Office

Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक

भाषा बदल:
जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.
 • सविस्तर माहिती

  भाषांतर:
  तारिख प्रकाशित करणे:

  1

  27-06-2006

  फाइलचा नाव:
  फाइलचो आकार:

  LIP.EXE

  6.1 MB

  Konkani_GS.exe

  261 KB

   फुडें दिल्ल्या Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅक अनुवादीत उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता:

   • Microsoft Office Word 2003

   • Microsoft Office Outlook® 2003

   • Microsoft Office PowerPoint® 2003

   • Microsoft Office Excel 2003
 • सिस्टम ची आवश्यकता

  ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows XP

   • गरजेचे सॉफ्टवेअरOffice 2003 च्या खंयच्याय आवृत्तीचो हिंदी अणकार, उधारणा खातीर, Microsoft Office Professional आवृत्ती 2003 वा Microsoft Office Standard आवृत्ती 2003 किंवा Office 2003 येवजणुकीचो हिंदीचो अणकार जो Microsoft Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅक Microsoft Office Excel®, Microsoft Office Outlook®, Microsoft Office PowerPoint®, वा Microsoft Office Word® हांका आदार दिता.

    Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक, Microsoft Office 2003 हाच्या खंयच्याय भोवभाशीक उपेगाक इंटरफेस पॅक वांगडासुद्दा प्रस्थापित करपाक शकता जेन्ना हिंदी हाका आदार आसा.


   • Office 2003 SP3: Office 2003 SP3 आता उपलब्ध आसा आनी हांगाच्यान डाउनलोड करपाक शकता http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=27F0C05C-4466-4114-BD5C-E7B782D6198A&displaylang=kok

   • डिस्क सुवात गरज: सध्याच्या Office 2003 प्रोग्रामांनी उपेग केल्ल्या हार्ड डिस्क सुवातीवांगडा, उपलब्ध हार्ड डिस्क सुवातीची 10 मेगाबायट्स (MB) सुवात आसपाक जाय.
 • सुचना

   हें डाउनलोड स्थापित करपाक:
   1. डाउनलोड बटन (वयलो) क्लिक करून LIP.exe फायल डाउनलोड करची आनी हार्ड डिस्काचेर फायल राखून दवरची.
   2. सेटअप प्रोग्राम सुरू करपाक हार्ड डिस्कावयली LIP.exe हाचेर दोनदा क्लिक करचें.
   3. स्थापणूक पुराय करपाक स्क्रीनीवयल्या सुचनांप्रमाण करचें.

   उपेग करपाखातीर सूचोवण्यो:

   तुमच्या उपेगकर्तो इंटरफेसाक Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅकाच्या भाशेचेर स्विच करपाक, ह्या पांवड्यांप्रमाण करचें:

   1. सगल्यांत पयली Start मेनूचेर क्लिक करून तातूंत All Programsक्लिक करचें, उपरांत तातूंत Microsoft Officeहाचेर क्लिक करून तातूंत Microsoft Office Toolsक्लिक केल्या उपरांत Microsoft Office 2003 Language Settings हाचेर क्लिक करचें.
   2.   User Interface and Help टॅब हाचेर क्लिक करुन, मागीर Office 2003 मेनूतल्यान जाय ती भास वेंचची.
   3.   बरेंबटनाचेर क्लिक करचें.


   तुमी जी भाशा सेटिंग वेंचतले ती तुमी फुडले फावट Office प्रोग्राम सुरू केल्या उपरांत प्रभावी जातली.


   हो डाउनलोड काडून उडोवपाक:
   1. सगल्या प्रोग्रामांतल्यान भायर वचचें.
   2. पयली Start मेनूचेर क्लिक करचें, तातूंत Settings क्लिक करचें आनी मागीर तातूंत Control Panel हाचेर क्लिक करचें.
   3.   Add/Remove Programs हाचेर दोनदा-क्लिक करचें.
   4. सध्याच्या प्रोग्रामांच्या यादीतल्यान Microsoft Office 2003 आवृत्ती कोंकणी इंटरफेस पॅक क्लिक करचें, आनी मागीर Remove वा Add/Remove हाचेर क्लिक करचें. संवाद पेटी प्रगट जाल्यार, प्रोग्राम काडपाक सुचनांप्रमाण करचें.
   5. तुमकां प्रोग्राम काडपाक जाय हाची खात्री करपाक हय वा बरें क्लिक करचें.
 • साधनांचा संबंध

जनप्रीय डाउनलोड

 • Loading...

  तुमचे निकाल लोडींग जातात, उपकार करून मात्शे रावचे…

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स
Microsoft Update चलोवचें
बंद करचें
moreinfo