Windows 7 भाशा इंटरफेस पॅक
Application
Windows 7 खातीर न भास इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 7 च्या चड विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें अणकारीत केल्लें वर्जन दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
15-09-2010
Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-05-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी
Application
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
28-06-2011
Windows® XP कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
“मुखेल Windows XP उपेगकर्तो इंटरफेसाखातीर Windows XP परिवार कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस पुरवण करता. ह्या कोंकणी इंटरफेस पॅकाक तुमच्या स्थापणूके वेळार तुमच्या Microsoft Windows हाची सत्यत्वस्थापना करपाची गरज आसा.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-09-2005
Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी
Application
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
07-01-2013
Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP)
Tool
Windows 8 भाशा इंटरफेस पॅक (LIP) Windows 8 च्या चड विस्तारान वा मोठ्या प्रमाणांत वापरिल्ल्या क्षेत्रांचें अर्दें थळावीकरण केल्लें वर्जन पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-11-2012
Microsoft Office ScreenTip भास
Application
प्रदर्शन मूलतत्वांचो उतारो दाखोवपाक स्क्रीन टिप अणकार वापरचे- देखीक बटनां, मेनूज आनी संवाद बॉक्सां- हेर भाशेंत.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
16-05-2013
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)
Tool
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
12-11-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी Microsoft Office 2007 प्रोग्रामांखातीर कोंकणी वापरपी इंटरफेस दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
21-09-2009
Windows 7 64-bit आवृत्ती आनी Windows सर्वर 2008 R2 64-bit आवृत्ती खातीर Internet Explorer 10
Application
Internet Explorer 10 वेगाचें आनी पातळ आसा, आनी तुमच्या संगणका वयल्या थळाव्या ऍप्लिकेशनां भशेन तुमची वॅबसायट चकचकूंक आनी काम करूंक दिता
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-02-2013