Pirmas Išbandykite paprastus sprendimų būdus

Jeigu ketinate siųsti savo telefoną remontuoti, pirmiausia pabandykite atlikti šiuos paprastus veiksmus. Jie gali padėti pašalinti problemą ir sutaupyti Jūsų laiko bei pastangų.

1. Paleiskite telefoną iš naujo

Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Palaukite kelias sekundes, įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.

2. Įkraukite telefoną

Baterijos įkrovimas

  1. Įkiškite kroviklio kištuką į sieninį elektros lizdą.
  2. Prijunkite kroviklį prie telefono.
  3. Kai telefone bus rodoma, kad jis visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.

Jeigu baterija yra visiškai iškrauta, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys krovimo indikatorius arba kol vėl galėsite kam nors skambinti.

Jeigu baterija buvo ilgą laiką nenaudojama, norint, kad krovimas būtų pradėtas, gali prireikti prijungti kroviklį, tada jį atjungti ir vėl prijungti.

3. Atkurkite gamyklos parametrus

Pradinių parametrų atkūrimas Jeigu telefonas veikia netinkamai, galite atitaisyti pradines tam tikrų parametrų vertes. Nors tai neturi įtakos telefone išsaugotiems dokumentams ar failams, visgi, prieš atkuriant gamyklos parametrus, rekomenduojame padaryti atsarginę kopiją. Žr. vartotojo vadove pateiktus nurodymus.

  1. Užbaikite visus pokalbius ir sujungimus.
  2. Pasirinkite: „Meniu“ > „Parametrai“ ir „Atkurti gamyklos param.“ > „Tik parametrus“.
  3. Surinkite saugos kodą.

Atkūrę pradinius parametrus, telefoną išjunkite ir vėl įjunkite. Tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau.

Programinės įrangos naujinimas

Daugeliu atvejų, norint, kad telefonas vėl sklandžiai veiktų, tereikia atnaujinti programinę įrangą.

Sužinokite, kaip atnaujinti programinę įrangą

Pagalbos centras

Konsultacijų centras Susisiekite su mumis, pasirinkdami susisiekimo variantą.
Susisiekti su palaikymo tarnyba

Priežiūros punktas Atiduokite telefoną į Prietaisų priežiūros punktas
Raskite artimiausią klientų aptarnavimo centrą