Internet Explorer

विंडोज XP SP2 खातीर विंडोज इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७ LIP पैक

भाषा बदल:
संवसाराच्या सगल्यांत चड लोकप्रिय वेब ब्राउसराचें सगल्यांत निमाणें रुपांतर डाउनलोड करात.
 • भाषांतर:

  7.0

  फाइलचा नाव:

  ie7lip-x86-KNK.exe

  तारिख प्रकाशित करणे:

  08-01-2009

  फाइलचो आकार:

  13.1 MB

   इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७चीं भाशेचां इंटरफेस पॅक (LIP) हो अळावीं मार्केटां, जांचेकढेन सद्दया इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७चीं अळावीं रूपांतरां नात अझां खातीर पूर्व-आखिल्लो आसो. हे पॅक्स संगणक वापरण्यांभितर तांच्या मायभाझॅ, सामान्यपणान वापरणाच्यो खुबउयो ब्रांडसर खाए लकायो मांडपाची योग्यताय तयार करता. उदयोन्मुख भाशेचीं मार्केटां, जझी कॅटालॅन लिथिआलियन आनी थायी, संचेखातीर विंडोज इंटरनेट इक्स्प्लोअरर 7LIP पॅक एक व्हडा गुणेची थळावो ‘Skin’ आसा. भौ-भास युसर इंटरफेस तंत्रविज्ञानाचेर आधारिल्लो LIP डेस्कटॉप वापरण्याक य़ुसर इंटरफेस घटकांच्या उण्या सेहाचो अणकार करून लागीं लागी ८०% टक्के थळावो प्रत्यक्ष अणभन पुरयता. LIP लायसेंस आशिल्ली विडोंजची प्रत आनी एक थइरायल्ल्या मुळीवी भाझेचेर नसयल्लो आसा. जाय आशिल्ली मुळावी भास तुमकां जी LIP भास वापरुंक जाय ताचेर निंनून आसा.

   भास इंटरफेस पैक प्रोगामाच्या बाबतींत अदीक म्हायतीखातीर मायक्रोसॉफ्ट भास इंटरफेस पॅक सुवातीक भेट दियात. २४ पूर्णतायेन बसयल्ल्या थकाव्या माझेंतल्या एका भाशेंत इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७ डाउनलोड करपारवातीर इंटरनेट इक्स्प्लोअरर व्हर्ल्ड व्हाइड सुवातीक भेट दियात

   हो डाउनलोड फकत मायक्रोसॉफ्ट विंडोज XP सर्विस पॅक २ खातीर आसा. मायक्रोसॉफ्ट विंडोजच्या दुसच्या आधारिल्ल्या रुपांतरां खातीर इंटरनेट इक्स्प्लोअरर भास इंटरफेस पॅक्स डाउनलोड करपाखातीर सकयल्ल्यो संबंदीत डाउनलोड पळेयात
 • ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

   • कडल्यान हो पॅक बसोवंळ जाता तुमची मांडावुळ भास स्लोव्हेनियन आमली जाल्वार तुमकां वेगळी OS LIP जसोवपाची गरजना झानी तुमी इंटरनेट इक्स्प्लोअरर 7 LIP बसोवपाक मुखार वचूं शकतात. स्लोव्हॅक आनी स्लोव्हेनियन इंटरनेट इक्स्प्लोअरर 7LIPS मायक्रोसॉफ्ट विंडोज XP घराच्या आवृत्ती चेरूय आधारिल्ली आसर.
   • तुमचेकडेन विंडोज स्टार्टर आवृत्ती आसली आनी तुमंची मांडावळ योग्य भाझेंत दिसता जाली जाल्यार तुमी इंटरनेट इक्स्प्लोअरर 7 LIP बसोवंक तयार आसात. विंडोज स्टार्टर आवृत्ती इंग्लीझींत दिसता जाली जाल्चार, जी CD तुमकां तुमच्या मुळाव्या यंत्रसामुग्री तयार करणाव्यान पुरयल्ली त्या CD तल्यान तुमकां भाझेचो पॅक पयली बसोवचो पडटलो.
   1. डाउनलोड सुरु करण खातरी हया पानावयलो डाउनलोड बटण क्लिक करात वा डॉप डाउन वकेरीतल्यान एक वेगळी भास वेंचून काडात आनी GO क्लिक करात.
   2. सकेयल्यापयकी एक करात
    • बसोवपाचें झेखडेंच सुरु करपारवातीर OPEN क्लिक करात वा हो प्रोग्राम ताच्या चालत सुवातीकडल्यान रन करात फुडे केन्ना.
    • तुमच्या संगणकाचेर डाउनलोड बसोवपा खातीर कॉपी करपाक SAVE क्लिक करात वा हो प्रोग्राम डीस्काचेक SAVE करात .
   • इंटरनेट इक्स्प्लोअरर 7 LIP सेटअप तुमच्या मुळाव्या चालंत मांझवळीच्या तेज भाझेंत आसतले.

जनप्रीय डाउनलोड

Loading your results, please wait...

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स