Pirmas Išbandykite paprastus sprendimų būdus

Jeigu ketinate siųsti savo telefoną remontui, pirmiausiai pabandykite atlikti šiuos paprastus veiksmus. Jie gali padėti pašalinti problemą ir sutaupyti Jūsų laiko bei pastangų.


easyfix1 1. lengvasis taisymo būdas: paleiskite telefoną iš naujo

Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Palaukite kelias sekundes, įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.easyfix2 2. lengvasis taisymo būdas: įkraukite telefoną

Maitinimo elemento įkrovimas
1. Įkiškite kroviklio kištuką į sieninį elektros lizdą.

2. Prijunkite kroviklį prie telefono.

3. Kai telefone bus rodoma, kad jis visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

Jeigu baterija yra visiškai iškrauta, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys krovimo indikatorius arba kol vėl galėsite kam nors skambinti.

Jeigu baterija buvo ilgą laiką nenaudojama, norint, kad krovimas būtų pradėtas, gali prireikti prijungti krovikį, tada jį atjungti ir vėl prijungti.


easyfix3 3. lengvasis taisymo būdas: atkurkite gamyklos parametrus

Atkurkite pradinius parametrus: jeigu telefonas veikia netinkamai, galite atitaisyti pradines tam tikrų parametrų vertes. Nors tai neturi įtakos telefone išsaugotiems dokumentams ar failams, visgi, prieš atkuriant gamyklos parametrus, mes rekomenduojame padaryti atsarginę kopiją. Žr. vartotojo vadove pateiktus nurodymus.

1. Užbaikite visus pokalbius ir sujungimus.

2. Pasirinkite: „Meniu“ > „Parametrai“ ir „Atkurti gamyklos param.“ > „Tik parametrus“.

3. Surinkite saugos kodą.

Atkūrę pradinius parametrus, telefoną išjunkite ir vėl įjunkite. Tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau.

Programinės įrangos naujinimas

Daugeliu atvejų, norint, kad telefonas vėl sklandžiai veiktų, tereikia atnaujinti programinę įrangą.

Sužinokite, kaip atnaujinti programinę įrangą

Pagalbos centras

Konsultacijų centras

Susisiekite su mumis, pasirinkdami susisiekimo variantą.

Susisiekti su palaikymo tarnyba
Priežiūros punktas

Atiduokite telefoną į Prietaisų priežiūros punktas

Raskite artimiausią klientų aptarnavimo centrą