Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-05-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी
Application
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
29-06-2011
Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी
Application
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
07-01-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी Microsoft Office 2007 प्रोग्रामांखातीर कोंकणी वापरपी इंटरफेस दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
22-09-2009
Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-06-2006
Windows Vista क Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. चड बेगीन, चड सोंपे, चड गुपित आनी चड सुरक्षित.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
01-06-2009
Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - कोंकणी तुमी स्थापणूक करतात त्या भाशेचेर आदारीत अतिरिक्त प्रदर्शन, आदार वा प्रुफिंग साधनां जोडटा.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
14-03-2016
Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - कोंकणी
Security Patch
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
04-06-2010
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - कोंकणी
Document
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-10-2010
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - कोंकणी
Document
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-10-2010