Internet Explorer

Thank you for downloading

 • Windows Vista आनी Windows Server 2008 हांचे खातीर Windows Internet Explorer 9.

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
    1. डावनलोडाक सुरवात करपाक ह्या पानाचेर डावनलोड बटन क्लिक करचो.
    2. मुखा वयलें एक करचें:
     • स्थापणुकेक रोखडीच सुरवात करपाक, क्लिक करचें उगडचें वा ह्या प्रोग्रामाक ताच्या चालंत थळांतल्यान धांवडावचो क्लिक करचें.
     • मागीरच्या वेळार स्थापणूके खातीर तुमच्या संगणकाचेर डावनलोडाची नक्कल करपाक, सांबाळचें वा डिस्काचेर हो प्रोग्राम सांबाळचो.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स