Get the latest updates for your PC at Microsoft Update.
Internet Explorer
Microsoft Office

Popular Downloads

  • 01

   Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी

   Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.

  • 02

   Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

   Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.

  • 04

   Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.

  • 06

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.

  • 07

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.

  • 08

   Microsoft Office प्रुफींग साधनां - BETA

   Microsoft Office प्रुफींग साधनां पॅक उपेगकर्त्यांक अतिरिक्त भाशेंत बरयिल्ले दस्तावेज प्रुफ करूंक सक्षम करता. हे BETA पॅक Office 2013, Office 2010 वा Office 2007 प्रणालीं वांगडा अनुरूप ना आनी ह्या वर्जनाच्या उपेगकर्त्यांनी डावनलोड वा स्थापणूक करपाचें ना.

  • 09

   Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक

   जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.

Loading your results, please wait...