Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक
Application
Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
15-09-2010
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी
Application
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
28-06-2011
Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
“मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-09-2005
Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-05-2013
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)
Tool
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
12-11-2013
Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-06-2006
Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक
Application
Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
23-07-2008
Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी
Application
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
07-01-2013
विंडोज XP SP2 खातीर विंडोज इंटरनेट इक्स्प्लोअरर ७ LIP पैक
Application
संवसाराच्या सगल्यांत चड लोकप्रिय वेब ब्राउसराचें सगल्यांत निमाणें रुपांतर डाउनलोड करात.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
08-01-2009
Windows 7 खातीर Internet Explorer 11
Update
Windows 7 खातीर शिफारस केल्लो जलद आनी प्रवाही ब्रावजर डावनलोड करचो.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
06-11-2013