Office

Thank you for downloading

 • Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक

  If your download does not start after 30 seconds,
  Click here

  डावनलोड जायनाशिल्यो फायली वेंचात

  फाइलचा नावDownload Linkफाइलचो आकार
  LIP.EXERecommendedClick here6.1 MB
  Konkani_GS.exeRecommendedClick here261 KB
  Download Summary:
  KBMBGB

  You have not selected any file(s) to download.

   • हें डाउनलोड स्थापित करपाक:
    1. डाउनलोड बटन (वयलो) क्लिक करून LIP.exe फायल डाउनलोड करची आनी हार्ड डिस्काचेर फायल राखून दवरची.
    2. सेटअप प्रोग्राम सुरू करपाक हार्ड डिस्कावयली LIP.exe हाचेर दोनदा क्लिक करचें.
    3. स्थापणूक पुराय करपाक स्क्रीनीवयल्या सुचनांप्रमाण करचें.

    उपेग करपाखातीर सूचोवण्यो:

    तुमच्या उपेगकर्तो इंटरफेसाक Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅकाच्या भाशेचेर स्विच करपाक, ह्या पांवड्यांप्रमाण करचें:

    1. सगल्यांत पयली Start मेनूचेर क्लिक करून तातूंत All Programsक्लिक करचें, उपरांत तातूंत Microsoft Officeहाचेर क्लिक करून तातूंत Microsoft Office Toolsक्लिक केल्या उपरांत Microsoft Office 2003 Language Settings हाचेर क्लिक करचें.
    2.   User Interface and Help टॅब हाचेर क्लिक करुन, मागीर Office 2003 मेनूतल्यान जाय ती भास वेंचची.
    3.   बरेंबटनाचेर क्लिक करचें.


    तुमी जी भाशा सेटिंग वेंचतले ती तुमी फुडले फावट Office प्रोग्राम सुरू केल्या उपरांत प्रभावी जातली.


    हो डाउनलोड काडून उडोवपाक:
    1. सगल्या प्रोग्रामांतल्यान भायर वचचें.
    2. पयली Start मेनूचेर क्लिक करचें, तातूंत Settings क्लिक करचें आनी मागीर तातूंत Control Panel हाचेर क्लिक करचें.
    3.   Add/Remove Programs हाचेर दोनदा-क्लिक करचें.
    4. सध्याच्या प्रोग्रामांच्या यादीतल्यान Microsoft Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅक क्लिक करचें, आनी मागीर Remove वा Add/Remove हाचेर क्लिक करचें. संवाद पेटी प्रगट जाल्यार, प्रोग्राम काडपाक सुचनांप्रमाण करचें.
    5. तुमकां प्रोग्राम काडपाक जाय हाची खात्री करपाक हय वा बरें क्लिक करचें.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स