Windows Vista क Windows Internet Explorer 8
Update
Internet Explorer 8. चड बेगीन, चड सोंपे, चड गुपित आनी चड सुरक्षित.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
01-06-2009
Windows 7 64-bit आवृत्ती आनी Windows सर्वर 2008 R2 64-bit आवृत्ती खातीर Internet Explorer 11
Update
Windows 7 खातीर शिफारस केल्लो जलद आनी प्रवाही ब्रावजर डावनलोड करचो.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
06-11-2013
Windows Vista आनी Windows Server 2008 हांचे खातीर Windows Internet Explorer 9.
Update
तुमच्या PC हाचेर तुमच्या वॅबसायटेंक देखीक मुलकी ऍप्लिकेशनां वरी Windows Internet Explorer 9 चकचकीत करता आनी सादर करता.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
25-05-2011
Windows 7 खातीर Internet Explorer 11
Update
Windows 7 खातीर शिफारस केल्लो जलद आनी प्रवाही ब्रावजर डावनलोड करचो.
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
06-11-2013
Update for Internet Explorer 8 Compatibility View List for Windows Vista x64 Edition (KB2598845) - कोंकणी
Update
त्या डाउनलोड अधिक माहीतीवर वर्णन लपवरच कोंकणी भाषेत मीळात। तो पर्यंत तुमच्या सोईसाठी वर्णन इंग्रजी भाषेत दिलेली आसत।
मेकळो
सोड्चे दिनांक:
24-10-2011