Windows 7 हांचे खातीर Windows Internet Explorer 9
Update
तुमच्या PC हाचेर तुमच्या वॅबसायटेंक देखीक मुलकी ऍप्लिकेशनां वरी Windows Internet Explorer 9 चकचकीत करता आनी सादर करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-05-2011
Microsoft Readiness App - कोंकणी
Application
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
29-06-2014
Windows Vista क Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. चड बेगीन, चड सोंपे, चड गुपित आनी चड सुरक्षित.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
01-06-2009
Windows 7 64-bit आवृत्ती आनी Windows सर्वर 2008 R2 64-bit आवृत्ती खातीर Internet Explorer 10
Application
Internet Explorer 10 वेगाचें आनी पातळ आसा, आनी तुमच्या संगणका वयल्या थळाव्या ऍप्लिकेशनां भशेन तुमची वॅबसायट चकचकूंक आनी काम करूंक दिता
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-02-2013
Update for Internet Explorer 8 Compatibility View List for Windows Vista x64 Edition (KB2598845) - कोंकणी
Update
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
24-10-2011
Windows 7 खातीर Internet Explorer 10
Application
Internet Explorer 10 वेगाचें आनी पातळ आसा, आनी तुमच्या संगणका वयल्या थळाव्या ऍप्लिकेशनां भशेन तुमची वॅबसायट चकचकूंक आनी काम करूंक दिता
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-02-2013
Windows Vista आनी Windows Server 2008 हांचे खातीर Windows Internet Explorer 9.
Update
तुमच्या PC हाचेर तुमच्या वॅबसायटेंक देखीक मुलकी ऍप्लिकेशनां वरी Windows Internet Explorer 9 चकचकीत करता आनी सादर करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-05-2011
Windows 7 खातीर Internet Explorer 11
Update
Windows 7 खातीर शिफारस केल्लो जलद आनी प्रवाही ब्रावजर डावनलोड करचो.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
06-11-2013
Windows 7 64-bit आवृत्ती आनी Windows सर्वर 2008 R2 64-bit आवृत्ती खातीर Internet Explorer 11
Update
Windows 7 खातीर शिफारस केल्लो जलद आनी प्रवाही ब्रावजर डावनलोड करचो.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
06-11-2013