គឺ​ផ្អែក​មួយ​ផ្នែក​លើ​ស្នាដៃ​របស់ Independent JPEG Group។ សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ © 1991-1996 Thomas G. Lane. រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាង។ សុហ្វវែរ "gnuplot" ដែល​បាន​ប្រើ​ក្នុង​សឺវើ​វិបសៃ Microsoft មួយ​ចំនួន ត្រូវ​បាន​រក្សា​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ © 1986‑1993 ដោយ Thomas Williams, Colin Kelley។ រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាង។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​វេជ្ជសាស្ត្រ៖ Microsoft មិន​ផ្ដល់​ដំបូន្មាន រោគវិនិច្ឆយ ឬ​ការព្យាបាល​វេជ្ជសាស្ត្រ ឬ​ការថែទាំ​សុខភាព​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ជានិច្ចកាល សូម​ស្វែងរក​ដំបូន្មាន​ពី​គ្រូពេទ្យ​របស់​អ្នក ឬ​អ្នកផ្ដល់​ការថែទាំ​សុខភាព​ដែល​មាន​គុណវឌ្ឍន៍​ផ្សេងទៀត ចំពោះ​សំណួរ​នានា​ដែល​អ្នក​ឆ្ងល់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ស្ថានភាព​វេជ្ជសាស្ត្រ របបអាហារ ភាពមាំទាំ ឬ​កម្មវិធី​ភាពមាំទាំ។ សូម​កុំ​ចោល​ដំបូន្មាន​វេជ្ជសាស្ត្រ​របស់​អ្នកជំនាញ ឬ​ពន្យារពេល​ស្វែងរក​ដំបូន្មាន​នោះ ដោយសារ​តែ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចូលប្រើ​លើ ឬ​តាម​សេវា​នានា។

សម្រង់​ភាគហ៊ុន និង​ទិន្នន័យ​សន្ទស្សន៍ (រួមទាំង​តម្លៃ​សន្ទស្សន៍)៖ © 2013 Morningstar, Inc. រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាង។ ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ទីនេះ៖ (1) គឺ​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ Morningstar និង​អ្នកផ្ដល់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឲ្យ​ខ្លួន; (2) អាច​ត្រូវ​បាន​ចម្លង ឬ​ចែកចាយ; និង (3) មិន​ត្រូវ​បាន​ធានា​ថា សុក្រឹត ពេញលេញ ឬ​ទាន់ពេលវេលា​ឡើយ។ មិនថា Morningstar ឬ​អ្នកផ្ដល់ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឲ្យ​ខ្លួន​ឡើយ ដែល​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការខូចខាត​ទាំងឡាយ ឬ​ការបាត់បង់ ដែល​កើតឡើង​ពី​ការប្រើ​ព័ត៌មាន​នេះ។ ប្រសិទ្ធផល​ពីមុន​មិន​ធានា​ពី​លទ្ធផល​នា​ពេល​អនាគត​ឡើយ។

អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​សន្ទស្សន៍​ណា​មួយ​របស់ Dow Jones IndexesSM, ទិន្នន័យ​សន្ទស្សន៍ ឬ​កំណត់សម្គាល់​របស់ Dow Jones ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ការចេញ ការបង្កើត ការឧបត្ថម្ភ ការជួញដូរ ការធ្វើ​ទីផ្សារ ឬ ការលើកកម្ពស់​ឧបករណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ​ផលិតផល​វិនិយោគ (ឧទាហរណ៍ និស្សន្ទវត្ថុ ផលិតផល​មាន​រចនាសម្ពន្ធ មូលនិធិ​វិនិយោគ មូលនិធិ​ជួញដូរ ផលបត្រ​វិនិយោគ ជាដើម ដែល​តម្លៃ ផល និង/ឬ​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​ឧបករណ៍ ឬ​ផលិតផល​វិនិយោគ​នោះ​ផ្អែក​លើ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង ឬ​មាន​បំណង​តាមដាន​សន្ទស្សន៍​ណា​មួយ ឬ​ប្រូកស៊ី​សម្រាប់​សន្ទស្សន៍​ណា​មួយ) ដោយ​គ្មាន​ការយល់ព្រម​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ដាច់ដោយឡែក​ជាមួយ Dow Jones ឡើយ។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុ៖ Microsoft មិនមែន​ជា​ឈ្មួញកណ្ដាល/តំណាងលក់ ឬ​អ្នកផ្ដល់យោបល់​ពី​ការវិនិយោគ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ក្រោម​ច្បាប់​មូលបត្រ​របស់​សហព័ន្ធ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឬក៏​ច្បាប់​មូលបត្រ​នៅ​ក្នុង​ដែនដី​យុត្តាធិការ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ ហើយ​មិន​ឲ្យ​យោបល់​ដល់​នរណា​ម្នាក់ ដោយសារ​លទ្ធភាព​ផ្ដល់​យោបល់​ពី​ការវិនិយោគ​នោះ​ក្នុង​ការទិញ ឬ​ការលក់​មូលបត្រ ឬ​ផលិតផល ឬក៏​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្សេងទៀត​ដែរ។ គ្មាន​អ្វី​ដែល​មាន​ក្នុង​សេវា​នានា គឺ​ជា​ការផ្ដល់ជូន ឬ​ការអង្គាស ដើម្បី​ទិញ ឬ​លក់​មូលបត្រ​ណា​មួយ​ឡើយ។ ទាំង Microsoft និង​ទាំង​អ្នកផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ដល់​ខ្លួន​អំពី​សម្រង់​ភាគហ៊ុន ឬ​ទិន្នន័យ​សន្ទស្សន៍​នានា មិន​យល់ព្រម ឬ​ឲ្យ​យោបល់​ពី​ផលិតផល ឬ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​ឡើយ។ គ្មាន​អ្វី​ក្នុង​សេវា​នេះ​មាន​បំណង​ធ្វើ​ជា​យោបល់​បែប​វិជ្ជាជីវៈ​ឡើយ មាន​ជា​អាទិ៍ យោបល់​ពី​ការវិនិយោគ​ឬ​ពន្ធ។

សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពីស្តង់ដា​រូប H.264/AVC, រូប MPEG-4 និង​ស្តង់ដា​វីដេអូ VC-1៖ សុហ្វវែរ​នេះ​អាច​រួមបញ្ចូល H.264/AVC, រូប MPEG-4 និង/ឬ​បច្ចេកវិទ្យា​កូដិក VC-1 ដែល​អាច​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី MPEG LA, L.L.C។ បច្ចេកវិទ្យា​នេះ​គឺ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​សម្រាប់​ការបង្ហាប់​ទិន្នន័យ​នៃ​ព័ត៌មាន​វីដេអូ។ MPEG LA, L.L.C. តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​នេះ៖

ផលិតផល​នេះ​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ​ក្រោម​អាជ្ញាបណ្ណ​សំពាយ​នៃ​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម H.264/AVC, រូប MPEG-4 និង VC-1 សម្រាប់​ការប្រើ​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិនមែន​អាជីវកម្ម ដើម្បី (A) អ៊ិនកូដ​វីដេអូ ស្រប​តាម​ស្តង់ដា​នានា (ស្តង់ដា​វីដេអូ) និង/ឬ (B) ឌីកូដ AVC និង​វីដេអូ VC-1 ដែល​បាន​អ៊ិនកូដ​ដោយ​អ្នកប្រើប្រាស់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិនមែន​អាជីវកម្ម និង/ឬ​បាន​ទទួល​ពី​អ្នកផ្ដល់​វីដេអូ ដែល​បាន​ទទួល​អាជ្ញាបណ្ណ ដើម្បី​ផ្ដល់​វីដេអូ​នោះ។ គ្មាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ណា​មួយ​ពង្រីក​ដល់​ផលិតផល​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ ដោយ​មិន​គិត​ថាតើ​ផលិតផល​នោះ​ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​ជាមួយ​សុហ្វវែរ​នេះ​ឬ​អត់ ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ។ គ្មាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ ឬ​គួរ​ត្រូវ​បាន​បង្កប់ សម្រាប់​ការប្រើ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ។ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អាច​ទទួល​បាន​ពី MPEG LA, L.L.C.។ មើល វិបសៃ MPEG LA

ក្នុង​គោលបំណង​នៃ​ការបញ្ជាក់​ប៉ុណ្ណោះ សេចក្ដីជូនដំណឹង​នេះ​មិន​កម្រិត ឬ​ហាមប្រាម​ការប្រើ​សុហ្វវែរ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ធម្មតា​ឡើយ ដែល​ការប្រើ​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​នោះ ហើយ​មិន​រួមបញ្ចូល (i) ការចែកចាយ​ឡើងវិញ​នូវ​សុហ្វវែរ​នេះ​ដល់​តតីយភាគី ឬ (ii) ការបង្កើត​ឯកសារ​ជាមួយ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​អនុលោម​តាម​ស្តង់ដា​វីដេអូ សម្រាប់​ការចែកចាយ​ដល់​តតីយភាគី។

អត្ថបទ​ពេញលេញ
លក្ខខណ្ឌ​ស្តង់ដា​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធីលក្ខខណ្ឌ​ស្តង់ដា​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធីSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
សង្ខេប

លក្ខខណ្ឌ​ស្តង់ដា​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធី

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE និង XBOX STORE

លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ទាំងនេះ​គឺ​ជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​អ្នក និង​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី។ សូម​អាន​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ ពួកវា​អនុវត្ត​ចំពោះ​កម្មវិធី​សុហ្វវែរ​ដែល​អ្នក​ទាញយក​ពី Microsoft Store, Windows Store ឬ Xbox Store (មួយៗ​ត្រូវ​បាន​យោង​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​ទាំងនេះ​ថា "ហាង") រួមទាំង​បច្ចុប្បន្នភាព​ឬ​ការបំពេញបន្ថែម​នានា​សម្រាប់​កម្មវិធី​នោះ លុះត្រាតែ​កម្មវិធី​នោះ​អម​មក​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ដាច់ដោយឡែក ដែល​ក្នុង​ករណី​នោះ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​នឹង​អនុវត្ត។

ដោយ​ទាញយក ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ ឬ​ព្យាយាម​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ទាំងនេះ អ្នក​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ។ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​ទទួល​ពួកវា​ទេ អ្នក​មិនមាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ និង​មិន​ត្រូវ​ទាញយក ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​ឡើយ។

អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​មានន័យថា អង្គភាព​ដែល​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធី​នេះ​ជូន​អ្នក ដូច​បាន​កត់សម្គាល់​ក្នុង​ហាង។

បើ​អ្នក​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ទាំងនេះ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ខាងក្រោម។

 • 1. សិទ្ធិ​នៃ​ការដំឡើង និង​ការប្រើ; ការផុតកំណត់៖ អ្នក​អាច​ដំឡើង​និង​ប្រើ​កម្មវិធី​លើ​ឧបករណ៍ Windows ឬ​កុងសូល Xbox ដូច​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់ របស់ Microsoft។ Microsoft រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែ វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់ របស់ Microsof នៅ​គ្រប់​ពេល។
 • 2. សេវា​ផ្អែក​លើ​អ៊ីនធឺណិត៖
  • a. ការយល់ព្រម​ចំពោះ​សេវា​ផ្អែក​លើ​អ៊ីនធឺណិត ឬ​សេវា​ឥតខ្សែ៖ បើ​កម្មវិធី​ភ្ជាប់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​តាម​អ៊ីនធឺណិត ដែល​អាច​រួមបញ្ចូល​តាម​បណ្ដាញ​ឥតខ្សែ ការប្រើ​កម្មវិធី ចាត់ទុក​ថា​អ្នក​យល់ព្រម​ចំពោះ​ការបញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ឧបករណ៍​ស្តង់ដា (រួមទាំង ប៉ុន្តែ​មិន​កម្រិត​ត្រឹម​ព័ត៌មាន​បច្ចេកទេស​អំពី​ឧបករណ៍រ​បស់​អ្នក ប្រព័ន្ធ និង​សុហ្វវែរ​កម្មវិធី ព្រមទាំង​គ្រឿងកុំព្យូទ័រ) សម្រាប់​សេវា​ផ្អែក​លើ​អ៊ីនធឺណិត ឬ​សេវា​ឥតខ្សែ។ បើ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​លើ​សេវា​នានា​ដែល​ចូលប្រើ​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​ក៏​អនុវត្ត​ផងដែរ។
  • b. ការប្រើ​ខុស​លើ​សេវា​ផ្អែក​លើ​អ៊ីនធឺណិត៖ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​សេវា​ផ្អែក​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ណា​មួយ​តាម​វិធី​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ប៉ះពាល់​វា ឬ​បង្អាក់​រំខាន​ដល់​ការប្រើ​របស់​អ្នកដទៃ​ផ្សេងទៀត​លើ​វា ឬ​ក៏​បណ្ដាញ​ឥតខ្សែ​ឡើយ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​សេវា​នេះ​ដើម្បី​ព្យាយាម​ទទួល​ការចូលប្រើ​ដោយ​គ្មាន​សិទ្ធិ​ចំពោះ​សេវា​នានា ទិន្នន័យ គណនី ឬ​បណ្ដាញ​ណា​មួយ តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​ឡើយ។
 • 3. ដែនកំណត់​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ៖ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ឲ្យ មិនមែន​លក់​ឲ្យ​ឡើយ។ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ខ្លះ ដើម្បី​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ។ បើ Microsoft បិទ​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​នានា​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក អនុលោម​តាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​របស់​អ្នក​ជាមួយ Microsoft សិទ្ធិ​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ​នឹង​បញ្ចប់។ អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់។ លុះត្រាតែ​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​ផ្ដល់ជូន​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​បន្ថែម​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ដែនកំណត់​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ បើពុំនោះ អ្នក​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​នេះ​តែ​តាម​ការអនុញ្ញាត​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​ប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុង​ករណី​នេះ អ្នក​ត្រូវតែ​អនុលោម​តាម​ដែនកំណត់​បច្ចេកទេស​ទាំងឡាយ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​វា​តាម​វិធី​មួយ​ចំនួន​ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​មិន​អាច៖
  • a. ធ្វើការ​ជុំវិញ​ដែនកំណត់​បច្ចេកទេស​ណា​មួយ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​ឡើយ។
  • b. ធ្វើ​វិស្វកម្ម​បញ្ច្រាស់, ស្រាយ ឬ​រុះរើ​កម្មវិធី លើកលែង​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់ ថ្វី​បើ​មាន​ដែនកំណត់​នេះ​ក៏​ដោយ។
  • c. បង្កើត​សំណៅចម្លង​ច្រើនទៀត​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ ឬ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់​ជា​ធរមាន ដោយ​មិន​គិត​ពី​ដែនកំណត់​នេះ។
  • d. ចេញផ្សាយ ឬ​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កម្មវិធី​នោះ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ចម្លង។
  • e. ជួល ដាក់​ឲ្យ​ជួល ឬ​ឲ្យ​ខ្ចី​កម្មវិធី​នោះ។
  • f. ផ្ទេរ​កម្មវិធី​នោះ​ឬ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​ជូន​តតីយភាគី​ណា​មួយ។
 • 4. ឯកសារ៖ បើ​មាន​ឯកសារ​ផ្ដល់ជូន​ជាមួយ​កម្មវិធី​នេះ អ្នក​អាច​ចម្លង និង​ប្រើ​ឯកសារ​នោះ​ក្នុង​គោលបំណង​សម្រាប់​ការយោង​ផ្ទាល់ខ្លួន។
 • 5. បច្ចេកវិទ្យា និង​កំហិត​នៃ​ការនាំចេញ៖ កម្មវិធី​នេះ​អាច​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់ និង​បទបញ្ជា​នៃ​ការគ្រប់គ្រង ឬ​ការនាំចេញ​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឬ​អន្តរជាតិ។ អ្នក​ត្រូវតែ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់ និង​បញ្ញត្តិកម្ម​នាំចេញ​ក្នុង​ស្រុក និង​ជា​អន្តរជាតិ ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​បាន​ប្រើ ឬ​គាំទ្រ​ដោយ​កម្មវិធី​នោះ។ ច្បាប់​ទាំងនេះ​រួមបញ្ចូល​កំហិត​នៅ​ទីគោលដៅ អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ និង​ការប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​អំពី​ផលិតផល​ដែល​មាន​ម៉ាក Microsoft សូម​ចូលទៅ វិបសៃ​នៃ​ការនាំចេញ​របស់ Microsoft
 • 6. សេវា​គាំទ្រ៖ ទាក់ទង​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី ដើម្បី​ដឹង​ថាតើ​មាន​សេវា​គាំទ្រ​ដែរឬទេ។ Microsoft, ឧស្សាហករ​ហាដវែរ​របស់​អ្នក និង​អ្នកផ្ដល់សេវា​ឥតខ្សែ​ឲ្យ​អ្នក (លុះត្រាតែ​មួយ​នៃ​ពួកគេ​គឺ​ជា​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី) មិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការផ្ដល់​សេវា​គាំទ្រ​សម្រាប់​កម្មវិធី​នោះ​ឡើយ។
 • 7. កិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំងមូល៖ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ គោលការណ៍​ភាពឯកជន​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន លក្ខខណ្ឌ​បន្ថែម​ទាំងឡាយ​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​កម្មវិធី​នោះ ព្រមទាំង​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការបំពេញ​បន្ថែម​និង​បច្ចុប្បន្នភាព គឺ​ជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​ទាំងមូល​រវាង​អ្នក​និង​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​សម្រាប់​កម្មវិធី​នោះ។
 • 8. ច្បាប់​អនុវត្ត៖
  • a. សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កាណាដា៖ បើ​អ្នក​បាន​ទទួល​កម្មវិធី​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ឬ​កាណាដា ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​ឬ​ខេត្ត​ដែល​អ្នក​រស់នៅ (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម គឺ​កន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ) គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ ហើយ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បណ្ដឹង​លើ​ការបំពាន​វា​និង​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អតិថិជន ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​បណ្ដឹង​រដ្ឋប្បវេណី) ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។
  • b. ខាងក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​កាណាដា៖ បើ​អ្នក​បាន​ទទួល​កម្មវិធី​នេះ​ក្នុង​ប្រទេស​ដទៃ​ផ្សេងទៀត ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​នោះ​នឹង​អនុវត្ត។
 • 9. ឥទ្ធិពល​ច្បាប់៖ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​ពណ៌នា​ពី​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​មួយ​ចំនួន។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ផ្សេងទៀត​ក្រោម​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ ឬ​ប្រទេស​របស់​អ្នក។ កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្រោម​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ ឬ​ប្រទេស​របស់​អ្នក​ឡើយ បើ​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ ឬ​ប្រទេស​របស់​អ្នក មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើ​ដូច្នោះ។
 • 10. សេចក្ដីប្រកាស​បដិសេធ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ៖ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ឲ្យ "ដូច​ដែល​មាន" "ជាមួយ​កំហុស​ទាំងអស់" និង "តាម​ដែល​មាន"។ អ្នក​ទទួល​ហានិភ័យ​ទាំងស្រុង​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​វា។ អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី, ក្នុង​នាម​ខ្លួន​គេ, Microsoft (បើ Microsoft មិនមែន​ជា​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី), ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ឥតខ្សែ​ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​តាម​បណ្ដាញ​ទាំងនោះ ព្រមទាំង​សម្ពន្ធ​នីមួយៗ​របស់​យើង, អ្នកលក់, ភ្នាក់ងារ និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់ (“ភាគី​រ៉ាប់រង”) មិន​ផ្ដល់​ការធានា​ណា​មួយ ឬ​លក្ខខណ្ឌ​អ្វី​ឡើយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្មវិធី​នេះ។ អ្នក​ព្រម​ទទួល​យក​ហានិភ័យ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​គុណភាព សុវត្ថិភាព ផាសុក និង​ប្រសិទ្ធផល​នៃ​កម្មវិធី​នោះ។ បើ​កម្មវិធី​នេះ​មាន​វិការៈ អ្នក​ត្រូវ​រ៉ាប់រង​សោហ៊ុយ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​ការផ្ដល់​សេវា ឬ​ការជួសជុល​ដែល​ចាំបាច់​ទាំងអស់។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​បន្ថែម​ទៀត​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់ ក្រោម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក ដែល​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ​មិន​អាច​កែប្រែ​បាន​ឡើយ។ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​អនុញ្ញាត ភាគី​រ៉ាប់រង​មិន​រួមបញ្ចូល​នូវ​ការធានា​ឬ​លក្ខខណ្ឌ​បង្កប់ន័យ រួមទាំង​ភាពជាទំនិញ​របស់​វា ភាពសមស្រប​ក្នុង​គោលបំណង​ជាក់លាក់ សុវត្ថិភាព ផាសុក និង​ភាពមិនរំលោភបំពាន​ឡើយ។
 • 11. ដែនកំណត់ និង​ការដកចេញ​នូវ​ការកែខៃ និង​ការខូចខាត៖ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​មិន​បាន​អនុញ្ញាត បើ​អ្នក​មាន​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការទាមទារ​ការខូចខាត អ្នក​អាច​ទាមទារ​ពី​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​តែ​ចំពោះ​ការខូចខាត​ដោយ​ផ្ទាល់​ដល់​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​បង់​សម្រាប់​កម្មវិធី​នោះ ឬ USD$1.00 ពោល​គឺ​មួយ​ណា​ដែល​ធំ​ជាង​ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នក​នឹង​មិន​ទាមទារ ហើយ​នឹង​លះបង់​សិទ្ធិ​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ការ​ទាមទារ​ការខូចខាត​ដទៃ​ផ្សេងទៀត រួមទាំង ប៉ុន្តែ​មិន​កំណត់​ត្រឹម ការខូចខាត​ជា​ផលវិបាក ការបាត់បង់​ប្រាក់ចំណេញ ការខូចខាត​ជា​ពិសេស ដោយ​ប្រយោល ជា​យថាហេតុ ឬ​ជា​ជំងឺចិត្ត ពី​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី។ បើ​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​ដាក់​ឲ្យ​មាន​ការធានា ឬ​លក្ខខណ្ឌ (សូម្បី​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​មិន​កម្រិត​ក៏​ដោយ) អំឡុងពេល​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ត្រឹម 90 ថ្ងៃ ពី​ពេល​ដែល​អ្នក​ទាញយក​កម្មវិធី។

ដែនកំណត់​នេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ៖

 • អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្មវិធី សេវា ឬ​ដែល​មាន​តាមរយៈ​កម្មវិធី​នោះ; និង
 • បណ្ដឹង​ចំពោះ​ការបំពាន​កិច្ចសន្យា ការធានា ការរ៉ាប់រង ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នានា; ការទទួលខុសត្រូវ​ដាច់ខាត; ការធ្វេសប្រហែស ឬ​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី​ផ្សេងទៀត; ការបំពាន​លើ​បទបញ្ញត្តិ ឬ​បទបញ្ជា; ការកែលម្អ​ដោយ​មិន​ស្មោះត្រង់; ឬ​ក្រោម​ទ្រឹស្ដី​ដទៃ​ផ្សេងទៀត; អ្វីៗ​ទាំងអស់​ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​អនុញ្ញាត។

វា​ក៏​អនុវត្ត​ផងដែរ បើ៖

 • ការកែខៃ​នេះ​មិន​សង​អ្នក​ទាំងស្រុង​សម្រាប់​ការបាត់បង់​ណា​មួយ; ឬ
 • អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​បាន​ដឹង ឬ​គួរ​បាន​ដឹង​អំពី​លទ្ធភាព​នៃ​ការខូចខាត​នោះ​ក៏​ដោយ។
អត្ថបទ​ពេញលេញ
សេវា​គ្របដណ្ដប់សេវា​គ្របដណ្ដប់serviceslist
សង្ខេប

ផលិតផល​ខាងក្រោម កម្មវិធី និង​សេវា​នានា ស្ថិត​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវា Microsoft ប៉ុន្តែ​អាច​មិនមាន​ក្នុង​ទីផ្សារ​របស់​អ្នក។

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing ក្នុង​ថ្នាក់រៀន
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 គេហដ្ឋាន
 • Office 365 ផ្ទាល់ខ្លួន
 • Office 365 សាកលវិទ្យាល័យ
 • Office 365 អ្នកប្រើប្រាស់
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • កម្មវិធី Bing
 • កម្មវិធី​បើករក Bing Wikipedia
 • កម្មវិធី​ផែនទី
 • កម្មវិធី​រុករក MSN
 • កម្មវិធី​សុខភាព​ឧបករណ៍
 • កម្មវិធី​ស្វែងរក Bing
 • ការគាំទ្រ​​និង​ជំនួយការ​ស្ដារ​របស់ Microsoft សម្រាប់ Office 365
 • ការធ្វើដំណើរ MSN
 • កីឡា MSN
 • កុំព្យូទ័រ Bing
 • គណនី Microsoft
 • គ្រួសារ Microsoft
 • ដំណឹង MSN
 • ទីផ្សារកម្មវិធី Windows
 • ទីផ្សារកម្មវិធី
 • ប្រណិត MSN
 • ផែនទី Bing
 • ភ្ជាប់បណ្ដាញ MSN
 • របារឧបករណ៍ Bing
 • រូបផ្ទៃអេក្រង់ Microsoft
 • រឿង និង​ទូរទស្សន៍ Microsoft
 • លុយ MSN
 • វចនានុក្រម Bing
 • សុខភាព & ភាពមាំទាំ MSN
 • ស្វែងរក​វៃឆ្លាត
 • ហ្គេម កម្មវិធី និង​គេហទំព័រ​របស់ Windows ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ដោយ Microsoft
 • ហ្គេម កម្មវិធី និង​គេហទំព័រ​របស់ Xbox Game Studios
 • អាកាសធាតុ MSN
 • អាហារ & ភេសជ្ជៈ MSN
 • អេក្រង់​ជាប់សោ​គំនូរវិចិត្រ
 • អេក្រង់​ជាប់សោ​បន្ទាប់
 • អ្នកគ្រប់គ្រង Skype
អត្ថបទ​ពេញលេញ
1 មីនា 20180