Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - कोंकणी Microsoft Office 2013 हाच्या खूबश्या एप्लीकेशनांक अणकारीत उपेगकर्तो इं7:57 PM 12/21/2012 7:58 PM 12/21/2012 इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-05-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी
Application
चडशा Microsoft Office 2010 प्रोग्राम्सां खातीर Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – कोंकणी कोंकणी उपेगकर्तो इंटरफेस हाची पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
29-06-2011
Microsoft Office प्रुफींग साधनां 2013 - कोंकणी
Application
अतिरिक्त भासांनी Microsoft Office प्रुफींग साधनां संपादन करपाक सक्षम.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
07-01-2013
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – कोंकणी Microsoft Office 2007 प्रोग्रामांखातीर कोंकणी वापरपी इंटरफेस दिता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
22-09-2009
Office 2003 कोंकणी इंटरफेस पॅक
Application
जायत्या Microsoft Office 2003 प्रोग्रामांखातीर Microsoft Office 2003 हाच्या खातीरचें कोंकणी इंटरफेस पॅक कोंकणीन उपेगाक इंटरफेस पुरवण करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
27-06-2006
Windows Vista क Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. चड बेगीन, चड सोंपे, चड गुपित आनी चड सुरक्षित.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
01-06-2009
Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016 – कोंकणी
Application
Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - कोंकणी तुमी स्थापणूक करतात त्या भाशेचेर आदारीत अतिरिक्त प्रदर्शन, आदार वा प्रुफिंग साधनां जोडटा.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
14-03-2016
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP)
Tool
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) हो Windows 8.1 च्या अदीक विस्तारान वापरिल्ल्या क्षेत्रांखातीर अर्दो थळावो अणकार केल्लो उपेगकर्ता इंटरफेस पुरयता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
12-11-2013
Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB982124) - कोंकणी
Security Patch
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
04-06-2010
Windows Phone 7 Connector (for Mac) Help Documentation - कोंकणी
Document
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
20-10-2010