Office

Thank you for downloading

 • Office भास इंटरफेस पॅक 2007 खातीर सेवा पॅक 3 (KB2526307)

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
   • टीप: आयटी वेवसायिकांनी IT वेवसायीक संसाधन विभागा कडेन पळोवंक जाय.

    स्थापणुकेच्यो सुचोवण्यो
    तुमचे कडेन जरी Microsoft Office भास इंटरफेस पॅक 2007, 32-बीट आवृत्ती आसल्यार, फुडें दिल्ल्यांतलें एक करचें:

    • Install Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307) खातीर सेवा पॅक 3 स्थापीत करचें. हे करूंक, हे पांवडे पाळचे:
     1. पानाच्या तेमकाचेर आशिल्लो डावनलोड बटन क्लिक करून .exe फायल डावनलोड करची आनी मागीर ती फायल तुमच्या हार्ड डिस्काचेर सांबाळची.
     2. तुमी चलयतात ते खंयचेय प्रोग्राम्सांतल्यान तुमी भायर सरचें अशें तें सुचयता.

     3. Windows Explorer , तुमच्या हार्ड डिस्काचेर तुमी सांबाळिल्ले फायलीचेर दोट्टी क्लिक करचें आनी स्क्रिनीचेर दिल्ल्यो सुचोवण्यो पाळच्यो.


    IT वेवसायीक संसाधन
    IT वेवसायिक, जे वेवस्थीक आशिल्ल्या वातावरणांत काम करतात तांकां संघटणेंत Office अपडेट्स स्थायीक करूंक Office यंत्रणा संच आनी प्रोग्राम्स TechCenterहाचेर पुराय संसाधन सोदून काडूंक शकतात.

    ह्या अपडेटाक डावनलोड करूंक पानाच्या तेमकार आशिल्ल्या डावनलोडबटनाचेर क्लिक करून हे अपडेटीची डावनलोड उपलब्ध आसा. तुमी स्थापणीक सुरू करूंक चालीक लावपी पॅकेजीचेर दोनदां क्लिक करचें वा आदेश वळ वापरून पॅच फायली (MSP फायली) काडच्यो. ज्ञान आदार लेखांत, आदेश वळ आनी सुचोवण्यांचो आसपाव केल्लो आसा Microsoft Self-Extractor पॅकेजीं खातीर आदेश वळ स्विच (KB912203).

    ह्या अपडेटा विशीं फुडले माहिती खातीर Microsoft ज्ञान आदार लेख Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307) खातीर सेवा पॅक 3 चें वर्णन पळोवचो.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स