Windows

Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

भाषा बदल:
“मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.
 • भाषांतर:

  All

  फाइलचा नाव:

  LIPSetup.msi

  तारिख प्रकाशित करणे:

  27-09-2005

  फाइलचो आकार:

  6.5 MB

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा. सत्यत्वस्थापन तुमच्या Windows हाच्या प्रतीच्या सत्यतायेची आनी पुर्ण परवान्याची खात्री दीता. अस्सल Windows सॉफ्टवेअर उपेग करपाच्या फायद्यांसंबंदीं आनीक जाणून घेवपाक उपकार करून Genuine Microsoft Software हांगा भेट दीवची.”
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows XP

   - आदार आशिल्ल्यो ऑपरेटिंग सिस्टम: सर्विस पॅक २ (SP2) वांगडा Windows XP हाचो 32-बिट अणकार
   - डाउनलोडखातीर उपलब्ध रिकाम्या सुवाती पैकी 6.5 MB
   - सेटअपखातीर रिकाम्या सुवाती पैकी 15MB
  • डाउनलोड सुरू जातना:
   - इंटरनेटावयल्यान सेटअप सुरू करपाक, “सद्याच्या स्थानावयल्यान हो प्रोग्राम चलोवचो” वा
   - उपरांत स्थापणूक करपाक तुमच्या कंप्युटराच्या विशिश्ट स्थानार सेटअप प्रोग्राम राखून दवरपाक “डिस्कार हो प्रोग्राम राखून दवरचो” निवडचें.

जनप्रीय डाउनलोड

  • 01

   Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

   Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.

  • 02

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.

  • 03

   Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.

  • 04

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.

  • 05

   Windows Phone 7 Connector (for Mac) Beta - कोंकणी

   त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स