Office

  Thank you for downloading

  • Sຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307)

   If your download does not start after 30 seconds, Click here
    • ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ IT ຄວນຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຂະແໜງ ບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT.

     ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
     ຖ້າທ່ານມີ ຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Microsoft Office, ສະບັບ 32-bit, ໃຫ້ດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

     • ຕິດຕັ້ງ ຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307). ເພື່ອດໍາເນີນການນີ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
      1. ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ .exe ໂດຍຄລິກທີ່ ປຸ່ມ ດາວໂຫຼດຢູ່ທີ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າ, ແລະຈາກນັ້ນຈັດເກັບໄຟລ໌ໄວ້ໃນຮາດດິສ໌ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
      2. ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປິດທຸກໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານກໍາລັງເປີດໃຊ້ຢູ່.

      3. ຢູ່ໃນ Windows Explorer, ຄລິກໄຟລ໌ the .exe ທີ່ທ່ານຈັດເກັບໄວ້ໃນຮາດດີສຂອງທ່ານສອງເທື່ອຊ້ອນ, ແລະຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.


     ບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT
     ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງສາມາດຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຄົບຖ້ວນແລ້ວນັ້ນສໍາລັບການສົ່ງອັບເດດ Office ອອກໄປໃຊ້ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃນຊຸດລະບົບ Office ແລະໂປຣແກມ TechCenter ຢູ່ໃນ .

     ການດາວໂຫຼດສໍາລັບການອັບເດດນີ້ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການຄລິກປຸ່ມ ດາວໂຫຼດ ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າ. ທ່ານສາມາດຄລິກຊຸດທີ່ສາມາດໃຊ້ດໍາເນີນການໄດ້ນັ້ນສອງເທື່ອຊ້ອນ ເພື່ອເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ, ຫຼືຖອນເອົາໄຟລ໌ດໍາເນີນການແກ້ໄຂນັ້ນອອກ (ໄຟລ໌ MSP) ໂດຍການໃຊ້ເສັ້ນຄໍາສັ່ງ. ເສັ້ນຄໍາສັ່ງ ແລະຄໍາແນະນໍາແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຖານຄວາມຮູ້ ">ເສັ້ນຄໍາສັ່ງໃຊ້ສັບປ່ຽນສໍາລັບຊຸດຖອນເອົາຕົວເອງອອກຂອງ Microsoft (KB912203).

     ເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ຖານຄວາມຮູ້ຂອງ Microsoft ລາຍລະອຽດຂອງຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອັບເດດນີ້.

  ການດາວໂຫຼດອັນທີ່ນິຍົມ

  Loading your results, please wait...

  ອັບ​ເດດ PC ຟຣີ

  • ​ແຜ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
  • ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ
  • ຊຸດ​ແພັກ​ເກັດ​ບໍລິການ
  • ດຣາຍ​ເວີ​ຮາດ​ແວ