ຕີ​ພິມ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ທີ:
ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ: 1 ພຶດສະພາ 2018
ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ Microsoft
ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທ່ານຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທ່ານ1_YourPrivacy
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

1. ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ທ່ານ. ຄວາມລັບ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ. ກະລຸນາອ່ານ ຄຳຖະແຫລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Microsoft (”ຄຳຖະແຫລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ”) ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາເກັບເອົາຈາກທ່ານແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ("ຂໍ້ມູນ"), ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແນວໃດ ແລະ ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອີງຕາມກົດໝາຍແນວໃດ. ນອກນັ້ນ ຄຳຖະແຫລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຍັງອະທິບາຍ Microsoft ໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງທ່ານແນວໃດ, ເຊິ່ງແມ່ນການສື່ສານຂອງທ່ານກັບຜູ້ອື່ນ, ການໂພສຕ໌ສົ່ງໂດຍທ່ານໄປຍັງ Microsoft ຜ່ານການບໍລິການ, ແລະ ໄຟລ໌, ຮູບຖ່າຍ, ເອກະສານ, ສຽງ, ວຽກດິຈິຕອນ, ການສະຕຣີມສົດ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານອັບໂຫລດ, ເກັບໄວ້, ອອກອາກາດ ຫລື ແຊຣ໌ຜ່ານ ການບໍລິການ ("ເນື້ອຫາຂອງທ່ານ"). ບ່ອນທີ່ປະມວນຜົນແມ່ນອີງຕາມການຍິນຍອມ ແລະໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍ, ໂດຍການເຫັນດີກັບ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່າ ທ່ານຍິນຍອມໃຫ້ Microsoft ເກັບກຳ, ໃຊ້ ແລະເປີດເຜີຍ ເນື້ອຫາແລະຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ ຄຳຖະແຫລງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ແຈ້ງ​ການ​ຕ່າງ​ຫາກ ແລະ ຂໍ​ຄຳ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ອ້າງ​ອີງ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ2_yourContent
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

2. ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ​ອັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ ແລະ​ແບ່ງ​ປັນ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື​ຮັບ​ເອົາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈາກ​ຜູ້​ອື່ນ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ. ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ມັນເອົາ​ເອງ.

 • ກ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ແຊ​ຣ໌​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ, ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້, ບັນ​ທຶກ, ອັດ, ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່, ແຊ​ຣ໌ ແລະ ສະ​ແດງ (ແລະ ​ລຶບ HealthVault) ເ​ນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດນັ້ນ, ຢ່າ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເພື່​ອແບ່ງ​ປັນ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​​​ຢັ້ງ​ຢືນ ແລະ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ຂໍ້ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານ​ມີ (ແລະ ​ຈະ​ມີ) ​ສິດທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ເນື້ອ​ໃນຂອງທ່ານທີ່​ຖືກອັບ​ໂຫຼດ, ເກັບ​ຮັກ​ສາ ຫຼື​ ແຊ​ຣ໌​ຢູ່​ໃນ ຫຼື ຜ່ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ​ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ເກັບ​ເອົາ, ການ​ໃຊ້, ແລະ ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເນື້ອ​ໃນຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ ຫຼື ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. Microsoft ບໍ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ຄວບ​ຄຸມ, ຢືນ​ຢັນ, ຈ່າຍ​ໃຫ້, ຮັບ​ຮອງ ຫຼື​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃດ​ໆ​ຕໍ່​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ຜູ້​ອື່ນອັບ​ໂຫຼດ, ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້, ຫຼື​ແບ່ງ​ປັນ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ.
 • ຂ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ທ່ານ ​ແລະ​ຜູ້​ອື່ນ, ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ທ່ານ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ, ແລະ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ Microsoft, ທ່ານ​ໃຫ້​ສິດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ກັບ Microsoft ແລະ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ໃດໆ ເພື່ອ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ, ຕົວ​ຢ່າງ ເພື່ອ​ອັດ​ສໍາ​ເນົາ​ຂອງ, ຮັກ​ສາ​ໄວ້, ສົ່ງ, ​ຈັດ​ຮູບ​ແບບ​ໃໝ່, ສະ​ແດງ, ແລະ​​ແຈກ​ຢາຍ​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ສື່​ສານ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ບ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ມີ​ພ້ອມ​ໃຫ້​ກ້​ວາງໆ​ຢູ່​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ໂດຍ​ບໍ່​​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ໃດ, ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສາ​ທິດ ຫຼື​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ບາງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແມ່ນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​​ຮອງ​ຮັບ. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ວ່າ Microsoft ເຮັດ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແນວ​ໃດ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນໜ້າ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ລັບ ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນ​ຊີ Microsoft. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໃຊ້​​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ເມວ, ການ​ແຊັດ, ​ການ​ໂທວິ​ດີ​ໂອ ຫຼື​ການ​ໂທ​ສຽງ, ຫຼື​ເອ​ກະ​ສານ​, ຮູບ, ຫຼື​ໄຟ​ລ໌​ສ່ວນ​ຕົວ​ອື່ນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ທ່ານ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ອຽດ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ລັບ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ກົດ​ການ​ປະ​ພຶດກົດ​ການ​ປະ​ພຶດ3_codeOfConduct
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

3. ກົດ​ການ​ປະ​ພຶດ.

 • ກ. ໂດຍ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ, ເມື່ອ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຄື:
  • i. ຜ່າ​ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.
  • ii. ຢ່າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ໃດ​ທີ່​ສວຍ​ໃຊ້, ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ຫຼື​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເພື່ອ​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ແກ່​ເດັກ​ນ້ອຍ.
  • iii. ຢ່າ​ສົ່ງ​ສະ​ແປມ. ສະ​ແປມ​ແມ່ນ​ອີ​ເມວ​ກຸ່ມ, ການ​ໂພ​ສ​ທ໌, ການ​ຂໍ​ລາຍ​ຊື່ SMS (ຂໍ້​ຄວາມ​ສັ້ນ), ຫຼື​ຂໍ​ຄວາມ​ດ່ວນ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ ຫຼື​ບໍ່​ໄດ້​ຂໍ.
  • iv. ຫ້າມສະແດງຜົນ ຫລື ໃຊ້ ການບໍລິການເປັນແບບສາທາລະນະເພື່ອ ແຊຣ໌ເນື້ອຫາ ຫລື ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ (ການເຂົ້າຂ້ອງກ່ຽວ, ຕົວຢ່າງ: ການໂປ້ເປືອຍ, ການມີສຳພັນທາງເພດກັບສັດ, ໜັງຫລືພາບລາມົກ, ພາສາທີ່ບໍ່ສຸພາບ, ພາບທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ຫລື ກິດຈະກຳທີ່ກະທຳຜິດກົດໝາຍ) ຫລື ເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ຫລື ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ.
  • v. ຫ້າມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດ​ຈະ​ກຳສໍ້​ໂກງ, ປອມ ຫຼື ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ (ຕົວ​ຢ່າງ, ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເງິນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການຫຼອກ​ລວງ, ການ​ປອມ​ຕົວ​ເປັນ​ຄົນ​ອື່ນ, ການ​ປອມ​ແປງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ນັບ​ຈຳ​ນວນ​ຂຶ້ນ, ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ອັນ​ດັບ, ຄວາມ​ນິ​ຍົມ, ຫຼື ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ) ຫຼື ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ຊື່​ສຽງ.
  • vi. ຢ່າ​ຫຼົບ​ຫຼີກ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ ຫຼື​ການ​ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້.
  • vii. ຢ່າ​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ທ່ານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ຫຼື ອື່ນໆ (ຕົວ​ຢ່າງ: ການ​ສົ່ງ​ໄວ​ຣັ​ສ, ການ​ເຜີຍ​ແຜ່, ການ​ໂພ​ສ​ທ໌​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ຜູ້​ກໍ່​​ການ​ຮ້າຍ, ການ​ສື່​ສານ​ການ​ກ່າວ​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ, ຫຼື ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ຜູ້​ອື່ນ).
  • viii. ຢ່າ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ (ຕົວ​ຢ່າງ ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ເພງ​ທີ່​ມີ​ລິ​ຂະ​ສິດ ຫຼື​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ມີ​​ລິ​ຂະ​ສິດ​ອື່ນ, ການ​ຂາຍ​ຄືນ ຫຼື​ການ​ແຈກ​ຢ່າຍ​ແຜ່ນ​ທີ່ Bing, ຫຼື​ຮູບ​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ).
  • ix. ຢ່າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ໃດ​ທີ່ລະ​ເມີດ​ສິດ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ​ກນ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ.
  • x. ຢ່າ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ຜູ້​ອື່ນ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້
 • ຂ. ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ດ້ວຍ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຢຸດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ທ່ານ ຫຼື ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ບ​ລັອກ​ການ​ສື່​ສານ​ໄປ​ຍັງ ແລະ​ ຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ (ເຊັ່ນ ອີ​ເມວ, ການ​ແຊ​ຣ໌​ໄຟ​ລ໌ ຫຼື ຂໍ້​ຄວາມ​ດ່ວນ) ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ລຶບ ຫຼື ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ເມື່ອ​ສືບ​ສວນ​ການ​ລະ​ເມີດຂໍ້​​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ, Microsoft ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ຄືນ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ, ແລະ​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ສິດ​ການກວດ​ຄືນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທັງ​ໝົດໄດ້ ແລະ​ບໍ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ.
 • ຄ. ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ສຳ​ລັບການ​ບໍ​ລິ​ການ Xbox. ຄ​ລິກ​ໃສ່ ທີ່​ນີ້ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ປະ​ພຶດ​ນີ້​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ Xbox Live, ເກມ​ສຳ​ລັບ Windows Live ແລະ ເກມ Microsoft Studios, ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ເນື້ອ​ໃນ​ຕ່າງໆ​ທີ່ທາງ Microsoft ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ແນວ​ໃດ. ການຝ່າຝືນຫລັກປະພຶດປະຕິບັດຕະຫລອດ ການບໍລິການ Xbox (ນິຍາມໃນຂໍ້ 13(ກ)(i)) ອາດເປັນຜົນໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫລື ຫ້າມໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການບໍລິການ Xbox ລວມທັງ ການສູນເສຍການອະນຸຍາດເນື້ອຫາ, ເວລາເປັນສະມາຊິກ Xbox Gold ແລະ ເງິນຍອດເຫຼືອ ບັນຊີ Microsoft ທີ່ສຳພັນກັບ ບັນຊີ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ4_usingTheServicesSupport
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

4. ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ.

 • ກ. ບັນ​ຊີ Microsoft. ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຫາ​ການ​ບໍ​​ລິ​ການ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ມີ​ບັນ​ຊີ Microsoft. ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ ທີ່ Microsoft ແລະ​ບາງ​​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຂອງ Microsoft ຈັດ​ໃຫ້.
  • i. ການ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ທາງອອນ​ລາຍ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ປອມ, ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຫຼື ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ ເມື່ອ​ທຳ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ. ໃນ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ, ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ເຊັ່ນ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ອິນ​ເຕີ​ເ​ນັດ​ຂອງ​ທ່ານ ອາດ​ຈະ​ກໍາ​ນົດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ໃຫ້​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ, ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ຕໍ່​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ, ເຊັ່ນ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຫາ ຫຼື​ລຶບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ, ເນື່ອງ​ຈາກ Microsoft ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ​ເຊັ່ນ ທຸ​ລະ​ກິດ ຫຼື​ນາຍ​ຈ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເພື່ອ​ຜູກ​ພັນ​ຫົວ​ໜ່ວຍນັ້ນ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ທ່ານບໍ່ສາມາດໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານໃຫ້ ຜູ້ໃຊ້ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນອື່ນ. ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ບັນ​ຊີ​ຂອງທ່ານ, ເກັບ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ບັນ​ຊີ ແລະ​​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ.
  • ii. ການ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ Microsoft ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່. ອັນ​ນີ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ໃ​ນ​ໄລ​ຍະ​ຫ້າ​ປີ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່, ນອກ​ຈາກວ່າ​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ່ວນ​ທີ່​ຈ່າຍ​ແລ້ວ. ຖ້າທ່ານ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເວ​ລາ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຖື​ວ່າ ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ​ຈະ​ປິດ​ມັນ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ຂໍ້ 4(ກ)(iv)(2) ສໍາ​ລັບ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ທີ່​ປິດ​ແລ້ວ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາກ່ອງ​ເຂົ້າ Outlook.com ແລະ OneDrive ຂອງ​ທ່ານ (ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ) ຢ່​າງ​ໜ້ອຍ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໜຶ່ງ​ປີ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປິດ​ກ່ອງ​ເຂົ້າ Outlook.com ຂອງ​ທ່ານ ແລະ OneDrive ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ການບໍລິການ Xbox ຢ່າງຕ່ຳໜຶ່ງຄັ້ງໃນໄລຍະເວລາຫ້າປີເພື່ອຮັກສາ ປ້າຍຜູ້ຫຼິ້ນເກມ ໃຫ້ສຳພັນກັບ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ສົງ​ໄ​ສ​ຢ່າງ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ນຳ​ໃຊ້​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ຢູ່ (ຕົວ​ຢ່າງ, ຕາມ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ບັນ​ຊີ), Microsoft ອາດ​ຈະ​ງົດ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຮຽກ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຄືນ​ມາ​ໄດ້. ອີງ​ຕາມ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ບາງ​ອັນ ຫຼື ທັງ​ໝົດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ນີ້: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ ບັນ​ຊີ ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​​ສະ​ເໜີ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ “ບັນ​ລຸ​ນິ​ຕິ​ພາ​ວະ” ຫຼື “ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ” ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່​ ຫຼື​ມີຄໍາ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​​ພໍ່​ແມ່ ຫຼື​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍທີ່​ຈະ​​ໃຫ້​ຖືກ​ຜູກ​ພັນ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານເຖິງອາຍຸຜູ້ໃຫ່ຍ ຫລື “ ຄວາມຮັບຜິຊອບຕາມກົດໝາຍ’’ ໃນບ່ອນທ່ານອາໄສ ຫລຶ ບໍ່ເຂົ້າໃຈຂໍ້ນີ້, ກະລຸນາຖາມພໍ່ແມ່ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການຍິນຍອມກ່ອນທ່ານສ້າງ ບັນຊີ Microsoft. ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່ ຫຼື ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ທີ່​​ບໍ່​ທັນ​ພົ້ນ​ກະ​ສຽນ​ອາ​ຍຸ ຜູ້​ທີ່​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft, ທ່ານ ແລະ ຜູ້​ບໍ່​ທັນ​ພົ້ນ​ກະ​ສຽນ​ອາ​ຍຸ​ຍອມ​ຮັບ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ຜູກ​ພັນ​ໂດຍ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ Microsoft ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການທັງ​ໝົດ, ລວມ​ທັງ​ການ​ຊື້​ຕ່າງໆ ບໍ່​ວ່າ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ່​ທັນ​ພົ້ນ​ກະ​ສຽນ​ອາ​ຍຸ​ເປີດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ຫຼື ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫຼັງ​ກໍ່​ຕາມ.
  • iv. ການ​ປິດ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ
   • 1. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ເພາະ ຫຼື ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ ແລະ ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້. ເພື່ອ​ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. ເມື່ອ​ທ່ານບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ມັນ​ໄວ້​ໃນ​ສະ​ພາບ​ໂຈະ​ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ 60 ວັນ ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ໃຈເທົ່າ​ນັ້ນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ 60 ວັນ​ແລ້ວ, ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່າ​ນ​ຈະ​ຖືກ​ປິດ​ໄປ. ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງຄຳ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 4(ກ)(iv)(2) ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້ ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ ເມື່ອບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ປິດ​ໄປ. ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ກັບ​ຄືນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໄລະ​ຍະ 60 ວັນ ຈະ​ເປີດ​ນໍາ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ.
   • 2. ຖ້າ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານປິດ (ໂດຍທ່ານ ຫລືພວກເຮົາ), ບາງສິ່ງເກີດຂຶ້ນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສິດຂອງທ່ານໃນການໃຊ້ ບັນຊີ Microsoft ເພື່ອເຂົ້າຫາ ການບໍລິການຈະຢຸດທັນທີ. ທີສອງ, ພວກເຮົາຈະລຶບຂໍ້ມູນ ຫລື ການຍິນຍອມທີ່ສຳພັນກັບ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ ຫລື ຢຸດການສຳພັນມັນຈາກທ່ານ ຫລື ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ (ເວັ້ນແຕ່ ພວກເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ກົດໝາຍເພື່ອຮັກສາມັນ, ໂອນຍ້າຍມັນ ໃຫ້ທ່ານ ຫລື ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ລະບຸໂດຍທ່ານ). ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ແຜນ​ສໍາ​ຮອງ​ປົກ​ກະ​ຕິ ເນື່ອງ​ຈາກ Microsoft ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກູ້​ຄືນ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້ ເມື່ອ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ປິດ​ໄປ. ທີສາມ, ທ່ານອາດສູນເສຍການເຂົ້າຫາ ຜະລິດຕະພັນທ່ານຊື້ມາ.
 • ຂ. ບັນ​ຊີ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ໂຮງ​ຮຽນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ Microsoft ໄດ້​ດ້ວຍ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ໂຮງ​ຮຽນ. ຖ້າທ່ານປິດບັນຊີ, ທ່ານເຫັນດີວ່າ ເຈົ້າຂອງໂດເມນ ທີ່ສຳພັນກັບ ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານອາດຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການ ບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າຫາ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງລວມທັງ ເນື້ອຫາຂອງການສື່ສານ ແລະ ໄຟລ໌ຂອງທ່ານ ແລະນັ້ນ Microsoft ອາດແຈ້ງການເຖິງ ເຈົ້າຂອງໂດເມນ ຖ້າ ບັນຊີ ຫລື ຂໍ້ມູນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ທ່ານ​ຍັງ​ເຫັນ​ດີ​ຕື່ມ​ອີກວ່າ ການ​ໃຊ້​​ບໍ​ລິ​ການ​ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່ Microsoft ມີ​ກັບ​ທ່ານ ຫຼື ອົງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ບໍ່​ນຳ​ໃຊ້ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ບັນ​ຊີ Microsoft ແລ້ວ ແລະ ທ່ານໃຊ້​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ ຫຼື ໂຮງ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ຫາກ ເພື່ອ​​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ອັບ​ເດດ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​​ເຖິງການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
 • ຄ. ແຜນ​ອຸ​ປະ​ກອນ/ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ. ເພື່ອ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແລະ/ຫຼື​ແຜນ​ຂໍ້​ມູນ/ມື​ຖື. ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເຊັ່ນ ຊຸດ​ຟັງ​ຫູ, ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ ຫຼື​ໄມ​ໂຄ​ໂຟ​ນ. ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ແຜນ, ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ເພື່ອ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ສຳ​ລັບ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເຊື່ອມຕໍ່, ແຜນ, ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເກັບ​ເອົາ. ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃສ່​​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ທີ່​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເບີກ​ເງິນ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ. ກວດ​ເບິ່ງ​ກັບຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອກໍາ​ນົດ​ວ່າ ມີ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກັບ​ນໍາ​ທ່ານ​ບໍ່.
 • ງ. ການ​ແຈ້ງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ເມື່ອ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງບອກ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ການແຈ້ງ​ເຕືອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການໄປໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເອົາ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ ຫຼື ເບີ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ການ​ແຈ້ງເຕືອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ​ຜ່ານ​ທາງ​ອີ​ເມວ ຫຼື SMS (ຂໍ້​ຄວາມ) ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ, ລວມ​ທັງ​ກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ອນ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ເບີ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື​ຂອງ​ທ່ານ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໄປ​ໃຫ້​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ອື່ນ​ນຳ​ອີກ (ຕົວ​ຢ່າງ ໂດຍ​ທາງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຢູ່​ໃນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ). ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ຂໍ້​ມູນ ຫຼື​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໄດ້ ເມື່ອ​ຮັບ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ຜ່ານ SMS.
 • ຈ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າສຳລັບບາງການບໍລິການມີໃຫ້ທີ່ support.microsoft.com. ການບໍລິການໜຶ່ງໆອາດໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກແຍກກັນ ຫລື ເພີ່ມເຕີມ, ຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີທີ່ www.microsoft.com/support-service-agreement, ເວັ້ນແຕ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງອື່ນ. ການຊ່ວຍເຫຼືອອາດບໍ່ມີໃຫ້ສຳລັບ ຄຸນສົມບັດ ຫລື ການບໍລິການເວີຊັນເບຕາ ຫລື ຕົວຢ່າງ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ກັບ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ຈັດ​ໃຫ້, ແລະ​ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ທຳ​ຄວາມ​ລຶ້ງ​ເຄີຍ​ເອົາ​ເອງ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້.
 • ສ. ການສິ້ນສຸດການບໍລິການຂອງທ່ານ. ຖ້າການບໍລິການຂອງທ່ານຖືກຍົກເລີກ (ໂດຍທ່ານຫລືພວກເຮົາ), ກ່ອນອື່ນໝົດ, ສິດໃນການເຂົ້າຫາ ການບໍລິການຈະຢຸດທັນທີ ແລະ ການອະນຸຍາດຂອງທ່ານສຳລັບຊອບແວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຈະສິ້ນສຸດ. ທີສອງ, ພວກເຮົາຈະລຶບຂໍ້ມູນ ຫລື ການຍິນຍອມທີ່ສຳພັນກັບ ການບໍລິການ ຂອງທ່ານ ຫລື ຢຸດການສຳພັນມັນຈາກທ່ານ ຫລື ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ (ເວັ້ນແຕ່ ພວກເຮົາຖືກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ກົດໝາຍເພື່ອຮັກສາມັນ, ໂອນຍ້າຍມັນ ໃຫ້ທ່ານ ຫລື ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ລະບຸໂດຍທ່ານ). ສະນັ້ນ, ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາ ການບໍລິການໃດໜຶ່ງອີກຕໍ່ໄປ (ຫລື ເນື້ອຫາຂອງທ່ານທີ່ເກັບໄວ້ໃນການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນ). ທ່ານຄວນມີແຜນການສຳຮອງຂໍ້ມູນເປັນປະຈຳ. ທີສາມ, ທ່ານອາດສູນເສຍການເຂົ້າຫາ ຜະລິດຕະພັນທ່ານຊື້ມາ. ຖ້າທ່ານ ຍົກເລີກ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ມີບັນຊີອື່ນສາມາດ ເຂົ້າຫາ ການບໍລິການ, ການບໍລິການຂອງທ່ານອາດຖຶກຍົກເລີກທັນທີ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ໃຊ້​ແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມການ​ໃຊ້​ແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ5_usingThird-PartyAppsAndServices
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

5. ການ​ໃຊ້​ແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ. ການບໍລິການອາດ ອະນຸຍາດທ່ານ ເຂົ້າຫາ ຫລື ຮັບ ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ເວັບໄຊທ໌, ລິ້ງ, ເນື້ອໃນ, ວັດສະດຸ, ເກມ, ທັກສະ, ການລວມ, bots ຫລື ແອັບພລິເຄຊັ່ນຈາກ ພາກສ່ວນທີສາມອິດສະຫລະ (ບໍລິສັດ ຫລື ຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນ Microsoft) ("ແອັບແລະການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ"). ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຍັງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊອກ​ຫາ, ​ທຳ​ການ​ຂໍ, ຫຼື ພົວ​ພັນ​ກັບແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ສາມ ຫຼື ອະ​ນຸ​ຍາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແຊ​ຣ໌​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ໃຫ້ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການກັບ​ທ່ານ. ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້ຕີ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຜູ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ນຳ​ອີກ. ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ຍັງ​ອາດ​ຈະນຳສະ​ເໜີ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ ຫຼື ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ທ່ານຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງແອັບ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ. ເບິ່ງ​ຂໍ້​ທີ 13(ຂ) ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສໍາ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຜ່ານ Office Store, Xbox Store ຫຼື Windows Store. ທ່ານຄວນທົບທວນ ຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃດໜຶ່ງກ່ອນຮັບມາ, ໃຊ້ , ຮ້ອງຂໍ ຫລື ລິ້ງ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານກັບ ແອັບແລະການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ. ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເ​ຕີມ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ດັດ​ແປງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. Microsoft ບໍ່​ໃຫ້​ອອກ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ໃດ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມໃດ​ໜຶ່ງ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້ແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ກາ​ນ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້​ພວກ​ມັນ​ນັ້ນ. Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຫຼື ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຕໍ່​ທ່ານ ຫຼື ຜູ້​ອື່ນໆ​​ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ແອັບ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ຈັດ​ໃຫ້.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້ການ​​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້6_serviceAvailability
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

6. ການ​​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້.

 • ກ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ, ຫຼື​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ, ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໃນ​ພື້ນ​ຖານ​ຈໍາ​ກັດ, ຫຼື​ອາດ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄປ ຂຶ້ນ​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ ຫຼື​​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັ​ນ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຄືນ​ມາ​ໃໝ່ ແລະ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ສໍາ​ລັບ​ພາກ​ພື້ນ​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຫາ ຫຼື​ໃຊ້​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝ​າຍ ຫຼື​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຫາ ຫຼື​ໃຊ້​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ກາ​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ຫຼື​ເພື່ອ​ປົກ​ປິດ ຫຼື​ສະ​ເໜີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ ຫຼື​ການ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜິດ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຫາ ​ຫຼື​ໃຊ້​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດັ່​ງ​ກ່າວ.
 • ຂ. ​ພວກ​ເຮົາ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ຢູ່ ແລະ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່; ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ທຸກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ປະ​ສົບ​ກັບ​ການ​ທຳ​ລາຍ ແລະການ​ຖືກ​ດັບ​ເປັນ​ບາງ​ໄລ​ຍະ, ແລະ Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ທຳ​ລາຍ ຫຼື​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດໆ ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຜົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເກີດ​ການ​ດັບ, ທ່ານ​ອາດຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກູ້​ຄືນ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ທ່ານ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໄດ້. ພວກເຮົາແນະນຳວ່າທ່ານ ສຳຮອງ (ແບັກອັບ) ເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນປະຈຳ ທີ່ທ່ານເກັບໄວ້ໃນ ການບໍລິການ ຫລື ການເກັບໄວ້ໂດຍໃຊ້ ແອັບແລະການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ອັບ​ເດດ​ໃສ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ຊອບ​ແວ, ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃສ່​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ການ​ອັບ​ເດດ​ໃສ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ຊອບ​ແວ, ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃສ່​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

7. ການ​ອັບ​ເດດ​ໃສ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ຊອບ​ແວ, ແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃສ່​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

 • ກ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ປ່ຽນ​ແປງ. ການ​ໃຊ້​ກ​ານ​ບໍ​ລິ​ການ​ຫຼັງ​ຈາກ​ກາ​ນ​ປ່ຽນ​ແປງ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ນໍາ​ຂໍ້​​ກໍາ​ນົດ​ໃໝ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃໝ່, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຢຸດ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ, ຖ້າ​ທ່ານ​ເປັນ​ພໍ່​ແມ່ ຫຼື ຜູ້​ປົກ​ຄອງ, ໃຫ້​ຊ່ວຍ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ​ປິດ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ລາວ ຫຼື ຂອງ​ນາງ.
 • ຂ. ບາງ​ຄັ້ງ​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຊອບ​ແວ​ເວີ​ຊັນ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ດາວ​ໂຫຼດ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຄ່າຕ່າງໆໄດ້. ​ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວນໍາ​ອີກ ເພື່ອ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ການ​ອັບ​ເດດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ນອກ​ຈາກວ່າ​ມີ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ອື່ນ​ມາ​ພ້ອມ​ການ​ອັບ​ເດດ, ເຊິ່ງ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີນັ້ນ ຈ​ະ​ມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ອື່ນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ. Microsoft ບໍ່​ມີ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ອັບ​ເດດ​ໃດ​ໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຮອງ​ຮັບ​ເວີ​ຊັນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ທ່ານ​ຊື້ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວ, ແອັບ, ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອື່ນ. ການ​ອັບ​ເດດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​ກັບ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ຈັດ​ໃຫ້. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຖອນ​ຄໍາ​ຍິນຍອມ​ຕໍ່​ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ ໂດຍ​ການ​ຖອນ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຊອບ​ແວ.
 • ຄ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາອອກ ຫຼື​ປ່ຽນ​ແປງ​ຟີ​ເຈີ ຫຼື​ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ຢຸດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ການ​ເຂົ້າ​ຫາແອັບ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມພ້ອມ​ກັນ. ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍຕ້ອງ​ການ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ພັນ​ທະ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແທນ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ (Digital Goods) (ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 13(ທ)), ຫຼື ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ທີ່​ຊື້​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ອອກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ເວີ​ຊັນ​ເບິ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ຢ່າງ ຫຼື ບີ​ຕາ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​ງານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ ຫຼື ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ເວີ​ຊັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ງານ.
 • ງ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່າ​ນ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິດ​ທາງ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ (DRM) ປ້ອງ​ກັນ​ໄວ້​ເຊັ່ນ: ບາງ​ເພງ, ເກມ, ຮູບ​ເງົາ, ປຶ້ມ ແລະ ອື່ນໆ, ຊອບ​ແວ DRM ອາດ​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຊີບ​ເວີ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ ແລະ ດາວ​ໂຫຼດ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ການ​ອັບ​ເດດ DRM ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວ8_softwareLicense
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

8. ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວ. ເວັ້ນແຕ່ມາພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດ Microsoft ຕ່າງຫາກ (ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັ່ນ Microsoft ທີ່ລວມຢູ່ນຳ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Windows ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸຍາດຊອບແວ Microsoft ສຳລັບ ລະບົບປະຕິບັດງານ Windows ຄວບຄຸມຊອບແວດັ່ງກ່າວ), ຊອບແວໃດໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ການຮັບແອັບພລິເຄຊັນຜ່ານ Office Store, Windows Store ແລະ Xbox Store ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ 13(ຂ)(i) ລຸ່ມນີ້.

 • ​ກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ສິດ​ກັບ​ທ່ານ ເພື່ອຕິດ​ຕັ້ງ ແລະໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ໜຶ່ງ​ສະ​ບັບຂອງ​ຊອບ​ແວ​ຕໍ່​ອຸ​ປະ​ກອນຕາມ​ພື້ນ​ຖານ​ທົ່ວ​ໂລກສໍາ​ລັບ​ໃຫ້​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຊ້​ໃນ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ສຳ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ສະ​ເພາະ, ຊອບ​ແວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ, ບໍ່​ແມ່ນ​​ທາງ​ການ​ຄ້າ. ຊອບ​ແວ ຫຼື​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ລະ​ຫັດ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ນໍາ. ບົດ​ຂຽນ ຫຼື​ລະ​ຫັດ​​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມໃດ​ໜຶ່ງ, ລິ້ງ​ໃສ່ ຫຼື​ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ແ​ມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ ໂດຍ​ການ​ບຸ​ກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ລະ​ຫັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft. ຖ້າ​ຫາກ​ມີ, ແຈ້ງ​ການ​ສໍາ​ລັບລະ​ຫັດ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເອົາ​ລວມ​ໄວ້​ນໍາ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.
 • ຂ. ​ຊອບ​ແວ​​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້, ບໍ່​ຂາຍ, ແລະ Microsoft ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft ໃຫ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​, ບໍ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ບົ່ງ​ບອກ, ດ້ວຍ​ກົດ​ໝາຍ, ຫຼື​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ. ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນີ້​ບໍ່​ໃຫ້​ສິດ​ໃດ​ກັບ​ທ່ານ​ເພື່ອ, ແລະ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່:
  • i. ກີດ​ກັນ ຫຼື​ເປັນ​ທາງ​ຜ່ານ​ໃຫ້​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ;
  • ii. ຖອດ​ແຍກ, ມ້າງ, ຖອດ​ລະ​ຫັດ, ແຮັກ, ລອກ​ແບບ, ສວຍ​ໃຊ້, ຫຼື​ປີ້ນ​ດ້ານ​ວິ​ສາ​ວະ​ກໍາ​ຂອງ​ຊ​ອບ​ແວ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​​ດ້ານ​ອື່ນ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ລວມ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ ຫຼື​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຫາ​ໄ​ດ້​ຜ່ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຍົກ​ເວັ້ນ ແລະ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ລິ​ຂະ​ສິດອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແນວນັ້ນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ;
  • iii. ແຍກ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ການບໍ​ລິ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ;
  • iv. ເຜີຍ​ແຜ່, ອັດ​ສໍາ​ເນົາ, ໃຫ້​ເຊົ່າ, ຂາຍ, ສົ່ງ​ອອກ, ນໍາ​ເຂົ້າ, ແຈກຢ​ຍາຍ, ໃຫ້​ຢືມ​ຊອບ​ແວ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ນອກ​ຈາກວ່າ Microsoft ໃຫ້​ສິດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແນວນັ້ນ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ;
  • v. ໂອນ​ຊອບ​ແວ, ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຫຼື​ສິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຫາ ຫຼື​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ;
  • vi. ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ລົບ​ກວນ​ການ​ໃຊ້​ພ​ວກ​ມັນ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ ຫຼື​ເຂົ້າ​ຫາ​ການບໍ​ລິ​ການ​, ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ, ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ;
  • vii. ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ​ຫຼື​ດັດ​ແປງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່ Microsoft ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃດ​ໜຶ່ງ (ຕົວ​ຢ່າງ, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, ອື່ນໆ) ໂດຍ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການຊຳ​ລະຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການຊຳ​ລະ9_paymentTerms
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

9. ຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການຊຳ​ລະ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຊື້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຈະ​ມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກັບ​ການ​ຊື້​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ພວກ​ມັນ.

 • ກ. ການ​ເກັບ​ຄ່າ. ຖ້າ​ມີ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ນີ້, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ທີ່​ເກັບ​ນັ້ນເປັນ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້. ລາ​ຄາ​ທີ່​ກ່າວ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ບໍ່​ລວມ​ທຸກ​ພາ​ສີ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້ ແລະ​ການ​ຊຳ​ລະ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ. ທຸກ​ລາ​ຄາ​ສໍາ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ Skype ແມ່ນ​ລວມ​ເອົາ​ທຸກ​ພາ​ສີ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້, ນອກ​ຈາກວ່າ​ໄດ້​ກ່າວ​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນໄວ້. ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ພາ​ສີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼື​ຄ່າ​ອື່ນໆ​ທີ່​ເກັບ​ເອົາ​ເອງ​ທັງ​ໝົດ. Skype ຄິດ​ໄລ່​ຄ່າ​ພາ​ສີ​ຕາມ​ທີ່​ຢູ່​ຕົວ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ໃບ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ທີ່​ຢູ່​ນີ້​ແມ່ນ​ທີ່​ຢູ່​ປະ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ. ຍົກ​ເວັ້ນຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ Skype, ພາ​ສີ​ແມ່ນ​ໄດ້​​ໄລ່​ຕາມ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ ນອກ​ຈາກວ່າ ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເອົາ​ພື້ນ​ຖານ​ອື່ນ​ມາ​ຄິດ​ໄລ່. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ໂຈະ ຫຼື​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເຕັມ​ຈາກ​ທ່ານ​ທັນ​ເວ​ລາກໍາ​ນົດ. ການ​ໂຈະ ຫຼື​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ່​ຊຳ​ລະ​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ ​ແລະ​ການ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ມັນ. ການເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫຼື ສ່ວນ​ຕົວ​ອື່ນ​ທີ່ປົກ​ປິດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄ່າ​ທີ່​ເກັບ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຄ່າ​ທີ່​ແຈ້ງບອກ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ທ່ານ. ຂຶ້ນ​ກັບ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່, ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບາງ​ອັນ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການປ່ຽນເປັນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫຼື ​​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ. ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ນຳ​ທ່ານ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ເມື່ອ​ທ່ານ​ໃຊ້​ບັດ​ເດ​ບິດ ຫຼື ບັດ​ເຄຣ​ດິດ. ກະ​ລຸ​ນາຕິດ​ຕໍ່​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ.
 • ຂ. ບັນ​ຊີ​ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ. ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ຈະ​​ຖືກ​ຖາມ​ໃຫ້​ບອກວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ຂໍ​ຕັ້ງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການນັ້ນ. ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າຫາແລະ ປ່ຽນແປງ ຂໍ້ມູນການສົ່ງໃບບິນ ແລະ ວິທີການຊຳລະຂອງທ່ານໃນ ເວັບໄຊທ໌ການຈັດການ ບັນຊີ Microsoft ແລະສຳລັບ Skype ໂດຍການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທາງເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ https://skype.com/go/myaccount. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ Microsoft ໃຊ້ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ອັບ​ເດດ​ແລ້ວ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ເລືອກ​ໄວ້ ​ທີ່​​​ທະ​ນ​າ​ຄານ​ອອກ​ໃຫ້ ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້​ມາ. ທ່ານ​ເ​ຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ອັບ​ເດດ​ບັນ​ຊີ ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັນ​ທີ, ລວມ​ທັງ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ ແລະ ​ລາຍ​ລະ​ອຽດວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຂອງ​ທ່ານ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ສຳ​ເລັດ ແລະ ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ທ່ານ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃສ່​ບັນ​ຊີການ​ສົ່ງ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ການ​ສົ່ງ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ບັນ​ຊີ​ການ​ສົ່ງ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ.
 • ຄ. ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ບິນ. ໂດຍ​ການ​ໃຫ້​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ແກ່ Microsoft, ທ່ານ (i) ຢັ້ງ​ຢືນວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທີ່​ທ່ານ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້ ແລະ ດັ່ງ​ນັ້ນ ຂໍ້​ມູນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ທຸກ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຫ້​ມາ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ; (ii) ໃຫ້​ສິດ Microsoft ເກັບ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການກັບ​ທ່ານ ຫຼື ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຂອງ​ທ່ານ; ແລະ (iii) ໃຫ້​ສິດ Microsoft ເກັບ​ຄ່າ​ກັບ​ທ່ານສຳ​ລັບ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈ່າຍ​ເງິນ​ແລ້ວ ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ ເພື່ອ​ຂໍ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ຫຼື ນຳ​ໃຊ້ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ຢູ່. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ບິນ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ (ກ) ລ່ວງ​ໜ້າ; (ຂ) ໃນ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ຊື້; (ຄ) ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຊື້; ຫຼື (ງ) ເປັນຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ການ​ສະ​ໝັກ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ນໍາ​ທ່ານ​ຮອດ​ຈໍາ​ນວນທີ່​ທ່ານ​ອະ​ນຸ​ມັດ, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທາງ​ດ້ານ​ຈໍາ​ນວນ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ບິນ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ສໍາ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ການ​ສົ່ງ​ບິນມາ​ກ່ອນ​ຂອງ​ທ່ານຫຼາຍກວ່າ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ ສໍາ​ລັບ​ຈໍາ​ນວນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ມາ​ກ່ອນ.
 • ງ. ການ​ຊຳ​ລະ​ຕໍ່​ໄປອີກ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ຊື້​​ບໍ​ລິ​ການຕາມ​ການ​ສັ່ງເປັນ​ປະ​ຈຳ (ເຊັ່ນ: ປະ​ຈຳ​ເດືອນ, ທຸກໆ 3 ເດືອນ, ຫຼື ປະ​ຈຳ​ປີ, ທ່ານເຫັນ​ດີ​ວ່າ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເປັນ​ຊຸດ, ແລະ ການ​ຊຳ​ລະ​ຈະ​ຈ່າຍ​ໄປ​ໃຫ້ Microsoft ຕາມ​ວິ​ທີ ແລະ ​ຕາມ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ, ຈົນ​ກວ່າການ​ສັ່ງ​​ບໍ​ລິ​ການ​ນັ້ນ​ຖືກ​ທ່ານ ຫຼື Microsoft ຍົກ​ເລີກໄປ. ໂດຍ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ກາ​ນ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ຊຸດ, ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ Microsoft ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດ້ວຍ​ການ​ຫັກ​ເອົາ​ທາງ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ ຫຼື ໂດຍ​ການ​ໂອນ​ເງິນ, ຫຼື ເປັນ​ໃບ​ເຊັກ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ທ່ານ (ສຳ​ລັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ຫຼື ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ), ຫຼື ຕາມ​ການ​ເກັບ​ເອົາ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ທ່ານ (ສຳ​ລັບບັດ​ເຄ​ຣ​ດິດ ຫຼື ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ) (ລວມ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ​ເອີ້ນ​ວ່າ "ການ​ຊຳ​ລະ​ທາງ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ"). ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ນັ້ນ ຄ່າ​ການສັ່ງ​ຊື້​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກເກັບ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຂອງ​ໄລ​ຍະ​ການ​ສັ່ງ​ຊື້​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້. ຖ້າ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ບໍ່​ໄດ້​ຊຳ​ລະ​ໃຫ້ ຫຼື ຖ້າ​ບັດ​ເຄ​ຣ​ດິດ ຫຼື ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ ຫຼື ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ, Microsoft ຫຼື ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ເອົາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມລາຍ​ການ​ສົ່ງ​ຄືນ, ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ ຫຼື ການສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ໃດ​ໜຶ່ງ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເປັນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທາງ​ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ.
 • ຈ. ການ​ຕໍ່​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕ​ະ​ໂນ​ມັດ. ຖ້າການ​ຕໍ່ອາ​ຍຸໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍແລ້ວ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເລືອກເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃຫ້​ຕໍ່ອາ​ຍຸໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໄດ້​ໃນ​ຕອນ​ໝົດ​ໄລ​ຍະບໍ​ລິ​ການ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຕືອນ​ທ່ານ​ໂດຍ​ອີ​ເມວ, ຫຼື ຮູບ​ແບບ​ອື່ນ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ ​ກ່ອນ​ການ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃໝ່, ແລະ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ຂໍ້​ທີ 9(ທ). ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ເຕືອນ​ທ່ານ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເລືອກ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ຕໍ່​ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໝົດ​ໄລ​ຍະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ປະ​ຈຸ​ບັນ ແລະ ເກັບ​ຄ່າ​ລາ​ຄາ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ໃໝ່, ນອກ​ຈາກວ່າ​ທ່ານ​ເລືອກ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ເຕືອນ​ທ່ານ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ບິນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ເລືອກ​ໄວ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​​ໃໝ່, ບໍ່​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ໄຟ​ລ໌ຢູ່​ໃນ​ວັນ​ທີ​ການ​ຕໍ່​ໃໝ່ ຫຼື​ໃຫ້​ພາຍ​ຫຼັງ​ກໍ່​ຕາມ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ກັບ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແນວ​ໃດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ​ການ​ຕໍ່​ໃໝ່ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ໃບ​ບິນ​ໃຫ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕໍ່​ໃໝ່.
 • ສ. ໃບ​ລາຍ​ງານບັນ​ຊີ​ສໍາ​ຮອງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌ ແລະ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ. Microsoft ຈະ​ໃຫ້ໃບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສົ່ງ​ບິນ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ຢູ່​ເທິງ​ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ການ​ສົ່ງ​ບິນ ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນ​ຊີ Microsoft, ປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເບິ່ງ ແລະ​ພິມ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ບັນ​ຊີ​ສໍາ​ຮອງຂອງ​​ທ່ານ​ໄດ້. ສຳລັບ Skype, ທ່ານສາມາດ ເຂົ້າຫາ ໃບລາຍງານການເງິນ ອອນລາຍນ໌ໂດຍການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ ບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ www.skype.com. ນີ້​ແມ່ນ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສົ່ງ​ບິນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຢູ່​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຕ້ອງບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ພາຍ​ໃນ 90 ວັນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ໃນ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ. ຈາກນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກວດ​ສອບ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທັນ​ທີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ​ພາຍ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ, ທ່ານ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປ​ຈາກ​ທຸກ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ແລະ ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ທີ່​ເປັນ​ຜົນ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ ຫຼື ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ. ຖ້າ Microsoft ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ການ​ສົ່ງ​ບິນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິ​ດພາດ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ​ພາຍ​ໃນ 90 ວັນ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​ສິດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້.
 • ຍ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ. ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ ຫຼື​ໂດຍ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ເພາະ, ທຸກ​ການ​ຊື້​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໄດ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ Microsoft ເກັບ​ຄ່າ​ກັບ​ທ່ານ​ຜິດ​ພາດ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ພາຍ​ໃນ 90 ວັນ​ຂອ​ງ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໃຫ້​ກັບ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ໃດໆ​ທີ່ເກີນກວ່າ 90 ວັນ​ແລ້ວ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃຫ້​ປະ​ຕິ​ບັດ. ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ ຫຼື​​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຄືນ​ໃຫ້​ຕາມ​ດຸນ​ພິ​ນິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາອອກ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ ຫຼື​​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຄືນ​ໃຫ້, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​​ພັນ​ທະ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ຈໍາ​ນວນ​ດຽວ​ກັນ ຫຼື​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃຫ້​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນນີ້​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ກັບ​ສິດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້. ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ຫົວ​ຂໍ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄຕ້​ຫວັນ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ມັນ​ແລ້ວ, ການ​ຊື້​ທຸກ​ອັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ຮູບ​ແບບ​ນາມ​ມະ​ທຳ ແລະ/ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອອນ​ລາຍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໄດ້ ເມື່ອ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ໃຫ້​ທາງ​ອອນ​ລາຍ. ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ລົງໃດໆ ຫຼື ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໃດໆ​ໄດ້.
 • ດ. ການ​ຍົກ​ເລີກການ​ບໍ​ລິ​ການ. ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການໜຶ່ງ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ, ໂດຍ​ທີ່​ມີ ຫຼື​ບໍ່​ມີ​ສາ​ເຫດ​​ກໍ່​ໄດ້. ເພື່ອ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ຂໍ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ, ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ, ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນ​ຊີ Microsoft. ສໍາ​ລັບ Skype, ກະ​ລຸ​ນາ​ປະ​ກອບ​ແບບ​ຟອມ​ການ​ຖອນ​ໃຫ້​ຄົບ​ຖ້ວນ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ໃຫ້​ໄວ້ ຢູ່​ທີ່​ນີ້. ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ເບິ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ທີ່​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວ່າ (i) ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທຳ​ການ​ຍົກ​ເລີກ; (ii) ທ່ານ​ອ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ການ​ຍົກ​ເລີກ; (iii) ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ຈ່າຍ​ທຸກ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽ​ມ​ທີ່​ເກັບກັບບັນ​ຊີ​​ໃບ​ບິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ​ຍົກ​ເລີກ; ​ແລະ (iv) ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເສຍ​ການ​ເຂົ້າ​​ເຖິງ ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ເມື່ອ​ທ່ານ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ; ​ຫຼື ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄຕ້​ຫວັນ, (v) ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​​ໃນຈຳ​ນວນ​ເທົ່າ​ກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ທີ່​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຄິດ​ໄລ່​ໃນ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ຍົກ​ເລີກ. ພວກເຮົາຈະປະມວນຜົນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຕາມທີ່ອະທິບາຍຂ້າງເທິງໃນຂໍ້ 4. ຖ້າທ່ານຍົກເລີກ, ການເຂົ້າຫາ ການບໍລິການຈະສິ້ນສຸດໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາການບໍລິການປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ຫລື ຖ້າພວກເຮົາຮຽກເກັບບິນກັບ ບັນຊີຂອງທ່ານເປັນຊ່ວງໆ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຍົກເລີກ.
 • ຕ. ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໄລ​ຍະ​ການ​ທົດ​ລອງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໄລ​ຍະ​ທົດ​ລອງ​ໃຊ້, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການທົດ​ລອງ​ໃຊ້ ​ໃນເວ​ລາ​ໝົດ​ໄລ​ຍະ​ການ​ທົດ​ລອງ​ໃຊ້ ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃໝ່, ນອກ​ຈາກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ແຈ້ງບອກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການທົດ​ລອງ​ໃຊ້ໃນ​ເວ​ລາ​ສິ້ນ​ສຸດ​ໄລ​ຍະ​ທົດ​ລອງ​ໃຊ້, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ກັບ​ທ່ານ.
 • ຖ. ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຂາຍ. ຈາກ​ຄັ້ງ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ອີກ, Microsoft ອາດ​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຟ​ຣີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທົດ​ລອງ​ໃຊ້. Microsoft ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​​ບໍ​ລິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກັບ​ທ່ານ (ໃນ​ອັດ​ຕາ​ປົກ​ກະຕິ) ຖ້າ Microsoft ​ກຳ​ນົດວ່າ (ຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ອັນ​ສົມ​ຄວນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ) ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ.
 • ທ. ລາ​ຄາ​​ເກັບ. ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ລາ​ຄາ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ແລະ ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ການ​ຊື້​ເປັນ​ຊຸດ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ​ທາງ​ອີ​ເມວ, ຫຼື ວິ​ທີ​ການ​ອື່ນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມເປັນ​ເວ​ລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 15 ວັນ​ກ່ອນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ເລີກ ແລະ​ຢຸດ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ກ່ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້. ຖ້າ​ມີ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ ແລະ​ລ​າ​ຄາ​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ, ລາ​ຄານັ້ນ​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ເປັນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້.
 • ນ. ການ​ຊຳ​ລະ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຕິ​ດ​ຄ້າງ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ, ຈາກນັ້ນ​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ທັນ​ກັບ​ເວ​ລາ ແລະ​ຖືກ​ຕ້ອງ ເພື່ອ​ເອົາ​ການ​ຊຳ​ລະ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ພາ​ສີ ແລະ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນກັບ​ທ່ານ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຊຳ​ລະ​ນີ້​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ. ທ່ານ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ອື່ນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົ​າ​ວາງ​ອອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຜິດ​ພາດ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປີ້ນ​ຄືນ ຫຼື​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຫຼຸດ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ນໍາ​ອີກ ເພື່ອ​ປັບ​ປ່ຽນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ເກີນ​ຜ່ານ​ມາ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
 • ບ. ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ. ການ​ໄຖ່​ຖອນ ແລະ​ການ​ໃຊ້​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ (ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ Skype) ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ແລະ​ເງື່ອນ​ໄຂບັດ​ຂອງ​ຂວັນ Microsoft. ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັດ​ຂອງ​ຂວັນ Skype ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ ໜ້າ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຂອງ Skype.
 • ປ. ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ໃຊ້​ມັນ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໄດ້. ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຊີ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ນຳ​ໜີ້​ເຂົ້າ​ໂດຍ​ກົງ (ຕົວ​ຢ່າງ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການເງິນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສູນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ("ACH"), ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ເອີ​ຣົບ ທີ່​ຮອງ​ຮັບ​ພື້ນ​ທີ່​ການ​ຊຳ​ລະ​ເປັນ​ເງິນ​ເອີ​ໂຣ​ຢ່າງ​ດຽວ ("SEPA") ຫຼື "iDEAL" ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເນ​ເທີ​ແລນ). ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ ເມື່ອ​ເພີ່ມ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ (ຕົວ​ຢ່າງ, "ຄຳ​ສັ່ງ" ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ SEPA) ​ແມ່ນ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້​ນຳ​ອີກ. ທ່ານ​ຢັ້ງ​ຢືນ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ໄວ້​ແມ່ນ​ອອກ​ຊື່​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ນີ້​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​. ໂດຍ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ຫຼື ໂດຍ​ການ​ເລືອກ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ໃຫ້​ສິດ Microsoft (ຫຼື ຕົວ​ແທນ) ເລີ່ມ​ຫັກ​ເອົາ​ເງິນ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​​ຄົບ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ຕາມ​ການ​ຊື້ ຫຼື ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ສັ່ງ​ຊື້​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ (ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສັ່ງ​ຊື້​ຂອງ​ທ່ານ) (ແລະ ຈະ​ລິ​ເລີ່ມ​ສົ່ງ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ, ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ໃຫ້ ຫຼື ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ), ແລະ ທ່ານ​ໃ​ຫ້​ສິດ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຖື​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫັກ​ເອົາ​ໜີ້​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຫຼື ຮັບ​ເອົາ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ໃຫ້​ສິດ​ນີ້​ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ມີ​ຜົນ ແລະ ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້​ເຕັມ​ທີ່​ຈົນ​ກວ່າ​ທ່ານ​ລຶບ​ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່າ​ນ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ. ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຝ່າຍ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລູກ​ຄ້າ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຂ້າງ​ເທິງ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 4(ຈ) ທັນ​ທີ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ຖ້າ​ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ​ຖືກ​ເກັບເງິນດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ. ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ອາດ​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ທ່ານຕໍ່​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຜິດ​ພາດ ຫຼື ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ. ໂດຍ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ຫຼື ໂດຍ​ການ​ເລືອກ​ບັນ​ຊີທະ​ນາ​ຄານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ, ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ອ່ານ, ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ເຫັນ​ດີ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ໜ່ວຍ​ງານ​ສັນ​ຍາ, ທາງ​ເລືອກ​ກົດ​ໝາຍ, ແລະ​ບ່ອນ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງໜ່ວຍ​ງານ​ສັນ​ຍາ, ທາງ​ເລືອກ​ກົດ​ໝາຍ, ແລະ​ບ່ອນ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

10. ໜ່ວຍ​ງານ​ສັນ​ຍາ, ທາງ​ເລືອກ​ກົດ​ໝາຍ, ແລະ​ບ່ອນ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ. ສຳລັບການໃຊ້ ການບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ Skype ແບບຟຣີ ແລະເສຍເງິນຂອງທ່ານ, ທ່ານກຳລັງມີສັນຍາກັບ ແລະການອ້າງອີງທັງໝົດໄປຍັງ “Microsoft” ໃນຄວາມໝາຍຂອງ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (ລຸກຊຳບົວ). ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຍີ່​ຫໍ້ Skype ຜູ້​​ໃຊ້​​ຟ​ຣີ ຫຼືຈ່າຍ​ເງິນ, ກົດ​ໝາຍ​ລຸກ​ຊຳ​ບວກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​​ຮຽກຮ້ອງ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ ໂດຍ​ບໍ່​ຄໍາ​ນຶງ​ເຖິງ​ການ​ຂັດ​ກັນ​ຂອງ​ຫຼັກ​ການ​ກົດ​ໝາຍ. ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ແຂວງ ຫຼື​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸກ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນໆ (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ແລະການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ). ຖ້າ​ທ່ານຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Skype ຫຼື​ການ​ໃຊ້ Skype, ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ດີ​ບໍ່​​ປີ້ນ​ຄືນ​ໄດ້​ຕໍ່​ກັບ​ອຳ​ນ​າດ​ສ​ານ​ຜູກ​ຂາດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສານ​ລຸກ​ຊຳ​ບວກ ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ກັບ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​​ຍີ່​ຫໍ້ Skype ຜູ້​ໃຊ້. ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນ​ທັງ​ໝົດ, ຖ້​າທ່ານ​ເຫັນ​ດີນໍາ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຫຼື​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ເຮັດ​ສັນ​ຍາ​ນໍາ, ກົດ​ໝາຍຄຸ້ມ​ຄອງ, ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ແມ່ນ​ປະ​ກົດ​ມີ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້ຄື:

 • ກ. ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ກາ​ນາ​ດາ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ກົດ​ໝາຍ​ຂອງແຂວງ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລະ​ເມີດຂອງ​ພວກ​ມັນ, ແລະ​ທຸກ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນ (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ຂາດ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ, ແລະ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ລະ​ເມີດເສຍ​ຫາຍ), ໂດຍ​ບໍ່​ຄໍາ​ນຶງ​ເຖິງ​ການ​ຂັດ​ກັນ​ຂອງ​ຫຼັກ​ການ​ກົດ​ໝາຍ. ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຄໍາ​​ຍິນຍອມ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ຕໍ່​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ສານ​​ຜູກ​ຂາດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສານ​ອອນ​ຕາ​ຣິ​ໂອ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່ານີ້.
 • ຂ. ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເໜືອ ຫຼື​ໃຕ້​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ເໜືອ ຫຼື​ໃຕ້​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ກົດ​ໝາຍ​ລັດ​​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະຮຽກ​ຮ້ອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລະ​ເມີດຂອງ​ພວກ​ມັນ, ໂດຍ​ບໍ່​ຄໍາ​ນຶງ​ເຖິງ​ຕົວ​ເລືອກ​ຂອງ​ຫຼັກ​ການ​ກົດ​ໝາຍ. ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ສັ່ງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸກ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນໆ (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ແລະການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ).
 • ຄ. ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ແລະ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ, ແລະ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ່ວນ​ຟ​ຣີ (ເຊັ່ນ Bing ແລະ MSN), ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຟ​ຣີ ແລະຈ່າຍ​ເງິນ, ກົດ​ໝາຍອຽກ​ລັ່ງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​​ຮຽກຮ້ອງ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ ໂດຍ​ບໍ່​ຄໍາ​ນຶງ​ເຖິງ​ການ​ຂັດ​ກັນ​ຂອງ​ຫຼັກ​ການ​ກົດ​ໝາຍ. ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ສັ່ງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸກ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນໆ (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ແລະການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ). ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ດີ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ຕໍ່​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ສານ​​ຜູກ​ຂາດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສານ​ອຽກ​ລັ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່ານີ້.
 • ງ. ອາ​ຊີ ຫຼື​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ໃຕ້, ນອກ​ຈາກວ່າ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ກ່າວ​ເຖິງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ລຸ່ມ​ນີ້. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ (ຫລື ຖ້າທຸລະກິດ, ສະຖານທີ່ຫລັກຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ໃນ) ອາຊີ (ຍົກເວັ້ນ ສປ.ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ຫລື ໄຕ້ຫວັນ) ຫລື ປາຊີຟິກໃຕ້, ແລະທ່ານກຳລັງໃຊ້ສ່ວນຟຣີຂອງການບໍລິການ (ເຊັ່ນ: Bing & MSN), ທ່ານກຳລັງມີສັນຍາກັບ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ຖ້າທ່ານເສຍເງິນໃນການໃຊ້ສ່ວນຂອງການບໍລິການ ຫລື ກຳລັງໃຊ້ຟຣີ ການບໍລິການ Outlook.com ໃນສິງກະໂປ ຫລື ຮົງກົງ, ທ່ານກຳລັງມີສັນຍາກັບ Microsoft Regional Sales Corp., ບໍລິສັດທີ່ຈັດຕັ້ງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍແຫ່ງລັດເນວາດາ, ສະຫະລັດທີ່ມີສາຂາໃນ ສິງກະໂປ ແລະ ຮົງກົງ, ເຊິ່ງມີສະຖານທີ່ຫລັກຂອງທຸລະກິດຕັ້ງຢູ່438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; ຖ້າທ່ານອາໄສໃນ (ຫລືທຸລະກິດ, ສະຖານທີ່ຫລັກຂອງທຸລະກິດແມ່ນໃນ) ອົດສະຕຣາລີ, ທ່ານກຳລັງມີສັນຍາກັບ Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia ແລະຖ້າທ່ານຢູ່ໃນ (ຫລື ຖ້າທຸລະກິດ, ສະຖານທີ່ຫລັກຂອງທຸລະກິດແມ່ນຢູ່) ນີວຊີແລນ, ທ່ານກຳລັງມີສັນຍາກັບ Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. ສຳລັບການບໍລິການຟຣີ ແລະແບບເສຍເງິນ, ກົດໝາຍແຫ່ງລັດວໍຊີງຕັນຄຸ້ມຄອງການຕີຄວາມໝາຍຂອງ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະການຮ້ອງຮຽນສຳລັບການລະເມີດ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຄັດແຍ່ງຂອງຫລັກກົດໝາຍ). ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ສັ່ງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸກ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນໆ (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ແລະການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ). ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ໃນ​ການ​​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ນອກ​ຈາກ Skype, ລວມ​ທັງ​ຄໍາ​ຖາມ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ຢູ່ຂອງ​ພວກ​ມັນ, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້, ຫຼື​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ມັນ ຈະ​ຖືກ​ນໍາ​ສົ່ງ​ໄປ ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໂດຍ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ຕາມ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​ສູນ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ສິງ​ກະ​ໂປ (SIAC), ເຊິ່ງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ແມ່ນ​ຖື​ວ່າ​ໄດ້​ເອົາ​ເຂົ້າ​ນໍາ​ແລ້ວ​ໂດຍ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ໃສ່​ຂໍ້​ນີ້. ສານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໜຶ່ງ​ທ່ານ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ປະ​ທານ​ຂອງ SIAC. ພາ​ສາ​ຂອງ​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ແມ່ນ​ຈະ​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ. ຄໍາ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​​ສຸດ​ທ້າຍ, ຜູກ​ມັດ, ແລະບໍ່ໂຕ້​ແ​​ຍ້ງ​ໄດ້, ແລະ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ຕົວ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ຫຼື​ພາກ​ພື້ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
 • ຈ. ຍີ​ປຸ່ນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ​ຍີ​ປຸ່ນ, ແລະ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ່ວນ​ຟ​ຣີ (ເຊັ່ນ Bing ແລະ MSN), ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ຖ້າ​ທ່ານໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຟ​ຣີ ແລະຈ່າຍ​ເງິນ, ກົດ​ໝາຍຍີ​ປຸ່ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​​ເລື່ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບພວກ​ມັນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ດີ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ຕໍ່​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ສານເດີມຜູກ​ຂາດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສານເຂດ​ໂຕ​ກຽວ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່ານີ້.
 • ສ. ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເກົາ​ຫຼີ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເກົາ​ຫຼີ, ແລະ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ່ວນ​ຟ​ຣີ (ເຊັ່ນ Bing ແລະ MSN), ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ຖ້າ​ທ່ານໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຟ​ຣີ ແລະຈ່າຍ​ເງິນ, ກົດ​ໝາຍສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເກົາ​ຫຼີ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​​ເລື່ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບພວກ​ມັນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ດີ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້​ຕໍ່​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ສານເດີມຜູກ​ຂາດ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ສານເຂດກາງ​ໂຊ​ລ​ສໍາ​ລັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່ານີ້.
 • ຊ. ໄຕ້​ຫວັນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ (ຫຼື ຖ້າ​ທຸ​ລະ​​ກິດ, ທ່ານ​ມີ​ສໍາ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດຢູ່​ໃນ) ​ໄຕ້​ຫວັນ, ແລະ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ່ວນ​ຟ​ຣີ (ເຊັ່ນ Bing ແລະ MSN), ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ຖ້າ​ທ່ານໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ມີ​ສັນ​ຍາ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. ສໍາ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຟ​ຣີ ແລະຈ່າຍ​ເງິນ, ກົດ​ໝາຍໄຕ້​ຫວັນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ແລະ​​ເລື່ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບພວກ​ມັນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Taiwan Corp., ກະ​ລຸ​ນາ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ໂດຍ ກະ​ຊວງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ R.O.C.. ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສານເຂດ​ໄຕ້​ຫວັນ​ໂດຍບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້ໃຫ້​ເປັນ​ສານ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ເໜືອຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ ຫຼື​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບຂໍ້​ກໍາ​ນົດ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ໄຕ້​ຫວັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ກົດ​ໝາຍ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ບາງ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຫຼື​​ໃຫ້​ສິດ​ກັບ​ທ່ານ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ອື່ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າມີ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທາງ​ເລືອກ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ຂໍ້​ບັນ​ຍັດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 10 ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ12_Warranties
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

11. ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ.

 • ກ. MICROSOFT, ແລະ​ສາ​ຂ​າ​, ຜູ້​ຂາຍ​ຄືນ​ໃໝ່, ຜູ້​ແຈກ​ຢາຍ, ແລະ​ຜູ້​ຂາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຫຼື​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ທີ່ບອກ​ແຈ້ງ ຫຼື​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ແຈ້ງ. ທ່ານ​ເ​ຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕາມສະ​ພາບ "ຕາມ​ທີ່​ເປັນ" "ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ທັງ​ໝົດ" ແລະ "ຕາມ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້." MICROSOFT ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫລືກອບເວລາຂອງການບໍລິການ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ສະ​ເພາະ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ. ບໍ່​​ມີ​ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ຈະ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ, ຖ້າ​ພວກ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້. ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້ວ່າ ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ​ລະ​ບົບ​ການ​ສື່​ສານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໄດ້ ແລະ​ມີ​ໄລ​ຍະທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ບາງ​ຄັ້ງຄາວ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ວ່າ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຂັດ​ຈັງ​ຫວະ, ກົງ​ເວ​ລາ, ປອດ​ໄພ, ຫຼື​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ ຫຼື​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ເນື້ອ​ໃນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ຫຼື​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກັບ ຫຼື​ການ​ສົ່ງ​ຈາກ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ.
 • ຂ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານອະ​ນຸ​ຍາດ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ບອກ​ແຈ້ງ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄ້າ, ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ, ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​​ສໍາ​ລັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົ​ງສະ​ເພາະ, ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດຳ​ເນີນ​ການດ້ວຍ​ຝີ​ມື, ແລະ​ການ​ບໍ່​ລະ​ເມີດ.
 • ຄ. ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ: ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ພວກເຮົາ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ໄດ້​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ຂອງ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ. ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື​ການ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຄືນ​ສໍາ​ລັບ​ຄວາມ​ຫຼົ້ມ​ເຫຼວ​ຕົ້ນ​ຕໍ ແລະ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ການ​ສູນ​ເສຍ ຫຼື​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຄາດ​ການ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ອື່ນໆ. ທ່ານ​ຍັງ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ສິນ​ຄ້າ ຫຼື​ປ່ຽນ​ໃໝ່​ໄດ້ ຖ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ໄດ້ ແລະ​ຄວາມ​ຫຼົ້ມ​ເຫຼວ​ບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ຄວາມ​ຫຼົ້ມ​ເຫຼວ​ຕົ້ນ​ຕໍ.
 • ງ. ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຢູ່​ໃນ​ນີວ​ຊີ​ແລນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ພາຍ​ໃຕ້​​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຜູ້​ໃຊ້, ແລະ​ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທີ່​ຕັ້ງໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສິດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ຈໍາ​ກັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການ​ຈໍາ​ກັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ13_limitationOfLiability
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

12. ການ​ຈໍາ​ກັດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

 • ກ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ອັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ສຳ​ລັບ​ການກອບ​ກູ້​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຄືນ (ລວມ​ທັງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້), ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ ການ​ແກ້​ໄຂ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​ດຽວ​ແມ່ນ​ເພື່ອກອບ​ກູ້​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ກົງຄືນຈາກ Microsoft ຫຼື ຫຸ້ນ​ສ່ວນ, ຜູ້​ຂາຍ​ຄືນ, ຜູ້​ຈຳ​ໜ່າຍ, ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ແອັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ແລະ ຜູ້​ຂາຍແມ່ນ​ໄດ້ເຖິງ​ຈຳ​ນວນ​ເທົ່າ​ກັບ​ຄ່າການ​ບໍ​ລິ​ການຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ເດືອນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ເກີດ​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ ຫຼື ການ​ລະ​ເມີດ (ຫຼື ໄປ​ຈົນ​ເຖິງ 10.00 ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຖ້າເປັນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຟ​ຣີ).
 • ຂ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາ​ກອບ​ກູ້​ເອົາ (i) ການ​ສູນ​ເສຍ ຫຼື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ມາ; (ii) ການ​ສູນ​ເສຍ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ຕົວ​ຈິງ ຫຼື ຄາດ​ການ​ໄວ້ (ບໍ່​ວ່າ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ); (iii) ການ​ສູນ​ເສຍ​ລາຍ​ໄດ້​ຕົວ​ຈິງ ຫຼື ຄາດ​ການ​ໄວ້ (ບໍ່​ວ່າ​ທາງ​ກົງ ຫຼື ທາງ​ອ້ອມ); (iv) ການ​ສູນ​ເສຍ​ສັນ​ຍາ ຫຼື ທຸ​ລະ​ກິດ ຫຼື ການ​ສູນ​ເສຍ​ອື່ນໆ ຫຼື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ; (v) ການ​ສູນ​ເສຍ ຫຼື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ພິ​ເສດ, ໂດຍ​ທາງ​ອ້ອມ, ໂດຍ​ບັງ​ເອີນ ຫຼື ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ລົງ​ໂທດ; ແລະ (vi) ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ການ​ສູນ​ເສຍ ຫຼື ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ກົງ​ເກີນ​ຈຳ​ນວນ​ຂີດ​ຈຳ​ກັດ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 12(ກ) ຂ້າງ​ເທິງ. ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ ແລະ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນເຫຼົ່າ​ນີ້ຈະ​ນໍາ​ໄປໃຊ້ ຖ້າ​ການແກ້​ໄຂນີ້​ບໍ່​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຕັມ ຫຼື​ຄວາມ​ບໍ່​ສໍາ​ເລັດ​ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ ຫຼື​ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ ຫຼື​ຄວນ​ຈະ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ ແລະ​ຂໍ້​ຍົກ​ເວັ້ນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ສິ່ງໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຫຼື​ຊອບ​ແວກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ.
 • ຄ. Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຫຼື​ມີ​ສ່ວນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ບໍ່​ສໍາ​ເລັດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຫຼື​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມັນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ຄວາມ​ບໍ່​ສໍາ​ເລັດ ຫຼື​ຄວາມ​ຊັກ​ຊ້າ​ມີ​ສາ​ເຫ​ດ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ເກີນ​ກ່​ວາ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ອັນ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ຂອງ Microsoft (ເຊັ່ນ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ, ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ພະ​ຈົ້າ, ​ສົງ​ຄາມ ຫຼື​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ປອງ​ຮ້າຍ, ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ ຫຼື​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ຫຼື​ຄໍາ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ໃດ​ໜຶ່ງ). Microsoft ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ເຫດ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຈໍາ​ນວນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລົງ​ໃຫ້​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ແລະ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ອັນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ​ະ​ເພາະຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ​ະ​ເພາະ14_service-SpecificTerms
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

13. ຂໍ້​ກໍາ​​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສ​ະ​ເພາະ. ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ກ່ອນ ແລະ​ຫຼັງ​ຂໍ້​ທີ 13 ນັ້ນ​ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ກັບ​ທຸກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ​ຂໍ້​ນີ້​ມີ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃສ່​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ທົ່ວ​ໄປ. ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສະ​ເພາະຈະ​ນຳ​ມາ​ໃຊ້ ຖ້າ​ມີ​ການ​ຂັ​ດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດທົ່ວ​ໄປ.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Xbox Live ແລະ Microsoft Studios Games ແລະ ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນXbox Live ແລະ Microsoft Studios Games ແລະ ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ14a_XboxLive
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ກ. Xbox Live ແລະ Microsoft Studios Games ແລະ ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
  • i. ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທາງ​ການ​ຄ້າ. Xbox Live, ເກມສໍາ​ລັບ Windows Live ແລະ ເກມ Microsoft Studios, ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ທາງ Microsoft (ລວມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເປັນ "ການ​ບໍ​ລິ​ການ Xbox") ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານ.
  • ii. ການບໍລິການ Xbox. ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ Xbox Live ຫລື ຮັບ ການບໍລິການ Xbox, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຫລິ້ນເກມ, ກິດຈະກຳ ແລະການໃຊ້ເກມ ແລະ ການບໍລິການ Xbox ຈະຖືກຕິດຕາມ ແລະແຊຣ໌ກັບ ຜູ້ພັດທະນາເກມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ Microsoft ແລະ ຜູ້ພັດທະນາເກມພາກສ່ວນທີສາມດຳເນີນເກມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນຳສົ່ງ ການບໍລິການ Xbox. ຖ້າ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ບັນ​ຊີການ​ບໍ​ລິ​ການ Microsoft Xbox ກັບ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ຂອງ Microsoft (ຕົວ​ຢ່າງ, ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ເກມ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ Microsoft ຂອງ​ແອັບ​ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ), ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ: (a) Microsoft ອາດ​ຈະ​ແຊ​ຣ໌​ຂໍ້​ມູນ​ບັນ​ຊີ​ຈຳ​ກັດ (ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ ລວມ​ມີ​ທັງ​ປ້າຍ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ, ຄະ​ແນນ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ, ຄະ​ແນນ​ເກມ, ປະ​ຫວັດ​ເກມ, ແລະ ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ໝູ່), ​ກັບ​ຝ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນຄຳ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ Microsoft, ແລະ (b) ຖ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ການ​ກຳ​ນົດ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ Xbox ຂອງ​ທ່ານ, ຝ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ການ​ສື່​ສານ​ໃນ​ເກມ ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ຝ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft ນັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Xbox ຂອງທ່ານ, Microsoft ສາມາດເຜີຍແພ່ຊື່, ປ້າຍຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ຮູບຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ຄຳຂວັນ, ແອັບ avatar, ຄລິບເກມຂອງທ່ານ ແລະ ເກມທີ່ທ່ານຫລິ້ນໃນການສື່ສານກັບຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານອະນຸຍາດ.
  • iii. ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ເນື່ອງ​ຈາກ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ສ້າງກຸ່ມບໍ​ລິ​ການ Xbox, ທ່ານ​​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ Microsoft, ຫຸ້ນ​ສ່ວນ ແລະ ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຕໍ່ມີ​ສິດໃຊ້, ແກ້​ໄຂ, ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່, ແຈກ​ຢາຍ, ອອກ​ອາ​ກາດ, ແຊ​ຣ໌ ແລະ ສະ​ແດງ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ຊື່​ຂອງ​ທ່ານ, ປ້າຍ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ, ຄຳ​ຂວັນ, ຫຼື ຕົວ​ຕົນ​ຈຳ​ລອງ​ທີ່​ທ່ານ​ໂພສໄວ້​ສຳ​ລັບ​​ບໍ​ລິ​ການ Xbox ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ລາດ ແລະ ທົ່ວ​ໂລກ.
  • iv. ຕົວ​ຈັດ​ການ​ເກມ ບາງ​ເກມ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ຕົວ​ຈັດ​ການ​ເກມ ແລະ​ແມ່​ຂ່າຍ. ບາ​ງ​ຕົວ​ຈັດ​ການ​ເກມ ແລະ​ແມ່​ຂ່າຍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໂຄ​ສົກ Microsoft ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ທັດ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຂອງ Microsoft ໂດຍ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ.
  • v. ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢູ່​ໃນ Xbox. ຖ້າ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ຜູ້​ເຍົາ​ທີ່​ໃຊ້ Xbox Live, ພໍ່​ແມ່ ຫຼື​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໃນ​ຫຼາຍ​ດ້ານ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້ Xbox Live ຂອງ​ທ່ານ.
  • vi. ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ຂອງ​ເກມ ຫຼື​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ເໝືອນ ການ​ບໍ​​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ເກມ​ສະ​ເໝືອນ (ເຊັ່ນ ຄໍາ, ຫຼຽນ ຫຼື​ຄະ​ແນນ) ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຊື້​ຈາກ Microsoft ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ ຖ້າ​ທ່ານຮອດ​ອາ​ຍຸ​ກະ​ສຽນ​ເປັນ ​"​ຜູ້​ໃຫຍ່​" ​ໃນບ່ອນ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ທ່ານ. ການ​ບໍ​​ລິ​ການ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ລາຍ​ການ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ສະ​ເໝືອນ ຫຼື​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ຊື້​ຈາກ Microsoft ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ ຫຼື​ການ​ໃຊ້​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ຂອງ​ເກມ. ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ເກມ ແລະ​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ເໝືອນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກຖອນ​ຄືນ​ສໍາ​ລັບ​​ເຄື່ອງ​ມື​ການ​ເງິນ​ຕົວ​ຈິງ, ສິນ​ຄ້າ ຫຼື​ລາຍ​ການ​ອື່ນ​ຂອງ​ຄ່າ​ເງິນ​ຈາກ Microsoft ຫຼື​ຝ່າຍ​ອື່ນ. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຍ່ອຍ, ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໂອນ​ໄດ້, ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ, ຈໍາ​ກັດ ເພື່ອ​ໃຊ້​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ເກມ ແລະ​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ເໝືອນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ ຫຼື​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ ຫຼື​​ຕໍ່​ກັບສະ​ກຸນ​ເງິນ​ເກມ​ດັ່ງ​ກ່າວໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ເໝືອນ​ທີ່​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ ຫຼື​ລິ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຫຼື​ລັກ​ສະ​ນະ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ເກັບ​ໄວ້​ພາຍ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. Microsoft ອາດ​ຈະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຄວບ​ຄຸມ, ດັດ​ແກ້ ແລະ/ຫຼື​ຈໍາ​ກັດ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ເກມ ແລະ/ຫຼື​ສິນ​​ຄ້າ​ສະ​ເໝືອນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​​ເຫັນ​ວ່າ​ເໝາະ​ສົມ​ຕາມ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ທັງ​ໝົດ.
  • vii. ການ​ອັບ​ເດດຊອບ​ແວ. ສຳລັບອຸປະກອນໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ການບໍລິການ Xbox, ພວກເຮົາອາດກວດ ເວີຊັນຊອບແວ ຄອນໂຊນ Xbox ຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນ ມັດຫລື ຊອບແວ ແອັບ Xbox ແລະ ດາວໂຫລດ ຄອນໂຊນ Xbox ຫລື ການອັບເດດຊອບແວ ແອັບ Xbox ຫລື ການປ່ຽນແປງການກຳນົດຄ່າ, ລວມທັງພວກທີ່ກີດຂວາງທ່ານ ເຂົ້າຫາ ການບໍລິການ Xbox, ການໃຊ້ ແອັບ Xbox ຫລື ເກມ Xbox ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫລື ໃຊ້ ອຸປະກອນຕໍ່ໃສ່ຄອມພິວເຕີຮາດແວກັບ ຄອນໂຊນ Xbox ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
  • viii. ການ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ປ້າຍ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Xbox ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຫ້າ​ປີ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ເສຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ປ້າຍ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ດັ່ງ​ນັ້ນ ປ້າຍ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ເກມ​ອາດ​ຈະ​ກາຍ​ໄປ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້​ອື່ນ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້.
  • ix. Arena. Arena ແມ່ນ​​ບໍ​ລິ​ການ Xbox ເຊິ່ງ Microsoft ຫຼື ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ອາດ​ຈະໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຫຼື ສ້າງ​ການ​ປະ​ກວດ​ວິ​ດີ​ໂອ​ເກມ​ທີ່​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນໄດ້, ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ່​ເປັນ​ ("ການ​ປະ​ກວດ") ເອົາ​ລາງວັນ. ການ​ໃຊ້ Arena ແມ່ນ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ແລະ ທ່ານອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​, ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ກົດ​ລະ​ບຽບການ​ປະ​ກວດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ປະ​ກວດ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ລົງ​ທະ​ບຽນ ("ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ກວດ"). ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ມີ​ສິດໄດ້​ຮັບ​ນຳ, ແລະ ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ອຳ​ນາດ​ສານ. ການ​ປະ​ກວດ​ຈະ​ເປັນ​ໂມ​ຄະ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ຫ້າມ ຫຼື ຈຳ​ກັດ. ການ​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ (ລວມ​ທັງ​ກົດ​ການ​ປະພຶດ) ຫຼື ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ປະ​ກວດ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຫຼື ຖືກ​ຕັດ​​ສິດ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ປະ​ກວດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ສ້າງ​ການ​ປະ​ກວດ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງໃຫ້​ມີ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ປະ​ກວດ​ໃດໆ ທີ່ Microsoft (ດ້ວຍ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ພຽງ​ຝ່າຍ​ດຽວ) ຖື​ວ່າ​ບໍ່​ກົງ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດເຫຼົ່າ​ນີ້. Microsoft ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ປະ​ກວດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້.
  • x. ການ​ສໍ້​ໂກງ ຫຼື ການ​ປອມ​ແປງ​ຊອບ​ແວ. ສຳ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​​ບໍ​ລິ​ການ Xbox ໄດ້, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ວ່າ​ມີ​ຊອບ​ແວ ຫຼື ຮາດ​ແວ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ທີ່​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ ຫຼື ການປອມ​ແປງທີ່​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ການ​ປະ​ພຶດ ຫຼື ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ, ແລະ ດາວ​ໂຫຼດ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ​ແອັບ Xbox ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ສິ່ງ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ທ່ານ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​​ບໍ​ລິ​ການ Xbox, ຫຼື ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຮາດ​ແວ ຫຼື ຊອບ​ແວ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ການ​ສໍ້​ໂກງ ຫຼື ການ​ປອມ​ແປງ.
  • xi. Mixer.
   • 1. ບັນ​ຊີ ​Mixer ແລະ ບັນ​ຊີ Microsoft. ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ Mixer ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ Mixer, ​​ການ​ໃຊ້​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer ​ມີ​ຢູ່​ທີ່ https://mixer.com/about/tos. ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ Mixer ກັບ​ບັນ​ຊີ​ Microsoft, ​​ການ​ໃຊ້​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ນຳ. ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ກັນ.
   • 2. ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ Mixer.ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ Mixer" ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ເນື້ອ​​ໃນທັງ​ໝົດ​ທີ່​ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ທີ່​ເຮັດ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ Mixer, ລວມ​ທັງ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ການຖ່າຍ​ທອດສົດ ຫຼື ບັນ​ທຶກ​ໄວ້ (ແລະ ເນື້ອ​ໃນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ເຊັ່ນ ເນື້ອ​ໃນ​ພາບ​ປະ​ກອບ​ສຽງ​ທີ່​ພວກ​ມັນ​ມີ​ຢູ່); ຊື່​ຍີ​ຫໍ້, ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ, ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ບໍ​ລິ​ການ, ຊື່​ການ​ຄ້າ, ໂລ​ໂກ້, ຫຼື ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ; ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ, ອີ​ໂມ​ຕິ​ຄອນ, ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ Mixer (ລວມ​ທັງ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ຄົນ​ສໍ້​ໂກງ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ); ແລະ ມີ​ຕະ​ດາ​ຕ່າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທັງ​ໝົດ. ຄົນ​ໃດ​ຄົນ​ໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ Microsoft ແລະ ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດເບິ່ງ, ໃຊ້, ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່, ແກ້​ໄຂ, ແຈກ​ຢາຍ, ເຜີຍ​ແຜ່, ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ ສະ​ແດງ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ເ​ປັນ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ, ແປ, ປັບ​ຕົວ, ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ Mixer, ໃນປ​ະ​ເພດ, ຮູບ​ແບບ, ມີ​ເດຍ, ຫຼື ຊ່ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້ ຫຼື ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ພາຍ​ຫຼັງ.
   • 3. ກົດ​ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ Mixer. ຄ​ລິກ ທີ່​ນີ້ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມວ່າ​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກົດ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຂອງ Microsoft ກັບ ​Mixer​ ແນວ​ໃດ.
   • 4. ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer.
    • ກ. ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ສຸດ. ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer, ທ່ານຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ 13 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ, ແລະ ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ການ​ບັນ​ລຸ​ນິ​ຕິ​ພາ​ວະ​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ພໍ່​ແມ່ ຫຼື ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ແລ້ວ.
    • ຂ. ການ​ໃຊ້​ແບບປິດ​ລັບ ແລະ ແບບ​ບໍ່ປິດ​ລັບ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້ Mixer ໂດຍ​ປິດ​ລັບ​ໄດ້ ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ເບິ່ງ​ແຕ່​ເນື້ອ​ໃນເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ, ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ໃຊ້​ຄົນ​ອື່ນ​ດ້ວຍ​ຊື່ Mixer ຂອງ​ທ່ານ.
    • ຄ. ບັນ​ຊີ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ແບບ​ບໍ່ປິດ​ລັບ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ແລະ/ຫຼື ບັນ​ຊີ Mixer ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer ແບບ​ບໍ່​ປິດ​ລັບໄດ້. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Mixer ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ທາງອອນ​ລາຍ. ທ່ານຕ້ອງ​ໃຊ້ບັນ​ຊີ Mixer ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນເຄື່ອນ​ໄຫວຢູ່. ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊື່​ຫຼິ້ນ Mixer ຂອງ​ທ່ານ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່.
   • 5. ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ. ເມື່ອ​ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງບອກ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການໄປ​ຍັງ​ອີ​ເມວ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ບັນ​ຊີ Mixer ແລະ/ຫຼື ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ.
   • 6. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລູກ​ຄ້າ​ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Mixer ​ແມ່ນ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່ mixer.com/contact.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ຮ້ານ​ຄ້າຮ້ານ​ຄ້າ14b_Store
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຂ. ຮ້ານ​ຄ້າ. "ຮ້ານ​ຄ້າ" ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທ່ອງ​ເບິ່ງ, ດາວ​ໂຫຼດ, ຊື້, ແລະ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ ແລະ​ກວດ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ (ຄໍາ​ວ່າ "ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ" ມີ​ເກມ) ແລະ​ເນື້ອ​ໃນ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ອື່ນ​ນໍາ. ຄໍາ​ສັບ​ເ​ຫຼົ້າ​ນີ້​ລວມ​ມີ​ການ​ໃຊ້ Office Store, Windows Store ແລະ Xbox Store. "Office Store" ໝາຍ​ເຖິງ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ສຳ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ Office ແລະ ແອັບ​ສຳ​ລັບ Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access ແລະ Project (ເວີ​ຊັນ 2013 ຫຼື ໃໝ່​ກວ່າ), ຫຼື ເຫດການ​ອື່ນໆ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຍີ​ຫໍ້​ Office Store. "Windows Store" ໝາຍ​ເຖິງ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ສໍາ​ລັບອຸ​ປະ​ກອນ Windows ເຊັ່ນ ໂທ​ລະ​ສັບ, PC ແລະ​ແທັບ​ເລັດ, ຫຼື​ປະ​ສົບ​ການ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຍີ່​ຫໍ້ Windows Store. "Xbox Store" ໝາຍ​ເຖິງ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ສຳ​ລັບ Xbox One ແລະ Xbox 360 consoles, ຫຼື ເຫດການ​ອື່ນໆ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຍີ​ຫໍ້​ Xbox Store.
  • i. ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ລະ​ບຸ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ແຕ່​ລະ​ອັນ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ. ເວັ້ນແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸຍາດຕ່າງກັນກັບ ແອັບພລິເຄຊັນ, ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸຍາດແອັບພລິເຄຊັ່ນມາດຕະຖານ ("SALT") ໃນຕອນທ້າຍຂອງ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງທ່ານແລະຜູ້ເຜີຍແຜ່ແອັບພລິເຄຊັນ ອະທິບາຍລະອຽດ ຂໍ້ກຳນົດການອະນຸຍາດທີ່ນຳໃຊ້ກັບແອັບພລິເຄຊັ່ນທ່ານດາວໂຫຼດຜ່ານ Windows Store ຫຼື Xbox Store. ສຳລັບຄວາມຊັດເຈນ, ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາການໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໃຫ້ໂດຍ ການບໍລິການ Microsoft. ໃນຂໍ້ 5 ຂອງ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຍັງນຳໃຊ້ກັບ ແອັບແລະການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມໃດໜຶ່ງທີ່ຮັບເຂົ້າມາຜ່ານ Store. ແອັບ​ພ​ລິເຄ​ຊັນ​ດາວ​ໂຫຼດ​ຜ່ານ​ Office Store ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ SALT ແລະ​ມີ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​​ທີ່​ນໍາ​ໃ​ຊ້​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ.
  • ii. ການອັບເດດ. Microsoft ຈະ​ກວດ​ຫາ ແລະ​ດາວ​ໂຫຼດ​ການ​ອັບ​ເດດ​ໄປ​ໃສ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ແມ້​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫາ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງເທື່ອ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຮ້ານ​ຄ້າ ຫຼື​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ທ່ານ ຖ້າ​ທ່ານ​ມັກ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ການ​ອັບ​ເດດ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໄປ​ໃສ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຮ້ານ​ຄ້າ. ເຖິງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ Office Store ສະ​ເພາະ​ທີ່​ຖືກ​ເປັນ​ໂຮ​ສ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ໂດຍ​ທັງ​ໝົດ ຫຼື ບາງ​ສ່ວນ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອັບ​ເດດ​ໂດຍ​ຜູ້​ສ້າງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ແລະ ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ມີ​ຄຳ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ອັບ​ເດດ.
  • iii. ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ ແລະ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ ຫຼື ທົບ​ທວນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ອື່ນໆຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ຄ້າ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອີ​ເມວ​ຈາກ Microsoft ​ທີ່ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ຈາກ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ. ອີ​ເມວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ Microsoft; ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ແຊ​ຣ໌​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ ຫຼື ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ອື່ນໆທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ມາ​ຜ່ານຮ້ານ​ຄ້າ.
  • iv. ການ​ເຕືອນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ. ເພື່ອ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ຄວາມ​ອຶດ​ອັດ ຫຼື ການ​ລະ​ຄາຍເຄືອງ​ຕາ, ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ພັກ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເກມ ຫຼື ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ອື່ນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກ​ເຈັບ​ປວດ ຫຼື ອິດ​ເມື່ອຍ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້ດັ່ງ​ກ່າວ. ຍົກ​ເວັ້ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍຕ້ອງ​ການ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ມີ​ພັນ​ທະ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແທນ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ (Digital Goods) (ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ທີ 13(k)), ຫຼື ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ທີ່​ຊື້​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ. ຄວາມ​ອຶດ​ອັດ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ທັງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ປຸ້ນ​ທ້ອງ, ເມົາ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່, ວິນ​ຫົວ, ສັບ​ສົນ, ເຈັບ​ຫົວ, ອິດ​ເມື່ອຍ, ລະ​ຄາຍ​ເຄືອງ​ຕາ, ຫຼື ຕາ​ແຫ້ງ. ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ສາ​ມາດ​ລົບ​ກວນ​ສະ​ມາ​ທິ​ທ່ານ ແລະ ຂັດ​ຂວາງ​ສິ່ງ​ຮອບ​ຂ້າງຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້. ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ, ຂັ້ນ​ໄດ, ເພ​ດານ​ຕ່ຳ, ​ເຄື່ອງ​ແຕກ​ງ່າຍ ຫຼື ສິ່ງ​ຂອງ​ມີ​ຄ່າ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປ່​ເພ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄດ້. ມີ​ເປີ​ເຊັນ​ໜ້ອຍ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດການ​ເປັນ​ລົມ​ເມື່ອ​​ເບິ່ງ​ຮູບ​ພາບປະ​ຈັກ​ຕາ​ສະ​ເພາະ​ເຊັ່ນ ແສງ​ແຝຼັຊ ຫຼື​ຮູບ​ແບບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ອາ​ດ​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ແມ້​ແຕ່​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ຫວັດ​ການ​ເປັນ​ລົມ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ອາ​ການ​ບໍ່​ໄດ້​ບົ່ງ​ມະ​ຕິ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເປັນ​ລົມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້. ອາ​ການ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຄື: ການ​ເຈັບ​ຫົວ​ເລັກ​ນ້ອຍ, ສາຍ​ຕາ​ປ່ຽນ​ແປງ, ການ​ສັ່ນ, ການ​ກະ​ຕຸກ, ຫຼື​ແຂນ​ຂາ​ສັ່ນ, ຄວາມ​ມຶນ​ງົງ, ຄວາມ​ສັບ​ສົນ, ເສຍ​ສະ​ຕິ, ຫຼື​ການ​ຊັກ. ໃຫ້​ຢຸດ​ນໍາ​ໃຊ້ ແລະ​ປຶກ​ສາ​ແພດ​ທັນ​ທີ ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ອາ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຫຼື​​ປຶກ​ສາ​ແພດ​ກ່ອນ​ໃຊ້​​ແອັບພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຖ້າ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ມີ​ອາ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ລົມ​​ຕ່າງໆ. ພໍ່​ແມ່​ຄວນ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ອາ​ການ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຂອງ​ເດັກ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ຄຸນສົມບັດຄອບຄົວ Microsoftຄຸນສົມບັດຄອບຄົວ Microsoft14c_MicrosoftFamily
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຄ. ຟີ​ເຈີ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ Microsoft. ພໍ່​ແມ່ ແລະ ລູກ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຟີ​ເຈີ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ Microsoft ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຊ​ຣ໌​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ວ່າ ພຶດ​ຕິ​ກຳ, ເວັບ​ໄຊ​ທ໌, ແອັບ, ເກມ, ສະ​ຖານ​ທີ່, ແລະ ການ​​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ຢູ່​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ພໍ່​ແມ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ ຄອບ​ຄົວ ໄດ້ ໂດຍ​ການ​ໄປ​ທີ່ https://account.microsoft.com/family (ຫຼື​ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ Windows ຫຼື Xbox console ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ) ແລະ ​ເຊີນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຫຼື​ ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ອື່ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ຫຼາຍ​ຢ່າງໃຫ້​ແກ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ກະ​ລຸ​ນາ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ເມື່ອ​ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ ຫຼື ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ເມື່ອ​ທ່ານ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້. ໂດຍ​ການ​ສ້າງ ຫຼື ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຄອບ​ຄົວ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີທີ່ຈະ​ໃຊ້ ຄອບ​ຄົວ ຕາມ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ມັນ ແລະ​ ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​ມັນ​​ໄປ​ໃນ​ທາງທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ເ​ພື່ອ​ເຂົ້າເຖິງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນ​ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​​ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມການ​​ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ14d_GroupMessaging
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ງ. ການ​​ສົ່ງຂໍ້ຄວາມກຸ່ມ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ Microsoft ໃຫ້​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຫ​ຜູ້​ອື່ນ​ຜ່ານທາງ ("ຂໍ້​ຄວາມ") ສຽງ ຫຼື SMS ໄດ້, ແລະ/ຫຼື ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ Microsoft ຫຼື ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່ Microsoft ຄວບ​ຄຸມ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ທ່ານ ແລະ ຜູ້​ໃຊ້​ຄົນ​ອື່ນ​ໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້. ເມື່ອ​ທ່ານ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້ MICROSOFT ແລະ ຫຸ້​ນ​ສ່ວນ​ທີ່ MICROSOFT ຄວບ​ຄຸມ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃຫ້​ທ່ານ ຫຼື ຜູ້​ອື່ນ, ເພື່ອ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ທ່ານ ແລະ ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສົ່ງ​ຄຳ​ຍິນຍອມ​ຂໍ້​ຄວາມ ເພື່ອ​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ຂໍ້​ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ອື່ນໆ​ທີ່ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຈາກ MICROSOFT ແລະ ຫຸ້​ນ​ສ່ວນ​ທີ່ MICROSOFT ຄວບ​ຄຸມ. “ຂໍ້​ຄວາມ​ບໍ​ລິ​ຫານ" ແມ່ນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການສະ​ເພາະ​ຂອງ Microsoft, ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້, ລວມ​ມີ​ທັງ "ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ້ອນ​ຮັບ" ຫຼື ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ທີ​ຢຸດ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ. ທ່ານ ຫຼື ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ເຊົາ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຈາກ Microsoft ຫຼື ຫຸ້​ນ​ສ່ວນ​ທີ່ Microsoft ຄວບ​ຄຸມ ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ໃຫ້​ໄວ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼື ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກຸ່ມ​ອີກ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ເລືອກ​ຢຸດ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຜ່ານ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທີ່​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຈັດ​ໃຫ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຮັບ​ຂໍ້​ຄວາມ ຫຼື ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກຸ່ມ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ກຸ່ມ. ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ທ່ານ ແລະ ແຕ່​ລະ​​ຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃຫ້​ນັ້ນ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແລ້ວ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ເກັບ​ຈາກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ມື​ຖື​ຂອງ​ລາວ​ ຫຼື ນາງ, ລວມ​ທັງ​ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ເກັບ ເມື່ອ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ເບີ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Skype ແລະ GroupMeSkype ແລະ GroupMe14e_Skype
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຈ. Skype ແລະ GroupMe.
  • i. ບໍ່​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸກ​ເສີນ. ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ອັນ​ສໍາ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານ ແລະ Skype. Skype ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ພາຍ​ໃຕ້​ລະ​ບຽບ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ຫຼື ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຫຼື ປະ​ເທດ. ຊອບ​ແວ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ Skype ແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫຼື​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂທ​ສຸກ​ເສີນ​​ໄປ​ຫາ​ໂຮງ​ໝໍ​, ອົງ​ການ​ບັ​ງ​ຄັບໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ, ໜ່ວຍ​ງານ​ດູ​ແລ​ທາງ​ການ​ແພດ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຊ້​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ກ​ເສີນ ບ່ອນ​ຮັບ​ສາຍ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ("ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸກ​ເສີນ"). ທ່ານຮັບຮູ້ແລະເຫັນດີວ່າ: (i) ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນການຊື້ (ມືຖື) ໂດຍໄຮ້ສາຍແບບດັ້ງເດີມ ຫລື ການບໍລິການໂທລະສັບທີ່ມີສາຍຄົງທີ່ ທີ່ໃຫ້ການເຂົ້າຫາ ການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການສຸກເສີນ ແລະ (ii) Skype ບໍ່ແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງການບໍລິການໂທລະສັບຫລັກຂອງທ່ານ.
  • ii. APIs ຫຼື​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຊ້ Skype ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ "ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ (TOS) ການ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ" ຢູ່​ທີ່ https://www.skype.com/go/legal.broadcast. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຊ້​ໜ້າ​ຈໍ​ປະ​ສານ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ ("API") ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ Skype ເປີດ​ໃຫ້ ຫຼື​ມີ​ໃຫ້ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້, ເຊິ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່ www.skype.com/go/legal.
  • iii. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ໃຊ້​ທີ່​ເປັນ​ທຳ ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ໃຊ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ໃຊ້​ທີ່​ເປັນ​ທຳ​ກັບ​ການ​ໃຊ້ Skype ຂອງ​ທ່ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ຄືນ​ເບິ່ງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເ​ຫຼົ່າ​ນີ້ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ສໍ້​ໂກງ ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຜິດ ແລະ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ຈໍາ​ກັດ​ຕໍ່​ປະ​ເພດ, ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ ຫຼື​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ໂທ ຫຼື​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ເອົາ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ອ້າງ​ອີງ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຊອກ​ເບິ່ງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່ https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ທີ່. Skype ມີ​ຟີ​ເຈີ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຫາ, ຫຼື​ຂຽນ​ແຜນ​ທີ່​ຕົວ​ເອງ​ຢູ່​ເທິງ​ແຜນ​ທີ່​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ໄດ້. ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຟີ​ເຈີ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ້າ​ນີ້ ແລະ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງ Google Maps ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ທີ່ https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html ຫຼື ຂໍ້​ກຳ​ນົດ Google Maps ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ.
  • v. ຜູ້​ໃຊ້​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫຼື Skype Manager ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນັ້ນ. ສຳລັບ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫລື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ usgovusers@skype.net.
  • vi. ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ/ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ການ​ຄ້າ. ການ​ໃຊ້ Skype ແມ່ນ​​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ​​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້ Skype ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ເພື່ອ​ການ​ສື່​ສານ​ທາງ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ.
  • vii. ໝາຍ​ເລກ Skype /Skype ພ້ອມ​ໄປ. ຖ້າ Skype ໃຫ້​ໝາຍ​ເລກ Skype ກັບ​ທ່ານ ຫຼືໝາຍ​ເລກ Skype ພ້ອມ​ໄປ, ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໝາຍ​ເລກ ແລະ​ມີ​ສິດ​ຮັກ​ສາ​ໝາຍ​ເລກນັ້ນ​ໄວ້​ຕະ​ຫຼອດ​ໄປ. ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ສະ​ເພາະ, ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​​ຈັດ​ໝາຍ​ເລກໃຫ້​ກັບທ່ານ​ໂດຍ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ Skype ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ຈະ​ເປັນ Skype, ແລະ​ທ່ານ​ອາດ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​​ເຂົ້າ​ສູ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ກັບ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
  • viii. ຕົວ​ຈັດ​ການ Skype. “ບັນ​ຊີ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ Skype Manager" ແມ່ນທ່ານສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລະ ຈັດ​ການ​ເອງ, ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​​ Skype Manager ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ລິ້ງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ບຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ກຸ່ມ Skype Manager ໄດ້ ("ບັນ​ຊີ​ລິ້ງ​ແລ້ວ"). ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຜູ້​ຈັດ​ການ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃສ່​ກຸ່ມ​ Skype Manager ຂອງ​ທ່ານ ຕາມ​ການຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ຈັດ​ແບ່ງ​ Skype Numbers ໃຫ້​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ລິ້ງ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕ້ອງ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ຢູ່​ ຫຼື ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ລິ້ງ​ແລ້ວ​ຂອງ​ທ່ານ. ຖ້າ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ລິ້ງ​ບັນ​ຊີ​ລິ້ງ​ແລ້ວ​ຈາກ​ກຸ່ມ Skype Manager, ການສັ່ງ​ຊື້​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້​ແລ້ວ​ໃດ​ໜຶ່ງ, Skype Credit ຫຼື Skype Numbers ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກູ້​ຄືນ​ມາ​ໄດ້ ແລະ ເນື້ອ​ໃນ​ ຫຼື ເນື້ອ​ຫາປະ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ບັນ​ຊີຖອນ​ລິ້ງ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ທ່ານຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​​ເຖິງ​ໄດ້​ອີກ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ທີ່​ຈຳ​ດຳ​ເນີນ​ຂໍ້​ມູນສ່​ວນ​ຕົວ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ລິ້ງ​ແລ້ວ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທຸກ​ຢ່າງ.
  • ix. ການ​ເກັບ​ຄ່າ Skype. ທຸກ​ລາ​ຄາ​ສໍາ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ Skype ແມ່ນ​ລວມ​ເອົາ​ທຸກ​ພາ​ສີ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້, ນອກ​ຈາກວ່າ​ໄດ້​ກ່າວ​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນໄວ້. ຄ່າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໂທ​ຫາ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຢູ່ນອກ​ການ​ສະ​ໝັກ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຄ່າ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ (ເກັບ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ຕໍ່​ການ​ໂທ) ແລະ​ເກັບ​ຕໍ່​ນາ​ທີ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ຢູ່​ໃນ www.skype.com/go/allrates. ຄ່າ​ໂທ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ຫັກ​ຈາກຍອດ​ເຫຼືອ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype ຂອງ​ທ່ານ. Skype ອາດ ປ່ຽນແປງອັດຕາການໂທຂອງມັນໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການໂພສຕ໌ການປ່ຽນແປງນັ້ນທີ່www.skype.com/go/allrates. ອັດ​ຕາ​ໃໝ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ໂທ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອັດ​ຕາ​ໃໝ່. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ເບິ່ງ​ອັດ​ຕາ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໂທ​ອອກ. ນາ​ທີ​ທີ່​ໂທ​ບໍ່​ເຕັມ ແລະ​ຄ່າ​ໂທ​ບໍ່​ເຕັມ​ຈະ​ຖືກ​ປັດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄ່າ​ໂທ​ເຕັມ​ໃນ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ຕໍ່​ໄປ. ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ຈ່າຍ​ໃຫ້ Skype ແມ່ນ​​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງ Skype ຈັດ​ໃຫ້ ແລະ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.
  • x. ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype. Skype ບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ຍອດ​ເຫຼືອ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype ຂອງ​ທ່ານ ເພື່ອ​ຊື້​ທຸກ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນທີ່ຈ່າຍ​ໃຫ້ Skype. ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ Skype ເຄຣດິດຂອງທ່ານເປັນເວລາ 180 ວັນ, Skype ຈະຈັດວາງ Skype ເຄຣດິດຂອງທ່ານເທິງສະຖານະທີ່ບໍມີການໃຊ້ງານ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype ຄືນ​ໃໝ່​ໄດ້ ໂດຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ລິ້ງ​ການ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຄືນ​ໃໝ່​ຢູ່​ທີ່ https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ​ຊື້ Skype Credit ຈ​າກ​ເວັບ​ໄຊ Skype, ສອງ​ປະ​ໂຫຍກ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ກ່ອນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ທ່ານ ແລະ Skype Credit ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ໝົດ​ອາ​ຍຸໃນ 180 ວັນ​ຫຼັງ​ຈາກວັນ​ທີ​ຊື້​ນັ້ນ​ໄປ. ເມື່ອ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໝົດອາ​ຍຸ​ໄປ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ ຫຼື ໃຊ້​ມັນ​ໄດ້​ອີກ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຟີ​ເຈີ​ເຕີມ​ເງິນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ເມື່ອ​ທ່ານ​ຊື້​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype ໂດຍ​ການ​​ໝາຍ​ຕິກ​ໃສ່​ຫ້ອງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ຖ້າ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ແລ້ວ, ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ Skype Credit ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ເຕີມ​ໃສ່​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ເງິນ​ເທົ່າ​ເດີມ ແລະ ຕາມ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ​ໄວ້​ໃນ​ທຸກໆ​ຄັ້ງ​ທີ່ຍອດ​ເຫຼືອ​ໃນ Skype ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ໜ້ອຍກວ່າ​ລະ​ດັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ທີ່ Skype ກຳ​ນົດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຊື້​ການ​ສະ​ໝັກ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະ​ອື່ນ ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ບັດ​ເຄ​ຣ​ດິດ, PayPal ຫຼື Moneybookers (Skrill), ແລະ​ທ່ານ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ເຕີມ​ເງິນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ, ຍອດ​ເຫຼືອ​ເງິນ​ໃນ​ບັນ​ຊີ Skype ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ຖືກເ​ຕີມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຊື່​ການ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປິດ​ໃຊ້​ງານ​ເຕີມ​ເງິນ​ໃໝ່​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ Skype.
  • xi. ຄ່າ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ GroupMe ໃຊ້​ເບີ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ສຳ​ລັບ​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ. ທຸກໆ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ສົ່ງ​ຫາ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ຈາກເບີ GroupMe ຈະ​ນັບ​ເປັນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສົ່ງ​ຫາ ຫຼື ຮັບ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ເບິ່ງ​ກັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ສຳ​ລັບ​ອັດ​ຕາ​ເກັບ​ຄ່າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ.
  • xii. ສົ່ງ ແລະ ຮັບ​ເງິນ. ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສົ່ງ ແລະ ຮັບ​ເງິນ (ຖ້າ​ມີ), ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ Skype ໃຊ້​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຊຳ​ລະ ແລະ ການ​ໂອນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ. Skype ບໍ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຊຳ​ລະ ຫຼື ການ​ໂອນ​ທີ່​ມີ​ຜົນ ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ທຸລະ​ກິດ​ບໍ​ລິ​ການ​ເງິນ. ການ​ສົ່ງ ແລະ ຮັບ​ເງິນ​ຢູ່​ໃນ Skype ອາດ​ຈະ​ມີ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ (ຫຼື ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ) ແລະ ຜູ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ມີ​ບັນ​ຊີ​ກັບ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ເພື່ອ​ໃຊ້​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສົ່ງ​ເງິນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ແລະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດແຊ​ຣ໌​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ. ຖ້າ Skype ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ແລະ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ, Skype ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ການ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເຊັ່ນ: ການ​ຍົກ​ເລີກ ຫຼື ການ​ງົດ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ. Skype ຫຼື Microsoft ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊຳ​ລະ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ໂດຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ຫຼື ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ແລະ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ. Skype ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ, ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ ຫຼື ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ສົ່ງ ແລະ ຮັບ​ເງິນ​ຈະ​ມີ​ໃຫ້ ຫຼື ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ໃຫ້ໃຊ້​ຕະ​ຫຼອດ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Bing ແລະ MSNBing ແລະ MSN14f_BingandMSN
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ສ. Bing ແລະ MSN.
  • i. ເນື້ອ​ໃນ Bing ແລະ MSN. ບົດຄວາມ, ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບຖ່າຍ, ແຜນທີ່, ວິດີໂອ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ວິດີໂອ ແລະ ວັດສະດຸພາກສ່ວນທີສາມໃນ Bing ແລະ MSN, ລວມເຖິງຜ່ານ Microsoft bots, ແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ໂປຣແກຣມແມ່ນສຳລັບການໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ການໃຊ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ການ​ໃຊ້​ອື່ນໆ ລວມ​ທັງ​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ, ການ​ກັອບ​ປີ້ ຫຼື ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ເນື້ອ​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຄືນ​ໃໝ່, ຫຼື ການ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ຫາ ຫຼື ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນເຫຼົ່າ​ນີ້ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່ Microsoft ຫຼື ຜູ້​ຖື​ສິດ​ອື່ນໆ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສະ​ເພາະ, ຫຼື ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ກົດ​ໝາຍລິ​ຂະ​ສິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. Microsoft ຫຼື​ຜູ້​ຖື​ສິດ​ອື່ນໆສະ​ຫງວນ​ສິດ​ຕໍ່​ກັບເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ Microsoft ໃຫ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກໍາ​ນົ​ດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນີ້, ບໍ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ບົ່ງ​ບອກ, ດ້ວຍ​ກົດ​ໝາຍ, ຫຼື​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ.
  • ii. Bing ແຜນທີ່. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໃຊ້​ພາບ​ຖ່າຍ​ຕາ​ນົກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ກາ​ນາ​ດາ, ເມັກ​ຊິກ​ໂກ, ​ນີວ​ຊີ​ແລນ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ຫຼື​ຍີ​ປຸ່ນ ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ໃນ​ວຽກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໂດຍ​ບໍ່​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ.
  • iii. ສູນ Bing Places ແລະ Bing Manufacturer. ໃນເວລາທ່ານໃຫ້ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຫລື ເນື້ອຫາຂອງທ່ານແກ່ສູນ Bing Places ຫລື Bing Manufacturer, ທ່ານຍອມໃຫ້ Microsoft ສຳລັບການອະນຸຍາດຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ປອດຄ່າລິຂະສິດໃນທົ່ວໂລກເພື່ອໃຊ້, ຜະລິດຄືນໃໝ່, ບັນທຶກ, ແກ້ໄຂ, ລວມກັນ, ສົ່ງເສີມ, ສົ່ງຜ່ານ, ສະແດງຜົນຫລື ແຈກຈ່າຍຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການບໍລິການ, ແລະໃຫ້ໃບອະຸນຍາດສຳລັບສິດທິເຫຼົ່ານັ້ນແກ່ ພາກສ່ວນທີສາມ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
CortanaCortana14g_Cortana
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຍ. Cortana.
  • i. ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ທາງ​ການ​ຄ້າ. Cortana ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ Microsoft. ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ເນື້ອ​ໃນ ແລະ ແອັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ໂດຍ Cortana (ລວມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ເອີ້ນ​ວ່າ "ການ​ບໍ​ລິ​ການ Cortana") ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ.
  • ii. ການ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ເນື້ອ​ໃນ. Cortana ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ລະ​ດັບ, ບາງ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ແມ່ນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ. ການບໍລິການ Cortana ອາດອະນຸຍາດທ່ານເຂົ້າຫາ ການບໍລິການ, ຂໍ້ມູນ ຫລື ຟັງຄ໌ຊັນທີ່ໃຫ້ໂດຍ ການບໍລິການ Microsoft ຫລື ແອັບ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີ່ສາມອື່ນໆ. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະການບໍລິການຂອງພາກ 13 ຍັງນຳໃຊ້ກັບການໃຊ້ ການບໍລິການ Microsoft ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານທີ່ເຂົ້າເຖິງຜ່ານ ການບໍລິການ Cortana. Cortana ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​​ນີ້ ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ໃຊ້​ການ​​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ເປັນ​ເ​ອ​ກະ​ລາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ ເມື່ອ​ທວນ​ຄືນ​ເບິ່ງ ແລະ​ອາ​ໄສ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້. Microsoft ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖື, ການມີຢູ່ ຫລື ທາມລາຍຂອງບັນດາປະສົບການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ສະໜອງໂດຍ Cortana. Microsoft ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າຄຸນສົມບັດການຈັດການການສື່ສານ Cortana ເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ ຫລື ກີດຂວາງທ່ານຈາກການຮັບ, ການກວດຄືນ ຫລື ການສົ່ງການສື່ສານ ຫລື ການແຈ້ງເຕືອນ.
  • iii. ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ. ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Cortana, Cortana ອາດ​ຈະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ກັບ​ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ, ເຊັ່ນ ລະ​ຫັດ zip ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ​ການ​ສອບ​ຖາມ ແລະ ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ແອັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ສົ່ງ​ຄືນ​ມາ ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ. ຜ່ານ​ການລິ້ງ​ບັນ​ຊີ, Cortana ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ທຳ​ການ​ຊື້​ຜ່ານ​ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ການ​ເລືອກ ແລະ ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ບັນ​ຊີ ທີ່​ຜູ້​ໃຊ້​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຕັດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ລິ້ງ​ບັນ​ຊີ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ. ການ​ໃຊ້​ແອັບ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ທີ 5 ຂອງ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ນີ້. ບັນດາຜູ້ເຜີຍແຜ່ ແອັບ ແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມອາດ ປ່ຽນແປງ ຫລື ຢຸດສືບຕໍ່ ຟັງຄ໌ຊັນ ຫລື ຄຸນສົມບັດຂອງ ແອັບແລະ ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມ ຫລື ການລວມກັບ ການບໍລິການ Cortana. Microsoft ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຫລື ເຊື່ອຖື ຜູ້ຜະລິດທີ່ສະໜອງຊອບແວ ຫລື ເຟີຣມແວ.
  • iv. ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ Cortana ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່. ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ Cortana ແມ່ນຜະລິດຕະພັນ ຫລື ອຸປະກອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພື່ອເຂົ້າຫາ ການບໍລິການ Cortana ຫລື ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ອຸປະກອນທີ່ ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ ການບໍລິການ Cortana. ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ Cortana ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່ລວມ​ມີ​ອຸ​ປະ​ກອນ ຫຼື ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ທີ່ Microsoft ບໍ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ຜູ້​ຜະ​ລິດ, ຫຼື ພັດ​ທະ​ນາ. Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຫຼື ມີ​ສ່ວນ​ໃດໆ​ຕໍ່​ອຸ​ປະ​ກອນ ຫຼື ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​​ເຫຼົ່າ​ນີ້ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ.
  • v. ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ. ສຳ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Cortana ໄດ້, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຊອບ​ແວ​ບໍ​ລິ​ການ Cortana ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ແລະ ດາວ​ໂຫຼດ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ ຫຼື ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ Cortana ເປີດ​ໃຊ້​ງານ​ຢູ່ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊອບ​ແວ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Cortana ມີ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຢູ່.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ດ. Outlook.com. ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ Outlook.com (ຫຼື @msn, @hotmail, ຫຼື @live) ​ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສ້າງ​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ສະ​ເພາະແກ່​ທ່ານ​ໄປ​ເທົ່າ​ທີ່ກ່ອງ​ເຂົ້າ Outlook.com ຫຼື​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ຍັງ​ເປີດ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢູ່. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ກ່ອງ​ເຂົ້າ Outlook.com ຫຼື​ບັນ​ຊີ Microsoft ຂອງ​ທ່ານ​ປິດ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ໂດຍ​ທ່ານ ຫຼື​ໂດຍ Microsoft ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ ຫຼື​ຊື່​ຜູ້​ໃຊ້​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​​ນໍາ​ກັບ​ໄປ​ໝູນ​ວຽກ​ເຂົ້າ​ສູ່​​ລະ​ບົບ​ຂອງພວກ​ເຮົາ ແລະ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຢູ້​ໃຊ້​ອື່ນ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການບໍລິການ Officeການບໍລິການ Office14i_officeBasedServices
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຕ. ການບໍລິການ office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com ແລະທຸກໆການສະໝັກ Office 365 ອື່ນ ຫລື ການບໍລິການຍີ່ຫໍ້ Office ແມ່ນສຳລັບການໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອການຄ້າຂອງທ່ານ, ເວັ້ນແຕ່ທ່ານມີສິດໃຊ້ໃນການຄ້າ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງກັບ Microsoft.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Microsoft ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບMicrosoft ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ14j_MicrosoftHealthServices
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຖ. Microsoft ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸ​ຂະ​ພາບ.
  • i. HealthVault. HealthVault ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ອື່ນ (ເຊັ່ນ ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ) ໄວ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ບັນ​ຊີ HealthVault ບໍ່​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ໃຫ້​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດູ​ແລ​ສະ​ຂະ​ພາບ​ໃຊ້ ຫຼື​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ຫຼື​ບໍ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃດ​ໆ​ທັງ​ນັ້​ນ. ຂໍ້​ມູນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຫຼື​ອັບ​ເດດ​ແລ້ວ​ສະ​ເໝີ​ໄປ ແລະ​ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ຜູ້​​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ເບິ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ການ​ບໍ​ລິ​ການ HealthVault ບໍ່ມີ​ບັນ​ທຶກ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດູ​ແລ​ສະ​ຂະ​ພາບ​ໃຊ້ ຫຼື​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທາງ​ການແພດ ຫຼື​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເລື່ອງອື່ນ. ຕົວ​ຢ່າງ, ບັນ​ທຶກ HealthVault ບໍ່​ແມ່ນ​ຊຸດບັນ​ທຶກ​ກໍາ​ນົດ​ໃຫ້ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຖ້າ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຕັດ​​ສິນ​ໃຈ​ລວມ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ໃຫ້​ຈາກ HealthVault ຢູ່​ໃນ​​ບັນທຶກ​ຂອງ​ມັນ, ມັນ​ຈະ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ສໍາ​ເນົາ​ສະ​ບັບ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ. ຖ້າ​ມີຜູ້​ດູ​ແລ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ບັນ​ທຶກ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ (​ເພາະ​ວ່າ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຊີນ​ຜູ​ອື່ນ), ທ່ານ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ຜູ້​ດູ​ແລ​ຮ່ວມ​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ບັນ​​ທຶກນັ້ນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ແລະ​ອາດ​ຈະ​​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​, ຈັດ​ການ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ, ແລະ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ບັນ​ທຶກ ລວມ​ທັງ​ຈະ​ໃຊ້​ບັນ​ທຶກ​ແນວ​ໃດ ແລະ​ເມື່ອ​ໃດ. Microsoft ບໍ່​ຮອງ​ຮັບ​ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ Microsoft (ເຊັ່ນ Facebook ແລະ OpenID), ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ຮອງ​ຮັບ​ລູກ​ຄ້າ HealthVault ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ສໍາ​ລັບ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ເສຍ​ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະບົບ, ຫຼື​ບັນ​ຊີ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ປິດ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ກູ້​ຂໍ້​ມູນ​ເກັບ​ໄວ້​ຂອງ​ທ່ານ​ຄືນ​ໄດ້. ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ຮັກ​ສາ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ສືບ​ຕໍ່, ພວກ​ເຮົາ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃຊ້​ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລະ​ບົບ​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ໜຶ່ງ​ອັນ​ກັບ​ບັນ​ຊີ HealthVault ຂອງ​ທ່ານ. Microsoft ບໍ່​ຮັບ​ຮອງ ຫຼື​ຄວບ​ຄຸມ, ແລະ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ, ການ​ຮອງ​ຮັບ, ຫຼື​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ໃບ​ຮັບ​ຮອງ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ Microsoft ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້.
  • ii. Microsoft Band. ອຸ​ປະ​ກອນ ແລະ ແອັບ​ພ​ລິເຄ​ຊັນ Microsoft Band ​ບໍ່​ແມ່ນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ການ​ແພດ ແລະ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຟິດ ແລະ ຄວາມ​ແຂງ​ແຮງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ພວກ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອອກ​ແບບ​ມາ ຫຼື ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ໃຫ້​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ວິ​ນິ​ໄສ​ພະ​ຍາດ ຫຼື ສະ​ພາບ​ອື່ນໆ ຫຼື ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ, ການ​ບັນ​ເທົາ, ການ​ບຳ​ບັດ ຫຼື ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ຫຼື ສະ​ພາບ​ອື່ນໆ. Microsoft ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານເຮັດອີງຕາມ ຂໍ້ມູນທ່ານຮັບຈາກ Microsoft Band.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ (Digital Goods)ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ (Digital Goods)14k_DigitalGoods
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ທ. ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ (Digital Goods). ໂດຍ​ຜ່ານ Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, ​ຮ້ານ​ຄ້າ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ ແລະ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ, Microsoft ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ, ຟັງ, ເບິ່ງ, ຫຼິ້ນ ຫຼື ອ່ານ (ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ) ເພງ, ຮູບ, ວິ​ດີ​ໂອ, ຂໍ້​ຄວາມ, ປຶ້ມ, ເກມ ຫຼື ເອ​ກະ​ສານ​ອື່ນໆ ("ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ") ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນຮູບ​ແບບ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ໄດ້. ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ການ​ບັນ​ເທີງສ່ວນ​ຕົວເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ທາງການ​ຄ້າ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ຄືນ​ໃໝ່, ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ, ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ຫຼື ສະ​ແດງ​ຢູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ຫຼື ໂອນ​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ສະ​ບັບ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ອອກ​ໄປ. ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ Microsoft ຫຼື ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ. ຢູ່​ໃນ​ທຸກ​ສະ​ພາບ​ການ, ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດເຫຼົ່າ​ນີ້, ກົດ​ໝາຍ​ລິ​ຂະ​ສິດ, ແລະ ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທີ່ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 ເປັນ​ຕົວ​ຈຳ​ກັດສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈິ​ຕອ​ລ​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັດ​ແປງ​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ​ໃດໆ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ຜ່ານ​ທາງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄປເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃດ​ໃດໆ, ລວມ​ທັງ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ປອມ​ແປງ ຫຼື ການ​ປ່ຽນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ຫຼື ແຫຼ່ງ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ​ດິຈີ​ຕອ​ລ. Microsoft ຫຼື ເຈົ້າ​ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ​ອາດ​ຈະ​ເອົາ​ສິນ​ຄ້າ​ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ແຈ້ງບອກ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ນ. OneDrive.
  • i. ການ​ຈັດ​ແ​ບ່ງ​ບ່ອນ​ຈັດ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​​ເກັບ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ OneDrive ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ກັບ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ການບໍ​ລິ​ການ​ຂໍ​ນຳ​ໃຊ້​ຟ​ຣີ ຫຼື ຈ່າຍ​ເງິນສຳ​ລັບ OneDrive ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ຕອບ​ຄືນ​ຕໍ່​ແຈ້ງ​ການ​ຈ​າກ Microsoft ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ການ​ເອົາ​ເນື້ອ​ໃນ​ສ່ວນ​ເກີນ​ອອກ ຫຼື ໂດຍ​ການ​ຍ້າຍ​ແຜນ​ການ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ໃໝ່​ດ້ວຍ​ບ່ອນ​ຈັດ​ເກັບ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ລຶບ ຫຼື ປິດ​ໃຊ້​ງ​ການ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ OneDrive ໄດ້.
  • ii. ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບການ​ບໍ​ລິ​ການ. ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ, ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແລະ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ Microsoft ທີ່​ຈະ​ຮັກ​ສາ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ, ການ​ອັບ​ໂຫຼດ ຫຼື ການ​ຊິງ​ຄ໌​ເນື້ອ​ໃນ​ຢູ່​ໃນ OneDrive ​ຂອງ​ທ່ານອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຄາວ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ບ. Microsoft Rewards.
  • i. ໂປຣແກຣມ. Microsoft Rewards (“ໂປຣແກຣມ”) ໃຫ້ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ແລກໄດ້ສຳລັບກິດຈະກຳ ເຊັ່ນວ່າ: ການຄົ້ນຫາທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ການຊື້ສິນຊັບ, ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການທ່ອງເວັບດ້ວຍ Microsoft Edge, ແລະຂໍ້ສະເໜີອື່ນຈາກ Microsoft. ຂໍ້ສະເໜີອາດຜັນປ່ຽນຕາມຕະຫລາດ. ການຄົ້ນຫາແມ່ນການກະທຳຂອງແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ ໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍຕົນເອງສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການຮັບ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊອກ​ຫາ Bing ສຳລັບຈຸດປະສົງການຄົ້ນຄວ້າຂອງຜູ້ໃຊ້ນັ້ນເອງ ແລະ ບໍ່ລວມທັງ ຄຳຖາມທີ່ປ້ອນເຂົ້າໂດຍ bot, macro, ຫລື ອື່ນໆທີ່ເຮັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫລື ການສໍ້ໂກງທຸກຮູບການ ("ຄົ້ນຫາ"). ການຊື້ສິນຊັບແມ່ນຂັ້ນຕອນການຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ດາວໂຫລດ ແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສຳລັບເນື້ອຫາດິຈິຕອນຈາກ Microsoft, ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຟຣີ ຫລື ເສຍເງິນ ("ການຊື້ສິນຊັບ"). ຄະແນນ Rewards ບໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ທຸກໆການຊື້ຈາກ Microsoft. ການທ່ອງເວັບຢ່າງແອັກທີບດ້ວຍ Microsoft Edge ໝາຍວ່າມີ ບຣາວເຊີໃນການເບິ່ງເທິງ ໜ້າຈໍອຸປະກອນຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ: ເປີດ ແລະກຳລັງຖືກໃຊ້ດັ່ງນັ້ນ ໄອຄອນ Microsoft Edge ຖືກໄຮໄລ້ໃນແຖບໜ້າວຽກ ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າແອັບກຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ຂະນະນີ້) ແລະ ກຳລັງທຳງານກັບ ບຣາວເຊີເພື່ອເບິ່ງເວັບໄຊທ໌, ຊົມ ວິດີໂອໃນບຣາວເຊີ, ກວດອີເມວ ຫລື ການໃຊ້ອື່ນໆທີ່ ບຣາວເຊີກຳລັງໃຊ້ຢູ່. ເພື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກການໃຊ້ Microsoft Edge, Bing ຕ້ອງຕັ້ງເປັນ ໂປຣແກຣມຄົ້ນຫາຄ່າມາດຕະຖານຂອງບຣາວເຊີແລະ ການວັດແທກ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນທາງໄກຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານໃນ ການຕັ້ງຄ່າ Windows ຂອງທ່ານ. Microsoft ອາດໃຫ້ໂອກາດເພີ່ມເຕີມເພື່ອໄດ້ຮັບຄະແນນເປັນຄັ້ງຄາວ ແລະທຸກໆຂໍ້ສະເໜີໃນການໄດ້ຮັບຄະແນນຈະບໍ່ມີໃຫ້ຖາວອນ. ຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບມາຂອງທ່ານສາມາດແລກລາຍການຕ່າງໆ ("Rewards") ໃນໜ້າແລກ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ Rewards ທີ່ support.microsoft.com (" ຄຳຖາມທີ່ມີຄົນຖາມເລື້ອຍໆ").
   • 1. ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂປຣແກຣມ. ທ່ານຕ້ອງມີ ບັນຊີ Microsoft ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂັ້ນຕ່ຳສຸດ. ໂປຣແກຣມແມ່ນເປີດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອາໄສຢູ່ພາກພື້ນທີ່ມີຕະຫລາດລະບຸໃນ ຄຳຖາມທີ່ມີຄົນຖາມເລື້ອຍໆ. ທຸກໆຄົນສາມາດມີຫລາຍກວ່າໜຶ່ງບັນຊີໂປຣແກຣມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄົນໜຶ່ງມີຫລາຍທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ຄົວເຮືອນກໍຕາມແມ່ນຖືກຈຳກັດໃຫ້ມີພຽງຫົກບັນຊີ. ໂປຣແກຣມແມ່ນພຽງແຕ່ສຳລັບການໃຊ້ສ່ວນຕົວແລະການໃຊ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າຂອງທ່ານ.
   • 2. ຄະແນນ. ຍົກເວັ້ນການບໍລິຈາກຄະແນນຂອງທ່ານໃຫ້ ອົງການທີ່ໄຮ້ຜົນກຳໄລທີ່ມີຊື່ໃນ ສູນການແລກ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໂອນຍ້າຍຄະແນນໄດ້. ຄະແນນບໍ່ແມ່ນຊັບສິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ເງິນສົດ ຫລື ເງິນໃນການແລກປ່ຽນພວກມັນ. ຄະແນນແມ່ນເປັນລາງວັນໃຫ້ທ່ານບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມການຂາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ຄະແນນ. Microsoft ອາດຈຳກັດຈຳນວນຄະແນນ ຫລື Rewards ຕໍ່ຄົນ, ຕໍ່ຄົວເຮືອນ, ຫລື ເກີນໄລຍະເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: ໜຶ່ງມື້). ທ່ານອາດແລກບໍ່ເກີນ 550,000 ຄະແນນຕໍ່ປະຕິທິນແຫ່ງປີໃນ ໂປຣແກຣມ. ຄະແນນທີ່ໄດ້ຮັບມາໃນ ໂປຣແກຣມ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນ, ແລະອາດຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ ໃນການຮວມກັບ ໂປຣແກຣມອື່ນໃດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ໂດຍ Microsoft ຫລື ພາກສ່ວນທີສາມ. ຄະແນນທີ່ບໍ່ໄດ້ແລກຈະໝົດກຳນົດຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ ຫລື ແລກຄະແນນໃດໜຶ່ງເປັນເວລາ 18 ເດືອນ.
   • 3. Rewards. ທ່ານອາດແລກຄະແນນຂອງທ່ານໂດຍໄປທີ່ ສູນການແລກ ຫລື ທ່ານອາດມອບຄະແນນໃຫ້ ອົງການໄຮ້ຜົນກຳໄລຕາມລາຍຊື່ໄດ້. ຈະມີການຈຳກັດຈຳນວນຂອງ Reward ພິເສດທີ່ມີ ແລະ Rewards ຈະຖືກສົ່ງບົນພື້ນຖານການມາກ່ອນ, ການບໍລິການກ່ອນ. ທ່ານອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃນການສະໜອງ ຂໍ້ມູນຕື່ມ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ໄປສະນີ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ (ນອກຈາກ VOIP ຫລື ໝາຍເລກໂທຟຣີ) ແລະ ທ່ານອາດຍັງຈະຖືກຂໍໃຫ້ປ້ອນເຂົ້າລະຫັດການປ້ອງກັນສໍ້ໂກງ ຫລື ເຊັນເອກະສານທາງກົດໝາຍເພີ່ມເຕີມເພື່ອແລກຄະແນນເອົາ Rewards. ເມື່ອທ່ານສັ່ງຊື້ Reward, ທ່ານບໍ່ສາມາດຍົກເລີກມັນ ຫລື ສົ່ງຄືນມັນສຳລັບການຊົດໃຊ້ຄະແນນ ຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີ ຜະລິດຕະພັນເປ່ເພ ຫລື ຕາມການຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຖ້າທ່ານສ ັ່ງຊື້ Reward ທີ່ບໍ່ມີໃນສາງເກັບຫລື ບໍ່ມີຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆທີ່Microsoft ຕັດສິນໃຈໂດຍດຸນພິນິດຂອງມັນພຽງຜູ້ດຽວ, ພວກເຮົາອາດທົດແທນ Reward ທີ່ມີຄ່າທຽບກັນ ຫລື ຊົດໃຊ້ຄະແນນຂອງທ່ານ. Microsoft ອາດອັບເດດ Rewards ທີ່ມອບໃຫ້ໃນ ສູນການແລກ ຫລື ຢຸດສືບຕໍ່ໃນການໃຫ້ Rewards ສະເພາະ. ບາງ Rewards ອາດມີການຂໍ້ກຳນົດທາງດ້ານອາຍຸໃນການຮັບສິດ. ທຸກໆຂໍ້ກຳນົດເຊັ່ນນີ້ຈະລວມໃນຂໍ້ສະເໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຮັບຜິດຊອບສຳລັບ ອາກອນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດ ແລະລັດຖະບານກາງ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆກ່ຽວກັບການຍອມຮັບ ແລະ ໃຊ້ Reward. Rewards ຈະສົ່ງຜ່ານທາງທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນເວລາສັ່ງຊື້ Reward ຂອງທ່ານ, ສະນັ້ນ ໃຫ້ອັບເດດທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານສະເໝີ ຖ້າປ່ຽນແປງ. Rewards ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດສົ່ງຈະບໍ່ຖືກອອກໃໝ່, ສະນັ້ນ ຈະສູນເສຍຍ້ອນການຖືກປັບໄໝ. Rewards ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຂາຍຕໍ່.
   • 4. ກຳລັງຍົກເລີກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານໃນໂປຣແກຣມ. ບັນຊີໂປຣແກຣມຂອງທ່ານຈະຖືກ ຍົກເລີກ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າລະບົບຢ່າງຕ່ຳໜຶ່ງຄັ້ງໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, Microsoft ສະຫງວນສິດເພື່ອຍົກເລີກບັນຊີໂປຣແກຣມຂອງຜູ້ໃຊ້ສະເພາະໃນການຊັກຈູງ, ການໃຊ້ໃນທາງຜິດ ຫລື ການສໍ້ໂກງ ໂປຣແກຣມ ຫລື ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ໃນເວລາຍົກເລີກໂປຣແກຣມ (ໂດຍທ່ານຫລື ພວກເຮົາ) ຫລື ຖ້າ ໂປຣແກຣມຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ, ທ່ານຈະມີເວລາ 90 ວັນ ເພື່ອແລກຄະແນນຂອງທ່ານ; ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຄະແນນເຫລົ່ານັ້ນຈະຖືກສູນເສຍໄປ. ໃນເວລາການຍົກເລີກ, ສິດທິຂອງທ່ານໃນການໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ແລະເພີ່ມຄະແນນໃນອະນາຄົດແມ່ນສິ້ນສຸດ.
   • 5. ເງື່ອນໄຂອື່ນ. Microsoft ສະຫງວນສິດໃນການຖອນສິດທ່ານ; ປິດໃຊ້ງານການເຂົ້າຫາ ໂປຣແກຣມ ຂອງທ່ານ ຫລື ບັນຊີ Rewards; ແລະ/ຫລື ລະງັບຄະແນນ, Rewards ແລະການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການກຸສົນ, ຖ້າ Microsoft ເຊື່ອວ່າທ່ານກຳລັງຊັກຈູງ ຫລືການໃຊ້ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງ ໂປຣແກຣມໃນທາງຜິດ ຫລື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳທີ່ຝ່າຝືນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ອື່ນໆອື່ນໆ16_17_18_miscellaneous
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

14. ອື່ນໆ. ຂໍ້ນີ້ ແລະຂໍ້ 1, 9 (ຈຳນວນເງິນທີ່ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ອນການສິ້ນສຸດຂອງຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້), 10, 11, 12, 15, 17 ແລະພວກຂໍ້ທີ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງພວກມັນນຳໃຊ້ຫລັງຈາກ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ສິ້ນສຸດແມ່ນຈະຫລຸດລອດການສິ້ນສຸດ ຫລື ການຍົກເລີກ ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ໂອນ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ໃຫ້​ສັນ​ຍາ​ຍ່ອຍ​ຕໍ່​ພັນ​ທະ​ໜ້າ​ທີ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຫຼື ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​​ສິດ​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທັງ​ໝົດ ຫຼື ບາງ​ສ່ວນ, ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຊາບ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມອບ​ໝາຍ​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​​ນີ້ ຫຼື​ໂອນ​ສິດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ. ນີ້​ແມ່ນ​ທັງ​ໝົດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ Microsoft ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ມັນ​ລົບ​ລ້າງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງມາ​ກ່ອນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ Microsoft ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ. ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ນີ້, ທ່ານ​ບໍ່​ອາ​ໄສ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຄໍາ​ເວົ້າ​​ໃດ, ການ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ, ຄໍາ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ຫຼື​ຄໍາ​ຮັບ​ຮອງ​ອັນ​ໃດ​ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ທຸກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ນໍາ​ໃຊ້​​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ທີ່​​ກົດ​ໝາຍກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ຖ້າ​ສານ ຫຼື​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ກັກ​ໄວ້​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ, ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແທນ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່ສາ​ມາດ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ແຕ່​ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ. ຂໍ້​ກໍານົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຄົນ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ ແລະ​ຜູ້ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ Microsoft. ຫົວ​ຂໍ້ຕ່າງໆ​​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ຜົນ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ.

15. ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ປີ. ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສານ (ຫຼື​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ ຖ້າ​ຂໍ້​ທີ 10(ງ) ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້) ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ປີ​ຂອງວັນ​ທີ ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໄດ້​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ, ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ເວ​ລາ​ຍື່ນ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ດົນ​ຂຶ້ນ. ຖ້າ​ບໍ່​ຍື່ນ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ຫ້າມ​ຍື່ນ​ຖາ​ວອນ.

16. ກົດ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ອອກ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ​ຊອບ​ແວ ແລະ/ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ເຊິ່ງ​ລວມ​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ກ່ຽວກັບ​ປາຍ​ທາງ, ຜູ້​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ, ແລະການ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ. ສໍາ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​ພູມ​ສາດ ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ, ​ໃຫ້​ເບິ່ງ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 ແລະ https://www.microsoft.com/exporting.

17. ການ​ສະ​ຫງວນ​ສິດ ແລະ ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ. ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, Microsoft ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ ຫຼື ໃຫ້​ສິດ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃຕ້​ສິດ​ທິ​ບັດ, ຄວາມ​ຮູ້, ລິ​ຂະ​ສິດ, ຄວາມ​ລັບ​ການ​ຄ້າ, ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ ຫຼື ຊັບ​ສິນ​ທາງ​​ປັນ​ຍາ​ອື່ນ​ທີ່ Microsoft ຫຼື ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ອື່ນໆ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ຫຼື ຄວບ​ຄຸມ, ລວມ​ທັງ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ຊື່, ໜ້າ​ປົກ​ການ​ຄ້າ, ໂລ​ໂກ້ ຫຼື ສິ່ງ​ທີ່​ທຽບ​ເທົ່າ​ກັນ. ຖ້າທ່ານໃຫ້ Microsoft ສຳລັບໄອເດຍ, ການສະເໜີ, ການແນະນຳ ຫລື ຄຳຄິດເຫັນຕິຊົມ, ລວມທັງໂດຍປາສະຈາກການຈຳກັດໄອເດຍສຳລັບ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ເທັກໂນໂລຊີ, ການໂປຼໂມຊັນ, ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ຄຳຄິດເຫັນຕິຊົມຜະລິດຕະພັນ ແລະການປັບປຸງ ຜະລິດຕະພັນ ("ຄຳຄິດເຫັນຕິຊົມ"), ທ່ານໃຫ້ Microsoft ໂດຍບໍ່ຄິດເງິນ, ບໍ່ມີຄ່າລິຂະສິດ, ຫລື ບໍ່ມີພັນທະໃດໆແກ່ທ່ານ, ໃຫ້ສິດໃນການສ້າງ, ສິດສຳລັບສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວ, ສ້າງວຽກທີ່ພັດທະນາມາຈາກສິ່ງອື່ນ, ການໃຊ້ ແລະແຊຣ໌, ການເຮັດຜົນກຳໄລຈາກ ຄຳຄິດເຫັນຕິຊົມຂອງທ່ານໃນທຸກຮູບການ ແລະ ທຸກຈຸດປະສົງ. ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄຳຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້ Microsoft ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຊອບ​ແວ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຫຼື​ ເອ​ກະ​ສານ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ແກ່​​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ ເພາະ​ວ່າ​ Microsoft ​ເອົາ​​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນຂອງ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ນຳ​ພວກ​ມັນ.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ແຈ້ງ​ການແຈ້ງ​ການNOTICES
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

ແຈ້ງ​ການ ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ລະ​ເມີດຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ. Microsoft ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ສິດ​ທິ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ. ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ການ​ເລື່ອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ, ລວມ​ທັງ​ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ​ລິ​ຂະ​ສິດ, ກະ​ລຸ​ນາ​ໃຊ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ ແຈ້ງ​ການ​ເລື່ອງ​ການ​ລະ​ເມີດ. ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ການ​ສອບ​ຖາມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ.

Microsoft ນໍາ​ໃຊ້​ຂະ​ບວນ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ທີ 17, ​ປະ​ມວນ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຂໍ້​ທີ 512 ເພື່ອ​ຕອບ​ຕໍ່​ແຈ້ງ​ການ​ເລື່ອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ລິ​ຂະ​ສິດ. ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, Microsoft ອາດ​ຈະ​ປິດ​ໃຊ້​ງານ ຫຼື​ຍົກ​ເລີກ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Microsoft ຜູ້​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຊ້ຳໆ​ໄດ້​ນໍາ​ອີກ.

ແຈ້ງ​ການ ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ຄືນ​ເບິ່ງ ບົດ​ແນະ​ນໍາ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ​ຢູ່​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ..

ແຈ້ງ​ການ​ລິ​ຂະ​ສິດ ແລະ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ. ການ​ບໍ​ລິ​ການນີ້​ແມ່ນ​ລິ​ຂະ​ສິດ © 2018 ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft Corporation ແລະ/ຫຼື​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ຂອງ​​ບໍ​ລິ​ສັດ, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ສະຫງວນລິຂະສິດ. Microsoft ແລະ​ຊື່, ໂລ​ໂກ້, ແລະ​ໄອ​ຄອນ​ຂອງ​ທຸກ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ຊອບ​ແວ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ Microsoft ອາດ​ຈະ​ເປັນ ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ ຫຼື​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ຂອງ Microsoft ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ/ຫຼື​ປະ​ເທດ​ອື່ນ. ຊື່​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຕົວ​ຈິງ​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ສິດ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ສະ​ຫງວນ​ໄວ້. ຊອບ​ແວ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ເຊີບ​ເວີ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ Microsoft ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​​ຢູ່​ໃ​ນ​ສ່ວນ​ຢູ່​ໃນ​ວຽກ​ຂອງ​ກຸ່ມ JPEG ເອ​ກະ​ລາດ. ລິ​ຂະ​ສິດ © 1991-1996 ໂທ​ມັດ ຈີ ເລນ. ສະຫງວນລິຂະສິດ. ຊອບ​ແວ "gnuplot" ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ເຊີບ​ເວີ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ Microsoft ສ​ະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ລິ​ຂະ​ສິດ​ © 1986‑1993 ໂທ​ມັດ ວິນ​ລຽມ, ໂຄ​ລິນ ເຄ​ລ​ລີ່. ສະຫງວນລິຂະສິດ.

ການ​ແຈ້ງ​ການ​ທາງ​ການ​ແພດ Microsoft ບໍ່​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ, ການ​ວິ​ນິ​ໄສ, ຫຼື​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ ຫຼື​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ອື່ນ​ໃດໆທັງ​ນັ້ນ. ໃຫ້ຂໍ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈາກ​ແພດ​ຂອ​ງ​ທ່ານ ຫຼື​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​​ມີ​ຄົບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ດ້ວຍ​ການ​ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ແພດ, ອາ​ຫານ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ, ໂຄງ​ການ​ຄວາມ​ຟິດ ຫຼື​ຄວາມ​ຢູ່​ດີ​ມີ​ແຮງ. ຢ່າ​ລະ​ເລີຍ​ຕໍ່​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທາງ​ການ​ແພດ​ຈາກ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ ຫຼື​ຂໍ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຊັກ​ຊ້າ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ ຫຼື​ຜ່ານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ.

ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຫຼັກ​ຊັບ ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ດັດ​ຊະ​ນີ (ລວມ​ທັງ​ຄ່າ​ດັດ​ຊະ​ນີ). © 2013 Morningstar, Inc. ສະ​ຫງວນ​ລິ​ຂະ​ສິດ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນີ້: (1) ແມ່ນ Morningstar ແລະ/ຫຼື​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ມັນ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ; (2) ຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ຖືກ​ອັດ​ສໍາ​ເນົາ ຫຼື​ນໍາ​ແຈກ​ຢາຍ; ແລະ (3) ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ, ຄົບ​ຖ້ວນ ຫຼື​ຖືກ​ເວ​ລາ. ທັງ Morningstar ຫຼື​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ອັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ບໍ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​​ອັນ​ໃດ​ຂອງດັດ​ຊະ​ນີ​ດາວ​ໂຈນສ໌SM, ຂໍ້​ມູນ​ດັດ​ຊະ​ນີ, ຫຼື​ຄະ​ແນນ​ດາວ​ໂຈນ​ສ໌​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ອອກ​ໃຫ້, ການ​ສ້າງ, ການ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ, ການ​ຄ້າ, ການ​ຕະ​ຫຼາດ, ຫຼື​ການ​​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ (ຕົວ​ຢ່າງ, ອະ​ນຸ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ມາ, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຕາມ​ໂຄງ​ສ້າງ, ທຶນ​ການ​ລົງ​ທຶນ, ທຶນ​ຄ້າ​ແລກ​ປ່ຽນ, ຫຼັກ​ຊັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ, ອື່ນໆ, ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ລາ​ຄາ, ຜົນ​ຕອບ​ເທນ ແລະ/ຫຼື​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ ຫຼື​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໄດ້​ອີງ​ຕາມ, ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ, ຫຼື​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ພ​ຣັອກ​ຊີ​ໜຶ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ໃດ​ໜຶ່ງ) ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ​ກັບ​ດາວ​ໂຈນ​ສ໌.

ແຈ້ງ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ. Microsoft ບໍ່​ແມ່ນ​ນາຍ​ໜ້າ/ຜູ້​ຄ້າ ຫຼື​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື​ກົດ​ໝາຍ​ການຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຂອງ​ອຳ​ນາດ​ສານ​ອື່ນ ແລະ​ບໍ່​ແນະ​ນໍາ​ບຸກ​ຄົນ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ແນະ​ນໍາ​ໄດ້​ໃນ​ເລື່ອງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ໃນ, ການ​ຊື້, ຫຼື​ການ​ຂາຍ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ, ຫຼື​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ອື່ນ. ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ ຫຼື​ການ​ຊັກ​ຊ​ວນ​ໃຫ້​​ຊື້ ຫຼື​​ຂາຍ​ການ​​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. Microsoft ຫຼື​ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ຫຼັກ​ຊັບ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ຫຼື​ຂໍ້​ມູນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຮັບ​ຮອງ ຫຼື​ແນະ​ນໍາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ຫຼື​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້. ບໍ່​ມີ​ອັນ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ, ລວມ​ທັງ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ການ​ແນະ​ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ລົງ​ທຶນ ຫຼື ພາ​ສີ.

ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ປະ​ຈັກ​ຕາ H.264/AVC, MPEG-4 ແລະ​​ວິ​ດີ​ໂອ VC-1. ຊອບ​ແວ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ມີເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີປະ​ຈັກ​ຕາ H.264/AVC, MPEG-4 ແລະ/ຫຼື​ລະ​ຫັດ​ໂກ​ເດັກ VC-1 ທີ່​ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ທາງ MPEG LA, L.L.C ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ. ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ນີ້​ແມ່ນ​ຮູບ​ແບບ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອັດ​ແໜ້​ນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຂໍ້​ມູນ​ວິ​ດີ​ໂອ. MPEG LA, L.L.C. ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ແຈ້ງ​ການ​ນີ້​ຄື:

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, ແລະ​ຫຼັກ​ຊັບ​ສິດ​ທິ​​ບັດ VC-1 ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້ ເພື່ອ (ກ) ໃສ່​ລະ​ຫັດ​ວິ​ດີ​ໂອ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ("ມາດ​ຕະ​ຖານ​ວິ​ດີ​ໂອ") ແລະ/ຫຼື (ຂ) ຖອດ​ລະ​ຫັດ AVC ແລະ​ວິ​ດີ​ໂອ VC-1 ທີ່​ຖືກ​ຖອດ​ລ​ະ​ຫັດ​ໂດຍ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ສ່ວນ​ຕົວ ຫຼື​ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ການ​ຄ້າ ແລະ/ຫຼື​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຈັດ​ວິ​ດີ​ໂອ​ດັ່​ງ​ກ່າວ​ໃຫ້. ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕໍ່ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃດ​ໃຫ້​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ ໂດຍ​ບໍ່​ຄໍານຶງ​ວ່າ ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ເອົາ​ເຂົ້າ​ໄວ້​ກັບ​ຊອບ​ແວ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ມາດ​ຕາ​ດ່ຽວ​​ ຫຼື​ບໍ່​ກໍ່​ຕາມ. ບໍ່​ມີ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້ ຫຼື​ຈະ​ຖືກ​ບົ່ງ​ບອກ​ເພື່ອ​ການ​ໃຊ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ. ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ MPEG LA, L.L.C. ເບິ່ງ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ MPEG LA.

ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ຄວາມ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຈ້ງ​ການ​ນີ້​ບໍ່​ຈໍາ​ກັດ ຫຼື​ຫ້າມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ຈັດ​ໃຫ້​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໃຊ້​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດນັ້ນ ເຊິ່ງ​ບໍ່​ລວມ​ມີ (i) ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຊອບ​ແວ​ໃໝ່​ໄປ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ, ຫຼື (ii) ການ​ສ້າງ​ເນື້ອ​ໃນ​ກັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ວິ​ດີ​ໂອ​ສໍາ​ລັບ​ການກ​ະ​ຈາຍ​ໃຫ້​ບຸກ​ຄົນ​ທີ​ສາມ.

ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນມາດ​ຕະ​ຖານຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນມາດ​ຕະ​ຖານSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນມາດ​ຕະ​ຖານ

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE ແລະ XBOX STORE

ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ເບິ່ງ. ພວກມັນນຳໃຊ້ກັບແອັບພລິເຄຊັ່ນຊອບແວທ່ານ ດາວໂຫຼດຈາກ Microsoft Store, Windows Store ຫຼື Xbox Store (ທຸກໆຮ້ານຄ້າແມ່ນຖືກຮຽກໃນຂໍ້ກຳນົດການອະນຸຍາດເຫຼົ່ານີ້ວ່າ "Store"), ລວມທັງການອັບເດດຫລືການເສີມໃດໜຶ່ງສຳລັບແອັບພລິເຄຊັ່ນ, ເວັ້ນແຕ່ແອັບພລິເຄຊັ່ນມີຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ຂໍ້ກຳນົດເຫລົ່ານັ້ນຈະນຳໃຊ້.

ໂດຍ​ການ​​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື​ນໍາ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ຫຼື​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຈໍາ​ນວນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າ​ທ່ານ​​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ພວກ​ມັນ, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຕໍ່ ແລະ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

ຜູ້ເຜີຍແຜ່ແອັບພລິເຄຊັ່ນໝາຍເຖິງນິຕິບຸກຄົນທີ່ອອກໃບອະນຸຍາດແອັບພລິເຄຊັ່ນໃຫ້ທ່ານ, ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນ Store.

ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເ​ຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້.

 • 1. ສິດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້; ການ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ. ທ່ານອາດຕິດຕັ້ງແລະໃຊ້ ແອັບພລິເຄຊັນໃນ Windows ອຸປະກອນ ຫລື ຄອນໂຊນ Xbox ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ ກົດການໃຊ້ ຂອງ Microsoft. Microsoft ສະຫງວນສິດໃນການແກ້ໄຂ ກົດການໃຊ້ ຂອງ Microsoft ໄດ້ທຸກເວລາ.
 • 2. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.
  • ກ. ຄໍາ​ຍິນຍອມ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຫຼື​ໄວ​ເລ​ສ. ຖ້າ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບຄອມ​​ພິວ​ເຕີຢູ່​ເທິງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ລວມ​ທັງ​ຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄວ​ເລ​ສ, ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນໃຊ້​ງານ​ຕາມ​ຄໍາ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ການ​ໂອນ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ (ລວມ​ມີບໍ່​ຈໍາ​ກັດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ, ລະ​ບົບ ແລະ​ຊອບ​ແວ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ແລະ​ສິ່ງ​ຮອບນອກ) ສໍາ​ລັບການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ຫຼື​ໄວ​ເລ​ສ. ຖ້າ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ອື່ນ​ທີ່ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ນໍາ.
  • ຂ. ການ​ນໍາ​ຊ້ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໃຊ້ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດໃນ​ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ມັນ ຫຼື​ມີ​ຜົນ​​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ມັນຂອງ​ຜູ້​ອື່ນໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄວ​ເລ​ສ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເອົາ​ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຂໍ້​ມູນ, ບັນ​ຊີ ຫຼື​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ.
 • 3. ຂອບ​ເຂດຂອງການອະນຸຍາດ ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ແມ່ນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້, ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ນີ້​ໃຫ້​ສິດ​ບາງ​ອັນ​ແກ່​ທ່ານ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ Microsoft ປິດ​ໃ​ຊ້​ງານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ Microsoft, ສິດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ. ຜູ້ເຜີຍແຜ່ ແອັບພລິເຄຊັນສະຫງວນສິດອື່ນທັງໝົດ. ​ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກັບ​ທ່ານ​ແລ້ວ ແມ້​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຕາມ​ແຕ່​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ, ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​​ເຕັກ​ນິກ​ຢູ່​ໃນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃຊ້​ມັນ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​​ວິ​ທີ​ທາງ​ສະ​ເພາະ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່:
  • ກ. ໃຊ້​ງານ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຈໍາ​ກັດ​​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
  • ຂ. ປີ້ນ​ດ້ານ​ວິ​ສາ​ວະ​ກໍາ, ຖອດ​ແຍກ, ຫຼື​ມ້າງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ, ແມ້​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ນີ້ກໍ່​ຕາມ;
  • ຄ. ສ້າງ​ສໍາ​ເນົາ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໂດຍ​ກົດ​ໝາຍ​ນໍາ​ໃຊ້, ແມ້​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ນີ້​ກໍ່​ຕາມ.
  • ງ. ເຜີຍ​ແຜ່ ຫຼື​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ​ເພື່ອ​ອັດ​ສໍາ​ເນົາ.
  • ຈ. ໃຫ້​ເຊົ່າ, ເຊົ່າ ຫຼື​ໃຫ້​ຢືມ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
  • ສ. ໂອນຍ້າຍແອັບພລິເຄຊັນ ຫລື ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄປຍັງ ພາກສ່ວນທີ່ສາມໃດໜຶ່ງ.
 • 4. ເອກະສານ. ຖ້າ​ມີ​​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ອັດ​ສໍາ​ເນົາ ແລະ​ໃຊ້​ເອ​ກະ​ສານ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ສ່ວນ​ຕົວໄດ້.
 • 5. ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ອາດ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສາ​ກົນ ຫຼືການ​ສົ່ງ​ອອກ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ໄດ້ນໍາ​ໃຊ້ ຫຼື​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ​ກົດ​ໝາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລວມ​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ, ຜູ້​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ, ແລະ​ການ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ. ສໍາ​ບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັ​ນ​ຍີ່​ຫໍ້ Microsoft, ໄປ​ເບິ່ງ​ທີ່ ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ການ​ສົ່ງ​ອອກ Microsoft.
 • 6. ການ​ບໍ​ລິ​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ. ຕິດ​ຕໍ່​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ເພື່ອ​ກໍາ​ນົດ​ວ່າ ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃດຢູ່​ແດ່. Microsoft, ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຮາດ​ແວ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄວ​ເລ​ສ​ຂອງ​ທ່ານ (ນອກ​ຈາກວ່າ ໜຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນເປັນ​ຜູ້ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ) ​ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສໍາ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັ​ນ.
 • 7. ທັງ​ໝົດ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ຮັບ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ແລະ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເສີມ ແລະ ການ​ອັບ​ເດດ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທັງ​ໝົດ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນສຳ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
 • 8. ກົດ​ໝາຍ​ນໍາ​ໃຊ້.
  • ກ. ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າຮັບແອັບພລິເຄຊັ່ນມາໃນສະຫະລັດຯ ຫລື ການາດາ, ກົດໝາຍແຫ່ງລັດ ຫລື ແຂວງບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສ (ຫລື ຖ້າ ທຸລະກິດ, ບ່ອນສະຖານທີ່ຫລັກຂອງທຸລະກິດທ່ານຕັ້ງຢູ່) ຄຸ້ມຄອງການຕີຄວາມໝາຍຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ນຳໃຊ້ກັບການຮ້ອງຮຽນສຳລັບການລະເມີດມັນ ແລະການຮ້ອງຮຽນທັງໝົດ (ລວມເຖິງການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ, ການຮ້ອງຮຽນການລະເມີດ) ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ ການຄັດແຍ່ງຂອງຫລັກກົດໝາຍ .
  • ຂ. ຢູ່ນອກສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ​.
 • 9. ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ສິດ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ເພາະ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ອື່ນພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງລັດ ຫຼືປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ສິດຂອງ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍຂອງ​ລັດ ຫຼືປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ ຖ້າ​ກົດ​ໝາຍ​​ຂອງລັດ ຫຼືປະ​ເທດ​ຂອງ​​ທ່ານ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຮັດແນວນັ້ນ.
 • 10. ການປະຕິເສດການຮັບປະກັນ. ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຖືກ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ "ຕາມ​ທີ່​ເປັນ," "ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຜິດ​ທັງ​ໝົດ," ແລະ "ຕາມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່." ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ທຸກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ມັນ. ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ, Microsoft (ຖ້າ Microsoft ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ), ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄວ​ເລ​ສ​ຢູ່​ເທິງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ຈັດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃຫ້, ແລະ​ແຕ່​ລະ​ສາ​ຂາ, ຜູ້​ຄ້າ, ຕົວ​ແທນ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ແຕ່​ລະ​ຝ່າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ("ຝ່າຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ"), ​​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ, ຫຼື​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທັງ​ໝົດ​ຕໍ່​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ, ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ, ແລະ ​ປະ​​ສິດ​ທິ​ພາຍ​ຂອງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນແມ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ. ຖ້າ​ພິ​ສູດ​ອອກ​ມາ​ວ່າ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ບົກ​ພ່ອງ, ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ, ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ ຫຼື ເງື່ອນ​ໄຂທີ່ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງໃດໆ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ອັນ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ໄດ້, ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ສະ​ເພາະ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ ການ​ບໍ່​ລະ​ເມີດ.
 • 11. ການ​ຈໍາ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ ແລະ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຂອງການ​ແກ້​ໄຂ ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ບໍ່​ຫ້າມ, ທ່ານມີ​ພື້ນ​ຖານ​ໃດ​ໜຶ່ງສໍາ​ລັບ​ການ​ກູ້ຄືນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ກູ້ຄືນຈາກ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ກົງ​ຮອດ​ຈໍາ​ນວນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໄປ​ສໍາ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື​ໜຶ່ງ​ໂດ​ລາ (US$1.00), ເອົາ​ອັນ​ທີ່​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ. ທ່ານ​​ຈະ​ບໍ່, ແລະ​ສະ​ຫຼະ​ສິດ​ທີ່​ຈະ, ​ຂໍ​ການ​ກູ້​ຄືນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ, ຂາດ​ຜົນ​ກໍາ​ໄລ, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ພິ​ເສດ, ທາງ​ອ້ອມ, ຫຼືໂດຍ​ບັງ​ເອີນຈາກ​ຝ່າຍ​​ໄດ້​ຮັບຜູ້​​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ຖ້າ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຫຼື​​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດ​ໜຶ່ງ ແມ້​ແຕ່​​ຂໍ້​ກໍາ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ມີ, ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຈໍາ​ກັດ​ໃຫ້​ແຕ່ 90 ວັນ ນັບ​ຈາກ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ນີ້​ນໍາ​ໃຊ້​ກັບ:

 • ອັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼືການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜ່ານ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ; ແລະ
 • ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຫຼື​ເງື່ອນ​ໄຂ; ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບເຄັ່ງ​ຄັດ, ຄວາມ​ລະ​ເລີຍ, ຫຼື​ການ​ລະ​ເມີດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອື່ນ; ການ​ລະ​ເມີດ​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ຫຼື​ກົດ​ລະ​ບຽບ; ຫຼື​ການຮັ່ງ​ມີ​ດີ​​ຂຶ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ; ຫຼື​ພາຍ​ໃຕ້​ທິດ​ສະ​ດີ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ; ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ມັນ​ຍັງ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢູ່ ແມ້ວ່າ:

 • ການແກ້​ໄຂນີ້​ບໍ່​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຕັມ: ຫຼື​
 • ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນຮູ້​ຈັກ ຫຼື​ຄວນ​ຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ.
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
ການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່ກວາມ​ເອົາການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່ກວາມ​ເອົາserviceslist
ສະ​ຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ​ແອັບ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Microsoft, ແຕ່​ອາດ​ຈະ​​ບໍ່​ມີ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing ບ​ຣາວ​ເຊີ​ວິ​ກີ​ພີ​ເດຍ
 • Bing ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ
 • Bing ເດັ​ສ​ທອບ
 • Bing ແຖບ​ເຄື່ອງ​ມື
 • Bing ແຜນທີ່
 • Bing ແອັບ
 • Bing ແອັບຊອກ​ຫາ
 • Bing ​ວັດ​ຈະ​ນາ​ນຸ​ກົມ
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft ຮູບ​ເງົາ & TV
 • Mixer
 • MSN Explorer
 • MSN ການ​ເດີນ​ທາງ
 • MSN ກິ​ລາ
 • MSN ຂ່າວ
 • MSN ຄ່າ​ປະ​ກັນ​ໄພ
 • MSN ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ
 • MSN ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຄວາມແຂງ​ແຮງ
 • MSN ອາ​ຫານ ແລະ ເຄື່ອງ​ດື່ມ
 • MSN ເງິນ
 • MSN ໄດ​ອັບ
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 ບ້ານ
 • Office 365 ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ
 • Office 365 ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ
 • Office 365 ສ່ວນ​ຕົວ
 • Office ສຳ​ລັບ​ເວັບ (ເມື່​ອ​ກ່ອນ​ແມ່ນ Office Online)
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque ລັອກ​ໜ້າ​ຈໍ
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows ຮ້ານ​ຄ້າ
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ສະ​ລິ​ຍະ
 • ຕົວ​ຈັດ​ການ Skype.
 • ບັນຊີ Microsoft
 • ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ Microsoft ສຳ​ລັບ Office 365
 • ພົນ​ລະ​ເມືອງ ຕໍ່​ໄປ
 • ລັອກ​ໜ້າ​ຈໍ​ຕໍ່​ໄປ
 • ຮ້ານ​ຄ້າ
 • ເກມ Windows, ແອັບແລະເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແພ່ໂດຍ Microsoft
 • ເກ​ມ Xbox Game Studios, ແອັບແລະເວັບໄຊທ໌
 • ແອັບແຜນທີ່
 • ແອັບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ອຸ​ປະ​ກອນ
ເນື້ອ​ໃນເຕັມ
1 ມີນາ 20180