Internet Explorer

  Dėkojame, kad atsisiuntėte

  • Kaupiamasis programos „Internet Explorer 8“ saugos naujinimas, skirtas „Windows Vista“ (KB2722913)

   Jei per 30 sekundžių nebus pradėta atsisiųsti, spustelėkite šį saitą: Spustelėkite čia
     1. Spustelėkite šiame puslapyje esantį mygtuką Atsisiųsti, kad pradėtumėte atsisiuntimą, arba pasirinkite kitą kalbą iš išplečiamojo sąrašo Keisti kalbą ir spustelėkite Vykdyti.
     2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
      • Jei norite nedelsdami pradėti diegimą, spustelėkite Paleisti.
      • Norėdami atsisiuntimą įrašyti į kompiuterį, kad galėtumėte diegti vėliau, spustelėkite Įrašyti.
      • Jei norite atšaukti diegimą, spustelėkite Atšaukti.

  Populiarūs atsisiuntimai

  Įkeliami rezultatai, palaukite...

  Nemokami kompiuterio naujinimai

  • Saugos naujinimai
  • Programinės įrangos naujinimai
  • Pakeitimų paketai
  • Aparatūros tvarkyklės