Office

Thank you for downloading

 • Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी

  If your download does not start after 30 seconds,
  Click here

  डावनलोड जायनाशिल्यो फायली वेंचात

  फाइलचा नावDownload Linkफाइलचो आकार
  proofingtools_kok-in-x86.exeRecommendedClick here1.1 MB
  proofingtools_kok-in-x64.exeRecommendedClick here1.1 MB
  Download Summary:
  KBMBGB

  You have not selected any file(s) to download.

   • ह्या डावनलोडाची स्थापणूक करपाक:
    प्रुफींग साधनांची स्थापणूक करची:


    1. तुमच्या डिस्काचेर डावनलोड बटन (वयलो) क्लिक करून आनी फायल सांबाळून फायल डावनलोड करची.
    2. सॅटअप प्रोग्राम चलोवचो.
    3. Microsoft Software परवानो अटी पानाचेर वाचचें, अटींची समिक्षा करची, "Microsoft Software परवानो अटी मान्य करपाक हांगा क्लिक करचें" तपास बॉक्स क्लिक वेंचचें, आनी मागीर चालू दवरचें क्लिक करचें.
    4. सॅटअप विझार्ड चलता आनी प्रुफींग साधनांची स्थापणूक करता.
    5. स्थापणूक पुराय जाल्या उपरांत, तुमचीं Office ऍप्लिकेशनां उगडचीं हाका परतून सुरवात करची.


    उपेगा खातीर सुचोवण्यो: तुमी सामान्य रितीन उपेग करतले तेच परीन प्रुफींग साधनांचो उपेग करचो - आतां तुमकां तीं तुमच्या नव्या स्थापणूक केल्ल्या भाशे खातीर पळोवपाक शकतात. देखी खातीर, नव्या भाशेक वर्ण तपासाचो (जर उपलब्ध आसा जाल्यार) उपेग करपाक तुमी तुमच्या प्रुफींग भास मांडपाक शकतात- तें कशें करचें तें शिकपाक, पळोवचें प्रुफींग भास मांडून वेगळ्या भाशेंनी स्वीच करचें

    हें डावनलोड काडपाक:
    1. सुरवात मेनूचेर, मांडावळींत वचचें आनी मागीर नियंत्रण कक्ष क्लिक करचें.
    2. प्रोग्रामांचें संयोजन करचें/काडचे दोनदां-क्लिक.
    3. सद्याक स्थापणूक केल्ल्या प्रोग्रामांच्या सुचींत, Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी वेंचचें आनी मागीर अस्थापणूक करची, काडचें वा संयोजन करचें/काडचें क्लिक करचें. जर संवाद बॉक्स प्रकट जाता, प्रोग्राम काडपाक सुचोवण्यांचें अनुसरण करचें.
    4. तुमकां प्रोग्राम काडपाक जाय जाल्यार खात्री करपाक हय वा ओके क्लिक करचें.


जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स