Windows

Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

भाषा बदल:
Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  1.0

  फाइलचा नाव:

  LIP_kok-IN-32bit.mlc

  LIP_kok-IN-64bit.mlc

  तारिख प्रकाशित करणे:

  15-09-2010

  फाइलचो आकार:

  2.9 MB

  4.6 MB

   Windows भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकार केल्लें वर्जन दिता. LIP स्थापीत केल्या उपरांत, विझार्डांत मजकूर, संवाद बॉक्सां, मेनू, आनी आदार आनी तेंको विशय LIP भाशेंत प्रदर्शीत करतले. मजकूर जो अणकारीत केल्लो ना तो Windows 7 चे मुळावे भाशेंत आसतलो. देखीक, तुमी जरी Windows 7 चें स्पॅनिश वर्जन विकते घेतल्यार, आनी कॅटलन LIP त स्थापीत केल्यार, थोडो मजकूर स्पॅनिशांतूच उरतलो. तुमी एकोडी मुळावी भाशेचेर एका परस चड LIP स्थापीत करूंक शकतात. Windows LIPs सगळ्या Windows 7 आवृत्तींचेर स्थापीत करूंक जातात.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 7

   • Microsoft Windows 7
   • Windows 7 चे आवश्यकता आशिल्ले मुळावे भाशेची स्थापना: इंग्लीश
   • 4.63 एम.बी. ची मुक्त सुवात डावनलोड करूंक
   • 15 एम.बी. मुक्त सुवात सॅटअप करूंक
  • शिटकावणी: तुमचे कडेन जरी BitLocker एन्क्रिप्शन अनुकूल केल्लें आसल्यार, उपकार करून LIP स्थापीत करचे आदीं तें स्थगीत करचें. Control Panel उगडून, System and Security, आनी मागीर BitLocker Drive Encryption वेंचचें. Suspend Protection हाचेर क्लिक करचें.

   कारण हांगा Windows 7 LIP च्या 32-बीट आनी 64-बीट वर्जनांक वेगळे डावनलोड्स आसात, आनी तुमी डावनलोड करूंक सुरवात करचे आदीं, तुमी Windows 7 चें खंयचें वर्जन स्थापीत केलां हें निर्धारीत करपाची गरज आसता: तुमी Windows 7 चें खंयचें वर्जन स्थापीत केलां हें कशें निर्धारीत करचें तें:

   Start बटनाचेर क्लिक करचें आनी मागीर संगणकाचेर दोनदां क्लिक करचें आनी Properties वेंचचे. हें तुमच्या संगणका विशीं मुळावी माहिती हाडटलें.
   यंत्रणेच्या प्रकारा खातीर यंत्रणा विभागांत पळोवचें. तुमची Windows 7 ऑपरेटींग यंत्रणा 32-बीट नऑपरेटींग यंत्रणा वा ती 64-बीट ऑपरेटींग यंत्रणा आसा हें निर्देश करतलें.

   32-बीट वर्जन स्थापणूक करूंक, तुमी एक तर:

   1. डावनलोड बटन क्लिक करचो आनी मागीर, LIP स्थापणूक करूंक Open क्लिक करचो


   2. वा

   3. डावनलोड बटन क्लिक करचो
    • तुमच्या संगणकाचेर फायलीची प्रत काडूंक Save क्लिक करचो,
    • LIP स्थापणूक करूंक, डावनलोड फायलीचेर नॅविगेट करचें दोनदां क्लिक करचें

   64-बीट वर्जन स्थापणूक करूंक, तुमी वयर दिल्लो 2 रो पर्याय वापरूंक जाय.

जनप्रीय डाउनलोड

  • 01

   Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

   Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.

  • 02

   Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.

  • 03

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.

  • 04

   Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक

   Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता.

  • 05

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स