Office

Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी

भाषा बदल:
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
 • सविस्तर माहिती

  भाषांतर:
  तारिख प्रकाशित करणे:

  1

  29-06-2011

  फाइलचा नाव:
  फाइलचो आकार:

  languageinterfacepack-x86-kok-in.exe

  13.8 MB

  languageinterfacepack-x64-kok-in.exe

  15.3 MB

  O14LipHelp-kok-in.chm

  218 KB

   Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस कोंकणी हाची पुरवण करता:
   • Microsoft Office Excel 2010

   • Microsoft Office OneNote 2010

   • Microsoft Office Outlook 2010

   • Microsoft Office PowerPoint 2010

   • Microsoft Office Word 2010
 • सिस्टम ची आवश्यकता

  ऑपरेटिंग सीस्टमचो आधार:

  Windows 7, Windows Vista, Windows XP

   • सॉफ्टवॅराची गरज आसा: Microsoft Office 2010 ची असल्या संच वा स्टॅंड-अलॉन प्रत आशिल्लो हातूंतले एक वा चड एप्लिकेशन्स: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint or Word.
   • डिस्क सुवात गरजो: सद्याक स्थापणूक केल्ल्या Office 2010 प्रोग्राम्सान उपेग केल्ल्या हार्ड डिस्क सुवातेक, उपलब्ध आसलेल्या हार्ड डिस्क सुवातेक 20 मेगाबायट्स (MB) हाची गरज आसा.
   • Pre-Requisite: The Office 2010 June 2011 Cumulative Update is required to be installed on Windows 7 system users before installing the LIP.
 • सुचना

   ह्या डावनलोडाची स्थापणूक करपाक:
   1. डावनलोड बटन (वयलो) आनी तुमच्या हार्ड डिस्काक फायल सांबाळची क्लिक करून LanguageInterfacePack.exe फायल डावनलोड करचें
   2. सॅटअप प्रोग्रामाक सुरवात करपाक तुमच्या हार्ड डिस्काचेर LanguageInterfacePack.exe प्रोग्राम फायल दोनदां-क्लिक करचें.
   3. स्क्रिनीचेर स्थापणूक पुराय करपाक समजावण्यांचें अनुसरण करचें.
   4. एकदां स्थपणूक जाली तुमची Microsoft Office 2010 Language Interface Pack हाचे खातीर म्हाका वाचचें फायलीचो सोद हांगा लागपाक शकता C:\प्रोग्राम फायली\सामान्य फायली\microsoft वांटणी केल्ली\OFFICE14\LCID\LIPread.htm
   5. Office 2007 हाचें Office 2007 Language Interface Pack हाचे वांगडा अपग्रेडींग करप वा Office 2010 हाच्या प्रथम आवृत्ती वांगडा Office 2010 Language Interface Pack हाका तेंकों दिना. जर तुमकां तुमची Office 2007 हाची तळ स्थापणूक Office 2010 मेरेन Office 2010 Language Interface Pack हाचे वांगडा जाय जाल्यार तुमी:
    • Office 2007 Language Interface Pack हाची अस्थापणूक करची
    • Office 2010 सॅटअप धांवडावचें आनी अपग्रेड पर्याय निवडचो.
    • जेन्ना Office 2010 सॅटअप पुराय जाता, Office 2010 Language Interface Pack हाची स्थापणूक करची आनी कॉन्फिगर करचें


    • तुमचो Office उत्पाद सक्रीय करता:
    • जर तुमकां Microsoft Office Activation Wizard संवादाचेर तुमकां पुराय स्थापणूक कोड वाचपाक त्रास जातात, वा जेन्ना तुमचो Microsoft® Office Language Interface Pack 2010 हाचो उपेग करतना पुराय स्थापणूक कोडाचें अचूक रितीन प्रदर्शन जायना, उपकार करून तुमचो Microsoft Office उत्पाद सक्रीय करपाक विझार्ड रद्द करचें आनी तुमच्या इंग्रजी उत्पादाक स्वीच करचें.


   उपेग करपा खातीर समजावण्यो:

   Microsoft Office Language Interface Pack 2010– कोंकणी ह्या भाशेक तुमचो उपेगकर्तो इंटरफेस स्वीच करपाक, ह्या पांवड्यांचे अनुसरण करचें:

   1. सुरवात\सगळे प्रोग्राम्स\Microsoft Office\Microsoft Office साधनां मेनूंतल्यान Microsoft Office 2010 भास ग्रहणीयतायांक प्रारंभ करचो.
   2. प्रदर्शन करचें आनी भासांक आदार करचो निवडचें हाचे खाला, भाशेचें प्रदर्शन करचें हाचे खाला गरज आसलेली भास वेंचची आनी डिफॉल्टा वरी मांडचें बटनाचेर क्लिक करचें.
   3. संपादीत करपाच्यो भासो निवडच्यो हाचे खाला, गरज आसलेली भास निवडची आनी डिफॉल्टा वरी मांडचें बटनाचेर क्लिक करचें.
   4. ओके बटन क्लिक करचो.

   भास मांडावळी ज्यो तुमी वेंचल्यांत त्यो फुडल्या वेळार तुमी तुमच्या Office एप्लिकेशनांक सुरवात करतले तेन्ना प्रभाव घेतल्यो.
   नोंद: Microsoft Office Language Interface Pack 2010– कोंकणी हे भाशेक आदार स्वीच करपाक शकना. तुमच्या अस्सल स्थापणुकेच्या भाशेंत आदार सदांच उरतलो.
   तळ भाशेक ड्रोपडावन सुचयेंत सदांच तुमच्या आदाराचें प्रदर्शन मांडचें.

   हें डावनलोड काडपाक:
    Windows XP Home वा Professional आवृत्तेचेर ह्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें:
   1. सगळे प्रोग्राम्स त्यागचे.
   2. Windows नियंत्रण कक्षांत प्रोग्राम्स आयकॉनाचें संयोजन करचें वा काडचें हाका दोनदां-क्लिक करचें.
   3. सद्याक स्थापणूक केल्ले प्रोग्राम्स बॉक्सांत Microsoft Office Language Interface Pack 2010 क्लिक करचें, मागीर काडचें बटन क्लिक करचें.
   4. स्क्रिनीचेर समजावण्यांचें अनुसरण करचें.

    Windows Vista वा Windows 7 हांचेर ह्या पांवड्यांचें अनुसरण करचें:
   1. सगळे प्रोग्राम्स त्यागचे.
   2. Windows नियंत्रण कक्षांत हाचेर प्रोग्राम्स आनी खाशेलपणां आयकॉन दोनदां-क्लिक करचें.
   3. अस्थापणूक करची वा प्रोग्राम पर्याय बदलचो हातूंत, सद्याक स्थापणूक केल्ले प्रोग्राम्स बॉक्सांत Microsoft Office Language Interface Pack 2010– कोंकणी क्लिक करचें, मागीर अस्थापणूक पर्याय वेंचचो.
   4. स्क्रिनीचेर समजावण्यांचें अनुसरण करचें.   जर तुमी CHF फायल डावनलोड केल्या उपरांत तिची अनुक्रमणिका दृश्य करपाक शकनात, तुमी मुखावयले पांवडे सादर करपाक शकतात जे तुमकां अनुक्रमणिका दृश्य करपाक सक्षम करपाक शकतात :
   1. CHM फायल तुमी डावनलोड केल्या तो फोल्डर उगडचो.
   2. CHM चेर उजव्यान क्लिक करचें आनी प्रकट जाता त्या मेनूंतल्यान, गूणधर्म वेंच्चे.
   3. सर्वसामान्य टॅबांत, ब्लॉक करूंक नाशिल्लो बटन क्लिक करचो आनी मागीर ओके बटन क्लिक करचो.
   4. CHM फायलीचेर दोनदां क्लिक करचें आनी तुमी आतां ताच्यो अनुक्रमणिका पळोवपाक समर्थ आसात.
 • साधनांचा संबंध

जनप्रीय डाउनलोड

 • Loading...

  तुमचे निकाल लोडींग जातात, उपकार करून मात्शे रावचे…

विनामूल्य PC अद्यावतां

 • सुरक्षा कपी
 • सॉफ्टवेर अद्यावतां
 • सेवा पॅक
 • Hardware ड्रायवर्स
Microsoft Update चलोवचें
बंद करचें
moreinfo