Office

  Sຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307)

  ປ່ຽນພາສາ:
  ຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ມີການອັບເດດລ່າສຸດສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 Office Microsoft.
  • ລຸ້ນ:

   1

   ຊື່ໄຟລ໌:

   officelip2007sp3-kb2526307-fullfile-lo-la.exe

   ວັນທີ່ໄດ້ອອກໃຊ້:

   25/10/2011

   ຂະໜາດໄຟລ໌:

   13.2 MB

   ບົດຄວາມທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ (KB): KB2526307

  • ລະບົບການດຳເນີນງານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້:

   Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP


    • ການອັບເດດນີ້ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນຕໍ່ໄປນີ້:
     • ຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Microsoft Office, ສະບັບ 32-bit

    • ເຂົ້າໄດ້ກັບສະບັບຕົວຕິດຕັ້ງ Windows: ຕົວຕິດຕັ້ງ Windows 3.1 ຫຼືສູງກວ່ານັ້ນ

   • ໝາຍເຫດ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ IT ຄວນຈະສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຂະແໜງ ບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT.

    ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
    ຖ້າທ່ານມີ ຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Microsoft Office, ສະບັບ 32-bit, ໃຫ້ດໍາເນີນການໃດໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

    • ຕິດຕັ້ງ ຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307). ເພື່ອດໍາເນີນການນີ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
     1. ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ .exe ໂດຍຄລິກທີ່ ປຸ່ມ ດາວໂຫຼດຢູ່ທີ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າ, ແລະຈາກນັ້ນຈັດເກັບໄຟລ໌ໄວ້ໃນຮາດດິສ໌ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.
     2. ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານປິດທຸກໂປຣແກຣມທີ່ທ່ານກໍາລັງເປີດໃຊ້ຢູ່.

     3. ຢູ່ໃນ Windows Explorer, ຄລິກໄຟລ໌ the .exe ທີ່ທ່ານຈັດເກັບໄວ້ໃນຮາດດີສຂອງທ່ານສອງເທື່ອຊ້ອນ, ແລະຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ໃນໜ້າຈໍ.


    ບຸກຄະລາກອນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT
    ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ IT ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງສາມາດຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຄົບຖ້ວນແລ້ວນັ້ນສໍາລັບການສົ່ງອັບເດດ Office ອອກໄປໃຊ້ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງໃນຊຸດລະບົບ Office ແລະໂປຣແກມ TechCenter ຢູ່ໃນ .

    ການດາວໂຫຼດສໍາລັບການອັບເດດນີ້ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍການຄລິກປຸ່ມ ດາວໂຫຼດ ຢູ່ດ້ານເທິງຂອງໜ້າ. ທ່ານສາມາດຄລິກຊຸດທີ່ສາມາດໃຊ້ດໍາເນີນການໄດ້ນັ້ນສອງເທື່ອຊ້ອນ ເພື່ອເລີ່ມການຕິດຕັ້ງ, ຫຼືຖອນເອົາໄຟລ໌ດໍາເນີນການແກ້ໄຂນັ້ນອອກ (ໄຟລ໌ MSP) ໂດຍການໃຊ້ເສັ້ນຄໍາສັ່ງ. ເສັ້ນຄໍາສັ່ງ ແລະຄໍາແນະນໍາແມ່ນມີໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຖານຄວາມຮູ້ ">ເສັ້ນຄໍາສັ່ງໃຊ້ສັບປ່ຽນສໍາລັບຊຸດຖອນເອົາຕົວເອງອອກຂອງ Microsoft (KB912203).

    ເບິ່ງໃນຫົວຂໍ້ຖານຄວາມຮູ້ຂອງ Microsoft ລາຍລະອຽດຂອງຊຸດອອກໃຫ້ນໍາໃຊ້ 3 ສໍາລັບຊຸດຕົວປະສານກ່ຽວກັບພາສາ 2007 ທີ່ໃຊ້ໃນ Office (KB2526307) ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການອັບເດດນີ້.

  ການດາວໂຫຼດອັນທີ່ນິຍົມ

  Loading your results, please wait...

  ອັບ​ເດດ PC ຟຣີ

  • ​ແຜ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
  • ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ
  • ຊຸດ​ແພັກ​ເກັດ​ບໍລິການ
  • ດຣາຍ​ເວີ​ຮາດ​ແວ