Kaip pailginti „Lumia“ telefono akumuliatoriaus eksploatavimo laiką?

1. Įjunkite telefoną iš naujo.

2. Įjunkite energijos taupymo režimą: paspauskite Pradėti, tada braukite kairėn prie programėlių sąrašo, eikite į Parametrai > energijos taupymas ir nustatykite jungiklį Energijos taupymas ties Įjungta.

 • Jei energijos taupymą norite įjungti, kai akumuliatoriaus energijos lieka 20 %, pasirinkite Kai akumuliatorius senka.
 • Jei energijos taupymą norite įjungti dabar ir palikti tol, kol įkrausite akumuliatorių, pasirinkite Dabar, iki kito įkrovimo.

Kai įjungta, virš akumuliatoriaus piktogramos rodoma maža širdies piktograma ir telefonas automatiškai negauna pašto ir kalendoriaus atnaujinimų, nenaujina kai kurių sąveikiųjų plytelių ir neleidžia programoms veikti fone. 

Taip pat galite pabandyti:

Išjunkite paslaugas ir funkcijas, kurių nenaudojate: 

 1. Uždarykite nenaudojamas programas: norėdami peržiūrėti fone veikiančias programas, ilgai palaikykite nuspaudę klavišą atgal. Braukite per programų sąrašą ir bakstelėkite X, kad uždarytumėte nereikalingas programas (telefonai su „Lumia Amber“: norėdami peržiūrėti fone veikiančias programas, ilgai palaikykite nuspaudę klavišą atgal. Bakstelėkite programą, kad ją atidarytumėte, tada bakstelėkite klavišą „atgal“, kad ją uždarytumėte.)
 2. Išjunkite vietos nustatymo paslaugas: bakstelėkite Parametrai > vieta ir nustatykite parinktį Vietos paslaugos kaip Išjungta.
 3. Išjunkite „Bluetooth“: bakstelėkite Parametrai > „Bluetooth“ ir nustatykite parinktį Būsena kaip Išjungta.
 4. Išjunkite NFC: bakstelėkite Parametrai > NFC (siuntimas suliečiant) ir nustatykite parinktį Bendrinimas suliečiant kaip Išjungta.
 5. Neleiskite telefonui prisijungti prie muzikos kolekcijos debesyje: paleiskite programą Muzika, tada bakstelėkite ... > Parametrai ir išjunkite visus atitinkamus parametrus.
 6. Patikrinkite, kurios programos vykdo fonines užduotis ir užblokuokite tas, kurių nereikia vykdyti fone: bakstelėkite Parametrai > energijos taupymas, braukite kairėn ir gausite vėliausią akumuliatoriaus naudojimą ir programų sąrašą. Sąraše galėsite bakstelėti ir tvarkyti bet kurią programą. (Telefonai su „Lumia Black“ ir „Amber“, bakstelėkite Parametrai, braukite iki programos ir bakstelėkite foninės užduotys. Bakstelėkite norimą užblokuoti programą, tada – blokuoti).

Pakeiskite tam tikrų įvykių dažnį:

 1. Pakeiskite pašto parametrus, kad pašto elementai būtų gaunami rečiau: pradžios ekrane atidarykite norimą modifikuoti pašto abonementą, bakstelėkite ... > Parametrai > sinchronizavimo parametrai ir pakeiskite parametrą Atsiųsti naują turinį arba nustatykite neautomatinį valdymą.
 2. Nustatykite, kad telefono ekranas išsijungtų greičiau: bakstelėkite Parametrai > užrakto ekranas ir pakeiskite parametro Ekraną išjungti po reikšmę.

Kiti patarimai:

 1. Sumažinkite ekrano ryškumą: bakstelėkite Parametrai > ryškumas, nustatykite parinktį Reguliuoti automatiškai kaip Išjungta, o parinktį Lygis nustatykite kaip žemas.
 2. Pakeiskite „Glance Screen“ parametrą: bakstelėkite Parametrai >žvilgtelėjimo režimas ir nustatykite parinktį Žvilgtelėjimo ekranas kaip Išjungta.
 3. Jei reikia, norėdami pažadinti telefoną, dukart bakstelėkite: bakstelėkite Parametrai > paliesti ir nustatykite parinktį Pažadinimas kaip Išjungta.
 4. Nustatykite, kad telefonas naudotų tik 2G (GSM) tinklą: bakstelėkite Parametrai > mobilusis tinklas (arba korinis) > Didžiausia ryšio sparta.
 5. Išjunkite WLAN ryšį: bakstelėkite Parametrai > „WiFi“ ir nustatykite parinktį Wi-Fi tinklai kaip Išjungta.
 6. Įkraukite telefoną iki 100 % akumuliatoriaus lygio. Norėdami patikrinti telefono akumuliatoriaus įkrovimo lygį, eikite į Parametrai > energijos taupymas > Likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.
 7. Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
 8. Patikrinkite, ar atnaujintos jūsų programos: paleiskite programą Parduotuvė, tada bakstelėkite ... > Parametrai > ieškoti atnaujinimų. (Telefonai su „Lumia Black“ ir „Amber“: jei yra atnaujinimų, bakstelėkite Atnaujinimai Parduotuvės pirmojo puslapio apačioje.)

Jei akumuliatorius vis tiek greitai išsenka:

 1. Pasenę arba netinkami el. pašto ir socialinės medijos paskyrų slaptažodžiai turi įtakos akumuliatoriaus veikimo laikui. Ištrinkite ir iš naujo sukurkite paskyrų parametrų rinkinius bakstelėję ir ilgai palaikę susijusios paskyros parametrų rinkinį (Parametrai > el. paštas ir paskyros). Jei nepavyksta, perjunkite telefoną į lėktuvo režimą ir įjunkite jį iš naujo. Tada ištrinkite savo el. pašto parametrų rinkinį, išjunkite lėktuvo režimą ir iš naujo sukurkite el. paštą. Taikykite tai visiems įdiegtiems paskyrų parametrų rinkiniams (pašto paskyros, prietaise nustatytos kaip „Microsoft“ paskyra negalima pašalinti neautomatiškai).
 2. Galbūt akumuliatorius nusidėvėjo ir jį reikia pakeisti.