Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-05-2013
Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक
Application
Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
15-09-2010
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी
Application
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
29-06-2011
Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी
Application
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
07-01-2013
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)
Tool
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
12-11-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी Microsoft Office 2007 प्रोग्रामांखातीर कोंकणी वापरपी इंटरफेस दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
22-09-2009
Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-06-2006
Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक
Application
Windows Vista खातीर Windows Vista लँगवेज इंटरफेस पॅक (LIP) Windows च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचो पक्षपाती रुपान अणकार केल्लो नियाळ दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
23-07-2008
Windows Vista क Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. चड बेगीन, चड सोंपे, चड गुपित आनी चड सुरक्षित.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
01-06-2009
Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)
Tool
Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-11-2012