Windows

Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)

भाषा बदल:
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  भाषांतर:

  1.0

  फाइलचा नाव:

  LIP_kok-IN-32bit.mlc

  LIP_kok-IN-64bit.mlc

  तारिख प्रकाशित करणे:

  12-11-2013

  फाइलचो आकार:

  2.7 MB

  4.1 MB

   Windows Language Interface Pack (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकार केल्लें वर्जन दिता. LIP स्थापीत केल्या उपरांत, विझार्डांत मजकूर, संवाद बॉक्सां, मेनू, आनी आदार आनी तेंको विशय LIP भाशेंत प्रदर्शीत करतले. भाशांतर करूंक नाशिल्लो मजकूर Windows 8.1 च्या बेस भाशेन आसतलो. देखीखातीर, जर तुमी Windows 8.1 चें स्पॅनिश वर्जन विकतें घेतलें आनी कॅटालान LIP ची स्थापणूक केली जाल्यार कांय मजकूर स्पॅनिशान प्रगट जातलो. तुमी एकोडी मुळावी भाशेचेर एका परस चड LIP स्थापीत करूंक शकतात. Windows LIPs सगल्यां Windows 8.1 आवृत्तींचेर स्थापीत करूंक जातात.
 • सिस्टम ची आवश्यकता
  ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 8.1

   • प्रणाली गरजांखातीर, हांगा क्लीक करचें

   • स्थापणूक-पूर्व समजावणींखातीर, हांगा क्लीक करचें

   1. डावनलोड सुरू करपाखातीर ह्या पानांवयल्या डावनलोड बटनाचेर क्लीक करचें वा ड्रॉप-डावन सुचयेंतल्यान वेगळीं भास निवडची.
   2. सकयल दिलां तातूंतलें एक करचें:
    • स्थापणूक रोखडीच सुरू करपाखातीर, चलोवचें क्लीक करचें.
    • उपरांत स्थापणूक करपाखातीर डावनलोड तुमच्या संगणकांत सांबाळपाखातीर, सांबाळचें क्लिक करचें.
   • स्थापणूक उपरांतच्या समजावणींखातीर, हांगा क्लीक करचें

   • वळखीच्या मुद्यांखातीर, हांगा क्लीक करचें

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स