Office

Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी

भाषा बदल:
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
 • सविस्तर माहिती
  Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  2013

  फाइलचा नाव:

  proofingtools_kok-in-x86.exe

  proofingtools_kok-in-x64.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  07-01-2013

  फाइलचो आकार:

  1.1 MB

  1.1 MB

   Office न आपसूक रितीन स्थापणूक करूंक ना त्या भाशे खातीर तुमकां वर्णरचना तपासपाक जाय? तुमी सारक्या जाग्यार आसात. ह्या भाशेंत Office खातीर उपलब्ध आशिल्ल्या प्रुफींग साधनांच्या पुराय सॅटाचो Microsoft Office प्रुफींग साधनां समावेश आसा. Office ची स्थापणूक करची आनी परतून सुरवात करची, आनी तुमच्या भाशे खातीर प्रुफींग साधनां वचपाक तयार आसात.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2

   हें डावनलोड मुखावयल्या प्रोग्रामां वांगडा काम करता:
   Microsoft Office Excel 2013
   Microsoft Office OneNote 2013
   Microsoft Office Outlook 2013
   Microsoft Office PowerPoint 2013
   Microsoft Office Word 2013
  • ह्या डावनलोडाची स्थापणूक करपाक:
   प्रुफींग साधनांची स्थापणूक करची:


   1. तुमच्या डिस्काचेर डावनलोड बटन (वयलो) क्लिक करून आनी फायल सांबाळून फायल डावनलोड करची.
   2. सॅटअप प्रोग्राम चलोवचो.
   3. Microsoft Software परवानो अटी पानाचेर वाचचें, अटींची समिक्षा करची, "Microsoft Software परवानो अटी मान्य करपाक हांगा क्लिक करचें" तपास बॉक्स क्लिक वेंचचें, आनी मागीर चालू दवरचें क्लिक करचें.
   4. सॅटअप विझार्ड चलता आनी प्रुफींग साधनांची स्थापणूक करता.
   5. स्थापणूक पुराय जाल्या उपरांत, तुमचीं Office ऍप्लिकेशनां उगडचीं हाका परतून सुरवात करची.


   उपेगा खातीर सुचोवण्यो: तुमी सामान्य रितीन उपेग करतले तेच परीन प्रुफींग साधनांचो उपेग करचो - आतां तुमकां तीं तुमच्या नव्या स्थापणूक केल्ल्या भाशे खातीर पळोवपाक शकतात. देखी खातीर, नव्या भाशेक वर्ण तपासाचो (जर उपलब्ध आसा जाल्यार) उपेग करपाक तुमी तुमच्या प्रुफींग भास मांडपाक शकतात- तें कशें करचें तें शिकपाक, पळोवचें प्रुफींग भास मांडून वेगळ्या भाशेंनी स्वीच करचें

   हें डावनलोड काडपाक:
   1. सुरवात मेनूचेर, मांडावळींत वचचें आनी मागीर नियंत्रण कक्ष क्लिक करचें.
   2. प्रोग्रामांचें संयोजन करचें/काडचे दोनदां-क्लिक.
   3. सद्याक स्थापणूक केल्ल्या प्रोग्रामांच्या सुचींत, Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी वेंचचें आनी मागीर अस्थापणूक करची, काडचें वा संयोजन करचें/काडचें क्लिक करचें. जर संवाद बॉक्स प्रकट जाता, प्रोग्राम काडपाक सुचोवण्यांचें अनुसरण करचें.
   4. तुमकां प्रोग्राम काडपाक जाय जाल्यार खात्री करपाक हय वा ओके क्लिक करचें.


जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स