Windows

Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

भाषा बदल:
“मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.
 • भाषांतर:

  All

  फाइलचा नाव:

  LIPSetup.msi

  तारिख प्रकाशित करणे:

  27-09-2005

  फाइलचो आकार:

  6.5 MB

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा. सत्यत्वस्थापन तुमच्या Windows हाच्या प्रतीच्या सत्यतायेची आनी पुर्ण परवान्याची खात्री दीता. अस्सल Windows सॉफ्टवेअर उपेग करपाच्या फायद्यांसंबंदीं आनीक जाणून घेवपाक उपकार करून Genuine Microsoft Software हांगा भेट दीवची.”
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows XP

   - आदार आशिल्ल्यो ऑपरेटिंग सिस्टम: सर्विस पॅक २ (SP2) वांगडा Windows XP हाचो 32-बिट अणकार
   - डाउनलोडखातीर उपलब्ध रिकाम्या सुवाती पैकी 6.5 MB
   - सेटअपखातीर रिकाम्या सुवाती पैकी 15MB
  • डाउनलोड सुरू जातना:
   - इंटरनेटावयल्यान सेटअप सुरू करपाक, “सद्याच्या स्थानावयल्यान हो प्रोग्राम चलोवचो” वा
   - उपरांत स्थापणूक करपाक तुमच्या कंप्युटराच्या विशिश्ट स्थानार सेटअप प्रोग्राम राखून दवरपाक “डिस्कार हो प्रोग्राम राखून दवरचो” निवडचें.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स