Windows

Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक

भाषा बदल:
Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता.
 • भाषांतर:

  1.0

  फाइलचा नाव:

  LIP_kok-IN.mlc

  तारिख प्रकाशित करणे:

  23-07-2008

  फाइलचो आकार:

  2.7 MB

   Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता. LIP ची स्थापना केल्या उपरांत, विझार्डांतले उतारो, संवाद बॉक्सां, मेनू, आदार आनी तेंको विशय आनी वापरपी इंटरफेसांतले दुसरे आयटम LIP भाशेंत प्रदर्शीत जातले. अणकार करूंक नाशिल्लो उतारो Windows Vista च्या मूळ भाशेंत आसतलो. देखीक, जर तुमी Windows Vista चो स्पॅनिश नियाळ विकतो घेतात आनी कॅटालन LIP स्थापन करतात, तर कांय उतारो स्पॅनिशांतूच उरतलो. तुमी एका परस चड LIP ची स्थापना करपाक शकतात, म्हणटकूच संगणकाचो प्रत्येक वापरपी तांच्या इच्छा आशिल्ल्या भाशेंत वापरपी इंटरफेस प्रदर्शीत करपाक शकतले.
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows Vista

   • Microsoft Windows Vista
   • सकयल दिल्ल्या भास(भास) नी वापरपी इंटरफेस: इंग्लिश, स्पॅनिश, फ्रँच, रशियन, सर्बियन (लॅटीन), क्रॉएशियन, नॉर्वेजियन (बॉक्माल)
   • डावनलोड करचे खातीर 4.63 Mb रिकामी सुवात
   • डावनलोड करचे खातीर 15 Mb रिकामी सुवात

   तेंको दिल्लीं प्लॅटफॉर्म्स: LIPs फकत Windows Vista च्या 32-बिट नियाळांवांगडा कार्य करता आनी Windows च्या पयलींच्या नियाळांचेर वा Windows Vista च्या 64-बिट नियाळांचेर स्थापन करूंक शकचे नात.
 • सुचना
   1. डावनलोड सुरू करचेखातीर ह्या पानाचेर डावनलोड करचो बटन क्लिक करचो वा ड्रॉप-डावन सुचयेंतल्यान विभिन्न भास निवडची आनी वचचें क्लिक करचें.
   2. सकयल दिलां तातूंतलें एक करचें:
    • स्थापना रोखडीच सुरी करचेखातीर, उकतें करचें वा हो प्रोग्राम ताच्या वर्तमान थळांतल्यान चलोवचो क्लिक करचें.
    • उपरांत स्थापना करचेखातीर डावनलोडाची तुमच्या संगणकांत प्रत काडचेखातीर, सांबाळचें वा हो प्रोग्राम डिस्कांत सांबाळचो क्लिक करचें.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स