PAGRINDINIS PUSLAPIS

Padidinkite komandos darbo produktyvumą

Šiandieninė ekonomikos padėtis numato, kad įmonė per kitus 12–24 mėnesių, darbuotojų skaičiui nekintant arba mažėjant, turi išlaikyti apyvartos ir konkurencijos tikslus. Tai įpareigoja didinti kiekvieno darbuotojo produktyvumą.

Dokumentai, lentelės, sąrašai, pristatymai, elektroninis paštas – 80 procentų jūsų komandos darbo laiko yra skirta informacijai ir komunikacijai su klientais, partneriais ir bendravimui tarpusavyje. Su modernia produktyvumo infrastruktūra – kitu patikimos „Office“ programos tobulėjimo žingsniu – savo darbuotojams ir informacinių technologijų skyriui suteiksite būtent tuos įrankius, kurie padės produktyviai apdoroti informaciją bei bendrauti.

„2007 Office System“ – „Microsoft“ produktyvumo infrastruktūra:

  • „Microsoft Office Professional/Enterprise 2007“
  • „Microsoft Office SharePoint Server 2007“
  • „Microsoft Exchange Server 2007“
  • „Microsoft Office Communications Server 2007“

Kaip galite padidinti įmonės produktyvumą, pasitelkę „Microsoft“ sprendimus?

„Su Microsoft Office SharePoint mums pavyko išspręsti ne tik dokumentų saugojimo ir turinio valdymo užduotis, bet leido automatizuoti verslo ir IT procesus. Šio sprendimo dėka mūsų klientai žymiau patogiau ir greičiau gali būti aptarnaujami, padidėjo PZU darbuotojų produktyvumas. „PZU Lietuva“, Pavel Jaževič, Gen. direktoriaus pavaduotojas, valdybos narys.“

„Office SharePoint 2007 programinės įrangos paketas – integruota sistema, su kuria ne tik sprendžiame turinio valdymo uždavinius, bet matome galimybes išspręsti daugelį kitų verslo procesų palaikymo uždavinių.“ AB Rytų skirstomieji tinklai“, Arūnas Stačionis, IT skyriaus viršininkas.“

Kitos galimybės, kaip optimizuoti informacinių technologijų investicijas:

Integruoti įmonės sprendimai mažina išlaidas

Sutaupykite 30 procentų, pasitelkę specialiai smulkiam ir vidutiniam verslui sukurtą „Windows Essential Business Server 2008“.

Įgykite konkurencinį pranašumą, pasitelkę duomenis

Planuokite savo sėkmę, pasitelkę apsaugotus finansų duomenis, kuriais galite naudotis greitai, paprastai ir saugiai.

„Microsoft“ kontaktai