Windows

Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)

भाषा बदल:
Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  1.0

  फाइलचा नाव:

  LIP_kok-IN-32bit.mlc

  LIP_kok-IN-64bit.mlc

  तारिख प्रकाशित करणे:

  20-11-2012

  फाइलचो आकार:

  2.7 MB

  3.7 MB

   Windows भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकार केल्लें वर्जन दिता. LIP स्थापीत केल्या उपरांत, विझार्डांत मजकूर, संवाद बॉक्सां, मेनू, आनी आदार आनी तेंको विशय LIP भाशेंत प्रदर्शीत करतले. अणकारीत करूंक नाशिल्लो मजकूर, Windows 8 चे मूळ भाशेंत आसतलो. देखीक, तुमी जरी Windows 8 चें स्पॅनिश भाशेंतलें वर्जन विक्री केल्यार, आनी कॅटलन LIP स्थापीत केल्यार, तातूंत थोडो मजकूर स्पॅनिश भाशेंत उरतलो. तुमी एकोडी मुळावी भाशेचेर एका परस चड LIP स्थापीत करूंक शकतात. Windows LIPs सगळ्या Windows 8 आवृत्तींचेर स्थापीत करूंक जातात.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 8

   • यंत्रणा आवश्यकताये खातीर, हांगा क्लिक करचें

   • स्थापणुके पयल्या सुचोवण्यां खातीर, हांगा क्लिक करचें

   1. डावनलोड सुरू करूंक ह्या पानाचेर डावनलोड बटन क्लिक करचो, वा ड्रॉप-डावन सुचयेंतल्यान वेगळी भास निवडची.
   2. सकयल दिलां तातूंतलें एक करचें:
    • स्थापणूक रोखडीच सुरवात करूंक, चलोवचें क्लिक करचें.
    • मागीरच्या वेळार स्थापन करूंक, तुमच्या संगणकाचेर डावनलोड सांबाळूंक, सांबळचें क्लिक करचें.
   • स्थापणुके उपरांतचे सुचोवण्यां खातीर, हांगा क्लिक करचें

   • ज्ञात मुद्द्यां खातीर, हांगा क्लिक करचें

जनप्रीय डाउनलोड

  • 01

   Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक

   Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.

  • 02

   Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक

   “मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.

  • 03

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)

   Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.

  • 04

   Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक

   Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता.

  • 05

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)

   Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स