Office

भाशा इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सेवा पॅक 2

भाषा बदल:
Microsoft Office 2003 भाशा इंटरफेस पॅक हाका भाशा इंटरफेस पॅकाखातीरचें Office 2003 SP2 अद्यतनां पुरवण करता.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  1

  फाइलचा नाव:

  LIP2003SP2-KB887617-Client-KNK.exe

  LIP2003SP2-KB887617-FullFile-KNK.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  13-12-2005

  फाइलचो आकार:

  987 KB

  5.7 MB

  Knowledge Base (केबि) Articles: KB887617

   तुमी जेन्ना Office 2003 भाशा इंटरफेस पॅक उपेग करतात तेन्ना Office 2003 पुराय कार्यपद्दतींवांगडा काम करतले हाची भाशा इंटरफेस पॅका खातीरचें Office 2003 सेवा पॅक 2 खात्री दीता.

   ह्या सेवा पॅकान Office 2003 भाशा इंटरफेस पॅक हाचेखातीर प्रसिद्द जाल्ली सगली अद्यतनां समाविश्ट आसात ( फकत कॅटलान, NyNorsk आनी सर्बीयाई सिरिलीक):


   तुमच्या कंप्युटराचेर सेवा पॅक पयलीय स्थापित केल्ले आसत तरी सुद्दा LIP खातीर Office 2003 SP2 येसस्वीरीतीन स्थापित जातले. Microsoft Knowledge Base लेख हातूंत तुमकां ह्या अद्यतना संबंदीं सामकी म्हायती मेळपाक शकता. (887617): भाशा इंटरफेस पॅकाखातीर Office 2003 सेवा पॅक 2 हाचे वर्णन.

   म्हत्वाचें तुमी Office 2003 भाशा इंटरफेस पॅक उपेग करतात जाल्यार Office 2003 SP2 हाच्या पुराय कार्यपद्दतीखातीर, तुमी हें डाउनलोड आनी दोनूय पैकी एक इंग्रजी Office 2003 सेवा पॅक 2 वा हिंदी Office 2003 सेवा पॅक 2 स्थापित करप गरजेचें आसा.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP


   हें अद्यतन फुडें दिल्ल्या प्रोग्रामांक लागू जाता:
   • Microsoft® Office 2003 भाशा इंटरफेस पॅक


  • टिपण: प्रशासकांनी हांचो संदर्भ दिवचो प्रशासक साधनसामुग्र्यो विभाग.

   स्थापणूक सूचना
   हें अद्यतन स्थापित करपाक, ह्यों पांवड्यों अनुसरण करच्यो:
   1. पानाच्या सकयल्यावटेन आशिल्ल्यो लिंक उपेग करून दोन .exe फायलींपैकी एक डाउनलोड करची
    • LIP2003SP2-kb887617-client-KNK.exe: तुमचो मुळावो उत्पाद CD-ROM हाचेकडेन तुमकां प्रवेश आसा जाल्यार तुमी ही फायल डाउनलोड करपाक जाय. तुमी जर पयलीं तुमचें उत्पाद अद्यावत केला जाल्यार पॅच स्थापणूक करतना तुमकां स्थापणूक उगम पुरवण करपाची गरज पडपाक शकता.
    • LIP2003SP2-kb887617-fullfile-KNK.exe: तुमचो मुळावो उत्पाद CD-ROM हाचेकडेन तुमकां प्रवेश ना वा तुमकां LIP2003SP2-kb887617-client-KNK.exe. स्थापीत करतना तुमकां समस्या आयल्यो जाल्यार तुमी ही फायल डाउनलोड करची.
   2. अशी शिफारस करपाक येता की तुमी चलोवपी खंयच्याय प्रोग्रामातल्यान तुमी भायर वचचें.

   3. Windows एक्सप्लोरर हातूंत, तुमच्या हार्ड डिस्क ड्रायवाचेर तुमी राखून दवरील्ली .exe फायल दोनदा-क्लिक करची, आनी स्क्रीनीवयल्यो सुचना अनुसरण करच्यो.


   उपेगाखातीर सुचना:

   हें अद्यतन तुमी स्थापीत केल्या उपरांत, सदाभशेन तुमी Office उपेग करचें.


   हें डाउनलोड काडपाक:

   ह्या डाउनलोडाखातीर स्थापणूक काडून उडोवचें खाशेवपण ना. चड म्हायतीखातीर, Microsoft Knowledge Base लेख पळोवचो (873125): Office 2003 उत्पादांखातीर तुमी सेवा पॅक 2 काडपाक शकना.


   प्रशासक साधनसामुग्र्यो
   संघटनेन Office अद्यतनां उपेग करपाक बर्‍या वातावरणान काम करपी Office प्रशासन अद्यतन केंद्र वेब थळाचेर सगल्यो साधनसामुग्र्यो सोदपाक शकतात. तुमी अद्यावत करतात त्या उत्पाद अणकाराखातीर त्या सायटीच्या मूळ पानाचेर, दांवपेंच अद्यावत करचे हाच्या सकयल पळोवचे.

   ह्या अद्यतनाखातीर डाउनलोड सकयल उपलब्ध आसात. तुमी अमलांत हाडपाची पॅकेजा जेन्ना दोन फावटी क्लिक करतात, तेन्ना स्थापणूक सुरू जाता. पॅच फायली (MSP फायली) भायर काडपाक, तुमी आदेश वळ उपेग करपाकच जाय. Knowledge Base लेखान आदेश वळ आनी सूचना ह्यो समाविश्ट आसात. (197147): IExpress सॉफ्टवेअर अद्यतन पॅकेजांखातीर आदेश-वळ स्वीच.

   Microsoft Knowledge Base लेख पळोवचो ह्या अद्यतनाच्या फुडल्या म्हायतीखातीर (887617): भाशा इंटरफेस पॅक खातीर Office 2003 सेवा पॅक 2 हाचे वर्णन .

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स