Office

Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी

भाषा बदल:
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  2013

  फाइलचा नाव:

  languageinterfacepack-x86-kok-in.exe

  languageinterfacepack-x64-kok-in.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  20-05-2013

  फाइलचो आकार:

  13.1 MB

  13.2 MB

   Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी फुडल्या Microsoft Office 2013 एप्लीकेशनांक अणकारीत वापरप्याचो इंटरफेस हाची पुरवण करता:

  • Microsoft Excel® 2013

  • Microsoft OneNote® 2013

  • Microsoft Outlook® 2013

  • Microsoft PowerPoint® 2013

  • Microsoft Word® 2013


  • Language Interface Pack 2013 - कोंकणी वापरून वापरपी Office एप्लीकेशनांच्या आदारीत मुळाव्या स्थापना भाशा वर्जनांनी काम करूंक शकता आनी कोंकणी - हातूंत त्या एप्लीकेशनां खातीरचे आदेश आनी पर्याय पळोवंक शकता.

   Microsoft Office Language Interface Pack 2013 हाच्या स्थापना मजगती, उपेगकर्त्याक उपेगकर्तो इंटरफेसाची भास बदलूंक समर्थ करपी फायली नियोजीत हार्ड डिस्क थळार कॉपी करतात. स्थापना जाली उपरांत, Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी कार्यक्षमताय आनी अनुरूप पर्याय Office 2013 एप्लीकेशनां आनी Microsoft Office 2013 भाशा सेटिंगां एप्लीकेशनां हांचे मजगतीच उपलब्ध जातात.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 7, Windows 8

    Microsoft Windows 7 - 32 वा 64 bit OS
    Microsoft Windows 8 - 32 वा 64 bit OS
    टिपण: तुमचे भाशेक ऑप्टीमल आदार मेळपाची खात्री करूंक तुमच्या ऑपरेटिंग यंत्रणेंत एकदम हालींच्यो सेवा पॅक स्थापीत केल्यात हाची खात्री करची.

   सॉफ्टवेर Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint वा Microsoft Word हांचो आसपाव आशिल्ली Office 2013 सूट व स्टॅन्डअलोन हांचें खंयचेंय वर्जन Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी हाका आदार दितली. टिपण: तुमच्या Microsoft Office उत्पादनां खातीर एकदम हालींचे Microsoft Office सेवा पॅक स्थापीत केल्यात हाची कृपा करून खात्री करची. हाका लागून अदीक ब-या उपेगकर्तो अणभवाची खात्री जातली.

   संगणक आनी प्रोसेसर 1 SSE2 आदार वा चड सयत 1 GHz प्रोसेसर; 2 GB RAM वा चड

   डिस्क सुवात स्थापीत केल्ल्या Office 2013 एप्लीकेशनांनी वापरिल्ल्या हार्ड डिस्क सुवातेच्या अतिरिक्त,
  • उपलब्ध आशिल्ल्या हार्ड डिस्क सुवातेंतलो 3 GB.

  • यंत्रणेतल्यो हेर सगल्यो गरजो तुमी Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी वांगडा वापरतल्या Office 2013 एप्लीकेशनां सारक्योच.


  • Windows Language Interface Pack तुमच्या ऑपरेटिंग यंत्रणेक आनी सॉफ्टवेर एप्लीकेशनांक ऑप्टीमल भाशा आदार मेळपा खातीर एकदम हालींचीं Windows 7 वा Windows 8 Language Interface Pack स्थापीत करपाची शिफारस करतात.

   मॉनीटर रेजोल्युशन आनी DPI सेटिंगां ऑप्टीमलांतल्यान 1366 x 768 इतक्या रेजोल्युशनांत वाचूंक खूबशे फॉन्ट तयार केल्यात. जर तुमकां तुमचे भाशेचो फॉन्ट वाचूंक अडचण येता जाल्यार कृपा करून तुमचीं प्रदर्शन सेटिंगां गरजे प्रमाण इतक्या वा अदीक रेजोल्युशनांत अपडेट करचीं. सुचोवणी: तुमी Office 2013 एप्लीकेशनां Windows डिफॉल्ट DPI सेटिंग - 96 DPI हांगा वापरचीं अशी शिफारस आमी करतात. 120 DPI सेटिंग वापरल्यार कांय Office एप्लीकेशनांत Office संवाद आकार वाडोवन वायट उपेगकर्तो अणभव दिवंक शकता.

   प्रादेशीक आनी भाशा पर्याय ह्या व्यतिरिक्त अशी शिफारस करतात की कंट्रोल पॅनल हातूंतले सगले प्रादेशीक आनी भाशा पर्याय 8:09 PM 12/21/2012 Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी हाच्या भाशेंत सेट करचे.

  • हो डोवनलोड स्थापीत करूंक:
   1. डावनलोड करची. LanguageInterfacePack.exe फायल क्लीक करून डावनलोड बटण (वयर) आनी फायल तुमच्या हार्ड डिस्कांत संरक्षित करून
   2. डबल-क्लीक करचें. LanguageInterfacePack.exe सेटअप कार्यावळ सुरू करूंक तुमच्या हार्ड डिस्कार कार्यावळ फायल
   3. स्थापन पुराय करूंक स्क्रीनी वयल्यो सुचोवण्यो अनुसरच्यो.
   4. एकदां स्थापना केली उपरांत तुमच्या Microsoft Office 2013 Language Interface Pack खातीर रीडमी फायल C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\1111\LIPread.htm हांगा मेळूंक शकता.
   5. Office 2010 Language Interface Packन Office 2010 वा Office 2013 चे आदली खंयचेंय वर्जन Office 2013 Language Interface Packन अपग्रेड करूंक आदार ना. तुमी तुमचें Office 2010 मुळावी स्थापना Office 2013 Language Interface Pack वरवीं Office 2013 कडेन अपग्रेड करूंक सोदतात जाल्यार तुमी:
    • Office 2010 Language Interface Pack अस्थापीत करचें.
    • Office 2013 सेटअप सुरू करचो आनी अपग्रेड पर्याय निवडचो.
    • Office 2013 सेटअप पुराय जाले उपरांत, Office 2013 Language Interface Pack स्थापीत आनी कॉन्फीगर करचें.   तुमचें Office उत्पादन सक्रीय करतात:
   संवादाचेर पुराय स्थापना कोड वाचूंक तुमकां अडचण आसा, वा Microsoft Office Language Interface Pack 2013 वापरतना पुराय स्थापना कोड बरोबर प्रदर्शित जायना जाल्यार तुमचें Microsoft Office उत्पादन सक्रीय करूंक कृपा करून विझार्ड रद्द करचें आनी तुमच्या [मुळावी भास] उत्पादना कडेन वळचें.

   वापरा खातीर सुचोवण्यो:
   तुमचो उपेगकर्तो इंटरफेस Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी नांव कडेन वळोवंक, हे पांवडे अनुसरचे:

   1. सुरू करचे Microsoft Office 2013 भाशा पसंती हातूंतल्यान Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools मेनू.
   2. हाचे सकयल प्रदर्शन आनी मजत भाशा निवडचें, हाचे सकयल प्रदर्शन भाशा जाय ती भास वेंचची आनी डिफॉल्ट म्हणून सेट करचें बटणाचेर क्लीक करचें.
   3. सकयल संपादन भाशा निवडचें, जाय ती भास वेंचची आनी डिफॉल्ट म्हणून सेट करचें बटणाचेर क्लीक करचें.
   4. क्लीक करचो. ओके बटण


   तुमी वेंचिल्लीं भाशा सेटिंगां फुडले फावट जेन्ना तुमी Office एप्लीकेशनां सुरू करतले तेन्ना चालीक लागतली.
   टिपण: मजत Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी हाचे भाशे कडेन वळूंक शकना. मजत हें सदांच तुमच्या मुळाव्या स्थापनाच्या भाशेंत उरतलें.
   ड्रॉपडावन वळेरीतली तुमची प्रदर्शन मजत सदांच मुळावे भाशेंत सेट करची.

   हो डावनलोड काडून उडोवंक:
  • सगल्यो Microsoft Office कार्यावळी बंद करच्यो.
  • डबल-क्लीक करचें कार्यावळी आनी वैशिश्ट्यां Windows तले आयकॉन कंट्रोल पॅनल.
  • हातूंत अस्थापीत करचें वा कार्यावळ बदलची पर्याय, क्लीक करचें Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी हातूंत सद्या स्थापना केल्ल्यो कार्यावळी बॉक्स, उपरांत वेंचचो विस्थापन पर्याय.
  • स्क्रीनी वयल्यो सुचोवण्यो अनुसरच्यो.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स